giây
1.0

Impressive new version of Atlas robot abused

 • 00:06
  One goal of robot engineers, especially those working on humanoid robots,
  Một trong những mục tiêu các kỹ sư robot hướng tới, đặc biệt là những người làm việc với những robot mô phỏng người,
 • 00:11
  is to create machines that can keep their footing like people do, if they trip, or if they`re pushed and to get back up if they fall.
  là tạo ra những cỗ máy có thể chuyển động chân như con người, nếu bị vấp, hay nếu bị xô, hoặc đứng lên nếu chúng ngã.
 • 00:18
  One of the best ways to test out the robot`s balance is to intentionally try to trip them up
  Một trong những cách hay nhất để kiểm tra thăng bằng của robot là cố tình ngáng chúng
 • 00:23
  and make their stabilization mechanisms go to work.
  và làm cơ chế thăng bằng của chúng hoạt động.
 • 00:26
  But some observers on the Internet have launched tongue and cheek protests.
  Nhưng một số nhà quan sát trên mạng đã bông đùa phản đối.
 • 00:30
  It`s a wow moment for robot fans.
  Thật là khoảnh khắc khiến những người đam mê robot phải há hốc miệng.
 • 00:35
  An impressive new version of the Atlas robot is unveiled.
  Một phiên bản mới rất ấn tượng của robot Atlas đã được công bố.
 • 00:41
  And what steals the limelight?
  Và đâu là điều được quan tâm nhất?
 • 00:45
  Robot abuse.
  hành hạ robot.
 • 00:48
  And it`s not just physical but mental torture, by hockey stick, taunted and teased.
  Không phải chỉ về mặt thể chất mà còn cả hành hạ tinh thần, bằng gậy hockey, mắng nhiếc và chòng ghẹo.
 • 00:56
  This after doing such a nice job of lifting boxes.
  Đây là những gì xảy ra sau khi nó làm rất tốt việc nhấc những chiếc hộp lên.
 • 01:00
  And this isn`t the first time the highly regarded robot design company, Boston Dynamics, has mistreated one of its creations.
  Đây không phải lần đầu công ty thiết kế robot Boston Dynamics đối xử tệ với một trong những sáng tạo của họ.
 • 01:12
  Actually, there`s a perfectly good reason for this robot abuse.
  Thật ra thì có một lí do hoàn hảo cho việc hành hạ robot này.
 • 01:18
  When most robots fall down, they can`t get back up.
  Hầu hết các robot khi ngã xuống đều không thể đứng lên.
 • 01:23
  They often have to be carried off or repaired.
  Chúng thường phải được nhấc lên hoặc mang đi sửa.
 • 01:26
  But when the new Atlas was forced to face plant.
  Nhuhưng khi Atlas bản mới bị buộc phải ngã cắm mặt xuống.
 • 01:31
  Watch it get back on its feet.
  Hãy xem nó đứng dậy trở lại trên đôi chân mình nào.
 • 01:37
  And though it stumbles through the snow like bigfoot, it never losses its balance on the uneven terrain.
  Và mặc dù nó loạng choạng đi qua tuyết như là giống bigfoot, nó không bao giờ mất thăng bẳng trên những địa hình gồ ghề.
 • 01:43
  That`s a very big deal.
  Đó là bước tiến lớn đấy.
 • 01:45
  Unless you think the engineers are just brutal bullies, lacking any sense of humor --
  Trừ khi bạn nghĩ rằng các kỹ sư là những kẻ trêu chọc tàn nhẫn, thiếu khiếu hài hước --
 • 01:52
  This was last year`s Christmas greeting from Boston Dynamics, even if their robots aren`t laughing all the way.
  Đây là lời chào Giáng sinh năm trước từ Boston Dynamics, thậm chí ngay cả khi mấy chú robot chẳng hề cười.
 • 02:02
  Jeanne Moos, CNN, New York.
  Jeanne Moos, CNN, từ New York.
 • 02:06
  Pretty much sums up the nuts and bolts.
  Tóm lại những ý chính.
 • 02:08
  All robots ought to have drive to keep going, they can`t be too sensitive and they need to stay motivated.
  Tất cả những robot cần được điều khiển để đi được, chúng không thể quá nhạy cảm, chúng cần có động lực.
 • 02:14
  Some may have autonomy but they`re not in control or unless maybe there`s a ghost in the machine,
  Một vài trong số chúng có thể tự chủ nhưng chúng không chịu sự kiểm soát hoặc trừ khi có lẽ là có ma trong cỗ máy,
 • 02:19
  in which case, it`s probably better not to short-circuit the program when arranging a battery of challenges.
  trong trường hợp ấy, tốt hơn là không cản trở chương trình khi dàn xếp những thử thách tương tự.
 • 02:23
  Fridays are awesome on CNN 10!
  Những thứ sáu thật tuyệt vời trên CNN 10!