giây
1.0

Study: Nearly a Third of World Overweight

 • 00:00
  A new study finds one third of the world’s population is overweight or considered obese.
  Một nghiên cứu mới đây đã phát hiện ra một phần ba dân số thế giới thừa cân hoặc được cho là mắc chứng béo phì.
 • 00:10
  Since 1980, obesity rates in children and adults have doubled in 73 countries.
  Từ năm 1980, tỉ lệ béo phì ở trẻ em và người lớn đã tăng gấp đôi ở 73 quốc gia.
 • 00:19
  And rates are increasing in many other countries, according to a report released on Monday.
  Và tỉ lệ này cũng đang gia tăng ở nhiều quốc gia khác, theo một báo cáo được đưa ra vào thứ Hai.
 • 00:28
  The report was published in the New England Journal of Medicine.
  Báo cáo được đăng trên Tạp chí Dược New England.
 • 00:33
  Obesity is increasing faster in children than adults in many nations, including Algeria, Turkey and Jordan, the report said.
  Béo phì đang gia tăng nhanh hơn ở trẻ em so với người lớn ở rất nhiều quốc gia, trong đó có Algeria, Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan, bác cáo cho biết.
 • 00:48
  But the world’s weight problem is growing in both rich and poor countries alike.
  Nhưng vấn đề cân nặng của thế giới đang diễn ra ở cả những nước giàu và nghèo.
 • 00:56
  Researchers say an increasing number of people are dying of related health problems in what they called a “disturbing global public health crisis.”
  Các nhà nghiên cứu cho biết số lượng người tử vong vì các vấn đề sức khoẻ liên quan mà họ gọi là “một vấn nạn sức khoẻ công đồng toàn cầu hết sức phiền toái” đang gia tăng.
 • 01:12
  About four million people died of cardiovascular disease, diabetes, cancer and other diseases linked to excess weight in 2015, according to the study.
  Khoảng 4 triệu người đã chết vì bệnh tim mạch, tiểu đường, ung thư và các bệnh khác liên quan tới việc thừa cân trong năm 2015, theo như nghiên cứu.
 • 01:31
  "People who shrug off weight gain do so at their own risk," said Christopher Murray, one of the writers of the report.
  "Những người phớt lờ sự tăng cân đã mạo hiểm chính mình," Christopher Murray, một trong những người viết báo cáo nói.
 • 01:44
  Researchers studied health information from 1980 through 2015.
  Các nhà nghiên cứu đã nghiên cứu thông tin sức khoẻ xuyên suốt từ năm 1980 tới 2015.
 • 01:51
  They examined obesity rates, average weight gain and the cause of death in 195 countries.
  Họ xem xét tỉ lệ béo phì, mức tăng cân trung bình và nguyên nhân tử vong ở 195 quốc gia.
 • 02:02
  They found that obesity rates are three times greater among youth and young adults in countries like China, Brazil and India.
  Họ nhận thấy rằng tỉ lệ béo phì lớn hơn gấp ba lần ở thanh thiếu niên ở các quốc gia như Trung Quốc, Brazil và Ấn Độ.
 • 02:16
  Almost 108 million children and more than 600 million adults were found to be obese.
  Gần 108 triệu trẻ em và hơn 600 triệu người lớn được phát hiện mắc béo phì.
 • 02:29
  Together, that represents about 10 percent of the world’s population.
  Tổng cộng, con số đó chiếm khoảng 10% dân số thế giới
 • 02:37
  Among the top 20 most populous countries in 2015, Egypt had the highest number of age-standardized obese adults.
  Trong số 20 quốc gia đông dân nhất vào năm 2015, Ai Cập có số lượng người lớn mắc béo phì theo chuẩn tuổi cao nhất.
 • 02:53
  Vietnam had the least. In the same year, the United States had the highest number of obese children, and Bangladesh had the least.
  Việt Nam có ít nhất. Cũng trong cùng năm, Mỹ có số lượng trẻ em béo phì cao nhất và thấp nhất là Bangladesh.
 • 03:09
  Researchers say the extra weight people are carrying increases their risk of developing diabetes or other health problems.
  Các nhà nghiên cứu cho biết, thừa cân sẽ dẫn tới tăng nguy cơ mắc tiểu đường và những vấn đề sức khoẻ khác.
 • 03:21
  Yet hunger remains a problem in many areas. The United Nations estimates that almost 800 million people, including 300 million children, go to bed hungry each night.
  Thế nhưng cái đói vẫn còn là vấn nạn ở nhiều khu vực. Liên Hợp Quốc ước tính khoảng gần 800 triệu người, trong đó có 300 triệu trẻ em đi ngủ với cái bụng đói mỗi đêm.
 • 03:42
  Experts said poor diets and lack of physical activity are mainly to blame for the rising numbers of overweight people.
  Các chuyên gia nói rằng chế độ ăn uống kém và thiếu vận động cơ thể là những nguyên nhân chính đẫn tới số lượng người béo phì gia tăng.
 • 03:54
  Growing populations have led to rising obesity rates in poor countries.
  Dân số tăng lên đã làm tỉ lệ béo phì gia tăng ở những nước nghèo.
 • 04:01
  Often, poor people will eat processed foods instead of choosing a diet rich in vegetables.
  Thường thì, những người nghèo sẽ ăn đồ ăn công nghiệp chế biến sẵn thay vì lựa họn một chế độ ăn nhiều rau.
 • 04:13
  "People are consuming more and more processed foods that are high in sugar and fat and exercising less," said Boitshepo Giyose, senior nutrition officer at the U.N. Food and Agriculture Organization.
  "Con người đang tiêu thụ ngày càng nhiều đồ ăn chế biến sẵn - thứ có hàm lượng đường cùng chất béo cao, và tập thể dục ít đi," Boitshepo Giyose, nhân viên dinh dưỡng cao cấp của Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc nói.
 • 04:36
  The London-based Overseas Development Institute studied the price of food in five countries: Britain, Brazil, China, Mexico and South Korea.
  Viện Phát triển Nước ngoài đặt tại London đã nghiên cứu giá thức ăn ở năm nước: Anh, Brazil, Trung Quốc, Mexico và Hàn Quốc.
 • 04:52
  It found that the cost of processed foods like ice cream and hamburgers has fallen since 1990. But the cost of fresh fruits and vegetables has gone up.
  Nghiên cứu chỉ ra giá thực phẩm chế biến sẵn như kem và hammburger đã giảm từ năm 1990. Nhưng giá hoa quả và rau tươi đã tăng lên.
 • 05:09
  I’m Anne Ball.
  Tôi là Anne Ball.

  Study: Nearly a Third of World Overweight

  • population /ˌpɒp.jəˈleɪ.ʃən/ danh từ
   số dân
  • overweight /ˌəʊ.vəˈweɪt/ danh từ
   thừa cân
  • release /rɪˈliːs/ danh từ
   sự phát hành
  • researcher /ri'sɜ:t∫ə[r]/ danh từ
   nhà nghiên cứu
  • disturbing /dɪˈstɜː.bɪŋ/ Adjective
   gây muộn phiền, lo âu, lo lắng, lo ngại
  • obesity /əʊˈbiː.sə.ti/ danh từ
   sự béo phị, sự trệ
  • standardized /'stændədaiz/ ngoại động từ
   tiêu chuẩn hoá
  • physical /ˈfɪz.ɪ.kəl/ tính từ
   (thuộc) vật lý; theo vật lý
  • nutrition /njuːˈtrɪʃ.ən/ tính từ
   sự nuôi dưỡng, sự dinh dưỡng
  • development /dɪˈvel.əp.mənt/ danh từ
   sự phát triển