• After years away, Google is looking to make a grand re-entry into China.
  Sau nhiều năm, Google đang tính đến việc thâm nhập sâu trở lại vào thị trường Trung Quốc.
 • Media reports earlier this week about Google's plans developing a special censored search product for China sparked outrage.
  Các phương tiện truyền thông từ đầu tuần nay đã đưa tin về các kế hoạch phát triển một sản phẩm công cụ tìm kiếm mới được kiểm duyệt cho Trung Quốc.
 • But that's not the only effort Google has underway to tap into the world's largest internet market by users.
  Nhưng đó không phải là nỗ lực duy nhất của Google nhằm bước vào thị trường có số lượng người dùng internet lớn nhất thế giới.
 • Business Insider reports that Google also wants to bring its cloud service to the Chinese mainland.
  Business Insider đưa tin Google cũng muốn mang cả dịch vụ đám mây tới Trung Quốc đại lục.
 • according to a Bloomberg report on Friday,
  Theo Bloomberg đưa tin hôm thứ sáu,
 • the company is recruiting a local ally to help make it happen.
  công ty đang cùng làm việc với một đồng minh ở đất nước này để biến điều họ mong muốn thành sự thật.
 • Specifically, the report says that Google is in talks with Tencent, Inspur, and other Chinese companies
  Cụ thể, bản tin đã đưa tin rằng Google đang đàm phán với Tencent, Inspur, và các công ty Trung Quốc khác.
 • though the current trade tensions between the United States and China loom large over the negotiations.
  cho dù hoạt động thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc hiện nay đang gây ảnh hưởng lên các cuộc thương lượng.
 • Bloomberg cites a source saying that the plans may not move forward.
  Bloomberg trích một nguồn tin nói rằng kế hoạch của Google có thể không phát triển tiếp được.