• Hey, Troy. Yeah?
  - Hey, Troy. - Yeah?
 • You're a dork. Hey, shut up.
  - Mày là thằng ngố. - Hey, im đi.
 • Hey, freak.
  Hey, con quỷ.
 • Excuse me.
  Xin lỗi.
 • You are going to die in there.
  Mấy người sẽ chết trong đó.
 • Shut your mouth, or we're gonna kick your ass!
  Câm họng, không thì tụi tao sẽ đá đít mày đấy!
 • We got bats.
  Có sẵn gậy đây.
 • I hate trees!
  Tao ghét cây!
 • You're gonna regret it.
  Mấy người sẽ phải hối hận.
 • You're gonna regret it.
  Mấy người sẽ phải hối hận.
 • You're gonna regret it.
  Mấy người sẽ phải hối hận.
 • Yeah!
  Yeah!
 • Yeah!
  Yeah!
 • ♪ I know ♪
  ♪ I know ♪
 • ♪ I know ♪
  ♪ I know ♪
 • ♪ You belong ♪
  ♪ You belong ♪
 • ♪ To some ♪
  ♪ To some ♪
 • ♪ Body new ♪
  ♪ Body new ♪
 • ♪ But tonight ♪
  ♪ But tonight ♪
 • ♪ You belong ♪
  ♪ You belong ♪
 • ♪ To me ♪
  ♪ To me ♪
 • ♪ Although ♪
  ♪ Although ♪
 • ♪ Although ♪
  ♪ Although ♪
 • ♪ We're apart ♪
  ♪ We're apart ♪
 • ♪ You're part ♪
  ♪ You're part ♪
 • ♪ Of my heart ♪
  ♪ Of my heart ♪
 • ♪ And tonight ♪
  ♪ And tonight ♪
 • ♪ You belong ♪
  ♪ You belong ♪
 • ♪ To me ♪
  ♪ To me ♪
 • ♪ Just to little old me. ♪
  ♪ Just to little old me. ♪
 • Troy.
  Troy.
 • Awesome.
  Quá dữ.
 • Go.
  Đi thôi.
 • No, you go, shithead.
  Không, mày đi đi, thằng nhãi.
 • Check it out.
  Xem nè.
 • It stinks in here.
  Trong đây thối hoắc.
 • It stinks like shit.
  Như mùi phân ấy.
 • You remember last supper when we get the raccoon
  Mày nhớ có lần mình ăn tối mà có con chồn hôi
 • stuck in our chimney?
  Kẹt trong ống khói không?
 • That's what it smells like.
  Cái mùi y vậy nè.
 • Let's go find it.
  Tìm thử xem.
 • No, it smells bad-- I'm getting out of here.
  Không, thối quá-- Tao biến.
 • Troy?
  Troy?
 • Troy?
  Troy?
 • Who's down there?
  Ai ở dưới đó?
 • Cut it out, Troy.
  Dẹp đi, Troy.
 • Cut it out.
  Đừng giỡn nữa.
 • So, are your periods regular again?
  Vậy kinh nguyệt cô giờ đều rồi hả?
 • Every other month.
  Tháng nào cũng thế.
 • Not that I'm really complaining.
  Không phải tôi đang than phiền gì đâu.
 • After all that blood.
  Sau tất cả những thứ máu me đó.
 • Ben hates blood.
  Ben ghét máu lắm.
 • You having issues with arousal?
  Cô có vấn đề trong việc đạt cực khoái không?
 • Not when I'm by myself.
  Khi tự lên đỉnh thì không.
 • Lie back.
  Nằm xuống nào.
 • Well, I've recently had some success with women your age
  Tôi đã có kha khá thành công với những phụ nữ độ tuổi cô
 • using bioidentical treatments
  Sử dụng liệu pháp sinh học đồng nhất
 • and hormones.
  Và hoóc-môn.
 • For what?
  Để làm gì?
 • Well, it's a sort of a preemptive strike.
  Phòng bệnh hơn chữa bệnh mà.
 • See, your body is like a house--
  Cơ thể cô như một ngôi nhà thôi--
 • you can fix the tiles in the bathroom and the kitchen,
  Có thể sửa được gạch lót trong bếp và nhà tắm,
 • but if the foundation is decaying, well,
  Nhưng nếu cái móng mà bị ruỗng,
 • you're wasting your time. What are the side effects?
  - Thì có làm gì cũng chỉ phí công. - Có tác dụng phụ nào không?
 • You can sit up.
  Cô ngồi dậy đi.
 • Well, the, BHRTs are great for your skin, organs.
  Phương pháp chữa bệnh bằng hooc-môn này rất có lợi cho da và nội tạng của cô.
 • Most of the women I give these to
  Đa số các quý bà được tôi chữa cách này
 • tell me they make them feel ten years younger.
  Đều nói họ thấy như trẻ ra 10 tuổi.
 • I don't know. You know, I don't even let my family
  Tôi không biết. Tôi thậm chí còn không để người nhà tôi
 • drink out of plastic bottles.
  Uống nước từ chai nhựa.
 • Taking a bunch of hormones when I don't even know
  Dùng một mớ hoóc-môn trong khi không biết
 • what the side effects are, I just...
  Sẽ có những tác dụng phụ nào, tôi...
 • Feel and look ten years younger.
  Sẽ thấy trẻ hơn, và cũng trông trẻ hơn 10 tuổi.
 • I don't need hormones, Doctor.
  Tôi không cần hoóc-môn, bác sĩ.
 • I'm just trying to get control of my body again,
  Tôi chỉ muốn kiểm soát lại cơ thể của mình,
 • after what happened.
  Sau những gì đã xảy ra.
 • And I'm offering you something to help you get that back.
  Và tôi đang cho cô những thứ để cô có được điều đó đây.
 • I'm not a house.
  Tôi đâu phải là một ngôi nhà.
 • Vivien, what are you so afraid of?
  Vivien, cô sợ cái gì mới được?
 • I have an intruder in my house.
  - 911 nghe. - Có người đột nhập vào nhà tôi.
 • Are you sure it's not a member of your family? No. Nobody is home.
  - Cô chắc không phải người nhà cô chứ? - Không. Không có ai ở nhà cả.
 • What's the address? 35 Drummond Road.
  - Địa chỉ là gì? - Số 35 đường Drummond.
 • We're sending a patrol car. Please hurry, please.
  - Chúng tôi đang huy động xe cảnh sát đến. - Xin làm ơn nhanh giùm, làm ơn.
 • Oh, my God.
  Ôi Chúa ơi.
 • No, Viv. No, no.
  Không, Viv. Không, không.
 • Viv, I'm sorry. I'm sorry. No.
  Viv, anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Không.
 • Aah!
  Aah!
 • You're going to regret it.
  Mấy người sẽ phải hối hận.
 • You're going to regret it. You're going to regret it.
  Mấy người sẽ phải hối hận. Mấy người sẽ phải hối hận.
 • The light is different out here.
  Ánh sáng ở đây khác quá.
 • It's softer. It's called smog.
  Dịu hơn. Là ô nhiễm không khí đó.
 • You should be excited, Vi.
  Con nên phấn khởi lên, Vi.
 • You can stop sneaking cigarettes and just start taking deep breaths.
  Con có thể ngừng hút thuốc và bắt đầu thở sâu được rồi.
 • I need to go to the bathroom.
  Con cần đi vệ sinh.
 • We're almost there. I need to go.
  - Sắp đến rồi con. - Con cần đi vệ sinh mà.
 • Vi, it's a freeway.
  Vi, đang là đường cao tốc.
 • Really, where do you want me to pull over?
  Nào, con muốn bố đậu xe lại ở đâu?
 • Maybe the Honda next to us has a bathroom or something.
  Có thể xe Honda kế chúng ta có nhà vệ sinh đấy.
 • Bet if baby had to shit, you'd find somewhere.
  Em bé mà muốn đi ị thì bố mẹ sẽ tìm ra chỗ thôi.
 • Come on.
  Thôi đi.
 • Violet, I hate that word, unless I'm saying it.
  Violet, mẹ ghét từ đó, trừ phi chính mẹ nói ra từ đó.
 • I'm really glad we named you Violet,
  Bố mừng vì bố mẹ đặt tên con là Violet,
 • instead of our second choice.
  Thay vì cái tên thứ hai.
 • Which was?
  Là gì?
 • Sunshine.
  Sunshine.
 • It's funny. Come on, you gotta admit it's funny.
  Vui mà. Con phải công nhận là vui đấy chứ.
 • I love it.
  Anh thích nó.
 • Don't you love it, hon?
  Em thích không, em yêu?
 • I mean, it looks even better
  Trông nó còn tuyệt hảo hơn
 • than it did online.
  Khi nhìn hình trên mạng nữa.
 • Yeah, it's interesting.
  Yeah, nhìn rất thú vị.
 • Great. So we're the Addams Family now.
  Tuyệt vời. Vậy giờ chúng ta là nhà Addams.
 • Hey, crabby pants.
  Hey, bé con ủ dột.
 • Come here.
  Lại đây.
 • What are you doing?
  Con làm gì thế?
 • Isn't this place amazing?
  Nơi này có tuyệt không?
 • Welcome.
  Xin chào mừng.
 • It's a classic L.A. Victorian.
  Đây là một biệt thự cổ thời Victoria.
 • Built around 1920 by the doctor to the stars at the time.
  Một bác sĩ chuyên chữa bệnh cho các tài tử đã xây nó từ năm 1920.
 • It's just fabulous.
  Đẹp lộng lẫy.
 • These are real Tiffany fixtures.
  Đây là nội thất Tiffany thật đấy.
 • As you can see, the previous owners
  Ông bà có thể thấy, những người chủ nhà cũ
 • really loved this place like a child.
  Thật lòng yêu quý ngôi nhà này như một đứa trẻ vậy.
 • They restored everything.
  Họ phục chế lại mọi thứ.
 • Gay?
  Gay à?
 • What do you think?
  Ông bà nghĩ sao?
 • Tiffany. Wow.
  Tiffany. Wow.
 • Do you cook? Viv is a great cook.
  - Bà có nấu ăn không? - Viv là một đầu bếp cừ.
 • I got her cooking lessons a few years ago,
  Tôi dạy cô ấy nấu ăn vài năm trước,
 • and she ended up teaching the teacher a few things.
  Rốt cuộc cô ấy dạy ngược lại thầy.
 • Cooking lessons-- romantic.
  Học nấu ăn, lãng mạn đấy.
 • Aren't you a psychologist? Psychiatrist.
  - Ông là chuyên viên tâm lý? - Bác sĩ tâm thần.
 • You said something on the phone about there being a study
  Bà có nói qua điện thoại là ở đây có một chỗ
 • that I could use as a home office?
  Tôi có thể dùng như văn phòng tại gia hả?
 • I'm planning on seeing patients here,
  Tôi định tiếp bệnh nhân ở đây,
 • so I can spend more time with the family.
  Để dành thời gian cho gia đình nhiều hơn nữa.
 • How refreshing.
  Tươi mới quá.
 • Violet, honey, would you go see where Hayley went? Thank you.
  Violet, cưng, đi xem con Hayley đi đâu? Cám ơn con.
 • What are you yapping at?
  Mày sủa gì vậy?
 • When I saw the pictures of this room online,
  Khi anh thấy hình của căn phòng này trên mạng,
 • I thought maybe you could use it
  Anh nghĩ em có thể dùng nó
 • as your music room.
  Làm phòng nhạc.
 • Are you a musician?
  Bà là nhạc công à?
 • I was.
  Từng thôi.
 • Cellist-- very good one, in fact.
  Tôi chơi đại dương cầm-- Thực tế là chơi rất giỏi.
 • Why did you quit?
  Sao bà lại bỏ?
 • This wallpaper is peeling over here.
  Giấy dán tường bị tróc ở đây.
 • Looks like maybe there's a mural
  Hình như có một bức tranh lớn
 • underneath it.
  Ở bên dưới thì phải.
 • The last owners probably
  Những người chủ cũ có lẽ đã
 • covered it up.
  Che nó đi.
 • They were modernists.
  Họ theo trường phái cách tân.
 • Speaking of the last owners,
  Nhân tiện nói về những người chủ nhà cũ,
 • full disclosure requires that I tell you
  Nguyên tắc tiết lộ công khai bắt buộc tôi phải kể cho ông bà
 • about what happened to them.
  Nghe những gì đã xảy ra với họ.
 • Oh, God...
  Chúa ơi...
 • they didn't die in here or anything, did they?
  Họ không chết hay sao đó trong đây chứ, phải không?
 • Yes, actually, both of them.
  Thật ra là cả hai người.
 • Murder-suicide.
  Giết nhau rồi tự vẫn.
 • I sold them the house, too.
  Tôi cũng bán ngôi nhà này cho họ.
 • They were just the sweetest couple.
  Một đôi đáng mến lắm.
 • - You never know, I guess. - That explains why
  - Ông bà không tưởng tượng nổi đâu. - Điều này giải thích vì sao
 • it's half the price of every other house
  Giá ngôi nhà này rẻ hơn một nửa
 • in the neighborhood, I guess.
  So với mọi ngôi nhà khác trong khu này, tôi đoán vậy.
 • I do have a very nice mid-century ranch, but it's
  Có một ngôi nhà trệt từ giữa thế kỷ trước,
 • in the Valley, and you're going to get
  Ở khu Valley, nhưng ông bà mua nó thì phải
 • a third of the house for twice the price.
  Trả giá cao gấp đôi mà diện tích chỉ bằng một phần ba ở đây.
 • Right.
  Được rồi.
 • Where did it happen?
  Chuyện xảy ra ở đâu?
 • The basement.
  Dưới hầm.
 • We'll take it.
  Lấy nhà này.
 • Come on, babe,
  Nào, em yêu,
 • let's go to bed.
  Ngủ thôi.
 • Leave that for the morning.
  Để đó sáng mai làm.
 • I'm a little bit worried about Violet,
  Em hơi lo cho Violet,
 • you know, these kids here are very different.
  Anh cũng biết đó, con nít ở đây khác.
 • I don't know if she can handle another year of not fitting in.
  Em không biết liệu con có thể chịu đựng thêm một năm không hòa nhập được không.
 • You mean... you can't?
  Ý em là... em không thể?
 • Can't believe this place doesn't freak you out a little bit.
  Em không tin là ngôi nhà này không làm anh sợ.
 • 'Cause of what happened here?
  Vì những chuyện đã xảy ra ở đây hả?
 • My repulsion is tempered by the fact
  Anh không hài lòng thì cũng bị dụ rồi.
 • that this house is worth four times what we paid for it,
  Ngôi nhà này đáng giá gấp bốn lần giá mình trả để sở hữu nó,
 • so let's not think about it.
  Nên thôi đừng nghĩ ngợi nữa.
 • This is your professional advice, Doctor,
  Lời khuyên chuyên nghiệp quá nhỉ, bác sĩ?
 • just denial?
  Chỉ có phủ nhận thôi sao?
 • Come on, let me give you a little love.
  Lại đây em, để anh cho em thấy anh yêu em.
 • Moving here, buying this house
  Chuyển đến đây, mua ngôi nhà này,
 • was the exact right thing to do
  Là điều đúng đắn nhất
 • for us and our family.
  Cho chúng ta và gia đình chúng ta.
 • It's a good thing
  Là một chuyện đáng mừng
 • and we deserve some good after all the shit
  Và chúng ta đáng được hưởng sau những chuyện khủng khiếp
 • we've been through.
  Đã trải qua.
 • I've got some stuff I want to...
  Em có mấy món đồ em muốn...
 • unpack down in the kitchen.
  Mở gói ở dưới bếp.
 • I appreciate that you're trying.
  Em trân trọng những nỗ lực của anh.
 • I'm trying, too.
  Em cũng đang cố.
 • Okay.
  Okay.
 • It's just gonna take some time.
  Chỉ là cái gì cũng cần thời gian.
 • So I let him.
  Nên tao để yên cho nó.
 • Do coke off your nipples?
  Chơi thuốc trên ngực mày hả?
 • They were numb for, like, two days.
  Ngực tao sau đó đơ hết cũng phải hai hôm.
 • Hey!
  Hey!
 • Student council passed a rule
  Hội học sinh đã có luật
 • against smoking in public spaces.
  Cấm hút thuốc nơi công cộng.
 • Secondhand smoke kills.
  Mấy người phải hút thuốc bị động cũng chết đó.
 • I'm new, I didn't know.
  Tôi là học sinh mới, tôi không biết.
 • What the hell is wrong with you?
  Mày bị cái quái gì thế hả?
 • People sit here, they eat here.
  Người ta ngồi ở đây, ăn uống ở đây.
 • You don't know me. Why are you doing this?
  Mày không biết tao là ai. Sao mày làm thế?
 • Leah's grandmother died of lung cancer.
  Bà của Leah mất vì ung thư phổi.
 • She takes this stuff pretty seriously.
  Nó đặt nặng chuyện này lắm.
 • Eat it-- eat it or I'm gonna kick the shit out of you.
  Ăn đi - ăn ngay, không thì tao sẽ cho mày một trận nhừ tử.
 • No. What? Come on, Leah, that's enough.
  - Không. - Cái gì? Thôi, Leah, đủ rồi.
 • No, no, no, I want to see her eat it. No.
  Không, không, tao muốn thấy nó ăn.
 • No. Eat it, eat it. Leah, seriously, she's like 12.
  - Không. Ăn cho tao xem. - Leah, thôi đi, nhìn nó như mới 12.
 • You are dead! You are dead!
  Mày chết với tao! Mày chết với tao!
 • Whoo!
  Whoo!
 • You're going to die in here.
  Mấy người sẽ chết trong đó.
 • Who are you? What are you doing?
  Cô là ai? Cô làm gì ở đây?
 • What are you doing here?
  Cô làm gì ở đây?
 • Adelaide.
  Adelaide.
 • Adelaide.
  Adelaide.
 • Adelaide.
  Adelaide.
 • Adelaide, I put on Dora the Explorer for you,
  Adelaide, mẹ bật Dora the Explorer cho con rồi,
 • so you would sit and watch it.
  Về nhà ngồi xem đi.
 • It was Go, Diego, Go!
  Là Go, Diego, Go!
 • I don't like it.
  Con không thích.
 • Oh, brown cartoon characters-- you can't tell the difference.
  Oh, mấy con nhân vật hoạt hình màu nâu-- khác nhau chỗ nào chứ.
 • Excuse me.
  Xin lỗi.
 • Hi.
  Chào.
 • Hi.
  Chào.
 • I'm Constance, your neighbor from next door,
  Tôi là Constance, hàng xóm kế bên nhà cô,
 • and this is my girl Adelaide.
  Và đây là con gái tôi Adelaide.
 • Hello. Go home,
  - Chào. - Về nhà,
 • Addy, now.
  Addy, về ngay.
 • That girl is a monster.
  Con bé là một con quỷ.
 • I love her and I'm a good Christian,
  Tôi thương nó và tôi theo đạo Chúa,
 • but Jesus H. Christ.
  Nhưng thánh thần ơi,
 • You know, if they had invented some of those tests
  Nếu người ta đã biết xét nghiệm
 • a few years ago, I would have...
  Từ vài năm trước, tôi đã...
 • How'd you get into my house?
  Làm sao cô vào nhà tôi được?
 • You left your back door open.
  Cô để cửa hậu mở.
 • Although I have to tell you, Addy will always
  Tuy nhiên, tôi phải nói cô là, Addy sẽ luôn luôn
 • find a way in.
  Tìm được đường vào.
 • She has a bug up her ass about this house, always has.
  Nó dễ điên vì ngôi nhà này lắm, đó giờ rồi.
 • You have the loveliest things.
  Mấy món đồ dễ thương quá.
 • Thank you.
  Cảm ơn.
 • Have you got a dog? I-I do have a dog, yes.
  - Cô có nuôi chó không? - T-tôi có một con. Có.
 • I run a little kennel out of my house,
  Tôi có làm một cái nhà chó,
 • doggy day care kind of a thing.
  Chăm sóc chó các kiểu.
 • How nice.
  Hay quá.
 • Well, I prefer purebreds.
  Thật ra tôi thích chó thuần chủng hơn.
 • I adore the beauty of a long line,
  Tôi ái mộ vẻ đẹp di truyền lâu đời,
 • but there's always room
  Nhưng luôn có chỗ
 • in my home for mongrels.
  Cho mấy con chó lai trong nhà tôi.
 • Oh...
  Oh...
 • Oh, my.
  Oh, Chúa ơi.
 • Look at those earrings.
  Đôi bông tai này.
 • Are those real diamonds?
  Kim cương thật đúng không?
 • Not that Home Shopping shit.
  Không phải hàng lởm đâu.
 • No.
  Không.
 • I used to have diamonds like that.
  Tôi cũng từng có mấy đôi như vậy.
 • Different pair for every day of the week.
  Mỗi ngày một đôi khác nhau cho cả tuần.
 • Did your husband give them to you?
  Chồng cô tặng cô hả?
 • He did.
  Phải.
 • Hmm? Mm-hmm.
  Hmm? Mm-hmm.
 • They always do when you're young and pretty.
  Lúc đàn bà còn trẻ đẹp, đàn ông ai cũng làm thế.
 • Are you Southern?
  Cô là người miền Nam?
 • Proud Virginian.
  Tôi tự hào là người Virginian.
 • The Old Dominion, born and bred.
  Sinh ra và lớn lên ở Old Dominion.
 • Thank you for noticing.
  Rất biết ơn cô vì đã để ý.
 • I came out here to be a movie star.
  Tôi đến đây để thành ngôi sao màn bạc.
 • Did the screen tests and everything, but...
  Diễn thử rồi đủ trò hết rồi, nhưng...
 • nudity was the big deal then.
  Khỏa thân hồi đó là một chuyện lớn.
 • The morals were just beginning to collapse,
  Mấy chuẩn mực đạo đức sắp sửa đổ rạp hết,
 • and I wasn't about to have my green pasture
  Còn tôi thì không thể phơi mình
 • flashed 70 feet high
  Dưới ánh đèn cao áp,
 • for every man, woman, and child to see,
  Cho mọi đàn ông, đàn bà, con nít xem,
 • so I took that little butterfly of a dream
  Nên tôi đành cất giấc mơ bé bỏng đó
 • and put it in a jar on the shelf,
  Vào một cái hũ trong tủ
 • and, uh, soon after, came the Mongoloid
  Rồi ngay sau đó, con bé Mongoloid ra đời,
 • and, of course, I couldn't work after that.
  Và dĩ nhiên là sau đó tôi không làm ăn gì được.
 • It has been so great to meet you.
  Rất vui được gặp cô.
 • I just-- you know,
  Chỉ là--
 • I wasn't prepared for guests at all.
  Tôi không chuẩn bị để đón khách.
 • I'm gone.
  Tôi về đây.
 • Oh, I brought you this.
  Oh, tôi mang cho cô cái này.
 • You know, a little, um,
  Là chút quà nhỏ,
 • housewarming. Thank you.
  - Mừng tân gia. - Cám ơn.
 • Addy wanted to bake you a pie,
  Addy muốn nướng bánh cho cô,
 • but she tends to spit in the cooking,
  Nhưng nó hay nhổ nước miếng vào bánh lắm,
 • so I thought this would be better.
  Nên tôi nghĩ cái này ổn hơn.
 • Help get rid of some of that bad juju.
  Dùng để trừ tà.
 • I don't remember your name.
  Tôi không nhớ tên cô.
 • Right, no, I never got a chance to tell you my name.
  Không, nãy giờ tôi chưa nói tên tôi mà.
 • Oh. My name is Vivien Harmon.
  - Oh. - Tôi là Vivien Harmon.
 • Anyway...
  Dù sao đi nữa...
 • relax and enjoy.
  Thư giãn và tận hưởng đi nhé.
 • Let me know if you need any help with that pup.
  Nếu cần giúp gì với con cún, cứ nói tôi.
 • Will do.
  Tôi sẽ.
 • I'm glad you're getting rid of that wallpaper.
  Tôi mừng vì cô đã gỡ mấy tờ giấy dán tường kia xuống.
 • I thought those people were supposed to be stylish.
  Tôi cứ tưởng mấy người đó cũng thời thượng.
 • It's sage...
  Đây là cây ngải...
 • for cleansing the spirits in the house.
  Để thanh tẩy những linh hồn trong ngôi nhà.
 • Too many bad memories in here.
  Có quá nhiều ký ức đen tối ở đây.
 • What happened?
  Gì vậy?
 • You okay?
  Em không sao chứ?
 • Oh, I guess these guys were into the kinky stuff, huh?
  Oh, mấy thằng này có sở thích dị hợm nhỉ?
 • Would you like to try it on?
  Em muốn mặc thử không?
 • That's not funny.
  Không có vui đâu.
 • I think you'd look good in it.
  Anh nghĩ em mặc sẽ chuẩn đó.
 • What happened?
  Sao vậy?
 • Holy shit. Let's get rid of it.
  Trời đất. Bỏ nó đi.
 • Come on, let's go downstairs.
  Nào, xuống lầu thôi.
 • Come on.
  Đi nào.
 • Watch the steps.
  Cẩn thận bước chân, con.
 • So, Tate, these fantasies started
  Vậy, Tate, những ảo tưởng đó xuất hiện
 • two years ago, three years ago, when?
  Từ hai năm trước, ba năm trước, khi nào?
 • Two years ago.
  Hai năm trước.
 • It's always the same.
  Lúc nào cũng như nhau.
 • It starts the same way.
  Cùng bắt đầu theo một kiểu.
 • How? Tell me.
  Như thế nào? Nói chú nghe đi.
 • I prepare for the noble war.
  Cháu chuẩn bị cho một cuộc chiến chính nghĩa.
 • I'm calm, I know the secret, I know what's coming,
  Cháu bình tĩnh lắm, cháu biết bí mật, cháu biết rõ những gì sắp đến,
 • and I know no one can stop me, including myself.
  Và cháu biết không ai có thể cản cháu lại được, kể cả chính cháu.
 • Do you target people who have been
  Cháu đặt mục tiêu vào những người
 • mean to you or unkind?
  Làm chuyện xấu với cháu à?
 • I kill people I like.
  Cháu giết những ai cháu thích.
 • Can I help you?
  Tôi có thể giúp gì?
 • Some of them beg for their life.
  Vài người trong số họ nài xin được sống.
 • I don't feel sad.
  Cháu không thấy buồn.
 • I don't feel anything.
  Cháu chẳng cảm thấy gì cả.
 • It's a filthy world we live in.
  Thế giới ta đang sống là một nơi nhơ nhớp.
 • It's a filthy goddamn helpless world,
  Một thế giới nhơ nhớp, không cách gì cứu vãn nổi,
 • and honestly, I feel like I'm helping to take them away
  Và thật sự là cháu thấy cháu đang giúp họ thoát khỏi
 • from the shit
  Những thứ cặn bã
 • and the piss and the vomit that run in the streets.
  Những chất thải kinh tởm trên đường phố
 • I'm helping
  Cháu đang giúp họ
 • to take them somewhere clean
  Đưa họ đến một nơi trong sạch
 • and kind.
  Và tốt đẹp.
 • There's something
  Có điều gì đó
 • about all that blood, man.
  Về máu.
 • I drown in it.
  Cháu chìm trong đó.
 • The Indians believed that blood holds all the bad spirits,
  Người Ấn Độ tin rằng máu giữ lại những linh hồn xấu,
 • and once a month in ceremonies they would cut themselves
  Và cứ mỗi một tháng họ lại cắt tay để kỷ niệm
 • to let the spirits go free.
  Để giải phóng những linh hồn đó.
 • There's something
  Có điều gì đó
 • smart about that.
  Rất thông tuệ về nghi thức này.
 • Very smart. I like that.
  Rất thông tuệ. Cháu rất thích.
 • You think I'm crazy?
  Chú có nghĩ cháu bị điên?
 • No.
  Không.
 • I think you're creative.
  Chú nghĩ cháu sáng tạo.
 • And I think you have a lot of pain you're not dealing with.
  Và chú nghĩ cháu đang có nhiều nỗi đau khổ cháu không đối mặt được.
 • My mother's probably worried about me, right?
  Mẹ cháu chắc lo cho cháu lắm?
 • I'm sure she is.
  Chú chắc chắn là vậy.
 • She's a cocksucker.
  Bà ta đàng điếm lắm.
 • I mean, literally, a cocksucker.
  Cháu nói đúng theo nghĩa đen luôn.
 • She used to suck the guy off next-door, all the time.
  Bà ta lăn lộn với tay hàng xóm suốt một thời gian.
 • My dad found out, and he left.
  Bố cháu phát hiện ra, và ông ấy bỏ đi.
 • He left me alone with a cocksucker.
  Bỏ cháu ở lại với một người đàng điếm không ra gì.
 • Can you imagine?
  Chú tưởng tượng được không?
 • How sick is that?
  Chuyện này kinh tởm đến đâu?
 • I've heard a lot worse.
  Chú đã từng nghe nhiều chuyện còn tồi tệ hơn nhiều.
 • Cool.
  Quá hay.
 • Can you tell me some?
  Chú kể cháu nghe được không?
 • I like stories.
  Cháu thích nghe kể chuyện.
 • No. I can't.
  Không. Chú không thể.
 • The world is a filthy place.
  Thế giới này là một nơi nhơ nhớp.
 • It's a filthy goddamn horror show.
  Một màn kịch kinh dị đáng tởm.
 • There's so much pain, you know?
  Có quá nhiều nỗi đau khổ, chú thấy không?
 • There's so much.
  Có quá nhiều.
 • You're doing it wrong.
  Em làm sai rồi.
 • If you're trying to kill yourself, cut vertically.
  Nếu em muốn tự sát, phải cắt thẳng lên một đường.
 • They can't stitch that up.
  Ở đó mạch máu sẽ đứt rời.
 • How'd you get in here?
  Làm sao anh vào đây được?
 • If you're trying to kill yourself,
  Nếu thật em muốn chết,
 • you might also try locking the door.
  Nên thử khóa cửa lại đã.
 • What are you doing?
  Anh làm gì vậy?
 • Am I on a trip?
  Anh có đang đi nghỉ không?
 • Can I help you?
  Tôi giúp gì được không?
 • I'm Moira O'Hara.
  Tôi là Moira O'Hara.
 • I'm the housekeeper.
  Tôi là quản gia.
 • Oh.
  Oh.
 • I didn't know the place came with a housekeeper.
  Tôi không biết mua nhà có kèm cả quản gia theo nữa.
 • Why are you hanging your sheets
  Sao cô lại phơi quần áo ngoài trời
 • with a perfectly good electric dryer inside?
  Khi có một máy sấy khô hoàn hảo ở bên trong?
 • I don't like all those chemicals in the fabric softeners,
  Tôi không thích chất hóa học trong các thuốc làm mềm vải,
 • so I just like to do it naturally.
  Nên tôi muốn để tự nhiên.
 • I work Monday through Thursday.
  Tôi làm việc từ thứ Hai đến thứ Năm.
 • Thanksgiving on, Christmas off.
  Lễ Tạ ơn vẫn làm, Giáng sinh thì nghỉ.
 • Um... That was the deal with the last fellows.
  - Um... - Đó là thỏa thuận với chủ nhà cũ.
 • I'm sorry. I'm just not sure
  Xin lỗi. Tôi chỉ không chắc...
 • that we're gonna need a housekeeper.
  Là chúng tôi có cần quản gia không.
 • What have you been using to clean the floorboards?
  Cô dùng gì để cọ sàn nhà?
 • Murphy's Oil Soap.
  Xà bông dầu hiệu Murphy.
 • Oh, no.
  Oh, không.
 • White vinegar.
  Phải dùng giấm trắng.
 • Oil soap kills the wood.
  Xà bông dầu sẽ làm hỏng sàn nhà.
 • I like that better. It's more natural.
  Tôi ưa dùng giấm hơn. Tự nhiên hơn.
 • Have you ever owned a house this old before?
  Cô đã từng sở hữu một ngôi nhà cổ thế này bao giờ chưa?
 • No.
  Chưa.
 • It has a personality, feelings.
  Nó có cá tính, có cảm xúc riêng.
 • Mistreat it, and you'll regret it.
  Xử tệ với nó, và cô sẽ phải hối hận.
 • May I come in?
  Tôi vào được không?
 • My cab's left, and I'd like to call another.
  Xe taxi vừa đi, tôi cần gọi chuyến mới.
 • So, you worked for the previous owners?
  Vậy là cô đã làm cho những người chủ nhà cũ?
 • I've been the housekeeper here for years.
  Tôi làm quản gia nhà này đã lâu lắm rồi.
 • They come, they go, I stay.
  Người đến, người đi. Tôi ở lại.
 • They were both nice boys,
  Họ là hai chàng trai đáng mến,
 • the ones before you.
  Những người chủ trước khi cô đến.
 • I found the bodies.
  Tôi đã tìm thấy xác họ.
 • What happened?
  Chuyện gì đã xảy ra?
 • I mean, I hate to gossip...
  Ý tôi là tôi không thích tin đồn...
 • They fought a lot.
  Họ cãi cọ nhiều lắm.
 • Money, I think.
  Tôi nghĩ là vì tiền.
 • But who can know when something so horrible happens?
  Nhưng ai mà biết được khi nào một chuyện kinh khủng như thế xảy ra?
 • Sometimes people just go mad.
  Đôi khi người ta chỉ phát điên.
 • I cleaned the mess.
  Tôi dọn dẹp đống hỗn loạn.
 • You'd never know.
  Cô không hiểu được đâu.
 • Can I ask you a personal question?
  Tôi hỏi riêng cô câu này được không?
 • Do you ever get tired
  Có bao giờ cô thấy mệt rũ người
 • of cleaning up other peoples' messes?
  Vì phải dọn dẹp đống hỗn độn của người khác chưa?
 • We're women. It's what we do.
  Chúng ta là phụ nữ. Đó là những gì chúng ta làm.
 • I just get paid for it.
  Tôi được trả tiền để làm việc đó.
 • Yes.
  Phải.
 • Oh, hey, this is my husband Ben.
  Oh, hey, đây là chồng tôi, Ben.
 • Ben, this is Moira O'Hara.
  Ben, đây là Moira O'Hara.
 • She was the housekeeper for the previous owner.
  Cô ấy là quản gia của chủ nhà cũ.
 • Nice to meet you.
  Rất vui được biết.
 • That's my cab.
  Là xe của tôi.
 • I'll use the lavatory first, if you don't mind.
  Nếu ông không phiền, tôi xin dùng nhà vệ sinh trước.
 • Sure.
  Không thành vấn đề.
 • What do you think?
  Anh thấy sao?
 • What? You-You... You want to hire her?
  Gì chứ? Em... Em muốn thuê cô ta à?
 • Yeah, I mean, she's a little kooky, but she seems
  Yeah, cô ta hơi kỳ lạ, nhưng có vẻ
 • trustworthy, she knows the house really well,
  Là người đáng tin, cô ta cũng rất rành ngôi nhà.
 • and I feel like I could just use the help.
  Và em nghĩ em cần có người đỡ đần.
 • So... can you start tomorrow?
  Vậy... bắt đầu từ mai nhé?
 • Thursday's better, but I'll make it work.
  Thứ Năm ổn hơn, nhưng tôi có thể xoay sở được.
 • Okay. And you know, Moira,
  Okay. Và này, Moira,
 • you don't have to wear the housekeeper's uniform.
  Cô không cần phải mặc đồ hầu gái đâu.
 • You can just wear your own clothes.
  Cứ mặc đồ của cô là được rồi.
 • I don't like cleaning peoples' houses in my own clothes.
  Tôi không thích chùi rửa nhà người khác trong trang phục của mình.
 • What?
  Gì vậy?
 • Nothing. Just...
  Không có gì. Chỉ là...
 • You just always surprise me.
  Em luôn gây bất ngờ cho anh.
 • I like that.
  Anh thích vậy.
 • You're gonna have to forgive me one day.
  Lúc nào đó em cũng phải tha thứ cho anh chứ.
 • You mind if I tape this?
  Cháu có ngại không nếu chú thu âm?
 • No.
  Không.
 • You taking your medications?
  Cháu vẫn đang uống thuốc chứ?
 • Yes.
  Có.
 • Any side effects?
  Có thấy tác dụng phụ nào không?
 • I was taking them at night, but they kept me up.
  Cháu uống vào ban đêm, nhưng thuốc làm cháu mất ngủ.
 • And what did you do?
  Rồi sao?
 • Started taking them in the morning.
  Cháu bắt đầu uống vào ban ngày.
 • Light sensitivity is pretty common.
  Kỵ sáng là một triệu chứng phổ biến.
 • Maybe.
  Có lẽ vậy.
 • Yeah, I think so.
  Yeah, chú nghĩ thế.
 • When I was in medical school,
  Khi chú học trường Dược,
 • they brought in this CIA interrogator
  Người ta đưa vào trường một chuyên viên thẩm vấn của CIA
 • to help us better identify who was lying.
  Để giúp tụi chú nhận diện người nói dối tốt hơn.
 • This guy was, like,
  Ông ta ấy hả,
 • six foot, 50, crew cut.
  Cao chừng 6 feet, khoảng 50 tuổi, đầu đinh.
 • He must have been one hell of an interrogator,
  Ông ta có lẽ là một chuyên viên thẩm vấn hạng nặng,
 • because I'll tell you something.
  Vì cháu biết không,
 • I'd be terrified to lie to him.
  Nói dối ông ta, chú sợ chết khiếp.
 • You think I'm lying to you?
  Chú nghĩ cháu nói dối chú?
 • Light sensitivity isn't a side effect of Lexapro, Tate.
  Kỵ sáng không phải là tác dụng phụ của thuốc Lexapro, Tate.
 • So you lied to me.
  Vậy nghĩa là chú đã nói dối cháu.
 • What is important--
  Điều quan trọng là--
 • that is if you're telling the truth
  Liệu cháu có nói sự thật
 • about doing these things to your classmates.
  Về những việc cháu làm với bạn học của cháu không.
 • If you were actually a danger
  Nếu thật cháu là một mối nguy
 • to society, the law says
  Cho xã hội, thì theo luật
 • that I have to report you to the police.
  Chú phải báo cho cảnh sát biết về cháu.
 • Did you call them?
  Chú đã gọi cảnh sát à?
 • Not yet.
  Vẫn chưa.
 • I've treated psychotics before, and people
  Chú đã chữa nhiều người bị bệnh tâm lý, và có nhiều người
 • with the right combination of chemical imbalance
  Vừa uống thuốc không đúng liều
 • and psychological damage that can't be reached.
  Vừa bị hủy hoại tâm lý nặng, thì không thể cứu nổi.
 • You think that's me?
  Chú nghĩ cháu là vậy hả?
 • You think I can't get better?
  Chú nghĩ cháu không khỏi được?
 • You? You kidding me?
  Cháu à? Cháu đùa sao?
 • You're hopeless.
  Chú bó tay với ca của cháu rồi.
 • Everybody can get better, Tate.
  Ai cũng có thể khỏi bệnh, Tate.
 • Everybody.
  Tất cả đều có thể.
 • I just think you're scared.
  Chú chỉ nghĩ là cháu đang sợ hãi.
 • Of what, I'm not sure yet.
  Sợ hãi gì thì chú vẫn chưa chắc chắn.
 • Maybe rejection.
  Có thể là bị chối từ.
 • Certainly
  Rõ ràng là
 • because of what your father did to you.
  Vì những gì bố cháu đã làm với cháu.
 • I was afraid my big dick wouldn't work.
  Cháu sợ cháu không cương được.
 • What?
  Cái gì?
 • Yeah, that's why I didn't take the meds.
  Yeah, vì vậy cháu đã không uống thuốc.
 • Tate. I was afraid
  - Tate. - Cháu sợ...
 • my dick wouldn't work.
  Cháu không làm đàn ông được.
 • Because I met someone.
  Vì cháu đã gặp được một người.
 • This one I did after my dad left.
  Đây là sau khi bố anh bỏ đi.
 • I was ten, I think.
  Anh nghĩ lúc đó anh 10 tuổi.
 • Last week, first day at my new school-- sucks.
  Tuần trước, ngày đầu tiên ở trường mới - khốn nạn.
 • Westfield, right? The worst.
  Westfield đúng không? Chỗ tệ nhất.
 • I got thrown out of there.
  Anh bị trường đó tống cổ.
 • I hate it here. I hate everyone.
  Em ghét đi học. Em ghét tất cả những kẻ trong đó.
 • All there bourgeoisy designer bullshit.
  Rặt một bọn ngu ngốc nghĩ mình là thượng lưu.
 • East Coast was much cooler.
  Khu duyên hải phía Đông khá hơn.
 • I mean, at least we had weather.
  Ít nhất là thời tiết có thay đổi.
 • I love it when the leaves change.
  Anh rất thích khi lá đổi màu.
 • Yeah, me, too.
  Yeah, em cũng vậy.
 • Why did you move here?
  Sao em lại chuyển về đây?
 • My dad had an affair.
  Bố em tòm tem.
 • My mom literally caught him in the act.
  Mẹ em bắt quả tang tại trận.
 • That's horrible.
  Thật kinh khủng.
 • If you love someone, you should never hurt them... never.
  Nếu đã yêu ai thì không bao giờ được làm người đó đau khổ... không bao giờ.
 • Right? I know.
  Em biết.
 • And the worst part is that six months earlier,
  Mà điều tệ nhất là trước đó 6 tháng,
 • my mom had, like, this brutal miscarriage.
  Mẹ em bị sẩy thai rất nặng.
 • The baby was seven months old,
  Đứa trẻ được 7 tháng tuổi,
 • and we had to have this macabre funeral.
  Và nhà em phải tổ chức một đám tang rùng rợn.
 • Have you ever seen a baby coffin?
  Em có thấy hòm của đứa trẻ không?
 • ♪ You have to get back in the saddle ♪
  ♪ You have to get back in the saddle ♪
 • ♪ "It's a special death," you say ♪
  ♪ "It's a special death," you say ♪
 • I'm sorry.
  Xin lỗi.
 • ♪ And me, the brown-eyed daughter ♪
  ♪ And me, the brown-eyed daughter ♪
 • Why are you seeing my dad?
  Tại sao anh lại gặp bố em?
 • Don't ask questions you already know the answer to.
  Đừng hỏi những câu hỏi em đã biết sẵn câu trả lời chứ.
 • You're smarter than that.
  Em thông minh hơn thế nhiều mà.
 • Want to listen to Morrissey?
  Anh muốn nghe Morrissey không?
 • He's cool and he's pissy
  Ngầu và bất cần đời.
 • and he hates everyone and everything.
  Và thù ghét tất cả những ai ông ta gặp.
 • Got any Kurt Cobain on that thing?
  Có Kurt Cobain trong đó không?
 • What are you doing in here?
  Cậu làm gì ở đây?
 • Just listening to music, Dad.
  Nghe nhạc thôi bố.
 • You need to leave, Tate. I'm sorry.
  Cậu phải về, Tate. Xin lỗi.
 • He shouldn't be in here, and I think you know that-- please.
  Cậu ta không nên ở đây, và bố nghĩ con biết điều này-- làm ơn.
 • What's that thing you think I'm afraid of?
  Chú nghĩ điều cháu sợ là gì?
 • Fear of rejection?
  Có phải nỗi sợ bị từ chối không?
 • Stay away from him.
  Tránh xa nó ra.
 • Dad, nothing... You heard me!
  - Bố, không có... - Con nghe bố nói rồi đó!
 • No!
  Không!
 • Bullet, bullet, bullet!
  Đạn, đạn, đạn!
 • Hey, babe, you seen my razor blades?
  Hey, em yêu, em có thấy dao cạo râu của anh đâu không?
 • Your family is in danger.
  Gia đình anh đang gặp nguy hiểm.
 • What are you doing?
  Cháu làm gì ở đây?
 • Why are you in my house?!
  Tại sao cháu lại ở trong nhà tôi?!
 • I want you to stay out of my house.
  Tôi muốn cháu tránh xa nhà tôi ra.
 • Do you understand?
  Cháu có hiểu không?
 • Can I smoke in here? No.
  - Tôi hút thuốc trong đây được không? - Không.
 • Adelaide, answer me, please.
  Adelaide, làm ơn trả lời tôi.
 • Can I pet your dog?
  Cháu cho chó ăn được không?
 • No, Adelaide, I want you to stay out of the house.
  Không, Adelaide, tôi muốn cháu tránh xa ngôi nhà này ra.
 • I want you to stop coming in
  Tôi muốn cháu dừng việc vào nhà
 • and opening things up
  Mở đồ đạc ra
 • and telling me that I'm going to die.
  Và nói với tôi là tôi sắp chết đi.
 • She said that?
  Nó nói vậy ư?
 • She says that to everybody.
  Nó nói vậy với tất cả mọi người.
 • Say you're sorry, Addy.
  Nói xin lỗi đi, Addy.
 • No, they did it. Who did it?
  - Không, là tụi nó làm mà. - Ai?
 • The twins.
  Hai đứa sinh đôi.
 • Shh.
  Shh.
 • Can I... pet your dog?
  Cháu cho chó ăn được không?
 • No, Adelaide, listen to me.
  Không, Adelaide, nghe tôi đây.
 • I want you to stop coming in here without permission.
  Tôi muốn cháu không được tự tiện vào nhà tôi không xin phép nữa.
 • Am I clear?
  Tôi nói có rõ không?
 • Vivien. Am I clear?
  - Vivien. - Rõ chứ?
 • Yes. Thank you.
  - Vâng. - Cám ơn.
 • Time to go, Addy.
  Tới lúc về rồi, Addy.
 • Hallie! Are you okay?
  - Hallie! - Có sao không?
 • She shouldn't have done that.
  Lẽ ra nó không nên làm thế.
 • Sorry about all this.
  Xin lỗi vì tất cả.
 • You touch my kid one more time
  Cô mà chạm tay vào con tôi một lần nữa
 • and I will break your goddamn arm.
  Tôi sẽ bẻ gãy tay cô.
 • No! I have no evidence
  Không! Tôi không có bằng chứng nào
 • of any past violence.
  Về hành vi bạo lực trong quá khứ cả.
 • No, I don't have his social.
  Không, tôi không có số người giám hộ.
 • Listen, do not transfer me again.
  Nghe này, đừng chuyển máy tôi cho người khác nữa.
 • I'm trying to report a patient of high school age,
  Tôi đang cố báo cáo về một bệnh nhân ở độ tuổi trung học,
 • that I believe could be dangerous.
  Mà tôi tin là có thể gây nguy hiểm.
 • Yes. Yes, I'll hold.
  Được. Được. Tôi hiểu.
 • Unbelievable.
  Không thể tin nổi.
 • May I clean in here?
  Tôi lau dọn trong đây nhé?
 • It's not a good time, Moira.
  Không phải lúc, Moira.
 • It's Thursday.
  Hôm nay là thứ Năm.
 • I get off in 20 minutes.
  20 phút nữa là tôi nghỉ.
 • If I don't do it now, it's not getting done until Monday.
  Giờ tôi không làm là đến thứ Hai lại chưa xong nữa.
 • Am I distracting you?
  Em làm ông phân tâm à?
 • Why don't you touch me a little?
  Sao ông không thử chạm vào em?
 • Get out.
  Ra ngoài.
 • What are you afraid of?
  Ông sợ gì?
 • Your wife's not home.
  Vợ ông đâu có nhà.
 • She's probably at Pilates.
  Bà ấy có lẽ đang ở Pilates.
 • I won't tell.
  Em không hé miệng đâu.
 • Oh, God. I didn't tell when you saw me
  - Chúa ơi. - Em đâu có nói khi ông thấy em
 • playing with myself the other day.
  Tự "giải khuây" cho mình hôm trước.
 • Please, just go.
  Làm ơn, đi đi.
 • Did you touch yourself after?
  Sau đó ông có tự xử không?
 • Please just go.
  Làm ơn đi cho.
 • You did.
  Có rồi.
 • Do it again.
  Ông làm lại đi.
 • Show me.
  Cho em thấy đi.
 • Oh, shit.
  Oh, mẹ nó.
 • Violet! Violet!
  Violet! Violet!
 • Damn it!
  Mẹ kiếp!
 • I'm not scared of you! Should be!
  - Tao không sợ mày! - Mày nên sợ!
 • Fight, fight, fight!
  Đánh đi, đánh đi, đánh đi!
 • Oh, she friggin' burned me!
  Oh, con nhãi đó đốt tao!
 • In my professional opinion,
  Theo con mắt nghề nghiệp của anh,
 • whoever painted this wall had some deep psychological issues.
  Ai vẽ những bức tranh này phải có vấn đề tâm lý nặng nề.
 • I thought you had a patient.
  Em tưởng anh đang tiếp bệnh nhân.
 • Ah, they bailed. You want some help cleaning up?
  Ah, họ không đến. Em cần anh phụ không?
 • Yeah.
  Yeah.
 • Thanks.
  Cám ơn.
 • This thing doesn't tweak you out?
  Bức tranh này không làm em sợ à?
 • There's something about it that I find... really comforting.
  Ở nó có cái gì đó làm em thấy... thư giãn.
 • One of my psych professors told me that people
  Một trong những giáo sư tâm lý của anh nói rằng, người ta
 • tell stories to cope with their fears.
  Kể chuyện để đối phó với nỗi sợ của họ.
 • All art and myths are just creations
  Các tác phẩm nghệ thuật và những thần thoại bí ẩn đều là sản phẩm
 • to give us some sense of control over the things we're scared of.
  Để giúp chúng ta kiểm soát được nỗi sợ của mình.
 • Afraid of dying, create reincarnation.
  Sợ chết thì tạo ra tác phẩm về tái sinh.
 • Afraid of evil, create a benevolent God
  Sợ quỷ sứ thì tạo ra tác phẩm về Chúa nhân từ,
 • who sends evildoers to Hell.
  Người đưa những kẻ xấu xuống địa ngục.
 • I think I just like that I don't have to think while I do it.
  Em nghĩ em thích mấy bức tranh này vì khi sắp xếp chúng em không phải nghĩ ngợi gì cả.
 • Okay.
  Okay.
 • I always thought you were prettiest like this.
  Anh luôn nghĩ em đẹp nhất những lúc thế này.
 • No makeup. Messy hair.
  Không phấn son. Tóc rối.
 • A little sweaty.
  Chút mồ hôi.
 • I'm old.
  Em già rồi.
 • Stop.
  Thôi nào.
 • You're beautiful.
  Em đẹp lắm.
 • You are.
  Thật đấy.
 • No.
  Không.
 • Ben...
  Ben...
 • Violet won't be home for an hour.
  Violet một tiếng nữa mới về nhà.
 • No. Okay, Ben? No.
  Không. Okay, Ben? Không.
 • Come on, babe. Ben...
  - Nào, em yêu... - Ben...
 • No.
  Không.
 • Sorry. Just no.
  Xin lỗi. Em không thể.
 • How long, Viv?
  Bao lâu đây, Viv?
 • How long are you going to punish me for?
  Em trừng phạt anh trong bao lâu đây?
 • I'm not punishing you, you narcissistic asshole!
  Em không trừng phạt anh, đừng tự đánh giá mình quá cao!
 • I'm trying to figure out how to forgive you
  Em đang cố tìm cách để tha thứ cho anh
 • for having sex with one of your students.
  Khi anh ngủ với một trong những cô học trò của mình.
 • You want me to have sex with you?
  Anh muốn em lại ngủ với anh sao?
 • I can't even look at your face, Ben,
  Em thậm chí còn không thể nhìn mặt anh, Ben,
 • without seeing the expression on it
  Mà không thấy được biểu cảm của anh
 • while you were pile-driving her in our bed!
  Khi anh đưa đẩy cô ta trên giường của vợ chồng mình!
 • I screwed up!
  Anh đã sai!
 • How many times do I have to say it?
  Anh còn phải nói vậy bao nhiêu lần nữa?
 • I'm sorry!
  Anh xin lỗi!
 • I was hurting, too.
  Anh cũng bị tổn thương.
 • Oh...
  Oh...
 • I'm sorry, I'm sorry.
  Em xin lỗi, em xin lỗi.
 • Did, did the, did the life that was growing inside you die?
  Thế mầm sống lớn lên trong người anh có chết không?
 • And did you have to carry that around in your belly?
  Anh có phải mang nó trong bụng anh không?
 • The dead corpse of our baby son?
  Cái xác con trai nhỏ của chúng ta?
 • Did you have to go into labor, and deliver our child?
  Anh có phải chịu mổ để lấy con ra?
 • Dead?
  Khi nó đã chết rồi không?
 • My son died too!
  Con anh cũng chết!
 • My baby died, too!
  Nó cũng là con anh!
 • And you buried your sorrow in some 21-year-old's pussy.
  Và anh giải sầu trên giường với một con bé 21 tuổi.
 • You know, I could show you statistics on how many men
  Anh có thể nói cho em nghe những con số thống kê có bao nhiêu đàn ông
 • cheat after a miscarriage.
  Ngoại tình sau khi vợ mình sẩy thai.
 • I was there for you, Viv. I was patient,
  Anh đã ở đó vì em, Viv. Nhẫn nại,
 • and understanding, and caring...
  Thấu hiểu, chăm sóc...
 • and I put your feelings first.
  Và anh đã luôn đặt cảm xúc của em lên trên hết.
 • My hero.
  Anh hùng thay.
 • You know, I don't even know how to say this
  Anh không biết phải nói sao
 • without coming off like an asshole, I really don't.
  Để không nghe giống một thằng khốn nạn, anh thật sự không biết.
 • You know what? Just go ahead.
  Anh biết không? Cứ nói đi.
 • Really. Never stopped you before.
  Em nói thật. Em có bao giờ ngăn anh đâu.
 • You're so angry, why don't you really tell it like it is?
  Anh tức giận, sao anh không nói thẳng ra là anh tức giận?
 • Six months of therapy with you apologizing,
  Sáu tháng chữa bệnh phải nghe anh xin lỗi,
 • and crying, was bullshit.
  Và khóc lóc, là một điều tồi tệ.
 • So, please, tell me how you really feel.
  Nên cứ nói em nghe thật sự anh cảm thấy thế nào.
 • You got a dog.
  Em nuôi chó.
 • I needed you, and you got a dog.
  Anh cần em, và em có một con chó.
 • Oh...!
  Oh...!
 • It was me you should have been curling up with at night!
  Em nên ôm ấp anh vào mỗi đêm!
 • Not a dog!
  Không phải một con chó!
 • Oh, so... I needed you!
  Oh, vậy... Anh cần em!
 • You needed me? So she was revenge, because you needed me,
  Anh cần em? Nên anh lấy cô ta để trả thù em,
 • because I wasn't there for you in your time of need?
  Vì em đã không có mặt lúc anh cần?
 • Now I get it!
  Em hiểu rồi!
 • We haven't had sex in almost a year.
  Ta đã không ngủ với nhau suốt gần một năm.
 • Yeah... you think I don't know that?
  Yeah... anh nghĩ em không biết hả?
 • October 20th.
  20 tháng 10.
 • We had great sex, babe. It was loving and sexy
  Chúng ta quan hệ. Đầy yêu thương, hấp dẫn,
 • and personal, and even a little, even a little weird.
  Riêng tư, và hơi kỳ lạ nữa.
 • I love you.
  Anh yêu em.
 • I moved across country for you.
  Anh chuyển từ đầu này đến đầu kia đất nước.
 • Because, in all my life,
  Vì suốt cuộc đời anh,
 • the only thing I've been truly scared of
  Điều duy nhất anh thật sự sợ,
 • is losing you; losing this family.
  Là mất em, mất gia đình này.
 • Something horrible happened to us.
  Những điều kinh khủng đã xảy ra với chúng ta.
 • And we handled it even more horribly.
  Và cách chúng ta xử lý chúng còn kinh khủng hơn.
 • But this...
  Nhưng...
 • this place...
  Nơi này...
 • is our second chance, babe.
  Là cơ hội thứ hai của chúng ta, em yêu.
 • It's our second chance.
  Là cơ hội thứ hai.
 • But I just...
  Anh chỉ...
 • I just need to know that you want it, too.
  Anh chỉ cần biết liệu em có muốn nó hay không.
 • Tell me, honey.
  Nói anh nghe, em yêu.
 • What are you doing?
  Em làm gì vậy?
 • Viv...
  Viv...
 • What are you doing?
  Em làm gì vậy?
 • Oh!
  Oh!
 • We're going to be happy here.
  Mình sẽ hạnh phúc ở đây.
 • Here you go, Hallie.
  Của mày đây, Hallie.
 • Good girl. Hey.
  Ngoan lắm cún. Hey.
 • Whoa. Come here.
  Whoa. Lại đây con.
 • What happened to your face?
  Mặt con sao vậy?
 • Fell down.
  Bị ngã.
 • Come here.
  Lại đây.
 • Sit, sit, sit.
  Ngồi xuống.
 • Boy or girl?
  Trai hay gái?
 • Girls. Three of them.
  Gái. Ba đứa.
 • Hope they look worse than you do.
  Mẹ mong chúng nó nhìn thê thảm hơn con.
 • You know their names?
  Con biết tên chúng nó không?
 • I'm not narking.
  Con không muốn nói.
 • You know, we can easily move you to a different school.
  Con biết không, ta có thể chuyển con qua một trường khác.
 • There are a lot of really good private schools
  Có nhiều trường tư rất tốt quanh đây,
 • right in this neighborhood.
  Ngay trong khu này.
 • I'm not running away. I'm not scared of them.
  Con không trốn đâu. Con không sợ chúng nó.
 • Not afraid of anything.
  Không sợ gì cả.
 • It's like that time in kindergarten,
  Cũng như lần đó, lúc con đi nhà trẻ,
 • when you insisted that I bring you home from the slumber party
  Khi con năn nỉ mẹ đưa con về từ buổi tiệc ngủ đó,
 • 'cause all the other girls were sleeping with the nightlight on.
  Vì những đứa con gái khác đều bật đèn khi ngủ.
 • I know you've gotten the short end of the stick, lately.
  Mẹ biết gần đây con đang đến giới hạn chịu đựng.
 • This move, and...
  Lần chuyển nhà này, và...
 • ...your dad and I haven't exactly been great to be around.
  ...Mẹ và bố cũng không thật sự hạnh phúc bên nhau.
 • Why don't you guys get divorced, if you're so miserable?
  Nếu mẹ khổ vậy, sao mẹ không ly hôn với bố?
 • We still love each other.
  Bố mẹ vẫn yêu nhau.
 • You could've fooled me.
  Mẹ không lừa con được đâu.
 • I thought you hated each other.
  Con nghĩ bố mẹ ghét nhau lắm.
 • Well, at least you hated him.
  Ít nhất là mẹ ghét bố.
 • I don't blame you. He was a shithead.
  Con không trách mẹ. Ông ta là một kẻ khốn nạn.
 • Sorry.
  Con xin lỗi.
 • It's okay.
  Không sao.
 • He was a shithead.
  Bố con đã là một kẻ như vậy.
 • You know, we got a lot of history.
  Ta đã trải qua nhiều chuyện.
 • Your dad's been through a lot, I've been through a lot.
  Bố con gặp nhiều biến cố. Mẹ cũng vậy.
 • Guess we need each other.
  Có lẽ vì thế bố mẹ cần nhau.
 • What are you scared of?
  Mẹ sợ gì?
 • You said I'm not scared of anything, so...
  Mẹ nói con không sợ gì cả, nên...
 • what scares you?
  Điều gì làm mẹ sợ?
 • Lately?
  Gần đây à?
 • Everything.
  Mọi thứ.
 • Life will do that to you.
  Cuộc sống sẽ làm thế với con.
 • I hate her!
  Em ghét nó!
 • I just want to kill her!
  Em chỉ muốn giết nó!
 • Then do it! One less high school bitch
  Vậy làm đi! Bớt được một con nhãi trung học
 • making the lives of the less fortunate
  Làm cuộc sống của những người kém may mắn
 • more tolerable is, in my opinion, a public service.
  Được dễ dàng hơn, theo ý anh, là một việc công ích.
 • Look, you want her to leave you alone?
  Nghe này, em muốn nó để em yên đúng không?
 • Stop making your life a living hell?
  Muốn nó thôi làm cuộc sống của em thành địa ngục?
 • Short of killing her, there's only one solution.
  Không cần phải giết nó. Có một giải pháp duy nhất.
 • Scare her. Make her afraid of you.
  Dọa nó. Làm nó phải sợ em.
 • It's the only thing bullies react to.
  Đó là điều duy nhất khiến mấy đứa bắt nạt phản ứng lại.
 • How? It's simple.
  - Làm sao? - Dễ lắm.
 • You simply walk up to her and say,
  Chỉ cần em lại gần nó và nói,
 • Here's the deal: I need you to stop harassing me.
  Thỏa thuận nhé: Mày thôi bắt nạt tao.
 • I got what you want. Drugs.
  Tao cho mày thứ mày muốn. Thuốc.
 • Come to my house tomorrow for your free sample.
  Mai đến nhà tao, tao cho mày dùng thử.
 • I'm a dealer, and a good one. I got the best shit in town.
  Tao bán thuốc, và thuốc xịn. Tao có hàng ngon nhất khu này.
 • She's a cokehead. I don't have coke.
  - Con đó nghiện thuốc. - Em không có thuốc.
 • You won't need any. It's just an excuse to get her here.
  Không cần có làm gì. Chỉ là một cái cớ để dụ nó đến đây thôi.
 • After that, she'll leave empty-handed and terrified.
  Sau đó, nó sẽ về trong hoảng sợ.
 • And I promise you, you'll never be bothered by her again.
  Và anh hứa, em sẽ không còn bị nó làm phiền nữa.
 • How am I going to terrify her? Helter-skelter!
  Làm sao em làm nó sợ được? Rối rắm quá!
 • That's where I come in.
  Đó là lúc anh xuất hiện giúp em.
 • Hot.
  Hấp dẫn đấy.
 • I thought I told you to throw that thing away.
  Em tưởng em nói anh vứt nó đi rồi mà.
 • Oh, you're not talking?
  Oh, không mở miệng luôn?
 • Well, I'll give you points for creativity.
  Cho anh điểm sáng tạo.
 • We were pretty hot this afternoon.
  Trưa nay mình đã khá vui vẻ rồi mà.
 • You really want to go for round two, huh?
  Anh thật sự muốn hiệp hai hả?
 • Come on. I can be kinky.
  Nào. Em có thể thích mấy thứ dị lắm.
 • Now is not your time.
  Giờ chưa đến lúc của anh.
 • Enjoy the house.
  Tận hưởng ngôi nhà đi.
 • Go back to bed.
  Về lại giường ngủ nào.
 • I love you.
  Em yêu anh.
 • I love you, too.
  Anh cũng yêu em.
 • What's down there?
  Dưới đó có gì?
 • My stash.
  Tao giấu hàng ở đó.
 • Parents toss my room every week.
  Bố mẹ tao dọn phòng tao hằng tuần.
 • If you're screwing with me...
  Nếu mày giỡn mặt với tao...
 • It's just the basement.
  Tầng hầm thôi mà.
 • I found the best hiding place.
  Nó là nơi giấu tốt nhất của tao.
 • This is great shit, too.
  Thuốc cũng rất xịn.
 • All the coke coming to the U.S. from Central America
  Thuốc nhập vào Mỹ từ miền Trung Mỹ,
 • smuggled in on lobster boats in Gloucester.
  Nhét trong những cái tàu đánh bắt tôm ở Gloucester.
 • I used to show my boobs to the lobstermen
  Tao từng cho mấy thằng đánh tôm xem ngực
 • in return for a key or two before they cut it.
  Để đổi lấy một hay hai tép.
 • So where is it?
  Đâu?
 • Right around the corner.
  Ngay trong góc.
 • To the right.
  Bên phải.
 • This place is a dump.
  Chỗ này gớm quá.
 • Oh, shut up.
  Oh, im đi.
 • I want my goddamn drugs.
  Tao muốn thuốc của tao.
 • Then keep going.
  Vậy thì đi đi.
 • So this is the coke whore.
  Ra đây là con nhãi nghiện thuốc.
 • Who the hell are you?
  Mày là thằng nào?
 • Get the lights.
  Đèn đi.
 • What is going on?! What is going on?!
  Cái gì vậy?! Cái gì vậy?!
 • Kill her! Kill her! Kill her! Kill her!
  Giết nó! Giết nó! Giết nó!
 • Get off of me! Get off of me!
  Bỏ tao ra! Bỏ tao ra!
 • Get off me! Get off me!
  Bỏ tao ra! Bỏ tao ra!
 • Stop!
  Dừng lại!
 • Stop! Please, stop!
  Dừng lại! Làm ơn dừng lại đi!
 • Mommy...?
  Mẹ...?
 • Will you wait?!
  Đợi tao?!
 • I don't think she'll be bothering you anymore.
  Anh không nghĩ nó dám quậy em lần nữa.
 • What was that?! What are you talking about?
  - Cái quái gì vậy?! - Em nói gì?
 • She hit me in the balls and got away.
  Nó đánh vào 'bi' anh và chạy mất.
 • She must have run into a wall or something.
  Chắc nó đập đầu vào tường hay sao đó.
 • No, I saw something!
  Không, em đã thấy cái gì đó!
 • What are you talk...? Violet, you're talking crazy.
  Em nói gì...? Violet, em điên rồi.
 • This is cool. We showed that bitch.
  Lần này quá hay. Ta đã cho con nhãi đó biết mặt.
 • Damn! I never want to see you again!
  Đi đi! Em không muốn thấy mặt anh nữa!
 • I thought you weren't afraid of anything!
  Anh tưởng em không sợ gì hết!
 • Who are you and why are you following me?!
  Anh là ai, tại sao anh đi theo tôi?!
 • Your family is in danger!
  Gia đình anh đang gặp nguy hiểm!
 • What happened to you?
  Anh bị cái gì vậy?
 • Pretty, aren't I?
  Đẹp, đúng không?
 • It's over 70% of my body.
  Hơn 70% người tôi là thế này.
 • I'm Larry Harvey.
  Tôi là Larry Harvey.
 • And you have to get out of that house.
  Và anh phải ra khỏi ngôi nhà đó.
 • I could have you arrested, you know.
  Tôi có thể gọi người bắt anh.
 • Peeking in people's windows is still a crime.
  Nhòm vào cửa sổ nhà người khác vẫn là một tội đấy.
 • Even in L.A.
  Thậm chí ở L.A.
 • They're not gonna put me back into jail.
  Họ không tống tôi vào tù lại đâu.
 • I have brain cancer.
  Tôi bị ung thư não.
 • Terminal, inoperable.
  Mãn tính, không mổ được.
 • I'm sorry.
  Rất tiếc.
 • Don't be. That's the only reason they let me out.
  Không cần. Đó là lý do duy nhất họ để tôi đi.
 • Homicide. Triple homicide.
  Tội giết người. Giết 3 người.
 • I was in that house for six months
  Tôi ở trong ngôi nhà đó được 6 tháng,
 • before I started hearing voices.
  Trước khi tôi bắt đầu nghe thấy những tiếng nói.
 • My wife thought I was working too hard.
  Vợ tôi nghĩ vì tôi làm việc quá căng thẳng.
 • My daughter Angie was six.
  Con gái tôi, Angie, 6 tuổi.
 • The older one, Margaret, was ten.
  Đứa lớn hơn, Margaret, 10 tuổi.
 • She looked like her mother.
  Y hệt mẹ nó.
 • That's funny how it skips a generation like that.
  Thật buồn cười khi hai thế hệ lại giống nhau như đúc như vậy.
 • I killed them... all.
  Tôi đã giết... tất cả bọn họ.
 • Lorraine was ill that night. She took a pill.
  Tối hôm đó Lorraine bị bệnh. Cô ấy uống thuốc.
 • She went to bed early, my wife.
  Vợ tôi đi ngủ sớm.
 • And then I, uh, I put the girls down,
  Và rồi tôi, uh, tôi cho các con vào giường,
 • and then the voices started.
  Và rồi tiếng nói bắt đầu.
 • They told me what to do.
  Họ nói tôi phải làm những gì.
 • I was like...
  Tôi giống như...
 • an obedient child.
  Một đứa trẻ ngoan ngoãn.
 • I...
  Tôi...
 • I don't know how I put myself out.
  Tôi không biết làm sao tôi thoát được.
 • I remember that night...
  Tôi nhớ đêm đó...
 • but it's like a dream.
  Nhưng nó như một giấc mơ.
 • Have you been sleepwalking?
  Anh có mộng du không?
 • Yeah... Look at my case.
  Yeah... Hãy xem tôi đây.
 • Read the transcript.
  Đọc đi.
 • Listen to me, I'm a doctor.
  Nghe này, tôi là bác sĩ.
 • They may not put you back in jail,
  Họ có thể không tống anh vào tù,
 • but I can certainly have you committed
  Nhưng tôi hoàn toàn có thể đưa anh
 • to a state mental institution.
  Vào viện tâm thần liên bang.
 • And trust me, those places make prison
  Tin tôi đi, so với chỗ đó, nhà tù
 • look like Club Med.
  Chỉ như khu nghỉ mát Club Med thôi.
 • Leave my family alone! Do you hear me?
  Để gia đình tôi được yên! Anh nghe tôi nói không?
 • Please, please, please, you have to get out of there!
  Làm ơn, làm ơn, làm ơn, anh phải ra khỏi ngôi nhà đó!
 • That place is evil.
  Đó là nơi của quỷ.
 • Get off of me!
  Bỏ ra!
 • Leave us alone!
  Để chúng tôi yên!
 • Leave us alone!
  Để chúng tôi yên!
 • Put those earrings back.
  Bỏ bông tai lại.
 • Jesus H. Christ.
  Thánh thần ơi.
 • You almost gave me a heart attack.
  Suýt nữa cô làm tôi đau tim mà chết.
 • Those belonged to madam.
  Bông tai là của bà chủ.
 • This is her house, not yours.
  Đây là nhà bà chủ, không phải nhà cô.
 • Why is it that it is always the old whore
  Tại sao lúc nào cũng là một con điếm già
 • who acts the part of a moralistic prude?
  Đóng vai rao giảng đạo đức nhỉ?
 • I'd be nervous if I were you, too.
  Nếu tôi là cô, tôi sẽ lo lắng đấy.
 • When things go missing, they always blame the new maid.
  Khi mất đồ, người ta sẽ đổ tội lên đầu hầu gái.
 • I'd move if I were you.
  Tôi mà là cô, tôi sẽ chuyển đi.
 • Don't make me kill you again.
  Đừng khiến tôi phải giết cô thêm lần nữa.
 • Hey.
  Hey.
 • Hey.
  Hey.
 • What do you want for dinner?
  Anh muốn ăn tối món gì?
 • Whatever you want.
  Món gì em thích là được.
 • I think I want Indian food.
  Em nghĩ em muốn ăn đồ ăn Ấn.
 • You only like Indian food when you're pregnant.
  Em chỉ thích món Ấn khi em có thai.
 • Really?
  Thật không?
 • Mm.
  Mm.
 • Oh, my God. Oh, my God.
  Ôi, Chúa ơi. Chúa ơi.
 • Oh...!
  Oh...!
 • And I got a gun!
  ♪ And I got a gun! ♪