• Gizmodo reports that some Spotify users have noticed that their logo is slightly askew.
  Gizmodo đưa tin rằng một số người dùng Spotify đã nhận thấy rằng logo của họ hơi bị nghiêng đi một chút.
 • The green logo, well... harmless at first sight, tilts slightly to the right.
  Logo màu xanh lá này, mới nhìn trông có vẻ vô hại nhưng lại hơi chếch một chút về bên phải.
 • While most common people would glance right pass this,
  Trong khi hầu hết những người bình thường sẽ nhìn lướt qua rồi thôi,
 • it has caused severe anxiety for those with an eye for that kind of thing.
  logo này đã gây nên những lo âu cực độ cho những người để ý đến điều đó.
 • The Spotify logo has made numerous appearances on Reddit’s r/mildlyinfuriating subreddit,
  Logo của Spotify đã liên tiếp xuất hiện trên reddit nhánh r/mildlyinfuriating của Reddit,
 • with hundreds of people have venting their frustration on Twitter.
  cùng với hàng trăm người thể hiện sự bực bội của mình trên trang Twitter.
 • Spotify users have also reached out to the company directly, pleading for it to change the logo.
  Người dùng Spotify cũng đã liên hệ trực tiếp với công ty, đề nghị công ty này thay logo của mình.