• You must think that I'm stupid
  Em nghĩ anh là một đứa khờ khạo
 • You must think that I'm a fool
  Cho rằng anh là một thằng ngu ngốc
 • You must think that I'm new to this
  EM nghĩ những điều này thật mới mẻ với anh
 • But I have seen this all before
  Nhưng đối với anh, chúng chẳng lạ lẫm gì
 • I'm never gonna let you close to me
  Anh sẽ không bao giờ để em chiếm trọn trái tim mình
 • Even though you mean the most to me
  Mặc dù em có ý nghĩa thật lớn với anh
 • 'Cause every time I open up, it hurts
  Vì mỗi lần anh mở cửa trái tim này, nó lại bị tổn thương
 • So I'm never gonna get too close to you
  Nên anh sẽ không để bản thân quá chìm đắm vào em
 • Even when I mean the most to you
  Ngay cả khi anh có ý nghĩa thật lớn với em
 • In case you go and leave me in the dirt
  VÌ biết đâu có ngày em ra đi, bỏ rơi anh trong buồn bã
 • Every time you hurt me, the less that I cry
  Anh cũng đã cứng rắn dần theo những lần em tổn thương anh
 • And every time you leave me, the quicker these tears dry
  Những giọt nước mắt cũng đã nhanh khô hơn mỗi lần em ra đi
 • And every time you walk out, the less I love you
  Và mỗi lần em quay lưng, trái tim này lại bớt yêu em một chút,
 • Baby, we don't stand a chance, it's sad but it's true
  Tình yêu à, chẳng còn cơ hội nào cho hai ta, thật cay đắng nhưng đó là sự thật
 • I'm way too good at goodbyes
  Anh rất giỏi làm việc này
 • (I'm way too good at goodbyes)
  (Anh rất giỏi làm việc này)
 • I'm way too good at goodbyes
  Anh rất giỏi làm việc này
 • (I'm way too good at goodbyes)
  (Anh rất giỏi làm việc này)
 • I know you're thinking I'm heartless
  Anh biết em nghĩ anh là kẻ vô tâm
 • I know you're thinking I'm cold
  Biết em nghĩ anh thật lạnh lùng
 • I'm just protecting my innocence
  Nhưng anh chỉ đang bảo vệ sự ngây thơ
 • I'm just protecting my soul
  Chỉ đang bảo bọc tâm hồn mình
 • I'm never gonna let you close to me
  Anh không bao giờ để em thật gần bên anh
 • Even though you mean the most to me
  Mặc dù lòng này yêu em rất nhiều
 • 'Cause every time I open up, it hurts
  Vì cứ mỗi lần anh yêu thương, trái tim này lại tổn thương
 • So I'm never gonna get too close to you
  Anh cũng sẽ không để bản thân mình vượt qua khoảng cách
 • Even when I mean the most to you
  Ngay cả khi em yêu anh vô vàn
 • In case you go and leave me in the dirt
  Vì biết đâu có ngày em đi, bỏ lại trong anh đau khổ
 • Every time you hurt me, the less that I cry
  Anh cũng đã cứng rắn dần theo những lần em tổn thương anh
 • And every time you leave me, the quicker these tears dry
  Những giọt nước mắt cũng đã nhanh khô hơn mỗi lần em ra đi
 • And every time you walk out, the less I love you
  Và mỗi lần em quay lưng, trái tim này lại bớt yêu em một chút,
 • Baby, we don't stand a chance, it's sad but it's true
  Tình yêu à, chẳng còn cơ hội nào cho hai ta, thật cay đắng nhưng đó là sự thật
 • I'm way too good at goodbyes
  Anh rất giỏi làm việc này
 • (I'm way too good at goodbyes)
  (Anh rất giỏi làm việc này)
 • I'm way too good at goodbyes
  Anh rất giỏi làm việc này
 • (I'm way too good at goodbyes)
  (Anh rất giỏi làm việc này)
 • No way that you'll see me cry
  Anh sẽ không để rơi một giọt nước mắt nào nữa
 • (No way that you'll see me cry)
  (Anh rất giỏi làm việc này)
 • I'm way too good at goodbyes
  Anh rất giỏi làm việc này
 • (I'm way too good at goodbyes)
  (Anh rất giỏi làm việc này)
 • No
  No
 • No, no, no, no, no
  No, no, no, no, no
 • (I'm way too good at goodbyes)
  (Anh rất giỏi làm việc này)
 • No, no, no, no
  No, no, no, no
 • No, no, no
  No, no, no
 • (I'm way too good at goodbyes)
  (Anh rất giỏi làm việc này)
 • (No way that you'll see me cry)
  (Anh sẽ không để rơi một giọt nước mắt nào nữa)
 • (I'm way too good at goodbyes)
  (Anh rất giỏi làm việc này)
 • 'Cause every time you hurt me, the less that I cry
  Anh cũng đã cứng rắn dần theo những lần em tổn thương anh
 • And every time you leave me, the quicker these tears dry
  Những giọt nước mắt cũng đã nhanh khô hơn mỗi lần em ra đi
 • And every time you walk out, the less I love you
  Và mỗi lần em quay lưng, trái tim này lại bớt yêu em một chút,
 • Baby, we don't stand a chance, it's sad but it's true
  Tình yêu à, chẳng còn cơ hội nào cho hai ta, thật cay đắng nhưng đó là sự thật
 • I'm way too good at goodbyes
  Anh rất giỏi làm việc này
 • by RentAnAdviser.com
  • Từ vựng stupid
   stupid /ˈstjuː.pɪd/ danh từ
   (thông tục) người ngu dại, người ngu đần, người ngớ ngẩn
  • Từ vựng close
   close /kləʊz/ tính từ
   chặt, bền, sít, khít
  • Từ vựng leave
   leave /liːv/ ngoại động từ
   để lại, bỏ lại, bỏ quên
  • Từ vựng dry
   dry /draɪ/ tính từ
   khô, cạn, ráo
  • Từ vựng innocence
   innocence /ˈɪn.ə.səns/ danh từ
   tính ngây thơ
  • Từ vựng chance
   chance /tʃɑːns/ danh từ
   cơ hội
  • Từ vựng true
   true /truː/ tính từ
   thật, thực, đúng, xác thực
  • Từ vựng good
   good /ɡʊd/ tính từ better, bes
   tốt, hay, tuyệt