17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

blouse

áo phụ nữ

Xóa

handle

cầm, sờ mó (quấn tóc lên)

Xóa

dancer

diễn viên múa, vũ công

Xóa

pair

đôi, cặp

Xóa

glasses

mắt kính, kính mắt

Xóa

fashionable

đúng mốt, hợp thời trang

Xóa

jacket

áo khoác

Xóa

compliment

sự khen ngợi

Xóa

decent

đứng đắn, đoan trang, chỉnh tề

Xóa

glad

sung sướng, vui mừng

Xóa

tune

giai điệu

Xóa

terrible

rất tồi, rất kém, rất tệ