giây
1.0

Jack Ma on how Amazon and Alibaba differ - CNBC International

 • 00:00
  Want to talk a little bit about Alibaba and the model itself.
  Chúng ta nói một chút về Alibaba và mô hình của nó
 • 00:02
  For many in the West, if you will, they don't necessarily understand it.
  Nhiều nước trên thế giới họ không hiểu về mô hình này
 • 00:07
  To the extent that I can try to compare it to Amazon which I know you think is an unfair comparison.
  Tổi có thể cố so sánh Alibaba với Amazon, tôi biết là anh nghĩ so sánh này là khập khiễng
 • 00:13
  One of the things that's so fascinating to me is that Amazon and Jeff Bezos have
  Một điều làm tôi kinh ngạc là Amazon và Jeff Bezos đã
 • 00:17
  pursued what might be described as a very asset heavy business model.
  theo đuổi cái gọi là Mô hình kinh doanh Asset heavy (Mô hình trong đó các công ty sở hữu nhiều tài sản cố định để tạo lợi nhuận)
 • 00:21
  They're buying airplanes. They want to own the entire supply chain from beginning to end.
  Họ mua máy bay. Họ muốn sở hữu toàn bộ chuỗi cung ứng
 • 00:26
  And Alibaba has effectively an asset light business.
  Và giờ Alibaba, thực ra là mô hình Asset light
 • 00:29
  It is very much in terms of the retail piece of this the opposite.
  Mô hình trong đó các công ty không sở hữu nhiều tài sản cố định để tạo lợi nhuận
 • 00:33
  You don't want to own the warehouses. You don't want to own the logistics companies.
  Anh không muốn sở hữu kho bãi. Anh không muốn sở hữu các công ty hậu cần.
 • 00:37
  How do you think about that?
  Vậy anh nghĩ sao về điều này
 • 00:38
  Is Jeff Bezos right or are you right?
  Là Jeff Bezos đúng hay anh đúng?
 • 00:41
  And is there is there going to be a meeting in the middle?
  Và liệu có điểm chung nào ở giữa không
 • 00:44
  I hope both are right.
  Tôi hy vọng cả hai chúng tôi đều đúng
 • 00:47
  And because the world can never have one model.
  Vì thế giới không thể chỉ có một mô hình
 • 00:50
  If the world has only one correct model, the world is too boring.
  Nếu nó chỉ có một mô hình chuẩn thì thế giới này quá chán phải không?
 • 00:55
  We need to have all kinds of models and the people who do the model should believe in the model. And I believe in what I do.
  Chúng ta cần có mọi kiểu mô hình và những người thực hiện theo cần tin vào chúng. Còn tôi cần phải tin vào những gì tôi làm.
 • 01:02
  Right.
  Đúng vậy
 • 01:03
  The difference between Amazon and us.
  Điểm khác biệt giữa Amazon và chúng tôi
 • 01:06
  Amazon is more like an empire.
  Amazon giống một đế chế hơn
 • 01:08
  Everything they should control themselves, by themselves.
  Mọi thứ họ cần kiểm soát họ đều tự kiểm soát
 • 01:12
  And our philosophy is that we want a bigger ecosystem.
  Còn triết lý của chúng tôi là chúng tôi muốn có một hệ sinh thái rộng lớn hơn
 • 01:16
  Our philosophy is to empower others to sell, empower others to service, empower, make sure the other people are more powerful than us.
  Triết lý của chúng tôi là làm cho những người khác mạnh hơn để họ có thể bán hàng hóa, dịch vụ
 • 01:27
  Making sure with our technology, our innovation, our partners, our 10 million small business sellers, they can compete with Microsoft, IBM.
  Đảm bảo rằng các công ty khác mạnh hơn chúng tôi. Đảm bảo rằng với công nghệ, đổi mới và đối tác và 10 triệu người bán nhỏ lẻ của chúng tôi, họ có thể cạnh tranh với Microsoft, với IBM
 • 01:37
  Our philosophy is that we think using Internet technology,we can make every company become Amazon.
  Triết lý của chúng tôi là bằng việc sử dụng công nghệ, chúng tôi có thể biến mọi công ty thành Amazon.
 • 01:44
  Remember one thing, today for ourselves, our GME last year ismore than 550 billion U.S. dollars.
  Nên nhớ một điều là thời đại này là của chúng tôi, GME năm ngoái của chúng tôi là 550 tỷ đô.
 • 01:54
  To have people deliver for us,we need 5 million people.
  Để có người vận chuyển hàng, chúng tôi cần 5 triệu người
 • 01:59
  So how can we hire five million people deliver things for us, to deliver the things we sold?
  Vậy làm cách nào để có 5 triệu người vận chuyển hàng đến và đi cho mình
 • 02:05
  The only way we do is empower the service company, logistics companies, making sure they are efficient, making sure that they make the money, and making sure that they can hire more people.
  Cách duy nhất chúng tôi làm là làm cho các công ty dịch vụ, hậu cần lớn mạnh. Đảm bảo họ có thể kiếm tiền, làm việc hiệu quả và có thể tuyển thêm nhiều người hơn nữa.
 • 02:17
  But without owning the whole chain, can you do it as effectively?
  Nhưng nếu không có cả chuỗi cung ứng, liệu anh có thể làm tốt không.
 • 02:20
  The idea that you're watching Amazon being able to deliver things now within hours literally.
  Anh đang thấy là Amazon có thể giao hàng ngay chỉ trong vài giờ đồng hồ, theo đúng nghĩa đen
 • 02:27
  We made 125 cities deliver within one day last year.
  Năm ngoái, ở 125 thành phố chúng tôi có thể giao hàng trong 1 ngày.
 • 02:34
  Imagine 10 years ago, deliver one thing from Beijing to Hangzhou it takes about eight days
  Nghĩ đến 10 nặm trước, giao một món hàng từ Bắc Kinh đến Hàng Châu phải mất 8 ngày
 • 02:41
  Now you can deliver things from the Hangzhou to Beijing to inner Mongolia some cities within 12 hours.
  Bây giờ anh có thể giao hàng từ Hàng Châu đến Bắc Kinh, đến một số thành phố nội Mông Cổ chỉ trong 12 tiếng
 • 02:48
  It's improving.
  Tốc độ đang được cải thiện
 • 02:49
  You can never expect these things happen within 24 hours.
  Anh không thể mong đợi việc đó diễn ra trong 24 giờ
 • 02:53
  We have patience.
  Chúng tôi thì có kiên nhẫn
 • 02:55
  So I think...
  Nên tôi nghĩ
 • 02:57
  Can imagine that within the 11.11 Single's Day, we sold $17 billion dollars and by delivering more than 600 million packages within three days?
  Anh tưởng tượng được không, trong ngày lễ Độc thân 11/11, chúng tôi đã bán được 17 tỉ đô và giao hơn 600 triệu đơn hàng trong 3 ngày
 • 03:09
  This is happening and this is what we feel proud of.
  Chuyện đó thực sự đang diễn ra và chúng tôi tự hào về điều đó
 • 03:13
  It's not how much money we make, it's not how powerful we are, we think because of the technology, we can make the technology very inclusive that every small company can use.
  Không phải tự hào về việc chúng tôi kiếm được bao nhiêu, mà là chúng tôi mạnh bao nhiêu, Tôi nghĩ là do công nghệ, chúng tôi có thể tạo ra những công nghệ mà các công ty nhỏ cũng có thể sử dụng
 • 03:26
  This is my dream because I started my first business in 1992 in China as a small business.
  Đó là ước mơ của tôi. Tôi bắt đầu kinh doanh lần đầu tiên vào năm 1992 ở Trung Quốc với một công ty nhỏ
 • 03:33
  In order to borrow money 5000 U.S. dollars from bank took me three months to acquire. Still failed
  Để vay được 5000 đô từ ngân hàng tôi đã phải mất đến 5 tháng, mà vẫn thất bại
 • 03:42
  So difficult to be a small business. Today with the technology, we can empower them.
  Mọi chuyện thật khó khi là một công ty nhỏ. Còn giờ với công nghệ chúng tôi có thể khiến các công ty nhỏ mạnh hơn
 • 03:49
  This is something I want to do.
  Đó chính là điều tôi muốn làm