giây
1.0

Paris In The Rain

 • 00:22
  All I know is (ooh ooh ooh)
  Tất cả những gì anh biết là (ooh ooh ooh)
 • 00:25
  We could go anywhere, we could do
  Ta có thể đi bất cứ nơi đâu, có thể làm
 • 00:28
  Anything, girl, whatever the mood we're in
  Bất cứ điều gì, cho dù tâm trạng mình ra sao
 • 00:33
  Yeah all I know is (ooh ooh ooh)
  Tất cả những gì anh biết tới là (ooh ooh ooh)
 • 00:36
  Getting lost late at night, under stars
  Lạc lối, đắm chìm trong màn đêm ngập ánh sao
 • 00:39
  Finding love standing right where we are, your lips
  Gợi tìm được vị yêu vẫn đâu đó nơi ta, đôi môi em
 • 00:43
  They pull me in the moment
  Đôi môi em cuốn tôi hoà quyện vào em
 • 00:46
  You and I alone and
  Chỉ có em và tôi
 • 00:49
  People may be watching, I don't mind
  Mọi người có lẽ đang nhìn, nhưng tôi không bận tâm
 • 00:54
  'Cause anywhere with you feels right
  Vì ở bất cứ nơi nào tôi cũng luôn cảm thấy ấm áp bên em
 • 00:58
  Anywhere with you feels like
  Bất cứ nơi nào có em
 • 01:01
  Paris in the rain
  Đều như Paris mưa thơ mộng
 • 01:03
  Paris in the rain
  Đều như Paris mưa thơ mộng
 • 01:06
  We don't need a fancy town
  Ta không cần tới thành phố nào phồn vinh
 • 01:09
  Or bottles that we can't pronounce
  Đâu cần đến những chốn không ngờ
 • 01:12
  'Cause anywhere, babe
  Vì bất cứ đâu em yêu
 • 01:14
  Is like Paris in the rain
  Đều như Paris mưa thơ mộng
 • 01:17
  When I'm with you ooh ooh ooh
  Khi anh ở bên em
 • 01:20
  When I'm with you ooh ooh ooh
  Khi anh ở bên em
 • 01:23
  Paris in the rain
  Đều như Paris mưa thơ mộng
 • 01:25
  Paris in the rain
  Đều như Paris mưa thơ mộng
 • 01:28
  I look at you now and I want this forever
  Anh ngắm nhìn em, anh muốn khoảnh khắc này là vĩnh cửu
 • 01:31
  I might not deserve it but there's nothing better
  Có lẽ anh chẳng xứng với nó nhưng đâu còn điều gì tốt đẹp hơn được nữa
 • 01:34
  Don't know how I ever did it all without you
  Anh không thể hiểu nổi sao mình sống được trước giờ mà không có em
 • 01:37
  My heart is about to, about to jump out of my chest
  Trái tim anh sắp nhảy ra khỏi lồng ngực
 • 01:40
  Feelings they come and they go, that they do
  Cảm xúc đến rồi đi, chúng cứ thế
 • 01:43
  Feelings they come and they go, not with you
  Cảm xúc đến rồi đi khi em chẳng ở bên
 • 01:45
  The late nights, and the street lights, and the people, look at me girl and the whole world could stop
  Cảnh đêm, đèn đường, con người, nhìn anh này, cả thế giới sẽ chợt dừng lại
 • 01:50
  Anywhere with you feels right
  Vì ở bất cứ nơi nào tôi cũng luôn cảm thấy ấm áp bên em
 • 01:53
  Anywhere with you feels like
  Bất cứ nơi nào có em
 • 01:56
  Paris in the rain
  Đều như Paris mưa thơ mộng
 • 01:58
  Paris in the rain
  Đều như Paris mưa thơ mộng
 • 02:01
  We don't need a fancy town
  We don't need a fancy town
 • 02:03
  Or bottles that we can't pronounce
  Đâu cần đến những chốn không ngờ
 • 02:06
  'Cause anywhere, babe
  Vì bất cứ đâu em yêu
 • 02:09
  Is like Paris in the rain
  Đều như Paris mưa thơ mộng
 • 02:11
  When I'm with you ooh ooh
  Khi anh ở bên em
 • 02:14
  When I'm with you ooh ooh
  Khi anh ở bên em
 • 02:17
  Paris in the rain
  Đều như Paris mưa thơ mộng
 • 02:20
  Paris in the rain
  Đều như Paris mưa thơ mộng
 • 02:24
  Girl, when I'm not with you
  Em à, khi anh không ở bên em
 • 02:31
  All I do is miss you
  Tất cả những gì anh làm là nhớ em
 • 02:38
  So come and set the mood right
  Em hãy tới làm lòng anh tĩnh lặng
 • 02:42
  Underneath the moonlight
  Dưới ánh trăng
 • 02:45
  (Days in Paris, nights in Paris) Paint you with my eyes closed, wonder where the time goes
  (Những ngày Paris, đêm Paris, hình bóng em hiện ra khi anh chìm vào giấc ngủ, anh tự hỏi sao thời gian chậm tới thế
 • 02:57
  (Yeah, isn't it obvious? Isn't it obvious?) So come and set the mood right
  (Chẳng phải quá rõ rồi sao?) Em hãy tới làm lòng anh tĩnh lặng
 • 03:04
  Underneath the moonlight
  Dưới ánh trăng
 • 03:07
  'Cause anywhere with you feels right
  Vì ở bất cứ nơi nào tôi cũng luôn cảm thấy ấm áp bên em
 • 03:09
  Anywhere with you feels like
  Bất cứ nơi nào có em
 • 03:12
  Paris in the rain
  Đều như Paris mưa thơ mộng
 • 03:15
  Paris in the rain
  Đều như Paris mưa thơ mộng
 • 03:18
  Walking down an empty street
  Bước trên con phố vắng
 • 03:21
  Puddles underneath our feet
  Những vũng nước mưa đọng dưới đôi chân