17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

detailed

chi tiết

Xóa

obtain

đạt được, giành được, thu được

Xóa

landmark

mốc, toà nhà hoặc địa điểm nổi bật

Xóa

cathedral

nhà thờ lớn

Xóa

square

quảng trường

Xóa

direct

thẳng, trực tiếp

Xóa

destination

điểm đến