giây
1.0

Rapper Nelly released after rape allegations

 • 00:01
  Cornell Haynes Jr. better known as the rapper Nelly has been released from prison.
  Cornell Haynes Jr. thường được biết tới với tên gọi rapper đã được Nelly đã được thả.
 • 00:05
  He was arrested on Saturday after a woman alledged that he had sexually assaulted her on a tour bus
  Anh bị bắt giữ vào thứ Bảy sau khi một người phụ nữ buộc tội anh tấn công tình dục cô trên một chiếc xe lưu diễn
 • 00:10
  hours after a concert in Aubrurn, Washington.
  chỉ vài giờ sau một buổi hoà nhạc tại Aubrurn, Washington.
 • 00:12
  Haynes took to twitter to deny the allegations saying he was “beyond shocked”
  Haynes đã lên Twitter để phủ nhận những cáo buộc, nói rằng anh đã thấy “hơn cả bàng hoàng”
 • 00:17
  and is “confident that once the facts are looked at, it would be very clear that I am the victim of a false allegation.”
  và “tự tin rằng một khi sự thật được nhìn nhận một cách cẩn thận, mọi chuyện sẽ rõ ràng tôi là nạn nhân của những cáo buộc phi lý.”
 • 00:22
  The rapper, who is touring with Florida Georgia Line, missed a concert scheduled for Saturday night.
  Nam rapper, người đang có tour diễn quanh Florida Georgia Line, đã phải bỏ một buổi hoà nhạc đãlên lịch vào đêm thứ Bảy.
 • 00:28
  It is not yet known when Haynes will appear before a judge.
  Hiện vẫn chưa biết khi nào Haynes sẽ phải xuất hiện trước toà.

  Rapper Nelly released after rape allegations

  • release /rɪˈliːs/ ngoại động từ
   tha, thả, phóng thích
  • prison /ˈprɪz.ən/ danh từ
   nhà tù, nhà lao, nhà giam
  • allegation /ˌæl.əˈɡeɪ.ʃən/ danh từ
   sự viện lý, sự viện lẽ, cáo buộc
  • confident /ˈkɒn.fɪ.dənt/ tính từ
   tự tin
  • victim /ˈvɪk.tɪm/ danh từ
   vật bị hy sinh, người bị chết vì, nạn nhân
  • schedule /ˈʃedʒ.uːl/ ngoại động từ
   ghi thành bảng giờ giấc, dự định vào bảng giờ giấc
  • deny /dɪˈnaɪ/ ngoại động từ
   chối, không nhận