17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

cow

con bò cái

Xóa

town

thị trấn

Xóa

couch

ghế bành

Xóa

coat

áo choàng, áo khoác

Xóa

bowl

cái bát

Xóa

bone

xương

Xóa

note

tiền giấy

Xóa

cart

xe ngựa

Xóa

medicine

y học, y khoa

Xóa

slippery

trơn trượt