17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

key

chìa khoá

Xóa

room

buồng, phòng

Xóa

number

số

Xóa

name

tên

Xóa

evening

buổi chiều, buổi tối, tối đêm

Xóa

cases

vali