Giảm giá 50% cho nâng cấp của bạn! Nâng cấp ngay
Learn English via Listening 1 Learn English via Listening 1

học nghe với bài First Snow Fall

nghe những câu đơn giản với bài học Jessica's First Day of School

học từ vựng và nghe qua bài My Flower Garden

học nghe qua bài Going Camping

học nghe với bài My House

hãy cùng nghe bài My First Pet

Jennifer the Firefighter: hãy cùng nghe bài học này nhé

học nghe qua bài Mark's Big Game

Hãy cùng lắng nghe bài học này: The Easter Egg Hunt

có rất nhiều điều thú vị trong bài Joe's First Car, hãy nghe và học từ vựng nhé

Summer Vacation: một chủ đề thú vị gần gũi, hãy nghe và học từ mới nhé.

học từ vựng và nghe lắng nghe bài Cleaning Up Leaves.

hãy luyện nghe với bài Susan's Wedding Day

nghe bài học Remembrance Day

học từ vựng và nghe về lễ hội Halloween

cùng học từ vựng và nghe qua bài Christmas Eve

cùng tìm hiểu về lễ tạ ơn của phương tây

hãy cùng học nghe qua bài Learning How to Drive

cùng học nghe qua bài Housework

Working Outside hãy cùng lắng nghe bài này nhé với nhiều điều thú vị ak.

hãy cùng học bài Daily Schedule để bản thân có một kế hoạch hoàn hảo.

hãy cùng nghe và học từ vựng thông qua bài Meals

cùng học về các mùa trong năm nhé.

học nghe và từ vựng qua bài Weather

hãy cùng học bài House để có thể miêu tả về ngôi nhà của mình.

cùng học từ vựng và nghe qua bài School

hãy học bài Subjects để có thể nói về các môn học yêu thích của mình.

học nghe qua bài International Students

hãy cùng nghe và học từ vựng qua bài Interests and Hobbies