17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

password

mật khẩu

Xóa

download

tải về, tải xuống

Xóa

surfer

người dùng Internet

Xóa

server

máy chủ

Xóa

click

nhấp chuột (vi tính)

Xóa

toolbar

thanh công cụ

Xóa

transfer

chuyển

Xóa

post

đăng tải

Xóa

install

cài đặt

Xóa

surf

lướt net

Xóa

recognition

sự nhận diện, sự nhận dạng

Xóa

rebuild

xây dựng lại