giây
1.0

Happier

 • 00:12
  Walking down 29th and Park
  Khi anh đi xuống phố 29 qua khu công viên
 • 00:17
  I saw you in another's arms
  Bỗng trông thấy em trong vòng tay ai đó khác
 • 00:23
  Only a month we've been apart
  Khi mà ta chỉ mới chia tay được có tháng
 • 00:28
  You look happier
  Và trông em có vẻ vui vẻ hơn
 • 00:34
  Saw you walk inside a bar
  Anh đã trông thấy em trong một quán bar
 • 00:39
  He said something to make you laugh
  Hắn nói câu gì đó và em cười giòn giã
 • 00:45
  I saw that both your smiles were twice as wide as ours
  Anh thấy cả hai người đều cười vui hơn gấp hai khi ta bên nhau
 • 00:49
  You look happier, you do
  Trông em hạnh phúc hơn nhiều, đúng là vậy
 • 00:55
  Ain't nobody hurt you like I hurt you
  Sẽ chẳng có ai làm em đau khổ nhiều như anh
 • 01:00
  But ain't nobody love you like I do
  Nhưng cũng sẽ chẳng có ai yêu em nhiều như anh
 • 01:06
  Promise that I will not take it personal, baby
  Anh hứa sẽ không tự cá nhân hóa vấn đề
 • 01:11
  If you're moving on with someone new
  nếu như em muốn đến bên người mới
 • 01:15
  'Cause baby you look happier, you do
  Bởi em trông vui vẻ hơn nhiều, thực sự là vậy
 • 01:20
  My friends told me one day I'll feel it too
  Bạn bè anh nói rồi một ngày anh cũng sẽ thấy như vậy
 • 01:26
  And until then I'll smile to hide the truth
  Và cho đến ngày đó anh sẽ cố cười để che dấu đi sự thật
 • 01:31
  But I know I was happier with you
  Khi mà anh biết anh đã hạnh phúc hơn rất nhiều khi anh bên em
 • 01:38
  Sat on the corner of the room
  Anh ngồi một mình trong góc phòng
 • 01:43
  Everything's reminding me of you
  Mọi thứ dường như cứ làm anh nhớ đến em
 • 01:48
  Nursing an empty bottle and telling myself you're happier
  Say sưa dốc ngược cái chai rỗng không, anh tự nhủ rằng giờ đây em đang hạnh phúc hơn
 • 01:56
  Aren't you?
  Phải không em?
 • 01:59
  But ain't nobody hurt you like I hurt you
  Chẳng có ai khiến em đau khổ nhiều hơn anh
 • 02:04
  But ain't nobody need you like I do
  Nhưng cũng chẳng ai cần em nhiều như anh
 • 02:10
  I know that there's others that deserve you
  Anh biết có những người khác xứng đáng hơn với em
 • 02:15
  But my darling, I am still in love with you
  Nhưng em à, anh vẫn yêu em nhiều lắm
 • 02:19
  But I guess you look happier, you do
  Nhưng anh đoán em trông vui vẻ hơn nhiều phải không em?
 • 02:24
  My friends told me one day I'd feel it too
  Bạn bè anh nói một ngày anh sẽ thấy được điều đó
 • 02:30
  I could try to smile to hide the truth
  Anh có thể cố gượng cười để che dấu đi sự thật
 • 02:35
  I know I was happier with you
  Nhưng anh vẫn biết anh hạnh phúc hơn khi bên em
 • 03:02
  Baby, you look happier, you do
  Em yêu, em trông hạnh phúc hơn nhiều, thật sự vậy
 • 03:07
  I knew one day you'd fall for someone new
  Anh vốn biết một ngày em sẽ lại yêu ai đó khác
 • 03:12
  But if breaks your heart like lovers do
  Nhưng nếu hắn ta làm em đau khổ như những kẻ tình nhân khác
 • 03:17
  Just know that I'll be waiting here for you
  Hãy nhớ rằng anh vẫn sẽ ở đây đợi chờ em.