giây
1.0

Chinese anthem law extended to Hong Kong

 • 00:00
  China's Parliament has formally extended a law which bans anyone
  Quốc hội Trung Quốc vừa chính thức mở rộng luật cấm bất cứ ai
 • 00:05
  from disrespecting the national anthem to apply to Hong Kong too.
  tỏ thái độ thiếu tôn trọng đối với quốc ca, áp dụng luật này với cả Hong Kong.
 • 00:09
  Critics say the move undermines the city’s autonomy and freedoms.
  Các nhà phê bình cho rằng động thái này sẽ làm suy yếu đi tính tự trị và tự do của thành phố.
 • 00:13
  It follows concerns by the authorities in Beijing that some Hong Kong football fans
  Quyết định được đưa ra do chính quyền Bắc Kinh quan ngại rằng một số cổ động viên bóng đá Hong Kong
 • 00:18
  have booed the national anthem during major matches.
  đã la ó chế giễu quốc ca trong những trận đấu lớn.
 • 00:21
  People who mock the anthem, known as the March of the Volunteers,
  Những người nhạo báng bài quốc ca, được biết tới với tên gọi Nghĩa dũng quân tiến hành khúc,
 • 00:24
  could now spend up to 15 days in police detention.
  có thể bị cảnh sát bắt giam tới 15 ngày.

  Chinese anthem law extended to Hong Kong

  • parliament /ˈpɑː.lɪ.mənt/ danh từ
   nghị viện; nghị trường, quốc hội
  • disrespect /ˌdɪs.rɪˈspekt/ Noun
   Sự thiếu tôn trọng
  • undermine /ˌʌn.dəˈmaɪn/ ngoại động từ
   làm hao mòn, phá ngầm, phá hoại, đục khoét
  • autonomy /ɔːˈtɒn.ə.mi/ danh từ
   sự tự trị; quyền tự trị
  • boo /buː/ thán từ
   la ó (để phản đối, chế giễu)
  • anthem /ˈæn.θəm/ danh từ
   bài hát ca ngợi; bài hát vui
  • detention /dɪˈten.ʃən/ danh từ
   sự giam cầm, sự cầm tù; tình trạng bị giam cầm, tình trạng bị cầm tù