17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

become

trở nên, trở thành

Xóa

special

đặc biệt

Xóa

wonder

kinh ngạc (pha lẫn thán phục hoặc không tin)

Xóa

certain

chắc, chắc chắn

Xóa

interest

quan tâm, chú ý

Xóa

communicate

truyền đạt; truyền

Xóa

comfortable

thoải mái, dễ chịu

Xóa

journey

cuộc hành trình

Xóa

pleasant

dễ chịu, thú vị; hay, đẹp

Xóa

rewarding

đáng công, đáng đọc, đáng xem; có lợi