17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

arbitrarily

một cách tùy ý

Xóa

automatically

một cách tự động

Xóa

exponentially

theo cấp số nhân

Xóa

infinitesimal

vô cùng, cực kỳ nhỏ

Xóa

parallel

đồng thời

Xóa

proportion

phần, phần của tổng thể, tỉ lệ

Xóa

rate

tốc độ

Xóa

sequence

dãy, chuỗi

Xóa

valuation

sự đánh giá

Xóa

measurement

sự đo lường; phép đo

Xóa

regardless

bất kể

Xóa

track

theo dõi

Xóa

execute

thực thi

Xóa

cycle

chu kỳ, chu trình

Xóa

adjust

điều chỉnh, làm cho thích hợp

Xóa

maximize

tối đa hóa

Xóa

effort

sự cố gắng, sự nỗ lực

Xóa

priority

sự ưu tiên

Xóa

obsess

ám ảnh