giây
1.0

Connection

 • 00:06
  These days my waves get lost in the ocean
  Những ngày này, con sóng tỏng tôi lạc lõng nơi đại dương
 • 00:09
  Seven billion swimmers, man I'm going through the motions
  Bảy tỉ người bơi, tôi thì đang phải luồn lách qua đống đó
 • 00:12
  Sent up a flare, I need love and devotion
  Gửi tôi một luồng sáng, tôi cần tình yêu cùng lòng tận tuỵ
 • 00:15
  Traded for some faces that I never know, notion
  Đổi lại lấy vài khuôn mặt tôi còn chẳng bao giờ biết, ý kiến cá nhân thôi
 • 00:18
  Maybe I should try to find the old me
  Có lẽ tôi phải tìm lại mình của ngày xưa
 • 00:20
  Take me to the places and the people that know me
  Đưa tôi tới những nơi và những người biết tôi
 • 00:23
  Tryin' to disconnect, thinking maybe you could show me
  Cố ngắt kết nối rồi nghĩ rằng bạn có thể cho tôi thấy cách
 • 00:26
  If there's so many people here, then why am I so lonely?
  Nếu có thật nhiều người ở nơi đây đến vậy, tại sao tôi lại cô đơn đến thế này?
 • 00:29
  Can I get a connection?
  Liệu tôi có được kết nối không nhỉ?
 • 00:31
  Can I get, can I get a connection?
  Có khi nào tôi được kết nối không?
 • 00:35
  Can I get a connection?
  Liệu tôi có được kết nối không nhỉ?
 • 00:37
  Can I get, can I get a connection?
  Có khi nào tôi được kết nối không?
 • 00:40
  Real friends, good friends, hard to find, let's face it
  Bạn thật, bạn tốt, khó kiếm đấy, đối mặt với sự thật đó đi
 • 00:43
  Buy the perfect tone and there's a flood in the basement
  Tìm mua một giọng điệu hoàn hảo rồi thấy bị kích thích
 • 00:46
  Made a couple dollars now and I ain't tryin' to chase it
  Kiếm được vài đồng rồi chẳng buồn săn lùng gì nưax
 • 00:49
  Kids from Oklahoma, man we don't waste it
  Những đứa trẻ tới từ Oklahoma, người ơi đừng có làm hại chúng
 • 00:52
  I'm just tryin' to paint the picture for me
  Tôi chỉ đnag cố vẽ bức tranh cho chính mình
 • 00:54
  Something I could give a damn about at maybe 40
  Thứ mà có khi tới tận tuổi 40
 • 00:57
  Years and I be ready and willing and able to edit the story
  tôi mới sẵn sàng và nguyện ý rồi đủ khả năng chỉnh sửa câu chuyện trong nó
 • 01:00
  'Cause there's so many people here to be so damn lonely
  Vì có quá nhiều người tới nơi đây chỉ để bản thân cô đơn kinh khủng
 • 01:03
  Can I get a connection?
  Liệu tôi có được kết nối không nhỉ?
 • 01:05
  Can I get, can I get a connection?
  Có khi nào tôi được kết nối không?
 • 01:09
  Can I get a connection?
  Liệu tôi có được kết nối không nhỉ?
 • 01:11
  Can I get, can I get a connection?
  Có khi nào tôi được kết nối không?
 • 01:15
  I can see it in my, see it in my reflection
  Tôi có thể thấy nó bên trong chiêm nghiệm của chính mình
 • 01:20
  Oh, can I get a connection?
  Oh, Liệu tôi có được kết nối không nhỉ?
 • 01:23
  Can I get, can I get a connection?
  Có khi nào tôi được kết nối không?
 • 01:31
  Lonely
  Cô đơn
 • 01:37
  Right now, right now, I'm switching to a new lane
  Giờ tôi đang giở trang sách mới
 • 01:40
  Foot to the floor, man searching for the real thing
  Chân đặt nơi mặt đất, tôi tìm kiếm những gì có thật
 • 01:43
  Meet somebody else, sometimes ain't no shame
  Gặp một ai đấy, đôi khi cũng đâu phải điều gì xấu hổ
 • 01:46
  Head to the clouds sayin'
  Tâm hồn thì mơ màng tận trời xanh, nói rằng
 • 01:48
  It's like can I get a connection?
  Thế liệu tôi có được kết nối không nhỉ?
 • 01:51
  Can I get, can I get a connection?
  Có khi nào tôi được kết nối không?
 • 01:55
  Can I get a connection?
  Liệu tôi có được kết nối không nhỉ?
 • 01:57
  Can I get, can I get a connection?
  Có khi nào tôi được kết nối không?
 • 02:01
  I can see it in my, see it in my reflection
  Tôi có thể thấy nó bên trong chiêm nghiệm của chính mình
 • 02:05
  Oh, can I get a connection?
  Ôi liệu tôi có được kết nối không nhỉ?
 • 02:09
  Can I get, can I get a connection?
  Có khi nào tôi được kết nối không?
 • 02:15
  Try'na find the old me! Lonely!
  Cố gắng tìm lại mình khi xưa! Mà thật cô đơn!