giây
1.0

Messi signs new contract with Barca until 2021

 • 00:00
  Five-times world player of the year Lionel Messi has finally signed a new contract
  Cầu thủ năm lần đoạt danh hiệu chân sút xuất sắc nhất thế giới Lionel Messi đã ký một bản hợp đồng mới
 • 00:06
  that will keep him at FC Barcelona until 2021.
  với câu lạc bộ Barcelona, hợp đồng sẽ giữ anh lại đội bóng này tới năm 2021.
 • 00:10
  The Spanish club said the buyout clause was set at 700 million euros.
  Câu lạc bộ Tây Ban Nha nói rằng phí giải phóng hợp đồng được đặt ở mức 700 triệu Euro.
 • 00:16
  “As I have always said, it’s my home so I’m happy to remain here,” he said.
  “Như tôi vẫn luôn nói, đây là nhà của tôi và tôi rất hạnh phúc vì được ở lại đây,” anh nói.
 • 00:21
  “Our main goal is to keep achieving great things, fill the trophy cabinet and keep making history with this club.
  “Hướng tới là tiếp tục thực hiện những mục tiêu, làm đầy những chiếc cúp vô địch và tiếp tục tạo nên lịch sử tại Barca.
 • 00:29
  We’ve had the luck of achieving many things and hopefully there are more to come.”
  Chúng tôi may mắn đoạt nhiều giải đấu quan trọng và tôi hy vọng sẽ có thêm nữa trong tương lai.”
 • 00:33
  Messi agreed on the new contract back in July but signing it took a while,
  Messi đã đồng ý ký hợp đồng mới từ tháng bảy nhưng việc ký kết đã mất một khoảng thời gian để thực hiện,
 • 00:37
  fueling speculation he might follow Neymar’s lead and leave.
  khiến cho nhiều người nghi ngờ liệu rằng anh có thể theo chân đội trưởng Neymar và rời đi hay không.
 • 00:41
  The club said that after Neymar’s departure for Paris Saint Germain it more than doubled Messi’s buyout clause.
  Câu lạc bộ cho biết sau khi Neymar tới Paris Saint Germain, phí giải phóng hợp đồng gấp hơn 2 lần so với Messi.
 • 00:48
  It did not disclose his salary.
  Câu lạc bộ không tiết lộ gì về mức lương của anh.
 • 00:50
  Messi has been the heart and soul of Barcelona for more than a decade.
  Messi là trái tim và linh hồn Barcelona trong hơn 1 thập kỷ qua.
 • 00:53
  He's just picked up another award for scoring the most goals in European league last season, 37 goals.
  Anh vừa mới đạt một danh hiệu khác cho thành tích ghi được nhiều bán thắng nhất tại cúp châu Âu mùa trước với 37 bàn.

  Messi signs new contract with Barca until 2021

  • contract /ˈkɒn.trækt/ danh từ
   hợp đồng, giao kèo, khế ước, giấy ký kết
  • trophy /ˈtrəʊ.fi/ danh từ
   (thể dục,thể thao) giải thưởng, cúp
  • speculation /ˌspek.jəˈleɪ.ʃən/ danh từ
   sự suy đoán, sự ức đoán
  • departure /dɪˈpɑː.tʃər/ danh từ
   sự rời khỏi, sự ra đi, sự khởi hành
  • disclose /dɪˈskləʊz/ ngoại động từ
   mở ra; vạch trần ra, để lộ ra
  • decade /ˈdek.eɪd/ danh từ
   thời kỳ mười năm
  • sign /saɪn/ động từ
   ký tên, viết ký hiệu, viết dấu hiệu