• Reuters reports that China’s Foreign Ministry said on Monday
  Reuters đưa tin Bộ ngoại gia Trung Quốc đã phát biểu vào hôm thứ hai
 • that the government would respond if the United States implements new tariffs.
  rằng chính phủ Trung Quốc sẽ đáp trả nếu Mỹ thực hiện kế hoạch áp thuế mới.
 • The statement comes ahead of U.S. President Donald Trump’s expected announcement of new tariffs on $200 billion in Chinese goods.
  Phát ngôn được đưa ra trước thông báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc áp thuế mới lên 200 tỉ đô la hàng hoá Trung Quốc.
 • Speaking at a daily news briefing in Beijing, Ministry spokesman Geng Shuang added that
  Phát biểu tại một cuộc gặp gỡ các kênh thông tin hàng ngày tại Bắc Kinh, người phát ngôn của bộ ông Geng Shuang phát biểu thêm
 • any talks between the two countries should take place on an equal footing.
  bất kỳ cuộc đối thoại nào giữa 2 quốc gia đều nên được diễn ra trên nguyên tắc bình đẳng.