• According to Business Insider, Amazon Go wants to go national.
  Theo Business Insider, Amazon Go muốn mở rộng ra toàn quốc.
 • The mega online retailer is considering opening 3,000 locations of the cashier-less, tech-savvy stores across the US by 2021.
  Gã khổng lồ bán lẻ trực tuyến này đang tính tới việc mở được 3000 cửa hàng không thu ngân, sử dụng công nghệ hiện đại trên toàn nước Mỹ vào năm 2021.
 • The convenience stores are called Amazon Go shops
  Những cửa hàng tiện lợi này được gọi là các cửa hàng Amazon Go
 • and feature Amazon's proprietary "just walk out" technology,
  và được áp dụng công nghệ được đăng ký bản quyền sáng chế của Amazon là "just walk out",
 • which uses sensors and cameras to track what customers put in their carts and take out of the store.
  công nghệ sử dụng các bộ cảm biến và máy quay để xem khách hàng bỏ gì vào giỏ rồi mang ra khỏi cửa hàng.
 • The convenience markets would sell prepared foods alongside grab-and-go convenience grocery staples.
  Các cửa hàng tiện lợi sẽ bán thức ăn sẵn cùng những đồ ăn nhanh hàng ngày.