• Apple has become the first American company
  Apple đã trở thành công ty đầu tiên của Mỹ
 • to have the total value of its publicly traded stock reach $1 trillion.
  có tổng giá trị cổ phần công khai đạt một ngàn tỉ đô la.
 • Stock in the technology company reached the huge number during trading on Thursday.
  Giá trị cổ phần của công ty công nghệ này đã đạt con số vô cùng lớn trên thị trường ngày thứ Năm.
 • If Apple were a nation, it the world's seventeenth largest economy.
  Nếu Apple là một quốc gia, nó sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ 17 trên thế giới.
 • Steve Jobs and a few other people created Apple 42 years ago in Cupertino, California.
  Steve Jobs cùng một vài cộng sự đã thành lập Apple 42 năm về trước tại Cupertino, California.
 • By 1997, the company had fallen on hard times and shares were worth just a few dollars.
  Tính tới năm 1997, công ty đã từng có những khoảng thời gian tụt dốc đầy khó khăn và cổ phiếu chỉ có giá vài đô.
 • If someone had bought $10,000 of the stock at that low point,
  Nếu ai đó mua lại 10000 đô cổ phần của công ty ở mức thấp đó,
 • their investment would now be worth $2.6 million.
  số tiền đầu tư hiện nay đã có giá 2,6 triệu đô.
 • The current price of a share in the company is about $207 dollars.
  GIá một cổ phiếu hiện nay của công ty là khoảng 207 đô-la.
 • Stocks experts say that is a reasonable amount when the company's earnings are considered.
  Các chuyên gia chứng khoán cho rằng đó là mức hợp lí khi mà chúng ta nhìn vào số tiền công ty này kiếm được.
 • Apple's rise in recent years has signaled the strength of the technology industry.
  Sự phát triển của Apple trong những năm gần đây cho thấy những dấu hiệu về sức mạnh của ngành công nghiệp công nghệ.
 • Apple became part of the Dow Jones Industrial Average,
  Apple đã trở thành một phần của Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones,
 • a widely used measure of stock prices, in 2015.
  một chỉ số đo giá trị cổ phần được sử dụng rộng rãi trong năm 2015.
 • Apple faces strong competition from other technology companies.
  Apple đối mặt với sự cạnh tranh quyết liệt từ những công ty công nghệ khác.
 • It could lose its top spot to Amazon, based in Seattle, Washington.
  Nó có thể để tuột vị trí đầu vào tay Amazon, một công ty có trụ sở tại Seattle, Washington.
 • The online sales company now has a market value of $880 billion dollars.
  Công ty mua bán trực tuyến này hiện có giá trên trị trường vào khoảng 880 tỉ đô-la.