giây
1.0

Leave A Light On

 • 00:12
  The second someone mentioned you were all alone
  Thời khắc ai đó nói với tôi cậu đang cô độc
 • 00:16
  I could feel the trouble coursing through your veins
  Tôi thấy cả chuỗi những rắc rối chạy dọc tĩnh mạch cậu
 • 00:19
  Now I know, it's got a hold
  Giờ tôi biết rồi, chúng ta đều cùng một dạng
 • 00:26
  Just a phone called left unanswered, had me sparking up
  Một cuộc gọi không được nhận khiến tôi phải châm lửa
 • 00:30
  These cigarettes won't stop me wondering where you are
  Những điếu thuốc này không thể làm tôi ngừng tự hỏi cậu đi đâu
 • 00:33
  Don't let go, keep a hold
  Đừng bỏ trốn nhé, hãy giữ liên lạc
 • 00:40
  If you look into the distance, there's a house upon the hill
  Cậu nhìn về phía trước đi, có ngôi nhà phía trên đồi
 • 00:44
  Guiding like a lighthouse
  Như ngọn hải đăng dẫn lối
 • 00:46
  To a place where you'll be safe to feel at grace 'cause we've all made mistakes
  Đưa cậu tới nơi cậu cảm thấy an toàn, vì chúng ta ai cũng phạm sai lầm
 • 00:50
  If you've lost your way
  Nếu cậu lạc lối
 • 00:53
  I will leave the light on
  Tôi sẽ thắp lên đốm lửa
 • 00:59
  I will leave the light on
  Tôi sẽ thắp lên ngọt đèn
 • 01:06
  I will leave the light on
  Tôi sẽ mở ánh sáng soi đường
 • 01:13
  I will leave the light on
  Tôi sẽ thắp lên ngọt đèn
 • 01:22
  Tell me what's been happening, what's been on your mind
  Nói cho tôi biết điều gì đang diễn ra, kể tôi nghe cậu nghĩ gì
 • 01:26
  Lately you've been searching for a darker place to hide
  Gần đây cậu đang tìm kiếm một nơi tối tăm hơn để ẩn náu
 • 01:32
  That's alright
  Không sao cả
 • 01:35
  But if you carry on abusing, you'll be robbed from us
  Nhưng nếu cậu tiếp tục dấn sâu, bọn tôi sẽ mất cậu
 • 01:40
  I refuse to lose another friend to drugs just come home
  Tôi không muốn mất một người bạn nữa vì ma tuý, hãy về nhà thôi
 • 01:45
  Don't let go
  Đừng bỏ trốn
 • 01:49
  If you look into the distance, there's a house upon the hill
  Cậu nhìn về phía trước đi, có ngôi nhà phía trên đồi
 • 01:54
  Guiding like a lighthouse
  Như ngọn hải đăng dẫn lối
 • 01:56
  To a place where you'll be safe to feel at grace 'cause we've all made mistakes
  Đưa cậu tới nơi cậu cảm thấy an toàn, vì chúng ta ai cũng phạm sai lầm
 • 02:00
  If you've lost your way
  Nếu cậu lạc lối
 • 02:02
  I will leave the light on
  Tôi sẽ thắp lên đốm lửa
 • 02:09
  I will leave the light on
  Tôi sẽ thắp lên ngọn đèn
 • 02:15
  I will leave the light on
  Tôi sẽ mửo ánh sáng soi dường
 • 02:22
  I will leave the light on
  Tôi sẽ thắp lên đốm lửa
 • 02:29
  (I will leave the light on) If you look into the distance, there's a house upon the hill
  (Tôi sẽ thắp lên ngọn đèn) Cậu nhìn về phía trước đi, có ngôi nhà phía trên đồi
 • 02:35
  Guiding like a lighthouse,
  Như ngọn hải đăng dẫn lối,
 • 02:37
  It's a place where you'll be safe to feel at grace and if you've lost your way
  Đó là nơi cậu sẽ thấy an toàn, và nếu cậu lạc lối
 • 02:41
  If you've lost your way
  Nếu cậu lạc lối
 • 02:44
  (I will leave the light on) And I know you don't know oh, but I need you to be brave
  (Tôi sẽ thắp lên ngọn đèn) Cậu thì chẳng hay, nhưng tôi cần cậu can đảm
 • 02:49
  Hiding from the truth ain't gonna make this all okay
  Trốn tranh sự thật không làm mọi chuyện ổn thoả đâu
 • 02:53
  I'll see your pain if you don't feel our grace
  Tôi thấy nỗi đau của cậu, nếu cậu không lắng nghe tôi
 • 02:55
  And you've lost your way
  Cậu lạc lối
 • 02:58
  I will leave the light on
  Tôi sẽ thắp lên ngọn đèn
 • 03:05
  I will leave the light on
  Tôi sẽ thắp lên ngọn đèn
 • 03:11
  'Cause I will leave the light on
  Vì tôi sẽ thắp lên ngọn đèn