giây
1.0

In My Blood

 • 00:01
  HELP ME, IT'S LIKE THE WALLS ARE CAVING IN
  Giúp tôi với, cảm giác như thể mọi bức tường đang sụp đổ
 • 00:07
  SOMETIMES I FEEL LIKE GIVING UP BUT I JUST CAN'T
  Đôi khi tôi muốn từ bỏ nhưng lại không thể
 • 00:13
  IT ISN'T IN MY BLOOD
  Nhưng đó đâu phải bản chất con người tôi
 • 00:15
  LAYING ON THE BATHROOM FLOOR, FEELING NOTHING
  Nằm trên sàn nhà tắm, tâm hồn chết lặng
 • 00:18
  I'M OVERWHELMED AND INSECURE, GIVE ME SOMETHING
  Tôi choáng ngợp cùng bất an, hãy đưa tôi thứ gì đi
 • 00:22
  I COULD TAKE TO EASE MY MIND SLOWLY
  Thứ có thể làm lòng tôi bình lặng lại đôi chút
 • 00:26
  JUST HAVE A DRINK AND YOU'LL FEEL BETTER
  Làm một ly chắc sẽ ổn hơn đấy
 • 00:30
  JUST TAKE HER HOME AND YOU'LL FEEL BETTER
  Đưa cô ấy về nhà an toàn là tâm trạng sẽ khá lên
 • 00:33
  KEEP TELLING ME THAT IT GETS BETTER
  Hãy nói với tôi rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn
 • 00:37
  DOES IT EVER?
  Nhưng đã bao giờ chuyện đó xảy đến chưa
 • 00:41
  HELP ME, IT'S LIKE THE WALLS ARE CAVING IN
  Giúp tôi với, cảm giác như thể mọi bức tường đang sụp đổ
 • 00:48
  SOMETIMES I FEEL LIKE GIVING UP NO MEDICINE IS STRONG ENOUGH
  Đôi khi tôi muốn từ bỏ, chẳng thứ thuốc nào đủ mạnh để vực tôi dậy
 • 00:55
  SOMEONE HELP ME
  Ai đó hãy giúp tôi
 • 00:59
  I'M CRAWLING IN MY SKIN
  Thứ cảm xúc ấy cứ quanh quẩn nơi tôi
 • 01:02
  SOMETIMES I FEEL LIKE GIVING UP BUT I JUST CAN'T
  Đôi khi tôi muốn từ bỏ nhưng lại không thể
 • 01:08
  IT ISN'T IN MY BLOOD
  Nhưng đó đâu phải bản chất con người tôi
 • 01:14
  IT ISN'T IN MY BLOOD
  Nhưng đó đâu phải bản chất con người tôi
 • 01:24
  I'M LOOKING THROUGH MY PHONE AGAIN FEELING ANXIOUS
  Lại lướt điện thoại, tôi lại thấy lo lắng
 • 01:27
  AFRAID TO BE ALONE AGAIN, I HATE THIS
  Tôi sợ lại phải cô độc, tôi ghét điều này
 • 01:31
  I'M TRYING TO FIND A WAY TO CHILL, CAN'T BREATHE, OH
  Tôi cố tìm cách bình tĩnh nhưng tôi không thể thở nổi
 • 01:35
  IS THERE SOMEBODY WHO COULD HELP ME
  Có ai đó có thể giúp tôi chăng?
 • 01:39
  IT'S LIKE THE WALLS ARE CAVING IN
  Như thể mọi bức tường tôi dựng lên đang sụp đổ
 • 01:43
  SOMETIMES I FEEL LIKE GIVING UP NO MEDICINE IS STRONG ENOUGH
  Đôi khi tôi muốn từ bỏ, chẳng thứ thuốc nào đủ mạnh để vực tôi dậy
 • 01:50
  SOMEONE HELP ME
  Ai đó hãy giúp tôi
 • 01:53
  I'M CRAWLING IN MY SKIN
  Thứ cảm xúc ấy cứ quanh quẩn nơi tôi
 • 01:57
  SOMETIMES I FEEL LIKE GIVING UP BUT I JUST CAN'T
  Đôi khi tôi muốn từ bỏ nhưng lại không thể
 • 02:03
  IT ISN'T IN MY BLOOD
  Nhưng đó đâu phải bản chất con người tôi
 • 02:09
  IT ISN'T IN MY BLOOD
  Nhưng đó đâu phải bản chất con người tôi
 • 02:16
  I NEED SOMEBODY NOW
  Ngay lúc này tôi cần một ai đó
 • 02:20
  I NEED SOMEBODY NOW
  Ngay lúc này tôi cần một ai đó
 • 02:23
  SOMEONE TO HELP ME OUT
  Ai đó giúp tôi thoát ra
 • 02:27
  I NEED SOMEBODY NOW
  Ngay lúc này tôi cần một ai đó
 • 02:31
  HELP ME
  Hãy giúp tôi
 • 02:34
  IT'S LIKE THE WALLS ARE CAVING IN
  Tôi thấy như thể mọi bức tường tôi dựng lên đang sụp đổ
 • 02:38
  SOMETIMES I FEEL LIKE GIVING UP BUT I JUST CAN'T
  Đôi khi tôi muốn từ bỏ nhưng lại không thể
 • 02:44
  IT ISN'T IN MY BLOOD
  Nhưng đó đâu phải bản chất con người tôi
 • 02:50
  IT ISN'T IN MY BLOOD
  Nhưng đó đâu phải bản chất con người tôi
 • 02:58
  IT ISN'T IN MY BLOOD
  Nhưng đó đâu phải bản chất con người tôi
 • 03:01
  I NEED SOMEBODY NOW
  Ngay lúc này tôi cần một ai đó
 • 03:04
  IT ISN'T IN MY BLOOD
  Nhưng đó đâu phải bản chất con người tôi
 • 03:07
  I NEED SOMEBODY NOW
  Ngay lúc này tôi cần một ai đó
 • 03:11
  IT ISN'T IN MY BLOOD
  Nhưng đó đâu phải bản chất con người tôi
 • 03:14
  ♪♪♪
  ♪♪♪