• Oh.
 • Son of a bitch!
  Khốn kiếp!
 • No, we can't touch the munis.
  Không, ta không thể động vào trái phiếu chính phủ.
 • We'll use them as collateral
  Ta sẽ dùng chúng như khoản thế chấp
 • for a leveraged equity position in Cisco.
  cho vị thế vốn huy động tại Cisco.
 • Then I want you to take everything out of
  Tôi muốn ông lấy hết tiền đầu tư khỏi
 • First National and move it over to Banyon.
  First National và chuyển đến Banyon.
 • Wait, you mean Delaware? I thought that was dead.
  Chờ đã, ý anh là ở Delaware? Tôi nghĩ nơi đó không hoạt động nữa.
 • That's resurrected.
  Được phục hồi rồi.
 • We need to clean up the Reynolds account...
  Ta cần xoá tài khoản Reynolds...
 • in case those fucks at AML decide to do their job.
  phòng khi lũ khốn ở uỷ ban Chống Rửa Tiền quyết định ra tay.
 • Are you sure about this?
  Anh chắc chứ?
 • Nothing on email.
  Chẳng có gì trên email cả.
 • Move everything back on Monday.
  Chuyển tất cả tiền trở lại vào thứ Hai.
 • You paying attention?
  Anh nghe rõ chứ?
 • Yeah, yeah, I am.
  Vâng, vâng, tôi biết rồi.
 • Tickets? I don't know if...
  - Vé đâu ạ? - Tôi không biết liệu...
 • I'm sending the numbers through now.
  Tôi đang chuyển mã số qua đấy.
 • What about Green?
  Green thì sao?
 • Uh, stall him. I don't give a shit.
  Cản ông ta lại. Tôi không quan tâm.
 • Call in sick if you have to.
  Bệnh thì xin nghỉ đi.
 • Business or pleasure?
  Công việc hay du lịch ạ?
 • I don't know. I just...
  Tôi không rõ. Tôi chỉ...
 • Seriously?
  Bộ không thấy hả?
 • Look, I don't know if I feel comfortable...
  Tôi không rõ liệu tôi thấy thoải mái...
 • Josh! Josh! Stop being such a pussy.
  Josh! Josh! Đừng có hèn như vậy.
 • Just do what I tell you to do, and call me when it's done.
  Chỉ cần làm theo những gì tôi nói, làm xong thì gọi cho tôi.
 • To my fellow members of the board.
  Thân gửi các thành viên ban giám đốc.
 • A man cannot unsee the truth.
  Một người không thể không nhìn thấy sự thật.
 • He cannot willingly return to darkness...
  Anh ta không sẵn lòng quay về với bóng tối...
 • or go blind once he has the gift of sight...
  hay mù lòa một khi anh ta được ban cho khả năng nhìn...
 • any more than he can be unborn.
  hơn cả khi anh ta chưa ra đời.
 • We are the only species capable of self-reflection.
  Chúng ta là loài duy nhất có khả năng tự nhìn lại bản thân.
 • The only species with the toxin of self-doubt
  Loài duy nhất với sự thiếu tự tin
 • written into our genetic code.
  ngấm vào mã di truyền.
 • Unequal to our gifts, we build,
  Không kham nổi những món quà tự nhiên, ta xây đắp,
 • we buy, we consume.
  ta mua, ta tiêu xài.
 • We wrap ourselves in the illusion
  Ta bao bọc bản thân trong ảo tưởng
 • of material success.
  của thành công vật chất.
 • We cheat and deceive as we claw our way...
  Ta lừa lọc và dối trá trên con đường trèo lên...
 • to the pinnacle of what we define as achievement.
  đỉnh cao của những gì mà ta định nghĩa là thành tựu.
 • Superiority to other men.
  Mạnh hơn những kẽ khác.
 • Corner office.
  Văn phòng ngay góc cơ đấy.
 • Who'd you have to blow?
  Anh "thổi" ai để được như này thế?
 • I heard he closed the Reynolds account.
  Nghe nói anh đã chốt giao dịch Reynolds.
 • How exactly did you do that?
  Chính xác anh đã làm thể nào?
 • Just that good, I guess.
  Tôi giỏi mà.
 • Don't forget about us little people.
  Đừng coi thường chúng tôi thế chứ.
 • Oh, how could I?
  Sao tôi có thể thế chứ?
 • You know how I take my coffee.
  Anh biết tôi uống cà phê thế nào cơ đấy.
 • Excuse me, but they wanna see you upstairs
  Xin lỗi, họ muốn gặp anh ở tầng trên
 • in the partners boardroom.
  trong phòng họp hội đồng quản trị.
 • Tell them I'll be right there.
  Bảo họ tôi lên ngay.
 • Oh, and tomorrow is your mother's birthday.
  Và mai là sinh nhật mẹ anh đấy.
 • Get her something for me, would you?
  Giúp tôi mua thứ gì cho bà ấy nhé.
 • Of course.
  Được ạ.
 • There is a sickness inside us.
  Có một căn bệnh bên trong chúng ta.
 • Rising like the bile that leaves
  Cứ như mật đắng
 • that bitter taste at the back of our throats.
  trào lên từ dưới cổ họng.
 • It's there in every one of you seated around the table.
  Nó ở đó trong mỗi người chúng ta đang ngồi quanh cải bàn này.
 • We deny its existence until one day
  Ta phủ nhận nó tồn tại đến một ngày
 • the body rebels against the mind...
  thể xác chống lại lý trí...
 • and screams out,
  Vả hét lên
 • "I am not a well man."
  "Tôi không khoẻ ".
 • No doubt you will think only of the merger.
  Không nghi ngờ gì các vị sẽ chỉ nghĩ đến vụ sát nhập.
 • That unclean melding of two equally diseased institutions.
  Sự hợp nhất bẩn thỉu của hai định chế tài chính không lành mạnh.
 • But the truth cannot be ignored.
  Nhưng sự thật không thể bị lờ đi.
 • For only when we know what ails us
  Chỉ khi ta biết điều gì khiến ta đau đớn
 • can we hope to find the cure.
  ta mới hy vọng tìm ra phương thuốc trị.
 • I will not return.
  Tôi sẽ không trở lại.
 • Do not attempt to contact me again.
  Đừng cố liên lạc với tôi lần nữa.
 • Sincerely, Roland E. Pembroke.
  Thân ái, Roland E. Pembroke.
 • Well, Mr. Lockhart...
  Anh Lockhart...
 • what do you make of that?
  anh nghĩ gì về lá thư?
 • Clearly, he's lost his mind.
  Rõ ràng, ông ta mất trí rồi.
 • Our thoughts exactly.
  Chúng tôi cũng nghĩ thế.
 • Man goes for a two-week spa vacation,
  Ông ta nghỉ dưỡng ở suối nước khoáng hai tuần
 • and has a complete mental breakdown.
  và hoàn toàn suy sụp tinh thần.
 • Who the hell takes the waters in the 21st century anyway?
  Dù sao thì kẻ quỷ quái nào lại lấy nước để chữa bệnh ở thể kỷ 21 này chứ?
 • I trust you understand the sensitivity
  Tôi tin anh hiểu được sự nhạy cảm
 • of some of the information in that letter.
  của vài thông tin trong lá thư đó.
 • So it's true.
  Vậy đó là sự thật.
 • A merger of this kind will make us...
  Vụ sát nhập này sẽ biến ta thành...
 • one of the biggest financial service firms
  một trong những công ty dịch vụ tài chính lớn nhất
 • on the Eastern Seaboard.
  khu vực Đông Seaboard.
 • Something that stands to enrich everyone in this room.
  Điều chắc chắn sẽ giúp mọi người trong căn phòng này giàu có.
 • Including you.
  Kể cả ông.
 • We hear good things.
  Chúng tôi đã nghe những tin tức tốt đẹp.
 • Your work on the Reynolds account was inspired.
  Nỗ lực của anh đối với tài khoản Reynolds rất truyền cảm hứng đấy.
 • Of course, the SEC will want
  Dĩ nhiên, Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái muốn
 • unfettered access to our books.
  tự do truy cập tài khoản của ta.
 • Any irregularities are sure to come out.
  Bất kỳ điều gì trái luật ắt hẳn sẽ lòi ra.
 • You didn't really think we wouldn't find out?
  Anh thực sự không nghĩ chúng tôi sẽ không phát hiện ra à?
 • I don't know what you're talking about.
  Tôi không hiểu các vị đang nói gì.
 • You think there's a trick you can pull we haven't tried?
  Anh nghĩ có thể thực hiện những trò mà chúng tôi chưa từng thử à?
 • This is amateur.
  Đây gọi là nghiệp dư.
 • Can I ask you something, Mr. Lockhart?
  Tôi có thể hỏi anh Vài điều không, anh Lockhart?
 • You ever have a 12-inch black dick in your ass?
  Anh có từng bị "thông" bằng "cậu bé" đen thui 30,5 cm chưa?
 • Prison, Mr. Lockhart.
  Trong tù, anh Lockhart à.
 • You're in a lot of trouble.
  Anh đang gặp rắc rối.
 • If that were the case,
  Nếu là thế,
 • you would have already turned me in.
  hẳn các vị đã tố cáo tôi.
 • So, my guess is the SEC
  Tôi đoán Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái
 • is after someone a little more senior.
  đang săn đuổi ai đó có chức vụ cao hơn.
 • Someone on the board, perhaps.
  Có thể là ai đó trong hội đồng quản trị.
 • Or someone who's clearly unstable.
  Hoặc ai đó rõ ràng không ổn định về tâm thần.
 • We'd like you to go to Switzerland
  Chúng tôi muốn anh đến Thụy Sĩ
 • and bring Mr. Pembroke back to us.
  và đưa ông Pembroke về đây.
 • You see...
  Anh thấy không...
 • the merger cannot go through
  Vụ sát nhập không thể được duyệt
 • without Mr. Pembroke signing off...
  nếu không có chữ ký của ông Pembroke...
 • on certain legal matters.
  về một số vấn đề pháp lý.
 • I don't have the relationship
  Tôi không thân thiết
 • with Mr. Pembroke that Morris had.
  với ông Pembroke như Morris.
 • Fuck Morris.
  Morris khốn kiếp à.
 • Now, Morris was a good salesman,
  Giờ Morris là nhân viên bán hàng giỏi,
 • dependable family man.
  người đàn ông đáng tin cậy của gia đình.
 • God rest his soul.
  Chúa phù hộ cho linh hồn anh ta.
 • But he didn't have vision.
  Nhưng anh ta không có tầm nhìn.
 • Someone has to take responsibility.
  Ai đó phải nhận trách nhiệm này.
 • Josh, it's me again.
  Josh, lại là tôi đây.
 • In an hour and a half, the Nikkei closes.
  Một tiếng rưỡi nữa, thị trường chứng khoán Tokyo sẽ đóng.
 • When it does, I want you to empty Banyon
  Khi đó, tôi muốn anh bán hết Banyon
 • and buy puts in Glenco.
  và mua quyền chọn của Glenco.
 • I'm sending the details over now.
  Tôi gửi thông tin chi tiết qua đây.
 • And fucking call me back.
  Và gọi lại dùm tôi cái.
 • I don't like leaving messages like this.
  Tôi không thích để lại tin nhắn kiểu này.
 • You're here for the cure?
  Anh đến đây vì phương thuốc à?
 • No, I'm just visiting.
  Không, tôi chỉ đi tham quan.
 • You mind?
  Anh không phiền chứ?
 • Go ahead.
  Không sao.
 • You're younger than most of my passengers.
  Anh nhỏ tuổi hơn phần lớn hành khách của tôi đấy.
 • Do a lot of driving for the sanitarium?
  Ông thường lái đến viện điều dưỡng sao?
 • All the driving.
  Lúc nào cũng thế.
 • Every week, I pick up rich people from the train...
  Mỗi tuần, tôi đều đón những vị khách giàu có từ ga xe lửa...
 • and take them up the mountain.
  và chở họ lên núi.
 • Only rich people, huh?
  Chỉ có nhà giàu thôi sao?
 • Must be expensive.
  Hẳn là đắt đỏ lắm.
 • Well, wealthy people have wealthy problems.
  À, những người giàu có những vấn đề liên quan đến giàu có.
 • Me, I'm happy with a simple life.
  Tôi hài lòng với cuộc sống giản dị.
 • That's it? No ambition?
  Vậy thôi hả? Không tham vọng sao?
 • Just drive people up and down the mountain?
  Chỉ đưa khách lên rồi xuống núi à?
 • Most people tend to stay.
  Hầu hết mọi người đều có ý định ở Iại.
 • Why's that?
  Sao thế?
 • I guess they like it there.
  Tôi đoán họ thích nơi này.
 • Oh, shit.
  Chết tiệt.
 • I don't go in for spas and that kind of thing.
  Tôi không thích kiểu nghỉ dưỡng này.
 • I work for a living, like my father before me.
  Tôi làm việc để nuôi thân như bố tôi ngày trước.
 • A son learns what it is to be a man from his father.
  Con trai luôn học từ bố mình để nên người.
 • Am I right?
  Tôi nói đúng chứ?
 • I wouldn't know.
  Tôi không biết.
 • I didn't grow up with my father.
  Tôi không lớn lên cùng bố mình.
 • How long will you be gone?
  Con đi bao lâu vậy?
 • Just a few days. It's business.
  Chỉ Vài ngày thôi. Công việc mà.
 • You don't look well.
  Trông con không khoẻ.
 • I'm fine. I just haven't been sleeping much.
  Con ổn mà. Chỉ là con ngủ ít quá thôi.
 • You need to rest.
  Con cần nghỉ ngơi đấy.
 • You know, I always told your father to rest...
  Con biết không, mẹ luôn bảo bố con nghỉ ngơi...
 • but he wouldn't listen.
  nhưng ông ấy không nghe.
 • He was weak.
  Bố yếu đi.
 • You didn't know him.
  Con không biết bố mà.
 • And whose fault is that?
  Và là lỗi của ai?
 • So, are you happy here?
  Mẹ có vui khi ở đây?
 • Are they taking good care of you?
  Họ chăm sóc mẹ tốt chứ?
 • People come here to die. Why would I be happy?
  Mọi người đến đây để chết. Sao mẹ có thể vui được?
 • I'm getting a promotion.
  Con được thăng chức rồi.
 • So, when I get back
  Khi nào con về,
 • I'll be able to move you to somewhere better.
  con sẽ có thể đưa mẹ đến nơi nào đó tốt hơn.
 • Somewhere near the beach or something.
  Một nơi gần biển hay gì đó.
 • You won't come back.
  Con sẽ không quay về.
 • Of course I will.
  Dĩ nhiên con sẽ quay Về.
 • Another ballerina?
  Một cô vũ công ba lê khác à?
 • She's not like the others.
  Cô ấy không như những người khác.
 • Why's that?
  Sao thế?
 • She lives in a dream.
  Cô ấy sống trong mơ.
 • But she's dancing.
  Nhưng cô ta đang múa.
 • That's because she doesn't know she's dreaming.
  Đó là vì cô ấy không biết mình đang mơ.
 • Friendly bunch.
  Dân làng thân thiện nhỉ.
 • Yeah.
  Ừ.
 • There's always been bad blood
  Luôn có cảm giác xấu
 • between the villagers and the people on the hill.
  giữa dân làng và mọi người trên núi.
 • Why's that?
  Sao vậy?
 • History.
  Lịch sử.
 • How old is this place?
  Nơi này bao nhiêu năm tuổi rồi?
 • Foundations date back to the time of the barons.
  Nền móng được xây dựng từ thời ngài nam tước.
 • For centuries, all this land and everyone in it...
  Hàng thể kỷ, cả vùng này và mọi người ở đây
 • belonged to one family.
  thuộc về một gia đình.
 • The Von Reichmerls.
  Gia đình Von Reichmerls.
 • What happened to them?
  Chuyện gì xảy ra với họ?
 • Hmm. Interesting story.
  Một câu chuyện thú vị.
 • Apparently, the last baron
  Hình như, vị nam tước cuối cùng
 • was so obsessed with the purity of his bloodline...
  bị ám ảnh bởi dòng máu tinh khiết...
 • he decided only his sister
  ông ta quyết định chỉ em gái mình
 • was clean enough to carry his child.
  mới đủ trong sạch để làm mẹ các con ông.
 • When the church forbade the union, he renounced God.
  Khi nhà thờ ngăn cấm cuộc hôn nhân, ông ta đã từ bỏ Chúa.
 • That must have gone over well.
  Phải chấp nhận điều đó thôi.
 • No shit.
  Không đâu.
 • So on his wedding night...
  Và trong đêm tân hôn của ông ta...
 • the villagers came up the hill...
  dân làng đi lên đồi...
 • chased the Baron and his bride into the catacombs...
  Săn đuổi vị nam tước và cô dâu vào khu hầm mộ...
 • and made him watch while they burned her alive.
  và để ông ta nhìn vợ mình bị thiêu sống.
 • Then they burned the whole place to the ground.
  Họ đốt cháy mọi thứ.
 • That's a hell of a story.
  Một câu chuyện kinh khủng.
 • Yeah.
  Ừ.
 • But that was 200 years ago.
  Nhưng cách nay đã 200 năm rồi.
 • A lot's changed since then.
  Từ đó nhiều thứ đã thay đổi.
 • 20 minutes max.
  Tối đa 20 phút.
 • No hurry.
  Không cần vội.
 • Welcome!
  Chào mừng cậu!
 • May I help you?
  Tôi có thể giúp gì cho anh?
 • I'm here to see a guest. Mr. Roland Pembroke.
  Tôi đến đây để gặp khách. Ông Roland Pembroke.
 • I'm sorry, but visiting hours are over for the day.
  Tôi xin lỗi, đã hết giờ thăm nuôi hôm nay.
 • I've come a long way.
  Tôi từ xa đến đây.
 • Maybe you could make an exception.
  Có thể cho tôi một ngoại lệ chứ.
 • There are no exceptions.
  Không có ngoại lệ ạ.
 • Is there a manager I could speak to?
  Tôi nói chuyện với quản lý được không?
 • Sign here.
  Ký ở đây ạ.
 • Please.
  Làm ơn.
 • Thank you, Mr. Lockhart.
  Cám ơn anh Lockhart.
 • I'll see what I can do.
  Tôi sẽ xem mình có thể làm gì.
 • You won't get any service here.
  Không có sóng đâu.
 • Part of the treatment.
  Một phần của việc điều trị mà.
 • You get used to it.
  Anh tập làm quen đi.
 • What's a ten-letter word for amnesty?
  Từ gì có mười ký tự nghĩa là ân xá?
 • No idea.
  Chẳng biết.
 • Exemption.
  Sự miễn
 • Nope. That's only nine.
  Không. Chỉ có tám ký tự.
 • Absolution.
  Sự tha thứ
 • Yes!
  Đúng rồi!
 • You like puzzles?
  Anh thích trò ô chữ à?
 • Not really.
  Không hẳn.
 • You mind?
  Nhặt quả bóng giúp tôi được chứ?
 • Thank you.
  Cám ơn.
 • I believe the reception nurse explained...
  Tôi tin tiếp tân đã giải thích...
 • that visiting hours end at 3:00 p.m. precisely.
  rằng giờ thăm nuôi kết thúc vào đúng 3 giờ chiều.
 • She did. But as I'm sure you're aware...
  Cô ấy có giải thích. Nhưng tôi chắc là ông biết...
 • Mr. Pembroke remains the CEO
  ông Pembroke vẫn là Tổng Giám Đốc
 • of a major financial institution.
  của công ty tài chính lớn.
 • Under the circumstances,
  Trong hoàn cảnh này,
 • I was hoping you can make an...
  tôi hy vọng ông có thể cho tôi...
 • exception.
  một ngoại lệ.
 • Vitamins.
  Vitamin thôi.
 • If we are to help the people that come here...
  Nếu chúng tôi muốn giúp mọi người ở đây...
 • we must keep up our strength.
  chúng tôi phải giữ gìn sức khỏe.
 • May one ask what it is concerning?
  Tôi được phép hỏi liên quan đến chuyện gì chứ?
 • It's a business matter.
  Chỉ là vấn đề công việc.
 • I'm not at liberty to say any more than that.
  Tôi không được phép nói chi tiết hơn.
 • Of course. And I hope you understand
  Tất nhiên. Và tôi hy vọng anh hiểu rằng
 • that we also have our rules.
  chúng tôi có quy tắc riêng.
 • Our treatments here are most effective...
  Cách điều trị của chúng tôi là hiệu quả nhất...
 • when exposure to the stresses
  khi tiếp xúc với căng thẳng của thế giới hiện đại bị hạn chế tuyệt đối.
 • of the modern world is strictly limited.
  Viện trưởng Volmer rất kiên quyết về điều đó.
 • Director Volmer is quite firm on that.
  Thuần khiết còn hơn khoẻ mạnh Henrich Volmer
 • Hydrotherapy?
  Chữa bệnh bằng nước sao?
 • That is correct.
  Chính xác.
 • That's a long way to come just for water.
  Từ xa đến đây chỉ vì nước.
 • The sanitarium is built over an ancient aquifer...
  Viện điều dưỡng được xây trên một tầng nước ngầm lâu đời...
 • that offers uniquely rejuvenating qualities.
  có đặc tính trẻ hóa độc đáo.
 • Rebuilt.
  Đã được xây lại.
 • After the fire.
  Sau trận hỏa hoạn.
 • Yes.
  Đúng.
 • History is full of darkness.
  Lịch sử đầy những sự kiện đau buồn.
 • If you would like to leave a note...
  Nếu anh muốn nhắn gửi gì...
 • I'd happily pass it along to Mr. Pembroke.
  tôi rất vui lòng gửi đến ông Pembroke.
 • Mr. Pieterson?
  Ông Pieterson?
 • I understand the work you do here is important...
  Tôi hiểu công việc của ông ở đây rất quan trọng...
 • and you're obviously a very busy man.
  và ông hiển nhiên rất bận rộn.
 • But if you wouldn't mind finding time between
  Nếu ông không phiền bớt chút thời gian
 • administering aqua aerobics and Jacuzzis...
  lúc trông coi khu hồ bơi và hồ Jacuzzi...
 • to inform Mr. Pembroke he has a visitor...
  Để báo ông Pembroke rằng ông ta có một vị khách...
 • with information of the utmost urgency to him personally...
  với thông tin cực kỳ khẩn cấp đối với ông ấy...
 • I'd be grateful.
  tôi sẽ rất biết ơn.
 • On the other hand, if you want me to write a note...
  Mặt khác, nếu ông muốn tôi viết giấy để lại...
 • so you can slip it under his door
  ông có thể đặt nó dưới cánh cửa
 • with his breakfast tray...
  cùng với khay bữa sáng của ông ấy...
 • on the off-chance he notices it
  hy vọng ông ấy sẽ thấy
 • before his morning rubdown...
  trước khi đi mát xa buổi sáng...
 • I'm afraid that's not gonna cut it.
  tôi e là nó sẽ không được hồi đáp.
 • You see, I just traveled 4,000 miles to get here.
  Ông thấy đó, tôi vừa vượt gần 6.500 cây số đến đây.
 • There's a red-eye going back to New York tonight...
  Tối nay có một chuyến bay đêm về New York...
 • and I intend Mr. Pembroke and I to be on it.
  và tôi có ý định đưa ông Pembroke đi cùng.
 • You plan to take Mr. Pembroke back to New York with you?
  Anh dự định đưa ông Pembroke về New York với anh à?
 • Is that a problem?
  Có vấn đề gì sao?
 • Of course, it is entirely up to Mr. Pembroke.
  Tất nhiên, hoàn toàn tùy thuộc vào ông Pembroke.
 • He's a patient, not a prisoner.
  Ông ấy là bệnh nhân, không phải tù nhân.
 • He'll be in treatment until after 7:00.
  Ông ấy được điều trị đến sau 7 giờ tổi.
 • If you'd like to come back then,
  Nếu lúc ấy anh quay lại,
 • I'll make sure he's available.
  tôi sẽ chắc rằng ông ấy rảnh.
 • Thank you for your understanding.
  Cám ơn ông đã hiểu.
 • Leaving already?
  Đi thôi chứ?
 • What a nice-looking young man.
  Thật là chàng trai trẻ hấp dẫn.
 • Where's your friend?
  Bạn anh đâu?
 • What time's the last train to Zurich?
  Mấy giờ có chuyến tàu cuối đến Zurich?
 • Not till 10:00.
  10 giờ tối.
 • Get me to a hotel. I gotta make a call.
  Đưa tôi đến khách sạn. Tôi cần gọi điện thoại.
 • Pretty girl.
  Một cô bé xinh xắn.
 • What the fuck!
  Cái quái gì thế!
 • How long will you be gone?
  Con sẽ đi bao lâu?
 • Just a few days.
  Chỉ ít ngày thôi.
 • Are we waiting for someone else?
  Chúng ta đang chờ ai nữa à?
 • There is no one else.
  Không ai cả.
 • Sleep well?
  Ngủ ngon chứ?
 • I can't remember having slept better.
  Tôi không nhớ mình từng ngủ ngon hơn.
 • It's the mountain air.
  Do không khí miền núi.
 • Mr. Lockhart...
  Anh Lockhart...
 • my name is Henrich Volmer.
  tên tôi là Henrich Volmer.
 • I am the director of the sanitarium here.
  Tôi là viện trưởng viện điều dưỡng này.
 • How long have I been here?
  Tôi đã nằm đây bao lâu rồi?
 • Three days.
  Ba ngày rồi.
 • Oh, Jesus!
  Ôi, Chúa ơi!
 • You can count yourself lucky. It was a clean break.
  Anh may mắn đấy. Chỉ gãy đôi thôi.
 • Although I do feel partly responsible.
  Dù tôi thấy có một phần trách nhiệm.
 • The locals tell me
  Dân làng bảo
 • I should hunt the deer on the property...
  tôi nên bắn con hươu...
 • but I can't bring myself
  nhưng tôi không thể ép buộc mình
 • to harm the innocent creatures.
  làm hại những sinh vật vô tội.
 • After all, they were here long before us.
  Xét cho cùng, chúng đã ở đây lâu hơn chúng ta.
 • I need to call New York.
  Tôi cần gọi về New York.
 • I took the liberty of informing your office
  Nếu anh Io lắng, tôi đã mạn phép báo với
 • of the accident, if that's your concern.
  công ty của anh về vụ tai nạn.
 • They agreed with me...
  Họ đã đồng ý với tôi...
 • that business can wait and your health cannot.
  rằng công việc có thể chờ và sức khoẻ của anh mới quan trọng.
 • Hank Green said that?
  Hank Green nói thế sao?
 • Even the acting head
  Ngay cả có là giám đốc
 • of a major Wall Street finance firm...
  của một công ty tài chính lớn ở phố Wall...
 • can't argue with the consequences
  cũng không thể bàn cãi gì về hậu quả
 • of a serious car accident.
  của một tai nạn xe hơi nghiêm trọng.
 • We don't get many visitors here.
  Chúng tôi không có nhiều khách ở đây.
 • Most of my patients have done extraordinary things.
  Hầu hết những bệnh nhân đều làm những điều phi thường.
 • Built vast fortunes...
  Xây dựng những khối của cải khổng lồ...
 • commanded great empires...
  Phụ trách những tổ chức lớn...
 • but at a terrible cost.
  nhưng với cái giá rất kinh khủng.
 • They have no one who cares for them.
  Không ai chăm sóc họ.
 • Mr. Pembroke is lucky.
  Ông Pembroke thật may mắn.
 • He has you.
  Ông ta có anh.
 • So, do your best to relax.
  Cố gắng nghỉ ngơi nhé.
 • Enjoy yourself.
  Tận hưởng đi.
 • You are at the foot of the Swiss Alps...
  Anh đang ở chân ngọn Alps ở Thuy Sĩ...
 • one of the most beautiful places in the world.
  một trong những nơi đẹp nhất thể giới.
 • Think of it as an enforced vacation.
  Hãy xem như kỳ nghỉ bị ép buộc.
 • Although I know you Americans
  Dù tôi biết người Mỹ các anh
 • are not so good at vacations, are you?
  không thích nghỉ cho lắm, phải chứ?
 • And remember, you're at altitude.
  Và nhớ rằng, anh đang ở vùng cao.
 • It can take a while to acclimatize...
  Cần thời gian để thích nghi với khí hậu...
 • so please make sure you drink plenty of water.
  nên làm ơn uống nhiều nước.
 • Believe me, you're in good hands.
  Tin tôi đi, anh sẽ được chăm sóc tốt.
 • Are you lost?
  Anh bị lạc à?
 • Uh... Yeah.
  Vâng.
 • I guess so.
  Tôi đoán Vậy.
 • Where is it you're supposed to be?
  Anh muốn đi đâu?
 • I don't know.
  Tôi không biết.
 • Name?
  Tên?
 • Pembroke.
  Pembroke.
 • Roland Pembroke.
  Roland Pembroke.
 • Here it is.
  Đây rồi.
 • Pembroke. Room 609. Steam bath.
  Pembroke. Phòng 609. Phòng xông hơi.
 • Of course.
  Đúng rồi.
 • Mr. Pembroke...
  Ông Pembroke...
 • the steam baths are in that direction.
  phòng xông hơi lối này.
 • You can't go in there.
  Anh không thể vào trong đâu.
 • Not like that.
  Với bộ dạng như vậy.
 • Pembroke?
  Pembroke?
 • It is Mr. Pembroke, isn't it?
  Là ông phải không, ông Pembroke?
 • Do I know you?
  Tôi biết anh sao?
 • My name is Lockhart. Mr. Green sent me.
  Tên tôi là Lockhart. Ông Green cử tôi đến đây.
 • I thought they'd send Morris.
  Tôi nghĩ họ sẽ cử Morris đến.
 • Morris is dead.
  Morris chết rồi.
 • Heart attack.
  Vì đau tim.
 • Mr. Pembroke, I've come to bring you back to New York.
  Ông Pembroke, tôi đến để đưa ông về New York.
 • You want me to leave here?
  Anh muốn tôi rời khỏi đây sao?
 • Just for a few days.
  Chỉ ít ngày thôi.
 • I'm afraid I can't do that.
  Tôi e là không được.
 • Why not?
  Sao lại không?
 • I'm not well.
  Tôi không khoẻ.
 • You look all right to me.
  Trông ông rất ổn mà.
 • That's because you are blind.
  Đó là vì anh thiếu nhận thức.
 • As I was.
  Như tôi đã từng.
 • But soon you'll see.
  Nhưng anh sẽ sớm thấy thôi.
 • Rest assured, they'll take good care of you here.
  Đảm bảo ở đây họ sẽ chăm sóc anh tận tình.
 • I'm not a patient.
  Tôi không phải bệnh nhân.
 • What happened to your leg?
  Chân anh bị sao thế?
 • Mr. Pembroke, the situation in New York
  Ông Pembroke, tình hình ở New York
 • is really quite serious.
  thật sự khá nghiêm trọng.
 • No longer my concern.
  Đó không còn là nỗi lo của tôi nữa.
 • The director says I must not involve myself
  Viện trưởng bảo tôi không được dính líu
 • in business matters.
  đến chuyện công việc.
 • Have you met Director Volmer?
  Anh đã gặp viện trưởng Volmer chưa?
 • This morning.
  Mới sáng nay.
 • He is a great man.
  Ông ấy là người tốt đấy.
 • Kind man.
  Tử tế.
 • Not like other doctors.
  Không như những bác sĩ khác.
 • Mr. Pembroke...
  Ông Pembroke...
 • This obsession with blood.
  Nỗi ám ảnh với máu.
 • You see, they have it all wrong.
  Anh thấy đấy, bọn họ đều mắc sai lầm.
 • Do you know the body is 65% water?
  Anh có biết 65% cơ thể là nước không?
 • It's our fluids that must be purified.
  Chất lỏng của ta phải được tinh lọc.
 • Word that the merger is in trouble has leaked.
  Tin tức về vụ sáp nhập gặp rắc rối đã bị rò rỉ ra ngoài.
 • The share price is in free fall.
  Giá cổ phiếu đang rớt thảm hại.
 • Lockhart?
  Anh Lockhart à?
 • You're not any relation to Henry Lockhart, are you?
  Anh không có mối quan hệ nào với Henry Lockhart, phải không?
 • My father.
  Đó là bố tôi.
 • You knew him?
  Ông biết ông ấy sao?
 • We started out together.
  Chúng tôi bắt đầu sự nghiệp cùng nhau.
 • Terrible, what happened to him.
  Chuyện xảy ra với ông ấy thật kinh khủng.
 • They said there was a boy left in the car.
  Người ta nói có một bé trai bị bỏ lại trên xe.
 • I don't remember much, to be honest.
  Thật tình thì tôi không nhớ nhiều.
 • He didn't deserve what we did to him.
  Ông ấy không đáng phải chịu những gì chúng tôi đã gây ra cho ông ấy.
 • What do you mean?
  Ý ông là sao?
 • He was an honest man.
  Ông ấy là một người thật thà.
 • And we destroyed him for it.
  Và chúng tôi đã phá hoại con người ông ấy.
 • Well, people get fucked over every day.
  Con người bị hủy hoại mỗi ngày mà.
 • Either you have what it takes to survive, or you don't.
  Hoặc ông có phẩm chất cần thiết để thành công, hoặc không.
 • And I suppose you do.
  Và tôi nghĩ là anh có đấy.
 • Is that why you came all this way?
  Đó là lý do anh đi xa tận đến đây?
 • Ambition?
  Tham vọng?
 • Then you have it worse than any of us.
  Rồi anh phải chịu đựng mọi thứ tệ hơn chúng tôi.
 • What's that?
  Điều gì chứ?
 • The sickness.
  Căn bệnh.
 • Your father saw the truth long before the rest of us.
  Bố anh đã biết sự thật trước tất cả chúng tôi.
 • The pointlessness of the entire endeavor.
  Sự vô nghĩa của toàn bộ nỗ lực.
 • We've all done terrible things.
  Chúng tôi đã làm những điều kinh khủng.
 • So many terrible things.
  Quá nhiều chuyện kinh khủng.
 • What's it trading at?
  Việc kinh doanh thế nào?
 • What?
  Sao cơ?
 • The stock! What's it trading at?
  Cổ phiếu! Mua bán thế nào rồi?
 • Eight and a half at close on Friday.
  8.5 đô la cổ phiếu khi đóng sàn thứ Sáu.
 • Parasites.
  Lũ ăn bám.
 • It'll be lower by now.
  Giờ giá đang thấp dần.
 • We're all concerned for your well-being, Mr. Pembroke.
  Chúng tôi đều Io lắng cho sức khoẻ của ông, ông Pembroke.
 • Just a few days.
  Chỉ ít ngày thôi.
 • There are certain irregularities
  Có một số điều trái luật nào đó
 • in some of the accounts...
  trong một vài tài khoản...
 • that need to be clarified before
  cần phải làm rõ trước khi
 • the merger can be completed.
  vụ sáp nhập hoàn tất.
 • And I suppose someone has to take responsibility.
  Và tôi tin rằng ai đó phải chịu trách nhiệm.
 • Something like that.
  Đại loại vậy.
 • Then I better get my things.
  Vậy tôi nên thu xếp đồ đạc của mình.
 • I need a car to take me to the station.
  Tôi cần xe chở tôi đến ga xe lửa.
 • Will you call one for me, please?
  Vui lòng gọi xe giúp tôi.
 • I'll see what I can do.
  Tôi sẽ xem có thể làm gì.
 • That's where the baron hung the priest.
  Đó là nơi vị nam tước bị linh mục treo cổ đến chết.
 • What's that? See?
  - Gì cơ? - Thấy không?
 • The church would have been right over there...
  Nhà thờ phải ở ngay đó...
 • where that funny little building is now.
  nơi mà giờ là tòa nhà nho nhỏ kỳ cục.
 • I'm sure of it.
  Tôi chắc thế.
 • People used to come from miles around...
  Người ta từ ngàn dặm xa xôi đến đây...
 • for the miracles attributed to the holy water.
  Vì phép màu của nước thánh.
 • Guess some things don't change.
  Đoán xem có vài thứ vẫn không thay đổi.
 • How marvelous.
  Thật kỳ diệu.
 • Terrible thing, though. Such violence.
  Dẫu cho những điều kinh khủng. Bạo lực như thế.
 • That's what you get for marrying your sister.
  Đó là những gì người ta nhận được Vì cưới em gái mình.
 • Sister?
  Em gái sao?
 • Yeah, it was all about a pure bloodline, wasn't it?
  Phải, tẩt cả chỉ vì dòng máu tinh khiết, chẳng phải sao?
 • How fascinating!
  Nghe hấp dẫn đấy!
 • I must look into that.
  Tôi phải điều tra chuyện này.
 • Glad to see you're back on your feet!
  Thật vui khi anh có thể đi lại được.
 • We heard about the accident.
  Chúng tôi có nghe về vụ tai nạn.
 • You're American, aren't you, Mister...
  Anh là người Mỹ, phải không, anh...
 • Lockhart.
  Lockhart.
 • Frank Hill. Stockholm.
  Tôi là Frank Hill. Từ Stockholm.
 • And this is Mr. Nair from London.
  Và đây là ông Nair từ Luân Đôn.
 • Bombay, originally.
  Người gốc Bombay.
 • I see you've met Mrs. Watkins, our amateur historian.
  Tôi thấy anh đã gặp bà Watkins, sử gia nghiệp dư của chúng tôi.
 • Yes, of course. How rude.
  Dĩ nhiên rồi. Thật thất lễ.
 • Victoria Watkins. 40 years at Xerox.
  Victoria Watkins. 40 năm làm ở Xerox.
 • Why don't you pull up a chair?
  Mời anh ngồi.
 • We need a fourth.
  Chúng tôi cần thêm người cho đủ tay.
 • Careful. Like most Brahmins, he cheats.
  Cẩn thận. Như đa số người Brahmin, ông ta chơi gian lận đấy.
 • Coming from a venture capitalist,
  Từ miệng một nhà đầu tư mạo hiểm,
 • I take that as a compliment.
  tôi xem đó là một lời khen.
 • Actually, I was just on my way back
  Thật ra, tôi sắp lên đường về
 • to New York with Mr. Pembroke.
  New York cùng ông Pembroke.
 • Then he's...
  Vậy ông ấy...
 • He's feeling better?
  Ông ấy khoẻ chứ?
 • Well enough.
  Đủ khỏe.
 • I suppose that's wonderful news.
  Tôi nghĩ đó là tin tuyệt đấy.
 • Isn't that right, Mr. Nair?
  Phải không, anh Nair?
 • Wonderful news.
  Tin tốt đấy.
 • Mrs. Watkins...
  Bà Watkins...
 • time for your treatment.
  đến giờ điều trị cho bà rồi.
 • Yes, of course.
  Vâng, tôi biết.
 • Pleasure to meet you, Mr. Lockhart.
  Rất hân hạnh được gặp, anh Lockhart.
 • Safe travels.
  Đi đường bình an nhé.
 • Something in the water?
  Có thứ gì đó trong nước à?
 • At the bottom.
  Dưới đáy.
 • I don't see anything.
  Anh không thấy gì cả.
 • Did it hurt?
  Chân anh có đau không?
 • Can't remember.
  Không nhớ nữa.
 • Better that way.
  Vậy cũng tốt.
 • I saw you.
  Anh đã nhìn thấy em.
 • Before.
  Trước đây.
 • Are you a patient here?
  Em là bệnh nhân ở đây à?
 • It's just, you're so much younger
  Chỉ là nhìn em trẻ hơn
 • than everyone else.
  những người khác.
 • Director Volmer says I'm a special case.
  Viện trưởng bảo em là ca đặc biệt.
 • What about you?
  Còn anh thì sao?
 • Are you here for the cure?
  Anh đến đây trị bệnh à?
 • No.
  Không.
 • Actually, I was just leaving.
  Thật ra anh sắp đi rồi.
 • No one ever leaves.
  Không ai đi khỏi đây cả.
 • What are you talking about?
  Em đang nói gì thế?
 • Why would anyone want to?
  Sao ai cũng muốn đi khỏi đây vậy?
 • Yeah, I see your point.
  Ừ, anh hiểu ý em rồi.
 • Did you get what you came for?
  Anh đã đạt mục đích chuyến đi đến đây chưa?
 • Well, I came to bring someone back to New York.
  À, anh đến để đưa một người về New York.
 • So, yeah. I did.
  Nên đúng vậy. Anh đã làm xong.
 • Does he want to go?
  Ông ấy có muốn về không?
 • Not really.
  Không hẳn.
 • That song you were singing.
  Bài hát em đang hát ấy.
 • Where did you learn that?
  Em học nó từ đâu?
 • I have to go now.
  Em phải đi rồi.
 • What's your name?
  Tên em là gì?
 • Hannah.
  Hannah.
 • Mr. Pembroke?
  Ông Pembroke?
 • Where's Pembroke?
  Ông Pembroke đâu rồi?
 • The patient that was in this room, where is he?
  Bệnh nhân ở phòng này, ông ấy đâu?
 • I thought you were Pembroke.
  Tôi nghĩ anh là Pembroke mà.
 • Do you know what they used to recommend
  Các anh có biết họ thường đề nghị gì
 • for the common stomach ailment?
  cho người bị đau bụng không?
 • The application of leeches.
  Đặt vào những con đỉa.
 • Based on the diagnosis, I always pitied the leech.
  Dựa trên các chẩn đoán, tôi luôn thấy tội cho con đỉa.
 • Mmm. Mr. Lockhart...
  Anh Lockhart...
 • please, won't you join us?
  vào ngồi dùng bữa với chúng tôi chứ?
 • The sturgeon is excellent,
  Món cá tầm rất ngon,
 • unless of course you prefer the venison.
  trừ khi anh thích thịt hươu hơn.
 • I couldn't let it go to waste.
  Tôi không thể lãng phí con hươu được.
 • Where's Pembroke?
  Pembroke đâu rồi?
 • Mr. Pembroke has unfortunately taken a turn for the worse.
  Thật không may tình trạng của ông Pembroke chuyển biến xấu.
 • I fear your conversation about business matters...
  Tôi e là cuộc nói chuyện về vấn đề công việc...
 • has set him back somewhat.
  đã làm ảnh hưởng quá trình điều trị.
 • But, no matter. We have moved him on
  Nhưng, không sao. Chúng tôi đã đưa ông ta
 • to the next stage of treatment.
  qua giai đoạn điều trị kế tiếp.
 • He looked all right to me.
  Tôi thấy ông ấy khoẻ mà.
 • But you're not a doctor.
  Nhưng anh đâu phải là bác sĩ.
 • Maybe it's time for a second opinion.
  Có thể đây là lúc tham khảo ý kiến chuyên gia.
 • That, of course, is up to Mr. Pembroke.
  Tất nhiên, tùy vào ông Pembroke thôi.
 • And he's not available.
  Và ông ta chưa sẵn sàng.
 • Ever since I got here...
  Từ khi tôi đến đây...
 • you people have been giving me the runaround.
  các người cứ vòng vo tam quốc với tôi.
 • I would ask you please to keep your voice down.
  Tôi yêu cầu anh vui lòng nhỏ tiếng Iại.
 • We wouldn't wanna upset the clientele, would we?
  Ta không nên làm khách khó chịu, phải không?
 • Mr. Lockhart, giving you the runaround
  Anh Lockhart, tôi không hề cố
 • is the furthest thing from my mind.
  vòng vo với anh.
 • My sole concern is for the welfare of my patients.
  Điều tôi quan tâm duy nhất là sức khoẻ của các bệnh nhân.
 • It's bad for business if people start getting better.
  Nếu mọi người khoẻ mạnh, việc kinh doanh sẽ xấu đi.
 • Am I right?
  Tôi nói đúng chứ?
 • What are you implying, Mr. Lockhart?
  Anh đang ám chỉ điều gì thế, anh Lockhart?
 • Old people paying through the teeth for what? Water?
  Người cao tuổi chi trả nhiều tiền cho cái gì chứ? Nước à?
 • What's your overhead anyway?
  Ông được hưởng lợi bao nhiêu nhỉ?
 • That is not your concern.
  Không phải chuyện của anh.
 • I don't wanna have to get lawyers involved...
  Tôi không muốn mời luật sư...
 • but I came to get Pembroke back to New York...
  nhưng tôi đến đây để đưa Pembroke về New York...
 • and that's what I'm gonna do,
  và đó là điều tôi sẽ làm
 • if I have to hit him over his head...
  nếu tôi phải đánh ông ta bất tỉnh...
 • and drag him out by his hair.
  và nắm tóc kéo lê đi.
 • Are you feeling all right, Mr. Lockhart? You seem pale.
  Anh không sao chứ, Lockhart? Mặt anh tái xanh rồi kìa.
 • I'm fine.
  Tôi vẫn ổn.
 • You're bleeding.
  Anh chảy máu cam kìa.
 • What?
  Gì chứ?
 • Perhaps you should sit down.
  Có lẽ anh nên ngồi xuống.
 • No signs of concussion.
  Không có dấu hiệu bị chấn động.
 • Any headaches, hallucinations?
  Có nhức đầu hay ảo giác gì không?
 • No.
  Không.
 • You may dress.
  Cài cúc áo lại đi.
 • Are you drinking the water?
  Anh có uống nước thường xuyên không?
 • Yes.
  Có.
 • Good.
  Tốt.
 • Make sure you do.
  Phải uống nước thường xuyên.
 • I took the liberty of running a few tests
  Tôi đã làm một vài kiểm tra
 • after the accident.
  sau tai nạn.
 • Hannah.
  Hannah.
 • Isn't it?
  Phải con bé không?
 • Yes.
  Đúng.
 • She's a very special case.
  Cô bé là ca đặc biệt.
 • What does that mean exactly?
  Điều đó chính xác có nghĩa gì?
 • She was exposed to serious trauma
  Cô bé bị sốc nặng
 • when she was very young.
  khi còn nhỏ.
 • Her development was delayed.
  Bị chậm phát triển.
 • Hannah did not utter a word until she was 11 years old.
  Hannah không nói được cho đến khi 11 tuổi.
 • Please understand...
  Vui lòng hiểu cho...
 • Mr. Lockhart...
  Anh Lockhart...
 • she is like a daughter to me.
  tôi xem con bé như con mình.
 • But we're here to discuss you.
  Nhưng ta ở đây để thảo luận về tình trạng của anh.
 • An imbalance in your fluids.
  Mất cân bằng chất lưu.
 • Strain to the major organs.
  Các cơ quan chính bị kéo căng.
 • Depleted immune system.
  Hệ thống miễn dịch bị suy yếu.
 • Many indicators that you have in common
  Anh có nhiều chỉ số giống với
 • with most of my patients...
  đa số bệnh nhân của tôi...
 • but I will confess I have never seen a case...
  nhưng phải thú nhận là tôi chưa bao giờ gặp ca...
 • as advanced as this...
  nặng thế này...
 • in someone so young.
  ở một người quá trẻ như anh.
 • Is that right?
  Có thật không?
 • Tell me, Mr. Lockhart...
  Nói tôi nghe, anh Lockhart...
 • when was the last time that you actually felt well?
  lần cuối anh thật sự thấy khoẻ là khi nào?
 • Before you came here, when was the last time...
  Trước khi anh đến đây, lần cuối anh có thể...
 • that you even slept through the night?
  ngủ trọn đêm là khi nào?
 • The mind may lie...
  Lý trí có thể nói dối...
 • but the body cannot.
  nhưng thể xác thì không.
 • I should like to help you.
  Tôi nên giúp anh.
 • What we offer here...
  Những gì chúng tôi đề nghị...
 • is a simple process of purification.
  là một quy trình thanh lọc đơn giản.
 • Away from pressures of the modern world.
  Tránh xa những căng thẳng của thể giới hiện đại.
 • A return to a simpler time.
  Trở về với cuộc sống giản đơn.
 • Mr. Pembroke will not be ready to travel for a day or two.
  Ông Pembroke sẽ không sẵn sàng đi trong một hai ngày tới.
 • And if you're willing...
  Và nếu anh muốn...
 • I would like to recommend a treatment.
  tôi sẽ đề nghị một quá trình điều trị.
 • I can speak to the duty nurse...
  Tôi có thể nói chuyện với y tá trưởng...
 • and we may be able to start as early as this evening.
  và ta có thể bắt đầu sớm trong chiều nay.
 • If you think it's necessary.
  Nếu ông nghĩ đó là điều cần thiết.
 • Good.
  Tốt.
 • Greta?
  Greta?
 • Greta?
  Greta?
 • You're in luck, Mr. Lockhart.
  Anh may đấy, anh Lockhart.
 • We can get you in right away.
  Chúng tôi có thể nhận anh vào điều trị ngay.
 • "VR."
  "VR"
 • Von Reichmerl.
  Von Reichmerl.
 • It was found during the reconstruction.
  Nó được tìm thấy khi đang xây dựng lại nơi này.
 • Then it belong to the baron?
  Nó thuộc về nam tước à?
 • The baroness, actually.
  Thật ra là của nam tước phu nhân.
 • Vanessa Von Reichmerl.
  Vanessa Von Reichmerl.
 • She was sickly.
  Bà ấy bị bệnh.
 • The Baron was obsessed with finding a cure.
  Nam tước bị ám ảnh bởi việc tìm ra một phương thuốc.
 • It was he, in fact, who first discovered
  Thật ra ông ấy là người đã khám phá ra
 • the medicinal properties of our water.
  đặc tính trị bệnh của nguồn nước.
 • He sacrificed everything.
  Ông ấy đã hy sinh mọi thứ.
 • He must have loved her very much.
  Ông ấy hẳn phải yêu vợ mình nhiều lắm.
 • Yes.
  Đúng vậy.
 • Like a sister.
  Như đứa em gái.
 • History is right, of course, to judge him on moral grounds.
  Lịch sử luôn đúng, dĩ nhiên, khi phán xét ông ấy theo khía cạnh đạo đức.
 • But, as a man of science...
  Nhưng là một nhà khoa học,
 • I can't help but admire him.
  tôi không thể không thán phục ông ấy.
 • The duty nurse will escort you to our isolation wing.
  Y tá trưởng sẽ dẫn anh đến khu cách ly.
 • Thank you.
  Cám ơn ông.
 • Mr. Lockhart...
  Anh Lockhart...
 • If you wouldn't mind.
  Mong anh không phiền.
 • Just so we can keep an eye on your progress.
  Để chúng tôi có thể giám sát tiến triển của anh.
 • Are you ready, Mr. Lockhart?
  Anh sẵn sàng chưa, anh Lockhart?
 • Then let us begin.
  Bắt đầu thôi nào.
 • Life on this planet first came from water.
  Sự sống trên hành tinh này trước tiên đến từ nước.
 • We spend the first nine months of our existence submerged...
  Ta dành chín tháng đầu tiên của cuộc đời đắm chìm...
 • our bodies mostly liquid.
  cơ thể trong nước ối.
 • This sensory deprivation chamber
  Khoang cách ly cảm giác này
 • simulates a return...
  tái tạo sự quay về...
 • to that embryonic state.
  tình trạng phôi thai đó.
 • Think of it as a cleansing of the mind...
  Hãy xem đó như là sự tẩy rửa lý trí...
 • as much as the body.
  cũng như thể xác.
 • Some patients experience increased heart rate...
  Một số bệnh nhân đã trải qua tình trạng tăng nhịp tim...
 • visions...
  nhìn thấy ảo ảnh...
 • even primal memories.
  thậm chí những ký ức.
 • But rest assured,
  Nhưng hãy tin chắc,
 • it's just the toxins leaving the system.
  chỉ có độc tố bị đào thải khỏi cơ thể.
 • Give yourself over completely to the process...
  Hãy để bản thân tiếp nhận quá trình này...
 • and you will see the results.
  và anh sẽ thấy kết quả.
 • Keep a close eye on him.
  Trông chừng anh ta.
 • Yes, sir.
  Vâng, thưa viện trưởng.
 • Mr. Lockhart...
  Anh Lockhart...
 • the treatment lasts 30 minutes.
  cuộc điều trị kéo dài 30 phút.
 • I'll be monitoring you from here.
  Tôi sẽ theo dõi anh từ đây.
 • If you have any issues...
  Nếu anh có vấn đề gì...
 • just tap on the side of the tank.
  chỉ cần đập mạnh vào thành bể.
 • Get back!
  Lùi lại!
 • In the last five days,
  Năm ngày qua,
 • a total collapse.
  thị trường sụp đổ hoàn toàn.
 • The Dow plunging over 508 points...
  Chỉ số Dow Jones lao dốc hơn 508 điểm...
 • as panic spread throughout Wall Street...
  trong lúc tình trạng hoảng loạn lan rộng khắp phố Wall...
 • wiping out more than
  xoá sạch hơn
 • one-third of the gains...
  một phần ba số điểm tăng...
 • from this rare, five-year bull market.
  khỏi cột mốc của thị trường giá lên hiếm thấy trong năm năm qua.
 • More than half of that in a single trading day.
  Hơn một nửa điểm số bị xóa sạch chỉ trong một ngày giao dịch.
 • Chairman of New York Stock Exchange, John Phelan...
  Chủ tịch Sở Giao dịch Chứng khoán New York, ông John Phelan...
 • tried to reassure investors.
  cố gắng trấn an các nhà đầu tư.
 • Dad?
  Bố ơi?
 • Dad!
  Bố!
 • Mr. Lockhart, are you all right?
  Anh Lockhart, anh không sao chứ?
 • Get off me.
  Tránh xa tôi ra.
 • Try to stay calm.
  Cố gắng bình tĩnh nào.
 • I'm terribly sorry.
  Tôi rất xin lỗi.
 • Something must have gone wrong with the machine.
  Hình như máy móc bị lỗi.
 • There's something in the water.
  Có con gì ở trong nước.
 • There's something in the fucking water.
  Có con gì trong thứ nước quỷ quái đó.
 • There is nothing in the water, Mr. Lockhart.
  Không có gì trong nước cả, anh Lockhart.
 • But I saw them.
  Nhưng tôi đã thấy chúng.
 • As the Director explained...
  Như viện trưởng đã giải thích...
 • some patients experience visions
  một số bệnh nhân nhìn thấy ảo ảnh
 • with this particular treatment.
  với dạng điều trị đặc biệt này.
 • Just the toxins leaving the body.
  Chỉ có độc tố đào thải khỏi cơ thể.
 • It's all part of the cure.
  Đó là một phần của quá trình chữa trị.
 • You need to rest now.
  Giờ anh cần nghỉ ngơi đi.
 • I will help you to your room.
  Tôi sẽ đưa anh về phòng.
 • Got you.
  Bắt được mày rồi.
 • Morning, Lockhart.
  Chào buổi sáng, anh Lockhart.
 • Feeling better?
  Anh khoẻ hơn chưa?
 • Joining us for breakfast?
  Anh cùng ăn sáng chứ?
 • The kedgeree is excellent.
  Món ketri xuất sắc lắm.
 • I'm not hungry.
  Tôi không đói.
 • You must keep up your strength.
  Anh phải giữ gìn sức khoẻ đấy.
 • Mrs. Watkins?
  Bà Watkins?
 • That building where the church used to be...
  Toà nhà đó trước đây là nhà thờ...
 • What's it used for now?
  Còn giờ nó dùng để làm gì?
 • I couldn't say.
  Tôi không thể nói.
 • You were right about the baron and his sister.
  Anh đã đúng về việc ngài nam tước và em gái ông ấy.
 • But that's not the reason
  Nhưng đó không phải lý do
 • the villagers burned the place down.
  mà người dân đã đốt nơi đó.
 • It was on account of the experiments.
  Đó là vì một số thí nghiệm.
 • Some sort of medical experiments.
  Một số loại thí nghiệm y học.
 • Apparently performed on his own peasants.
  Hình như được thực hiện trên các tá điền của ông ấy.
 • People went missing.
  Mọi người mất tích.
 • And then...
  Và sau đó...
 • Im Jahre 1814...
  Vào năm 1814...
 • farmers, tilling their fields, stumbled on human bodies...
  những nông dân đang cày trên đồng tình cờ gặp những xác người...
 • disfigured and emaciated.
  đã bị biến dạng và gầy mòn.
 • Dried up like the mummies of Egypt.
  Khô như những xác ướp Ai Cập.
 • He was looking for a cure.
  Ông ấy đang tìm phương thuốc.
 • A cure? For the baroness.
  - Phương thuốc hả? - Cho nam tước phu nhân.
 • She was sick.
  Bà ấy bị bệnh.
 • Oh, I see.
  À, tôi hiểu rồi.
 • I knew you liked puzzles.
  Tôi biết anh thích trò ô chữ.
 • Of course.
  Tất nhiên rồi.
 • Mrs. Watkins...
  Bà Watkins...
 • time for your treatment.
  đến giờ khám bệnh rồi.
 • Are you certain?
  Anh chắc chứ?
 • I just had one this morning. I'm sure of it.
  Tôi vừa khám sáng nay rồi. Tôi chắc đấy.
 • I have you on the schedule.
  Tôi thấy trên lịch khám có tên bà mà.
 • I must not be feeling myself today.
  Hẳn là hôm nay tôi cảm thấy không ổn.
 • There is a terrible darkness here.
  Có điều gì đó đen tối ở đây.
 • What is this place?
  Nơi này là gì?
 • I'm sorry. I don't understand.
  Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.
 • I thought I saw you with a patient.
  Tôi nghĩ tôi đã gặp anh cùng một bệnh nhân.
 • No. Patient.
  Không. Là bệnh nhân.
 • Okay.
  Được rồi.
 • Thank you.
  Cám ơn.
 • Going for a swim?
  Em đi bơi à?
 • I'm not supposed to.
  Em bị cấm.
 • Why's that?
  Sao thế?
 • On the account of my condition.
  Vì bệnh tình của em.
 • Thought the water made you better.
  Anh nghĩ nước sẽ làm em thấy khá hơn.
 • Told you. I'm a special case.
  Em nói rồi. Em là ca đặc biệt.
 • Right.
  Phải rồi.
 • How far is it to town?
  Từ đây đến thị trấn bao xa?
 • A few miles, I think.
  Một vài dặm, em nghĩ vậy.
 • Are you going to walk all the way?
  Anh định đi với cái chân đó à?
 • Unless you wanna lend me your bike.
  Trừ khi em muốn cho anh mượn xe đạp.
 • What will you give me?
  Vậy anh sẽ trả ơn em gì đây?
 • It was my mother's.
  Mẹ anh đã tặng cho anh.
 • Her eyes are closed.
  Mắt cô ấy nhắm rồi.
 • Yeah, she's dreaming. She just doesn't know it.
  Ừ, cô ấy đang mơ. Chỉ có cô ấy là không biết.
 • What happens if she wakes up?
  Chuyện gì xảy ra nếu cô ấy tỉnh dậy?
 • I don't know.
  Anh không biết.
 • My mother never finished the story.
  Mẹ anh chưa bao giờ kể hết câu chuyện.
 • So, we got a deal?
  Sao, thỏa thuận vậy chứ?
 • How will you ride it?
  Sao anh chạy xe được?
 • Maybe you could come along.
  Em có thể đi cùng.
 • I'm not supposed to.
  Em không được phép làm vậy.
 • You always do what you're supposed to do?
  Em luôn làm những điều mà em được cho phép mới làm ư?
 • It's okay.
  Được rồi.
 • Coming?
  Vào chứ?
 • Want a beer or something?
  Muốn uống bia hay gì không?
 • I don't know. Do I?
  Em không biết. Mà em được uống hả?
 • I don't know what you want.
  Anh không biết em muốn uống gì.
 • All right. If you're having one.
  Được rồi. Nếu anh cũng uống một ly.
 • Still here?
  Còn ở đây à?
 • Thought you were just visiting.
  Tôi nghĩ là anh chỉ tham quan thôi.
 • You've looked better.
  Trông ông khoẻ hơn rồi nhỉ.
 • Same to you.
  Giống anh thôi.
 • How's the car?
  Chiếc xe sao rồi?
 • That car was a piece of shit.
  Giờ nó như đống sắt vụn.
 • Sanitarium offered me enough to buy a new one.
  Viện điều dưỡng trả lương cho tôi đủ để mua một chiếc mới.
 • So, gracias a Dios.
  Cho nên, rất cám ơn Chúa.
 • Everything happens for a reason, right?
  Mọi thứ xảy ra đều có lý do, phải không?
 • You drink too much.
  Anh uống quá nhiều rồi đấy.
 • I hope you're not driving.
  Tôi hy vọng anh không lái xe.
 • You two are from up on the hill?
  Hai người từ bệnh viện xuống đây à?
 • That's right.
  Đúng vậy.
 • We don't get many patients down here.
  Chúng tôi không có nhiều bệnh nhân ở đây.
 • Good kids at heart.
  Bọn trẻ hồn nhiên lắm.
 • Just weren't raised properly.
  Chỉ là không được nuôi nấng đàng hoàng.
 • No respect for tradition.
  Không xem trọng truyền thống lắm.
 • Know if there's a doctor in town?
  Ông biết có bác sĩ nào ở thị trấn không?
 • All the doctors are up on the hill.
  Tất cả bác sĩ đều ở trên đồi mà.
 • A pharmacist?
  Có dược sĩ nào không?
 • Something like that?
  Hay ai làm ngành y không?
 • There's Pieter. Over the road.
  Có Pieter. Trên đường đến đây.
 • He a doctor?
  Anh ta là bác sĩ sao?
 • Close enough.
  Gần như vậy.
 • Don't you like it?
  Em không thích bia sao?
 • No.
  Không.
 • What, you never had a beer before?
  Em chưa bao giờ uống bia trước đây à?
 • How long have you been at the sanitarium?
  Em ở viện điều dưỡng bao lâu rồi?
 • Since I can remember.
  Từ khi em có thể nhớ ra.
 • What about your family?
  Gia đình em thì sao?
 • My mother died in a fire when I was young.
  Mẹ em qua đời trong một đám cháy khi em còn nhỏ.
 • Director Volmer says that my father will come for me
  Viện trưởng Volmer nói rằng bố em sẽ đến đón
 • when I'm better.
  khi em khoẻ.
 • Does he visit?
  Ông ấy có đến chưa?
 • He'll come when I'm better.
  Bố sẽ đến khi em khoẻ hơn.
 • Vitamins? Mmm-hmm.
  - Vitamin à? - Vâng.
 • Can I try?
  Anh thử được không?
 • Um...
 • Okay.
  Được chứ.
 • Ugh.
 • Tastes like sweaty seafood.
  Vị như hải sản hấp vậy.
 • You get used to it. Eventually.
  Rồi anh cũng quen thôi.
 • Will you be okay here for a few minutes?
  Em ngồi đây một mình một lát được chứ?
 • I just have to go see about something.
  Anh chỉ muốn đi xem vài thứ.
 • But I won't be long.
  Nhưng không đi lâu đâu.
 • Uh... Yeah. Okay.
  Vâng. Được ạ.
 • Hello?
  Xin chào?
 • Do you know if there's a doctor here?
  Em biết có bác sĩ nào ở đây không?
 • What's that you're drawing?
  Em đang vẽ gì thế?
 • He won't talk to you.
  Cậu ta không muốn nói chuyện với anh.
 • Doesn't know how.
  Cậu ta không biết cách.
 • That's the castle...
  Đó là lâu đài...
 • when they burned it down.
  khi dân làng thiêu trụi nó.
 • My grandson, Wilmosh.
  Cháu nội tôi, Wilmosh.
 • He likes ghost stories.
  Nó thích những câu chuyện ma quỷ.
 • What can I do for you?
  Tôi có thể giúp gì cho anh?
 • Could you take a look at this, tell me what it says?
  Ông có thể xem cái này, và nói tôi biết nó nói gì không?
 • Human?
  Con người hả?
 • That's right.
  Phải.
 • Not my line.
  Không phải chuyên môn của tôi.
 • I'll pay you.
  Tôi sẽ trả tiền.
 • How much is this?
  Bao nhiêu đây đủ chưa?
 • Not much.
  Không nhiều lắm.
 • But enough.
  Nhưng đủ.
 • Got a tampon?
  Cậu có băng vệ sinh không?
 • My friend's time of the month.
  Bạn của tôi tới ngày rồi.
 • Freak.
  Dị hợm.
 • So is he fit to travel?
  Ông ta có đủ sức để đi xa không?
 • He's not a well man.
  Sức khoẻ không tốt lắm.
 • Some of those are dental records, aren't they?
  Một số là hồ sơ nha khoa, phải không?
 • That's right. What do they mean?
  - Đúng vậy. - Chúng có nghĩa là gì?
 • His teeth are falling out.
  Răng của ông ta bị rụng.
 • What could cause something like that?
  Điều gì có thể gây ra tình trạng như thế?
 • Barring any pre-existing condition, I'd say...
  Trừ khi có bất kỳ bệnh tình nào trước đó, tôi có thể nói...
 • chronic dehydration.
  do mất nước kinh niên.
 • Dehydration?
  Mất nước sao?
 • All they do up there is drink water.
  Trên kia họ toàn uống nước mà.
 • I'm not a doctor.
  Tôi không phải bác sĩ.
 • Now, if you'll excuse me...
  Giờ, nếu anh thứ lỗi cho tôi...
 • Wait a second.
  Đợi một chút.
 • The baron's experiments.
  Thí nghiệm của ngài nam tước.
 • They found bodies in the fields, right?
  Họ tìm thấy những cái xác trên đồng, phải không?
 • Dried up like mummies.
  Khô như xác ướp.
 • Maybe there's some kind of connection.
  Có thể có gì đó liên quan.
 • The baron was burned alive
  Ngài nam tước bị thiêu sống
 • on his wedding night 200 years ago.
  trong đêm tân hôn cách đây 200 năm.
 • Yeah, but this is happening now.
  Phải, nhưng đây là chuyện xảy ra ngày nay.
 • People come here for the cure.
  Mọi người đến đây vì phương thuốc.
 • That's what the baron was looking for.
  Đó là thứ ngài nam tước tìm kiếm.
 • His wife was sick.
  Vợ ngài ấy bị bệnh.
 • She wasn't sick.
  Bà ấy không bị bệnh.
 • She was infertile.
  Bà ta bị vô sinh.
 • They tried for years.
  Họ đã cố trong nhiều năm.
 • But the baroness could not carry a child to term.
  Nhưng nam tước phu nhân vẫn không thể mang thai trọn vẹn.
 • They say her body rejected the fetuses
  Họ bảo cơ thể bà ấy loại bỏ bào thai
 • because they were deformed.
  vì chúng bị biến dạng.
 • Now, you must excuse me.
  Giờ, xin anh thứ lỗi.
 • I have to put this animal out of its misery.
  Tôi phải giải thoát con vật này khỏi đau đớn.
 • What's wrong with it?
  Nó bị sao thế?
 • Wandered off where it wasn't supposed to be.
  Đi lang thang đến chỗ mà nó không được đến.
 • Broke its leg.
  Nó bị gãy chân.
 • Like you.
  Như anh vậy.
 • Found it trapped in a drainage ditch...
  Tôi tìm thấy nó bị mắc kẹt trong một cống thoát nước
 • drinking sewage water.
  đang uống nước thải.
 • I need to make a phone call. Long distance.
  Tôi cần gọi điện thoại. Đường dài.
 • Your credit card.
  Thẻ tín dụng của anh.
 • Lockhart.
  Lockhart.
 • Mr. Green.
  Ông Green.
 • Where the hell have you been?
  Anh đang ở nơi quỷ quái nào thế?
 • I have a question.
  Tôi muốn hỏi một câu.
 • Did Pembroke have any pre-existing conditions?
  Pembroke có bất kỳ bệnh tình nào từ trước không?
 • What are you talking about?
  Anh đang nói gì thế?
 • Before he got here.
  Trước khi ông ta đến đây.
 • Any medical conditions? Was he sick?
  Có bị tình trạng sức khỏe gì không? Có bệnh chứ?
 • No. The guy is a fucking health nut.
  Không. Ông ấy khoẻ như trâu.
 • Drank kale for Christ's sake.
  Ông ấy uống nước ép cải xoăn tốt cho sức khỏe.
 • Now what the fuck is going on?
  Giờ chuyện khỉ gì xảy ra thế?
 • You were supposed to be here four days ago.
  Anh phải về đây từ bốn ngày trước rồi.
 • Yeah. But there was an accident.
  Vâng. Nhưng tôi gặp một tai nạn.
 • What accident?
  Tai nạn gì?
 • What?
  Sao cơ?
 • I don't understand. They said they called you.
  Tôi không hiểu. Họ bảo là họ đã gọi cho ông.
 • Nobody called.
  Không ai gọi cho tôi cả.
 • Are you sure about that?
  Ông chắc chứ?
 • Lockhart, do I have to reiterate to you...
  Lockhart, có cần tôi nhắc lại cho anh...
 • the importance of what you've been sent there to do?
  tầm quan trọng của việc cử anh đến đó không?
 • Get Pembroke on a plane within the next 24 hours...
  Hãy đưa Pembroke lên máy bay trong vòng 24 tiếng tới...
 • or this whole place goes ass over tits.
  nếu không công ty này sẽ gặp rắc rối.
 • And you with it. Understand me?
  Và anh cũng tiêu luôn. Hiểu không?
 • Lockhart?
  Lockhart?
 • Lockhart!
  Lockhartl
 • I need to speak with you Hey, hey, hey.
  - Anh cần nói chuyện với em - Này, này, này.
 • You said no one ever leaves. What does that mean?
  Em nói chưa có ai rời khỏi đó. Nghĩa là sao?
 • You're hurting me.
  Anh làm em đau đấy.
 • What happens to them? Please let me go.
  - Chuyện gì xảy ra với họ? - Làm ơn thả em ra.
 • Why won't they let me see Pembroke?
  Sao họ không cho anh gặp Pembroke?
 • You know something, don't you?
  Em biết điều gì, phải không?
 • No.
  Không.
 • What is this stuff? What makes you special?
  Thứ này là gì? Điều gì khiến em thành ca đặc biệt?
 • Fuck off, Adolf!
  Biến đi, tên Phát Xít!
 • Hey!
  Này!
 • Come on. No!
  - Thôi nào. - Không!
 • I paid for this dance. No!
  - Tôi trả tiền cho em nhảy điệu này. - Không!
 • Let her go!
  Để cô ấy đi!
 • Go back to the sanitarium, cripple.
  Về viện điều dưỡng của mày đi, thằng què.
 • No!
  Không!
 • No! Please, stop!
  Không! Làm ơn, dừng lại!
 • I am not a patient.
  Tao không phải là bệnh nhân.
 • Hannah.
  Hannah.
 • Hannah.
  Hannah.
 • She may look like a woman...
  Con bé có thể giống như thiếu nữ...
 • but she's just a child.
  nhưng nó vẫn chỉ là một đứa trẻ.
 • Ignorance, Mr. Lockhart...
  Sự ngu dốt, anh Lockhart này,
 • is the great enemy of science.
  là kẻ thù lớn nhất của khoa học.
 • I wanna see Pembroke.
  Tôi muốn gặp Pembroke.
 • And you will.
  Sẽ gặp thôi.
 • Coming, Mr. Lockhart?
  Lên xe đi, anh Lockhart?
 • Nothing happened.
  Không có gì xảy ra cả.
 • That's because I arrived when I did.
  Đó là vì bố đã đến.
 • Lockhart was there.
  Lockhart đã ở đó.
 • With a knife to his throat.
  Với con dao kề sát cổ.
 • Hannah...
  Hannah...
 • Mr. Lockhart is not able to look after himself,
  Anh Lockhart không thể tự chăm sóc mình,
 • let alone you.
  tránh xa anh ta ra.
 • He can't protect you the way I can.
  Anh ta không thể bảo vệ con như bố.
 • I don't need protecting.
  Con không cần bảo vệ.
 • Of course you do.
  Tất nhiên là có.
 • We were just having fun.
  Anh ta cho con niềm vui.
 • He's not like the others.
  Không giống như những người khác.
 • He's young.
  Anh ấy trẻ.
 • What?
  Sao?
 • - What is it? - Nothing.
  - Chuyện gì vậy? - Không có gì ạ.
 • Let me see. No.
  - Để bố xem. - Không.
 • I'm your doctor. Come here.
  Bố là bác sĩ của con. Lại đây.
 • No! Don't touch me!
  Không! Đừng chạm vào con!
 • When will I be ready?
  Khi nào con mới sẵn sàng đây?
 • Soon.
  Sớm thôi.
 • When?
  Khi nào ạ?
 • Patience.
  Kiên nhẫn nào.
 • Come here.
  Lại đây.
 • I said, come here.
  Bố bảo lại đây.
 • Now, haven't I always looked after you?
  Giờ không phải bố đang chăm sóc con ư?
 • Soon, I will make you better.
  Bố sẽ sớm khiến con thấy khá hơn.
 • And you will thank me.
  Và lúc đó con phải cám ơn bố.
 • And my father will come?
  Và bố ruột của con sẽ đến chứ?
 • Yes.
  Đúng vậy.
 • Get some rest, my little lamb.
  Nghỉ ngơi nhé, cừu non.
 • Bitte?
  Tôi giúp gì được cho anh?
 • I have a problem with my...
  Răng của tôi có vấn đề.
 • May I?
  Cho tôi xem được không?
 • I'll just pop it in some milk, shall I?
  Tôi sẽ bỏ nó vào cốc sữa, được chứ?
 • There we are.
  Của anh này.
 • Mrs. Watkins?
  Bà Watkins?
 • Where's Pembroke?
  Pembroke đâu?
 • You took him.
  Anh đã dẫn ông ấy đi.
 • Back to New York.
  Về New York mà.
 • What? No.
  Sao? À không.
 • They moved him. He's down here somewhere.
  Họ đã chuyển ông ấy đi rồi. Ông ấy ở đâu đó dưới này.
 • You told me about the experiments, remember?
  Bà đã nói với tôi về những thí nghiệm, bà nhớ chứ?
 • Your puzzle?
  Trò ô chữ của bà?
 • I like puzzles.
  Tôi thích trò ô chữ.
 • Yeah.
  Phải.
 • I left it for you.
  Tôi để nó lại cho anh.
 • You'll see.
  Anh sẽ thấy.
 • Listen to me.
  Nghe tôi này.
 • The experiments...
  Những cuộc thí nghiệm...
 • I think they're happening again.
  Tôi nghĩ nó đang xảy ra lần nữa.
 • The baroness was infertile.
  Nam tước phu nhân bị vô sinh.
 • Not experiments.
  Không phải thí nghiệm.
 • A cure.
  Mà là một phương thuốc.
 • She was pregnant the night of the wedding.
  Bà ta mang thai vào đêm tân hôn.
 • Before they burned her...
  Trước khi họ thiêu sống bà ta...
 • the villagers cut out the fetus...
  dân làng đã cắt bỏ bào thai...
 • and threw it in the aquifer.
  và ném nó vào tầng nước ngầm.
 • The child survived.
  Đứa bé vẫn còn sống.
 • She doesn't know.
  Bà ta không biết điều đó.
 • I'm sorry, I don't understand.
  Tôi xin lỗi, tôi không hiểu.
 • Take it easy.
  Bình tĩnh nào.
 • Marcus!
  Marcus!
 • It's all right.
  Không sao cả.
 • Mr. Lockhart...
  Anh Lockhart...
 • every time I turn around,
  mỗi lần tôi quay lưng đi,
 • you're somewhere you're not supposed to be.
  anh lại có mặt ở nơi anh không được phép.
 • I guess I'm lost.
  Tôi đoán là tôi bị lạc.
 • I'm just trying to find my way back to my room.
  Tôi đang cố tìm đường về phòng.
 • This is a restricted floor.
  Đây là tầng hạn chế ra vào.
 • There are signs everywhere.
  Bảng chỉ dẫn ở khắp nơi.
 • Surely you didn't just wander down here by accident?
  Chắc anh không tình cờ lang thang dưới này chứ?
 • What is it exactly that you are looking for?
  Chính xác là anh đang tìm gì vậy?
 • I had a problem with my tooth.
  Tôi gặp vẩn đề về răng.
 • Your tooth?
  Răng sao?
 • Actually, it's feeling much better.
  Thật ra, nó đã đỡ nhiều rồi.
 • If you could just point me in the direction of my room.
  Ông có thể chỉ tôi đường về phòng mà.
 • Nonsense.
  Vô lý.
 • We can't let you get an infection.
  Chúng tôi không để anh bị nhiễm trùng đâu.
 • You must let us take care of you.
  Anh phải để chúng tôi chăm sóc anh.
 • After all...
  Xét cho cùng...
 • that's why you're here.
  đó là lý do anh ở đây.
 • Doctor Brennan takes care
  Bác sĩ Brennan lo vấn đề nha khoa
 • of all our patients' dental needs.
  cho tất cả bệnh nhân.
 • I'm sorry.
  Tôi xin lỗi.
 • Hmm?
 • About Hannah.
  Về chuyện của Hannah.
 • It won't happen again.
  Sẽ không tái diễn đâu.
 • Hmm.
 • Tell me...
  Nói tôi nghe...
 • what were you doing in town?
  anh đã làm gì ở thị trấn?
 • Just having a beer.
  Chỉ đi uống bia thôi.
 • Ah. Hmm.
 • What are you doing?
  Các người làm gì vậy?
 • Get your hands off me!
  Bỏ tay ra!
 • It's all for your own safety, Mr. Lockhart.
  Tất cả vì sự an toàn của anh, Lockhart à.
 • We don't believe in chemical anesthesia at the institute.
  Chúng tôi không tin tưởng vào khả năng gây mê ở viện điều dưỡng.
 • The impurities inhibit the cure.
  Sự dơ bẩn sẽ làm hạn chế việc điều trị.
 • But, you will find that with a proper focus...
  Nhưng, anh sẽ thấy rằng với độ tập trung thích hợp,
 • the mind can overcome any amount of pain.
  lý trí sẽ vượt qua mọi nỗi đau.
 • Trust, Mr. Lockhart. Hmm?
  Tin tôi đi, anh Lockhart.
 • I mean, if we can't trust each other...
  Ý tôi là nếu ta không tin tưởng nhau...
 • then how can I help you?
  thì sao tôi có thể giúp anh?
 • Mrs. Abramov...
  Bà Abramov...