giây
1.0

Gangneung: enjoy Olympics and authentic Korean culture - sport [part 1]

 • 00:17
  Hello. Welcome to Gangneung.
  Xin chào. Chào mừng tới Gangneung.
 • 00:20
  Come with us to the market and eat a special dish - fried chicken.
  Hãy ra chợ cùng chúng tôi và ăn thử một món rất đặc biệt - gà rán.
 • 00:26
  Gangneung, on the east coast of South Korea, will be co-hosting the Pyeongchang Olympic Winter Games next February.
  Gangneung, nằm ở bờ biển phía đông của Hàn Quốc, sẽ là nơi đồng tổ chức thế vận hội mùa đông Pyeongchang vào tháng 2 năm tới.
 • 00:35
  Passion for the Omlypics but also many other opportunities this country has offered tourists.
  Niềm đam mê với Omlypics cùng với đó cũng là rất nhiều những cơ hội mà quốc gia này mang tới cho khách du lịch.
 • 00:44
  The city of Gangneung, which will be hosting some of the events has a rich programme of culture activities and local traditions worth exploring.
  Thành phố Gangneung, nơi sẽ diễn ra một số sự kiện có nhiều các hoạt động văn hoá cùng các phong tục địa phương đáng để khám phá.
 • 00:55
  Less than one and a half hours from Seoul and just 10 minutes from Pyeongchang on the new high speed train,
  Cách Seoul chỉ một tiếng rưỡi và cách Pyeongchang chỉ mười phút đi tàu cao tốc mới,
 • 01:01
  Gangneung is a popular destination among Koreans.
  Gangneung là một điểm đến nổi tiếng đối với người dân Hàn Quốc.
 • 01:05
  Part of its well-preserved heritage is the Ojukheon site.
  Một phần trong di sản được cẩn thận gìn giữ của vùng đất này là khu Ojukheon.
 • 01:08
  This is the birthplace of the famous philosopher Yulgok, one of the fathers of Korean neo-Confucianism.
  Đây là nơi sinh ra của nhà triết học nổi tiếng Yulgok, một trong những ông tổ của Tân Nho giáo Hàn Quốc.
 • 01:19
  This is the oldest wooden house in Korea.
  Đây là ngôi nhà gỗ cổ nhất ở Hàn Quốc.
 • 01:24
  It's 600 years old.
  Nó 600 năm tuổi rồi.
 • 01:30
  Ojukheon is also home to black bamboo, a fascinating plant, which changes colour several times throughout its life.
  Ojukheon cũng là nơi có tre đen, một loài thực vật kì diệu, đổi màu nhiều lần trong suốt quãng đời của chúng.
 • 01:38
  "We are used to bamboo being green, but Ojukheon bamboo is black.
  "Chúng ta đã quen thấy tre màu xanh, nhưng tre Ojukheon thì màu đen.
 • 01:45
  The plant can live for 60 years.
  Loài cây này có thể sống 60 năm.
 • 01:47
  At the beginning of its life it is green.
  Ở giai đoạn đầu của cuộc đời chúng, cây có màu xanh.
 • 01:49
  After three years it turns yellow, then brown and finally black.
  Sau 3 năm, chúng chuyển sang vàng, rồi nâu và cuối cùng là màu đen.
 • 01:53
  When it dies it goes white.
  Khi chết đi, chúng biến thành màu trắng.