giây
1.0

Jack Ma on Alibaba and Hollywood - CNBC International

 • 00:00
  There's been a lot of speculation that you're gonna get into the business of Hollywood
  Có nhiều đồn đoán rằng ông sẽ gia nhập ngành giải trí của Hollywood
 • 00:03
  Your name has appeared Alibaba Group at the beginning of a couple of big films recently
  Tên của ông, tập đoàn Alibaba đã xuất hiện ở cuối phần cuối một số bộ phim lớn trong thời gian gần đây
 • 00:09
  What is the ambition for Alibaba in the entertainment world
  Tham vọng nào dành cho Alibaba trong giới giải trí?
 • 00:14
  The beginning were like this several years
  Mọi việc bắt đầu từ vài năm trước
 • 00:17
  We every five years we have a review for our strategy
  Cứ mỗi năm năm chúng tôi lại xem xét lại chiến lược của mình
 • 00:21
  Now our strategy is always to look at the 30 years and 10 years
  Hiện tại chiến lược của chúng tôi là hướng đến 30 năm, 10 năm nữa
 • 00:25
  Every strategic decisions we make we have to ask one question
  Mỗi quyết định chiến lược được đưa ra, chúng tôi đều phải đặt ra một câu hỏi
 • 00:30
  And this decision we make solve society problem
  Và quyết định chúng tôi đưa ra phải giải quyết được vấn đề xã hội
 • 00:35
  Because we believe the bigger social problem you solved, the more successful you are
  Bởi chúng tôi tin rằng bạn giải quyết được vấn đề xã hội càng lớn, bạn càng thành công
 • 00:40
  So if we do, if this cannot solve any social problems, we don't do it
  Nếu điều chúng tôi làm không giải quyết được vấn đề xã hội, chúng tôi không làm
 • 00:45
  Second, is this project is going to be successful in 10 years?
  Thứ hai, dự án này sẽ thành công trong 10 năm tới phải không?
 • 00:49
  If it's it's going to be successful in 10 years let's do it
  Nếu nó thành công trong 10 năm, làm thôi
 • 00:53
  If it's going to be successful in one year or one month now I'm gonna say forget about it
  Nếu nó thành công trong 1 năm hay 1 tháng gì đó, tôi sẽ nó: Bỏ đi
 • 01:00
  Because why you can be successful in one year or one month
  Vì bạn sao có thể thành công trong 1 năm hay 1 tháng
 • 01:04
  So we all have to prepare
  Vì vậy chúng tôi cần chuẩn bị
 • 01:06
  And five years ago we had a big debate about 10 years later 20 years
  5 năm trước chúng tôi đã có một cuộc tranh luận lớn về 10 năm, 20 năm sau
 • 01:11
  What are the things this China society the world leave want
  Điều gì mà xã hội Trung Quốc và Thế giới cần
 • 01:16
  So we say happiness and health
  Chúng tôi cho đó là hạnh phúc và sức khỏe
 • 01:18
  Two H strategy the happiness and health
  Chiến dịch 2 chữ H – Hạnh phúc và Sức khỏe
 • 01:22
  We believe Hollywood you know the movie industry bring people happy
  Chúng tôi tin Hollywood – ngành công nghiệp điện ảnh, mang lại niềm vui cho mọi người
 • 01:26
  Because today nobody is happy
  Vì ngày nay có mấy ai hạnh phúc đâu
 • 01:28
  Rich people not happy poor people not happy you know
  Người giàu không hạnh phúc, người nghèo cũng không hạnh phúc
 • 01:31
  At least when I watch movie, I feel happy about it, right
  Ít nhất thì xem xong một bộ phim tôi cũng thấy vui
 • 01:35
  So I think we should have partner with the Hollywood especially like a lot of
  Nên tôi nghĩ chúng tôi cần có đối tác là Hollywood
 • 01:40
  You know we have a different way of living
  Chúng tôi có rất nhiều cuộc sống khác nhau ở Trung Quốc
 • 01:43
  And in China, the movies, we have a lot of heroes
  Phim nước tôi có nhiều anh hùng lắm
 • 01:47
  But China movies heroes always dead
  Nhưng anh hùng trong phim Trung Quốc toàn chết
 • 01:49
  The American movie hero never died
  Còn anh hùng trong phim Mỹ chẳng chết bao giờ
 • 01:53
  If all the heroes die who want to be the hero
  Nếu làm anh hùng mà phải chết thì còn ai muốn làm anh hùng
 • 01:57
  So my movie I want to make the hero alive, right
  Nên phim của tôi, tôi muốn các anh hùng được sống
 • 02:01
  So this is this is I think.
  Đây là những gì tôi nghĩ
 • 02:02
  We should learn a lot and it's only about 2 years, so we have another eight years ago
  Chúng tôi nên học hỏi thêm nhiều, chỉ có 2 năm, Bởi vậy chúng tôi đã có thêm 8 năm
 • 02:08
  I want to make our company that, it's it's not ecommerce, it's something that giving people inspirations, given people
  Tôi muốn làm cho công ty của chúng tôi, đó không phải là về thương mại điện tử mà là thứ gì đó có thể truyền cảm hứng cho mọi người
 • 02:20
  Because I learned a lot
  Bởi vì tôi đã học được nhiều điều
 • 02:21
  For example I would say that my favorite movie Forrest Grump
  Ví dụ, có thể nói Forrest Grump là bộ phim yêu thích nhất của tôi
 • 02:26
  You know, life is tough
  Cuộc sống rất khó khăn
 • 02:28
  This is I learned
  Đó là điều tôi học được
 • 02:31
  That inspired me that is why when people call me crazy, stupid in the past 17 years
  Người ta bảo tôi điền rồ, ngu ngốc trong suốt 17 năm qua
 • 02:37
  You're crazy, you are doing something that never work
  Anh ta điên rồi, anh ta đang làm thứ chẳng bao giờ có thể thành công
 • 02:39
  You're stupid. How can do that model
  Anh quá ngốc. Sao lại làm mô hình đó
 • 02:41
  Amazon this model, eBay this model, why Alibaba this model
  Mô hình Amazon, Ebay không làm, tại sao lại là Alibaba
 • 02:45
  I told myself Forester Grump said go ahead
  Tôi tự nhủ với bản thân điều Forester Grump nói: Tiến lên
 • 02:48
  Never care about the other people
  Đừng bao giờ bận tâm đến người ta
 • 02:50
  And the other thing, Forrest Gump said nobody make money on top of catching whales
  Còn nữa, Forrest Gump đã nói không ai kiếm tiền bằng việc câu cá voi cả
 • 02:55
  People make money by catching shrimps
  Mọi người kiếm tiền nhờ đánh bắt tôm
 • 02:58
  So we serve small business
  Nên chúng tôi phục vụ các ngành nhỏ
 • 03:01
  Fair enough
  Đã hiểu