• HELP ME, IT'S LIKE THE WALLS ARE CAVING IN
  Giúp tôi với, cảm giác như thể mọi bức tường đang sụp đổ
 • SOMETIMES I FEEL LIKE GIVING UP BUT I JUST CAN'T
  Đôi khi tôi muốn từ bỏ nhưng lại không thể
 • IT ISN'T IN MY BLOOD
  Nhưng đó đâu phải bản chất con người tôi
 • LAYING ON THE BATHROOM FLOOR, FEELING NOTHING
  Nằm trên sàn nhà tắm, tâm hồn chết lặng
 • I'M OVERWHELMED AND INSECURE, GIVE ME SOMETHING
  Tôi choáng ngợp cùng bất an, hãy đưa tôi thứ gì đi
 • I COULD TAKE TO EASE MY MIND SLOWLY
  Thứ có thể làm lòng tôi bình lặng lại đôi chút
 • JUST HAVE A DRINK AND YOU'LL FEEL BETTER
  Làm một ly chắc sẽ ổn hơn đấy
 • JUST TAKE HER HOME AND YOU'LL FEEL BETTER
  Đưa cô ấy về nhà an toàn là tâm trạng sẽ khá lên
 • KEEP TELLING ME THAT IT GETS BETTER
  Hãy nói với tôi rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn
 • DOES IT EVER?
  Nhưng đã bao giờ chuyện đó xảy đến chưa
 • HELP ME, IT'S LIKE THE WALLS ARE CAVING IN
  Giúp tôi với, cảm giác như thể mọi bức tường đang sụp đổ
 • SOMETIMES I FEEL LIKE GIVING UP NO MEDICINE IS STRONG ENOUGH
  Đôi khi tôi muốn từ bỏ, chẳng thứ thuốc nào đủ mạnh để vực tôi dậy
 • SOMEONE HELP ME
  Ai đó hãy giúp tôi
 • I'M CRAWLING IN MY SKIN
  Thứ cảm xúc ấy cứ quanh quẩn nơi tôi
 • SOMETIMES I FEEL LIKE GIVING UP BUT I JUST CAN'T
  Đôi khi tôi muốn từ bỏ nhưng lại không thể
 • IT ISN'T IN MY BLOOD
  Nhưng đó đâu phải bản chất con người tôi
 • IT ISN'T IN MY BLOOD
  Nhưng đó đâu phải bản chất con người tôi
 • I'M LOOKING THROUGH MY PHONE AGAIN FEELING ANXIOUS
  Lại lướt điện thoại, tôi lại thấy lo lắng
 • AFRAID TO BE ALONE AGAIN, I HATE THIS
  Tôi sợ lại phải cô độc, tôi ghét điều này
 • I'M TRYING TO FIND A WAY TO CHILL, CAN'T BREATHE, OH
  Tôi cố tìm cách bình tĩnh nhưng tôi không thể thở nổi
 • IS THERE SOMEBODY WHO COULD HELP ME
  Có ai đó có thể giúp tôi chăng?
 • IT'S LIKE THE WALLS ARE CAVING IN
  Như thể mọi bức tường tôi dựng lên đang sụp đổ
 • SOMETIMES I FEEL LIKE GIVING UP NO MEDICINE IS STRONG ENOUGH
  Đôi khi tôi muốn từ bỏ, chẳng thứ thuốc nào đủ mạnh để vực tôi dậy
 • SOMEONE HELP ME
  Ai đó hãy giúp tôi
 • I'M CRAWLING IN MY SKIN
  Thứ cảm xúc ấy cứ quanh quẩn nơi tôi
 • SOMETIMES I FEEL LIKE GIVING UP BUT I JUST CAN'T
  Đôi khi tôi muốn từ bỏ nhưng lại không thể
 • IT ISN'T IN MY BLOOD
  Nhưng đó đâu phải bản chất con người tôi
 • IT ISN'T IN MY BLOOD
  Nhưng đó đâu phải bản chất con người tôi
 • I NEED SOMEBODY NOW
  Ngay lúc này tôi cần một ai đó
 • I NEED SOMEBODY NOW
  Ngay lúc này tôi cần một ai đó
 • SOMEONE TO HELP ME OUT
  Ai đó giúp tôi thoát ra
 • I NEED SOMEBODY NOW
  Ngay lúc này tôi cần một ai đó
 • HELP ME
  Hãy giúp tôi
 • IT'S LIKE THE WALLS ARE CAVING IN
  Tôi thấy như thể mọi bức tường tôi dựng lên đang sụp đổ
 • SOMETIMES I FEEL LIKE GIVING UP BUT I JUST CAN'T
  Đôi khi tôi muốn từ bỏ nhưng lại không thể
 • IT ISN'T IN MY BLOOD
  Nhưng đó đâu phải bản chất con người tôi
 • IT ISN'T IN MY BLOOD
  Nhưng đó đâu phải bản chất con người tôi
 • IT ISN'T IN MY BLOOD
  Nhưng đó đâu phải bản chất con người tôi
 • I NEED SOMEBODY NOW
  Ngay lúc này tôi cần một ai đó
 • IT ISN'T IN MY BLOOD
  Nhưng đó đâu phải bản chất con người tôi
 • I NEED SOMEBODY NOW
  Ngay lúc này tôi cần một ai đó
 • IT ISN'T IN MY BLOOD
  Nhưng đó đâu phải bản chất con người tôi
 • ♪♪♪
  ♪♪♪