17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

literature

văn chương, văn học; nền văn học

Xóa

writers

người viết

Xóa

doubt

sự nghi ngờ

Xóa

successful

thành công

Xóa

poems

bài thơ

Xóa

tragedies

bi kịch

Xóa

comedies

hài kịch; phim hài

Xóa

knowledge

sự biết

Xóa

characters

nhân vật, tính cách

Xóa

quotations

sự trích dẫn

Xóa

realistic

hiện thực

Xóa

emotions

sự xúc động, sự xúc cảm

Xóa

performances

(số ít) sự làm, sự thực hiện; sự thi hành

Xóa

remained

còn lại