giây
1.0

Have It All

 • 00:23
  May you have auspiciousness and causes of success
  Mong bạn sẽ yên lành và có được thành công
 • 00:26
  May you have the confidence to always do your best
  Mong bạn có đủ tự tin để làm mọi việc với tất cả khả năng của mình
 • 00:29
  May it take no effort in you being generous
  Mong bạn không cần cố gắng vẫn có thể thật rộng lòng
 • 00:32
  Sharing what you can, nothing more, nothing less
  Chia sẻ những gì bạn có thể, không nhiều, cũng chẳng ít
 • 00:35
  May you know the meaning of the word happiness
  Mong bạn biết được ý nghĩa thực sự của từ "hạnh phúc"
 • 00:38
  May you always lead from the beating in your chest
  Mong bạn sẽ luôn nghe theo nhịp đập con tim mình
 • 00:41
  May you be treated like an esteemed guest
  Mong bạn sẽ luôn được đối xử như một vị khách đáng mến
 • 00:44
  May you get to rest, may you catch your breath
  Mong bạn được nghỉ ngơi, mong bạn có thể dừng lại để thở
 • 00:47
  And may the best of your todays be the worst of your tomorrows
  Mong những điều tuyệt nhất của hôm nay sẽ trở thành những gì tệ nhất của ngày mai
 • 00:51
  Woa-oh
  Woa-oh
 • 00:53
  And may the road less paved be the road that you follow
  Mong con đường bằng phẳng nhất sẽ là con đường bạn đi
 • 00:57
  Woa-oh
  Woa-oh
 • 00:59
  Well, here's to the hearts that you gonna break
  Có những trái tim vẫn chờ bạn tới giải thoát
 • 01:02
  Here's to the lives that you gonna change
  Có những cuộc đời vẫn cần bạn đổi thay
 • 01:05
  Here's to the infinite possible ways to love you
  Vẫn còn đó vô tận những cách để tôi yêu bạn
 • 01:09
  I want you to have it
  Tôi mong bạn có mọi thứ
 • 01:11
  Here's to the good times we gonna have
  Chúng ta vẫn còn những ngày tươi đẹp ở phía trước
 • 01:14
  You don't need money, you've got free pass
  Bạn không cần tiền đâu, bạn được miễn phí nhé
 • 01:17
  Here's to the fact that I'll be sad without you
  Sự thật là nếu không có bạn, tôi sẽ buồn đấy
 • 01:21
  I want you to have it all
  Tôi mong bạn có mọi thứ
 • 01:24
  I want you to have it all
  Tôi mong bạn có mọi thứ
 • 01:27
  I want you to have it
  Tôi mong bạn có mọi thứ
 • 01:30
  I want you to have it all (have it all)
  Tôi mong bạn có mọi thứ
 • 01:33
  May you be as fascinating as the slap bracelet
  Mong bạn sẽ thú vị tựa chiếc thước kẻ đầy màu sắc
 • 01:36
  May you keep the chaos and the clutter off your desk
  Mong những hỗn loạn và rắc rối sẽ không bao giờ tìm đến bạn
 • 01:39
  May you have unquestionable health and less stress
  Mong sức khoẻ của bạn luôn tốt và bạn vơi đi những lo âu
 • 01:42
  Having no possessions though immeasurable wealth
  Mong bạn sở hữu những điều mà không sự giàu có nào mua được
 • 01:45
  May you get a gold star on your next test
  Mong bạn đạt điểm cao trong bài thi sắp tới
 • 01:48
  May your educated guesses always be correct
  Mong là những phán đoán dựa trên những gì bạn được học sẽ luôn chính xác
 • 01:51
  And may you win prizes, shining like diamonds
  Mong bạn thắng nhiều giải thưởng và toả sáng tựa kim cương
 • 01:54
  May you really own it each moment to the next
  Mong bạn sẽ sống trọn vẹn từng khoảnh khắc
 • 01:57
  And may the best of your todays be the worst of your tomorrows
  Mong những điều tuyệt nhất của hôm nay sẽ trở thành những gì tệ nhất của ngày mai
 • 02:01
  Woa-oh
  Woa-oh
 • 02:03
  And may the road less paved be the road that you follow
  Mong con đường bằng phẳng nhất sẽ là con đường bạn đi
 • 02:07
  Woa-oh
  Woa-oh
 • 02:09
  Well, here's to the hearts that you gonna break
  Có những trái tim còn cần bạn giải thoát
 • 02:12
  Here's to the lives that you gonna change
  Có những cuộc đời vẫn chờ bạn đổi thay
 • 02:15
  Here's to the infinite possible ways to love you
  Vẫn còn đó vô tận những cách để tôi yêu bạn
 • 02:19
  I want you to have it
  Tôi mong bạn có mọi thứ
 • 02:21
  Here's to the good times we gonna have
  Chúng ta vẫn còn những ngày tươi đẹp ở phía trước
 • 02:24
  You don't need money, you've got free pass
  Bạn không cần tiền đâu, bạn được miễn phí nhé
 • 02:27
  Here's to the fact that I'll be sad without you
  Sự thật là nếu không có bạn, tôi sẽ buồn đấy
 • 02:31
  I want you to have it all
  Tôi mong bạn có mọi thứ
 • 02:34
  I want you to have it all (have it all)
  Tôi mong bạn có mọi thứ
 • 02:37
  I want you to have it
  Tôi mong bạn có mọi thứ
 • 02:40
  I want you to have it all
  Tôi mong bạn có mọi thứ
 • 02:44
  Oh, I want you to have it all
  Oh, Tôi mong bạn có mọi thứ
 • 02:48
  All you can imagine, oh
  Tất cả những gì bạn có thể tượng tượng được
 • 02:52
  No matter what your path is
  Dù con đường bạn đi là gì
 • 02:53
  If you believe it then anything could happen
  Nếu bạn tin tưởng, điều gì cũng có thể xảy ra
 • 02:56
  Go go go, raise your glasses
  Nào mình cùng vui vẻ
 • 02:59
  Go go go, you can have it all
  Tiến lên hỡi bạn, bạn có thể có được tất thảy
 • 03:07
  I told you here's to the hearts that you gonna break
  Mình nói bạn nghe này, vẫn còn những trái tim chờ bạn giải thoát
 • 03:11
  Here's to the lives that you gonna change
  Có những cuộc đời vẫn chờ bạn đổi thay
 • 03:14
  Here's to the infinite possible ways to love you
  Vẫn còn đó vô tận những cách để tôi yêu bạn
 • 03:18
  I want you to have it
  Tôi mong bạn có mọi thứ
 • 03:20
  Here's to the good times we gonna have
  Chúng ta vẫn còn những ngày tươi đẹp ở phía trước
 • 03:22
  You don't need money, you've got free pass
  Bạn không cần tiền đâu, bạn được miễn phí nhé
 • 03:25
  Here's to the fact that I'll be sad without you
  Sự thật là nếu không có bạn, tôi sẽ buồn đấy
 • 03:29
  I want you to have it all
  Tôi mong bạn có mọi thứ all
 • 03:33
  I want you to have it all (have it all)
  Tôi mong bạn có mọi thứ
 • 03:36
  I want you to have it (have it all)
  Tôi mong bạn có mọi thứ
 • 03:39
  I want you to have it all (have it all)
  Tôi mong bạn có mọi thứ
 • 03:41
  I want you to have it
  Tôi mong bạn có mọi thứ
 • 03:43
  Here's to the good times we gonna have
  Chúng ta vẫn còn những ngày tươi đẹp ở phía trước
 • 03:46
  Here's to you always making me laugh
  Gửi tới bạn người luôn làm tôi cười
 • 03:49
  Here's to the fact that I'll be sad without you
  Sự thật là nếu không có bạn, tôi sẽ buồn đấy
 • 03:53
  I want you to have it all
  Tôi mong bạn có mọi thứ