• My name is Captain James Tiberius Kirk
  Tôi là Cơ trưởng James Tiberius Kirk,
 • of the United Federation of Planets.
  từ Liên minh thống nhất các hành tinh.
 • I am appearing before you as a neutral representative
  Tôi đến đây trình diện trước các ngài với danh nghĩa là đại sứ trung lập
 • of the Fibonan Republic.
  của Cộng hoà Fabonane
 • I bring you a message of goodwill
  Tôi mang tới thông điệp thiện chí
 • and present to you esteemed members of the Teenaxi Delegation,
  và trao tặng cho các ngài - những đại diện đáng kính của người Teenaxi
 • a gift from the Fibonan High Council with the highest regard.
  Một món quà từ Hội đồng tối cao Fabonane với lòng kính trọng cao nhất
 • What's wrong with it?
  Nó bị làm sao vậy?
 • Uh, excuse me?
  Xin ngài thứ lỗi?
 • Why don't they want it anymore?
  Sao bọn chúng không muốn nó nữa?
 • Uh, well, this was once a piece of an ancient weapon,
  Vâng…Đây là một mảnh của một vũ khí thời thượng cổ
 • and now they offer it as a symbol of...
  Giờ họ tặng nó như một biểu tượng...
 • Of peace.
  của hoà bình.
 • In the Fibonan culture,
  Trong văn hoá người Fabonane,
 • to surrender a weapon is an offer of truce.
  Trao tặng vũ khí… là biểu hiện của tín nghĩa.
 • How did they come by it?
  Sao bọn chúng lại có được nó?
 • They told me they acquired it a long time ago.
  Họ nói rằng họ có vật này từ rất lâu rồi.
 • So they stole it, then.
  Vậy là chúng đã trộm nó!
 • No, they, um... Well, I don't know.
  Không, họ…tôi không biết.
 • You don't know the Fibonans like we do!
  Ngươi không hiểu bọn Fabonane như bọn ta!
 • Yeah, that's very true. Your Excellency, this gift...
  Hoàn toàn chính xác. Thưa ngài, món quà này…
 • They're a crowd of untrustworthy thieves
  Bọn chúng là đám trộm không thể tin được
 • who want to see us murdered in our own beds!
  Cái lũ muốn giết bọn ta ngay trên giường!
 • This beloved artifact is a symbol of trust and peace.
  Đây là vật tượng trưng cho niềm tin và hoà bình.
 • They want to chop us into pieces and roast us over a fire!
  Chúng sẽ xé xác bọn ta ra từng mảnh, bỏ lò quay...
 • No, no... I don't think that's true.
  Không, họ… Tôi không nghĩ đó là sự thật...
 • And eat us!
  ... rồi ăn!!!
 • What?
  Gì cơ?
 • Scotty! Get me out of here!
  Scotty!! Đưa tôi ra khỏi đây!
 • - That was quick. - Scotty!
  - Nhanh vậy sao :v - Scotty!
 • There's quite a bit of surface interference, sir.
  Có một ít cản trở trên bề mặt, sếp
 • Scotty!
  Scotty!
 • Get it off of me!
  Thôi ngay đi!
 • I ripped my shirt again.
  - Tôi lại làm rách áo rồi.
 • How'd it go?
  Mọi việc sao rồi?
 • Captain, did you manage to broker a treaty with the Teenaxi?
  Cơ trưởng, anh đã thiết lập được hoà ước với người Teenaxi chưa?
 • Uh... Let's just say I came up short.
  Uh... Cứ cho là cuộc gặp mặt diễn ra hơi chóng vánh đi
 • Will you, uh, log that and put it in the vault, Spock? Thank you.
  Anh sẽ…Đưa vật này về kho lưu trữ đi, Spock. Cảm ơn nhé.
 • Jim, you look like crap.
  Jim, trông cậu như đống sh*t ấy.
 • Thank you, Bones.
  Cảm ơn nhé, Bones.
 • You got that little vein popping out of your temple again. You okay?
  Mặt cậu lại nổi gân xanh kìa, cậu vẫn ổn chứ?
 • Never better! Just another day in the fleet.
  Chưa bao giờ khoẻ hơn! Cũng chỉ là một ngày bình thường trong Hạm đội thôi mà.
 • Captain's Log, Stardate 2263.2.
  Nhật kí cơ trưởng, Ngày sao 2263.2
 • Today is our 966th day in deep space,
  Hôm nay đã là ngày thứ 966 chúng tôi du hành.
 • a little under three years into our five-year mission.
  Hơn 3 năm trong nhiệm vụ 5 năm của chúng tôi
 • The more time we spend out here,
  Càng du hành lâu, bạn càng thấy khó khăn hơn
 • the harder it is to tell where one day ends
  để phân biệt khi nào thì kết thúc một ngày và bước sang ngày mới.
 • and the next one begins.
  Giữ vững tinh thần là cả một thử thách
 • It can be a challenge to feel grounded when even gravity is artificial.
  khi chính trọng lực cũng là nhân tạo.
 • But, well, we do what we can to make it feel like home.
  Nhưng chúng tôi cố gắng hết mình để tạo cảm giác như ở nhà
 • The crew, as always, continues to act admirably
  Phi hành đoàn vận hành một cách đáng ngưỡng mộ
 • despite the rigors of our extended stay here in outer space.
  bất chấp chuyến du hành kéo dài trong không gian…
 • And the personal sacrifices they have made.
  …và cả những hy sinh họ phải bỏ ra.
 • We continue to search for new life forms
  Chúng tôi tiếp tục tìm kiếm những dạng sống mới
 • in order to establish firm diplomatic ties.
  và duy trì quan hệ ngoại giao trong Liên Bang.
 • Our extended time in uncharted territory
  Khoảng thời gian du hành kéo dài trong khoảng không vô định
 • has stretched the ship's mechanical capacities.
  đã vắt kiệt sức lực con tàu.
 • But fortunately our engineering department,
  Nhưng may thay, bộ phận kỹ thuật
 • led by Mr. Scott, is more than up to the job.
  do Scott dẫn dắt …làm việc tốt hơn cả mong đợi.
 • The ship aside, prolonged cohabitation has
  bên cạnh đó, ở trên tàu cùng nhau trong thời gian dài...
 • definitely had effects on interpersonal dynamics.
  sẽ ảnh hưởng nhất định đến mối quan hệ cá nhân.
 • Some experiences for the better,
  Vài mối quan hệ có tiến xa hơn...
 • and some for the worse.
  …một vài lại xấu đi.
 • As for me, things have started to feel a little episodic.
  về phần mình tôi bắt đầu có cảm giác… đều đều
 • The farther out we go, the more I find myself wondering
  Càng đi xa hơn, tôi lại càng băn khoăn:
 • what it is we're trying to accomplish.
  ”Chúng tôi đang cố gắng làm được những gì?”
 • If the universe is truly endless,
  Nếu vũ trụ thật sự là vô hạn, thì...
 • then are we not striving for something forever out of reach?
  …Phải chăng chúng tôi đang phấn đấu vì một điều mãi vượt ngoài tầm với?
 • The Enterprise is scheduled for a reprovisioning stop at Yorktown,
  Tàu Enterprise sẽ được tiếp nhiên liệu ở Yorktown,
 • the Federation's newest and most advanced starbase.
  Căn cứ không gian tối tân nhất Liên bang
 • Perhaps a break from routine will offer up some respite
  Có lẽ một kỳ nghỉ sẽ cho chúng tôi chút thư thái, nhưng
 • from the mysteries of the unknown.
  …rõ ràng những bí ẩn, những điều kỳ thú vẫn khiến ta trăn trở.
 • Sorry I'm late.
  Xin lỗi nhé, tôi tới muộn.
 • Keenser's leaking some kind of highly acidic green goo,
  Keenser cứ hắt xì ra một thứ xanh lè...
 • and Scotty's terrified he's gonna sneeze on the warp core
  …khiến Scotty phát hoảng rằng cậu ta sẽ hắt xì lên lõi động cơ…
 • and kill us all.
  và làm bọn mình nổ banh xác.
 • What the hell are you drinking?
  Cậu uống cái thứ gì thế?
 • Uh, I'm pretty sure it's the rest of that Saurian brandy
  Khá chắc là chỗ brandy Saurian còn lại
 • we picked up on Thasus.
  bọn mình kiếm được ở Thasus.
 • My God, man, are you trying to go blind?
  Thằng trời đánh này, định tự làm bản thân mù luôn à!
 • That stuff's illegal.
  Thứ này là phạm pháp.
 • Besides, I found this in Chekov's locker.
  Vả lại, tôi tìm thấy thứ này trong tủ đồ của Chekov.
 • - Wow. - Right?
  - Wow. - Chuẩn.
 • I mean, I always assumed he'd be
  Ý tôi là cậu ta luôn…
 • - a vodka man. - A vodka guy, exactly.
  - …thích uống Vodka… - Thích uống Vodka. Chuẩn.
 • I wanted to have something appropriate for your birthday.
  Tôi cũng muốn tổ chức gì đó tươm tất vào sinh nhật cậu.
 • Uh, that's in a couple days. You know I don't care about that.
  Vài ngày nữa thôi, anh biết tôi không mấy hào hứng vụ này mà.
 • I know. I know you don't like celebrating it on the day
  Biết rồi, cậu không thích tổ chức sinh nhật…
 • because it's also the day your pa bit the dust.
  …vì đó cũng là ngày cha cậu trở về với cát bụi.
 • I was being sensitive.
  Mình quá là tâm lý luôn.
 • Did they teach you about bedside manner in medical school?
  Họ dạy anh cách an ủi ở trường Y hả?
 • It's just your southern charm.
  Hay chỉ là cái duyên của dân miền Nam thôi?
 • - Oh, yeah. That's good. - Ooh.
  - Oh yeah. - Oh, rượu ngon vãi.
 • Lordy!
  Đỉnh của đỉnh.
 • Are you gonna call your mom?
  Cậu sẽ gọi cho mẹ chứ?
 • Yeah, of course. I'll call her on the day.
  Dĩ nhiên tôi sẽ gọi vào hôm đó.
 • I'm one year older.
  Tôi đã già hơn 1 tuổi…
 • Yep, that's usually how it works.
  Ừ, sinh nhật là vậy mà.
 • A year older than he ever got to be.
  …già hơn 1 tuổi so với cha tôi.
 • He joined Starfleet because he...
  Cha tôi gia nhập Starfleet vì…
 • He believed in it.
  …ông tin tưởng vào nó.
 • I joined on a dare.
  Tôi gia nhập chỉ vì một lời thách thức.
 • You joined to see if you could live up to him.
  Cậu gia nhập để xem cậu có sánh được với ông không.
 • Uh, you spent all this time trying to be George Kirk
  Bao năm qua cậu luôn cố gắng để trở thành George Kirk...
 • and now you're wondering just what it means to be Jim.
  …và giờ đây cậu băn khoăn là chính mình sẽ ra sao...
 • Why you're out here.
  …khi ở đây.
 • To perfect eyesight and a full head of hair.
  Vì một thị lực hoàn hảo và cái đầu còn đầy tóc.
 • Kirk here.
  Kirk nghe.
 • Captain, approaching Yorktown base.
  Cơ trưởng. Chúng ta đang tiếp cận căn cứ Yorktown.
 • I'm on my way, Mr. Sulu.
  Tôi đang đến đây, Sulu.
 • Let's keep this birthday thing under wraps, huh?
  Cứ giữ kín vụ sinh nhật này nhé.
 • Yeah, you know me. Mr. Sensitive.
  Cậu biết tính tôi mà, Quý ngài Tâm lí.
 • Wow. That is impressive.
  Woaah, thật ấn tượng.
 • Aye, she's a beauty, isn't she?
  Chuẩn, trông quá là đẹp, phải không?
 • What a damn monstrosity!
  Trông thật kinh dị thì có.
 • Couldn't we just rent some space on a planet?
  Thuê đại 1 hành tinh nào đó không tốt hơn à?
 • Showing geographical favoritism among inducted Federation worlds
  Thiên vị về địa lý có thể dấy lên căng thẳng ngoại giao
 • could cause diplomatic tension.
  giữa các hành tinh thuộc Liên bang.
 • Oh, you don't think that looks tense?
  Thế trông thế này mà không căng à?
 • Looks like a damn snow globe in space just waiting to break!
  Nhìn như 1 quả cầu tuyết khổng lồ trong không gian chỉ chờ vỡ tung.
 • Oh, that's the spirit, Bones.
  Có tinh thần thế là tốt, Bones!
 • Spock!
  Spock!
 • Do you have a moment?
  Anh không bận chứ?
 • Of course, Nyota.
  Đương nhiên, Nyota.
 • I think you should have this back.
  Anh nên nhận lại vật này.
 • After all, it belonged to your mother.
  Nó thuộc về mẹ anh.
 • It's not in the Vulcan custom
  Theo phong tục Vulcan...
 • to receive again that which was given as a gift.
  …Không có chuyện nhận lại quà đã tặng.
 • You guys break up?
  Hai người chia tay hả?
 • What'd you do?
  Anh đã làm gì thế?
 • A typically reductive inquiry, Doctor.
  Quả là một câu hỏi ngắn gọn kinh điển, Bác sĩ.
 • You know, Spock, if an Earth girl says, uh, "It's me, not you,"
  Nghe này Spock, Nếu 1 cô nàng Trái đất nói. “Là tại em, không phải anh”.
 • it's definitely you.
  Thì trăm phần trăm tại anh.
 • Excuse me. Commander Spock?
  Xin thứ lỗi. Chỉ huy Spock.
 • May we have a moment of your time?
  Anh dành cho chúng tôi ít phút chứ?
 • This is wonderful! You know I've never been here?
  Tuyệt cú mèo! Tôi chưa từng tới căn cứ này.
 • What I hear is that the bars here are excellent.
  Tôi nghe nói bánh ngọt ở đây ngon lắm
 • I'm so glad you guys could come.
  Thật vui vì hai người có thể đến
 • Thank you for bringing this to my attention.
  Cảm ơn vì đã thông báo cho tôi.
 • Live long and prosper.
  Chúc trường thọ và thịnh vượng.
 • Live long and prosper.
  Chúc trường thọ và thịnh vượng.
 • IFF alert on incoming vessel.
  Tôi xác định được một tàu
 • Unidentified. Non-Federation.
  không xác định và không thuộc Liên bang đang tới.
 • Attention, unidentified vessel. You are not authorized for approach.
  Chú ý, tàu không xác định. Các anh không được phép tiến vào.
 • Power down and await instructions.
  Mời tắt động cơ và chờ đợi chỉ dẫn.
 • Unidentified vessel, please comply.
  Tàu không xác định, hãy làm theo mệnh lệnh.
 • Speak normally.
  Mời nói tự nhiên.
 • Language analysis complete.
  Phân tích ngôn ngữ hoàn tất
 • Is this working?
  Cái máy này hoạt động chứ?
 • We were on a science mission inside the nebula.
  Chúng tôi đang thực hiện nhiệm vụ khoa học trong một tinh vân
 • Our ship suffered a critical malfunction.
  Thì tàu chúng tôi gặp sự cố nghiêm trọng.
 • I took an escape pod
  Tôi trốn vào một kén cứu hộ.
 • before the ship crash landed on a nearby planet.
  Trước khi tàu chúng tôi rơi xuống hành tinh gần đó.
 • We need a ship capable of navigating the nebula.
  Chúng tôi cần 1 con tàu có thể định vị trong tinh vân.
 • You must have someone
  Chúng tôi cần ai đó
 • who can help us.
  để giúp chúng tôi
 • We tracked her stranded ship to a sector of uncharted nebula,
  Chúng ta đã định vị được tàu của cô ta trong một tinh vân không xác định.
 • here at 2-1-0 mark 14.
  Ở đây. 210, mark 14.
 • - Uh, long-range scan? - No data.
  Kết quả quét tầm xa thì sao? Không có dữ liệu.
 • The nebula is too dense. It's uncharted space.
  Mật độ tinh vân này quá đặc. Đây là vùng chưa được xếp hạng.
 • Well, the Enterprise does have the best navigational system in the fleet.
  Tàu Enterprise có hệ thống định vị tốt nhất trong Hạm đội.
 • She could handle it.
  Nó sẽ xoay sở được.
 • The only ship here with more advanced technology
  Con tàu duy nhất tối tân hơn…
 • is still under construction.
  …vẫn đang được lắp ráp.
 • But it's not just the ship that I'm sending.
  Nhưng tôi không chỉ đề cập đến con tàu.
 • - I'll gather the crew. - Captain.
  Tôi sẽ tập hợp phi hành đoàn. Cơ trưởng.
 • Starfleet command sent me your application
  Chỉ huy Starfleet đã gửi tôi
 • for the Vice Admiral position here at this installation.
  đơn xin bổ nhiệm vị trí Phó Đô đốc của anh tại căn cứ này.
 • Yes, ma'am. Um...
  Vâng, thưa bà.
 • If I may, I would
  Nếu có thể,
 • recommend Commander Spock replace me as Captain of the Enterprise.
  tôi xin tiến cử Chỉ huy Spock... thay thế tôi làm Cơ trưởng tàu Enteprise.
 • He is an exemplary Starfleet officer. He'd make a great captain.
  Spock là một sỹ quan Starfleet mẫu mực. Anh ấy sẽ là 1 cơ trưởng tốt.
 • It isn't uncommon, you know,
  Không hề khó hiểu, anh biết đấy.
 • even for a captain,
  Kể cả việc một Cơ trưởng
 • to want to leave.
  muốn rời bỏ vị trí.
 • There is no relative direction in the vastness of space.
  Không hề có phương hướng cụ thể nào Trong vũ trụ mênh mông...
 • There is only yourself,
  …Sẽ chỉ có bản thân anh,
 • your ship, your crew.
  con tàu và phi hành đoàn.
 • It's easier than you think, to get lost.
  Lạc lối dễ hơn ta tưởng rất nhiều.
 • - It's not about... - I'll bring it up with the General Council.
  Không phải… Tôi sẽ đề xuất với Hội đồng chung.
 • We'll discuss it when you return.
  Ta sẽ trao đổi thêm, khi anh trở về.
 • Ma'am.
  Tôi xin phép.
 • - Mr. Spock. - Captain.
  - Spock. - Cơ trưởng.
 • - I was thinking... - Perhaps there...
  - Tôi có chuyện này... - Có lẽ...
 • - No, please. - Captain, after you.
  - Anh nói trước đi. - Tôi sẽ nói sau khi anh nói.
 • I insist.
  Xin mời.
 • After this mission, we should, uh, sit down.
  Sau nhiệm vụ này, chúng ta… Ta…nên ngồi lại bàn bạc.
 • There's something I need to talk to you about.
  Có việc này… tôi cần nói với anh.
 • I as well have something to share.
  Tôi cũng có điều muốn nói.
 • We make a good team. Right?
  Mình là một cặp ăn ý phải không?
 • I believe we do.
  Tôi tin là như vậy.
 • I insist.
  Xin mời.
 • Lieutenant Uhura, open a ship-wide channel.
  Trung uý Uhura, mở một kênh phát sóng cho toàn bộ tàu.
 • Yes, Captain.
  Vâng, Cơ trưởng.
 • Attention, crew of the Enterprise.
  Chú ý, Phi hành đoàn Enterprise.
 • Our mission is straightforward.
  Nhiệm vụ đang được triển khai…
 • Rescue a crew stranded on a planet in uncharted space.
  Là giải cứu một phi hành đoàn mắc kẹt trong một vùng không xác định.
 • Our trajectory will take us through an unstable nebula,
  Lộ trình sẽ là đến một tinh vân không ổn định…
 • one which will disable all communications with Starfleet.
  …dẫn tới mất liên lạc hoàn toàn với Starfleet.
 • We're gonna be on our own.
  Ta phải tự lực cánh sinh,
 • The Enterprise has something no other ship in the fleet has,
  Tàu Enteprise có một điều mà không tàu nào trong Hạm đội có:
 • you.
  Các bạn.
 • And as we've come to understand,
  Chúng ta biết rằng
 • there is no such thing as the unknown,
  không có nơi nào mãi là ẩn số.
 • only the temporarily hidden.
  Chỉ là chưa được khám phá mà thôi.
 • Kirk out.
  Kirk xin hết.
 • Mmm. Readings indicate cloud density diminishing, sir.
  Các thông số cho biết Mật độ tinh vân đã giảm, thưa sếp..
 • This is Altamid. My ship is stranded here.
  Đó là Altamid. Tàu chúng tôi bị kẹt ở đó.
 • Approaching Altamid. Class-M planet.
  Đang tiếp cận Altamid. Xếp hạng hành tinh loại M.
 • Massive subterranean development.
  Phát hiện cá thể sinh sôi trong lòng đất,
 • But limited to no life forms on the surface.
  và gần như không có sự sống trên bề mặt…
 • Proximity alert, sir!
  Cảnh báo, thưa sếp.
 • We have an unknown ship heading right for us.
  Có tàu lạ đang hướng về phía ta.
 • - Lieutenant Uhura, hail them. - Yes, Captain.
  - Trung uý Uhura, gọi họ đi. - Vâng, Cơ trưởng.
 • No response. I am picking up some kind of signal.
  Không có hồi đáp. Tôi phát hiện được 1 tín hiệu lạ.
 • They're jamming us.
  Họ đang làm nhiễu sóng của ta.
 • Magnify, Mr. Sulu.
  Phóng to màn hình, Sulu.
 • What is this?
  Gì thế này?
 • Shields up! Red alert!
  Dựng khiên! Báo động đỏ!
 • Fire at will.
  Bắn tuỳ ý!
 • Sir, our phasers are having minimal effect
  Sếp, súng tia (phaser) không có hiệu quả không đáng kể
 • and our torpedos can't track their movements!
  và ngư lôi không thể xác định phương hướng của chúng.
 • Fire everything we've got.
  Bắn hết những gì ta có.
 • Captain, we are not equipped for this manner of engagement.
  Cơ trưởng, ta không được trang bị cho cho giao chiến kiểu này.
 • Shield frequencies have no effect, sir!
  Khiên không hiệu quả với chúng, Sếp!
 • They took out the dish! Shields are inoperable!
  Chúng phá huỷ thân tàu rồi.
 • - Warp us out of here, Mr. Sulu. - Yes, sir.
  Khiên đã ngưng hoạt động, Sếp.
 • Why the hell aren't we moving?
  - Đưa chúng ta ra khỏi đây, Sulu. - Vâng, Sếp.
 • I can't engage the warp drive, sir!
  - Thế quái nào mà ta chưa di chuyển? - Tôi không thể kích hoạt chế độ phóng, Sếp.
 • Scotty, I need warp now!
  Scotty, tôi cần phóng ngay!
 • I cannae, sir! The nacelles, they've...
  Không thể đâu, Sếp. Động cơ…
 • They've gone!
  Động cơ hỏng rồi!
 • Security, engage all emergency procedures.
  Đôi an ninh, thực hiện mọi thủ tục khẩn cấp.
 • Active protocol 28 Code One Alpha Zero.
  Giao thức Alpha 28, Mã 1-Alpha-Zero.
 • All personnel to alert stations.
  Báo động khẩn cấp toàn bộ nhân sự.
 • Sir, I have hull breaches in levels 12 to 15,
  Sếp, có lỗ hổng trên vỏ tàu từ tầng 12 đến tầng 15,
 • 6, 9, 31 and 21, sir.
  6, 9, 31 và 21.
 • Captain! There's a chance I can reroute the energy reserves
  Cơ trưởng, tôi có thể tái định hướng nguồn trữ năng lượng,
 • from the warp core to the impulse engines.
  từ lõi phóng để kích hoạt động cơ!
 • If we can get back into the nebula, maybe we could lose them.
  Nếu thoát ra khỏi tinh vân, ta có thể cắt đuôi chúng.
 • Do whatever you have to, Scotty.
  Cứ làm những gì anh cần, Scotty.
 • Wee man! Let's go.
  Thanh niên kia! Đi ngay.
 • Fit the plasma conduits and stand by to reroute on my mark!
  Nối các ống plasma và chờ hiệu lệnh của tôi!
 • - Captain. - Go, Spock.
  - Cơ trưởng. - Nói đi, Spock.
 • I have identified the individual
  Tôi đã xác định được cá nhân
 • who appears to be leading the attack party.
  có vẻ là cầm đầu bọn tấn công.
 • He infiltrated the archive vault
  Hắn xâm nhập kho lưu trữ
 • and removed the artifact from our mission on Teenax.
  và lấy đi hiện vật nhiệm vụ ở Teenax.
 • Hold your distance until...
  Tiếp tục theo dõi cho đến khi...
 • Spock!
  Spock!
 • Spock!
  Spock!
 • You two, with me. Sulu, you have the conn.
  Hai người đi với tôi. Sulu, anh chỉ huy.
 • Yes, sir.
  Vâng, Sếp.
 • My God.
  Chúa ơi!
 • What the hell?
  Khốn nạn!
 • Doctor?
  Bác sĩ?
 • Doctor, we must evacuate now!
  Bác sĩ, ta phải rời đi ngay!
 • Captain
  Cơ trưởng...
 • Kirk.
  Kirk.
 • Yes! We are at 100% impulse.
  Ngon! Đã có 100% lực đẩy
 • Great work, Mr. Scott!
  Tốt lắm, Scott.
 • Maximum impulse towards the nebula.
  Tiến hết tốc lực về phía tinh vân.
 • Aye.
  Vâng.
 • Kirk to Bridge.
  Kirk gọi khoang chỉ huy.
 • We are losing the inertial dampeners!
  Ta đang mất thiết bị hãm quán tính.
 • Systems are failing ship-wide, Captain.
  Toàn bộ hệ thống đã hỏng, Cơ trưởng.
 • Emergency bulkheads are sealing,
  Vách ngăn khần cấp vẫn hoạt động nhưng độ toàn vẹn của tàu…
 • but structural integrity is at 18% and falling, sir!
  là 18% và tiếp tục giảm, sếp.
 • Abandon ship, Mr. Sulu.
  Di tản ngay, Sulu.
 • Sound the alarm.
  Báo động đi.
 • Abandon ship. All personnel.
  Di tản, Toàn bộ nhân sự di tản khẩn cấp
 • We need to give those pods a chance to escape.
  Ta cần hỗ trợ các kén cứu hộ có thể di tản.
 • Can you lead those ships away?
  Anh có thể dụ tàu địch ra xa được không?
 • Impulse engines are still trying to draw power from the warp reserve.
  Động cơ vẫn đang lấy năng lượng từ nguồn trữ năng lượng phóng.
 • We cannot move until the saucer is separated.
  Ta không thể di chuyển trừ khi phần thân tàu được tách rời.
 • I'll handle it.
  Tôi sẽ lo việc đó.
 • Aye-aye, sir.
  Vâng thưa sếp.
 • Abandon ship. All personnel evacuate immediately.
  Di tản. Yêu cầu toàn bộ nhân sự di tản khẩn cấp.
 • You okay? Oh, my God. Get him up. Help him up.
  Hai người không sao chứ? Chúng tôi ổn. Đỡ cậu ấy dậy, mau lên.
 • Got you.
  Được rồi.
 • We've got to get you guys to an escape pod. Go.
  Ta phải di chuyển tới kén di tản. Đi ngay, mau lên.
 • Go! Ensign Syl.
  Hoa tiêu Syl.
 • I need your help.
  Tôi nhờ cô việc này.
 • Yes, sir.
  Vâng thưa sếp. Yes, sir.
 • My God.
  Chúa ơi!
 • Spock, they're taking the crew!
  Spock, chúng đang bắt giữ phi hành đoàn!
 • Abandon ship. All personnel evacuate immediately.
  Di tản. Yêu cầu toàn bộ nhân sự di tản khần cấp.
 • Are you okay?
  Anh không sao chứ?
 • The saucer should be free by now!
  Phần thân lẽ ra phải được tách ra rồi!
 • I know, Mr. Sulu. The Captain should be there!
  Tôi hiểu, Sulu! Cơ trưởng đáng lẽ phải đến nơi rồi!
 • All personnel evacuate immediately.
  Yêu cầu toàn bộ nhân sự di tản khẩn cấp.
 • Impulse engines drawing power from auxiliary generators.
  Động cơ đẩy đã lấy năng lượng từ nguồn dự trữ.
 • Captain!
  Cơ trưởng.
 • How many of the crew are still aboard the saucer?
  Còn bao nhiêu người trên tàu?
 • None.
  Không một ai ạ.
 • But if I'm reading this correctly,
  Nhưng nếu dữ liệu này là đúng,
 • the intruders are taking them.
  Bọn chiếm tàu đã bắt giữ hết bọn họ.
 • Captain, we are caught in the planet's gravity.
  Cơ trưởng, ta đang bị hút vào trọng lực của hành tinh.
 • We cannot pull away.
  Ta không thể thoát được.
 • Get to your Kelvin Pods.
  Vào kén cứu hộ đi.
 • - Yes, sir. - Aye, Captain.
  - Vâng thưa sếp - Vâng, Cơ trưởng.
 • Come on, let's go!
  Nhanh lên, đi thôi!
 • Let's go.
 • Come on.
 • Chekov!
 • You knew. You knew we'd be attacked.
  Cô biết. Cô hẳn đã biết trước sau gì chúng tôi cũng bị tấn công.
 • You don't understand.
  - Anh không hiểu đâu. - Cơ trưởng!
 • Captain! Captain Kirk!
  Cơ trưởng Kirk!
 • Yes. I lied.
  Đúng là tôi đã nói dối.
 • Our ship was attacked.
  Tàu chúng tôi đã bị tấn công.
 • Chekov, check the comms for survivors.
  Chekov, kiểm tra xem có ai sống sót liên lạc không.
 • - Aye, Captain. - Who is he?
  Vâng, Cơ trưởng, Hắn ta là ai?
 • His name is Krall.
  Tên hắn là Krall.
 • He took my crew. Like he took yours.
  Hắn bắt giữ phi hành đoàn của tôi như đã làm với phi hành đoàn của anh.
 • How did he know so much about the Enterprise?
  Sao hắn lại tường tận về Enterprise?
 • All I know is that if I did this,
  Tôi chỉ biết nếu tôi làm điều này…
 • he would set them free.
  Hắn sẽ thả họ ra.
 • Chekov, are you picking anything up on those scanners?
  Chekov, có quét được tín hiệu của ai không?
 • Nothing, sir.
  Không sếp ơi.
 • - What if they... - No, no.
  - Ngộ nhỡ họ… - Không. Không đúng.
 • He was taking them.
  Hắn đang giam giữ họ.
 • We have to find that saucer.
  Ta phải tìm được phần thân tàu. Ngay cả...
 • Even minimal scanning systems will have more range than a tricorder.
  Bộ quét cỡ nhỏ cũng quét được nhiều hơn thiết bị cầm tay.
 • Aye, Captain, it's possible.
  Vâng, Cơ trưởng. Chắc là vậy.
 • Captain.
  Cơ trưởng, tôi đang cố bảo vệ người của mình.
 • I was protecting my crew.
  Chúng tôi vẫn đang tìm tên cơ trưởng.
 • What is your name?
  Tên cô là gì?
 • How do you know our language?
  Sao ông nói được ngôn ngữ của chúng tôi?
 • I know your kind.
  Ta biết…giống nòi các người.
 • I am Lieutenant Nyota Uhura of the U.S.S. Enterprise.
  Tôi là Trung uý Nyota Uhura của tàu USS Enterprise.
 • And you have committed an act of war against the...
  Ông đã có hành động gây chiến với Liên Bang.
 • Federation!
  Liên Bang à!
 • Federation is an act of war.
  Chính cái Liên bang đó mới là hành động gây chiến.
 • You attacked us.
  Ông tấn công chúng tôi.
 • Your captain...
  Cơ trưởng của mấy người...
 • Why did you sacrifice yourself for him?
  Sao cô lại hy sinh bản thân để cứu hắn?
 • He would have done the same.
  Anh ấy cũng sẽ làm như vậy.
 • And if he made it off of that ship, he will come for us.
  Và khi anh ấy thoát khỏi con tàu, anh ấy sẽ đến tìm chúng tôi.
 • I am counting on it, Lieutenant Uhura.
  Ta trông đợi điều đó, Trung uý Uhura.
 • I can't believe it.
  Thật không thể tin nổi.
 • My God, Spock.
  Lạy Chúa, Spock!
 • God...
 • Sit down over here.
  Ngồi ở chỗ này.
 • Okay. Okay, sit. Easy.
  Được rồi. Từ từ thôi
 • Okay.
  Rồi.
 • Now, just try and relax. You're gonna be okay.
  Thả lỏng nào. Anh sẽ không sao đâu.
 • The forced optimism in your voice suggests
  Giọng nói lạc quan đầy khiên cưỡng của anh
 • that you are trying to elicit a sense of calm in order to...
  chỉ ra anh đang cố… chấn an tôi để...
 • I'll cut the horseshit.
  Đúng vậy, để gỡ cái cục sh*t này ra.
 • Doctor, I fail to see how excrement of any kind
  Bác sĩ, tôi không nhận ra sự liên quan giữa chất bài tiết của sinh vật
 • bears relevance on our current situation.
  với tình cảnh của chúng ta hiện nay.
 • Whoa, whoa, what the hell are you doing?
  Whoa. Anh đang làm gì thế?
 • We must keep moving, Doctor.
  Ta phải tiếp tục di chuyển, Bác sĩ.
 • Spock, this thing's punctured your iliac region!
  Spock, thứ này đâm trúng vùng xương chậu của anh.
 • Time is a critical factor.
  Lúc này thời gian là yếu tố sống còn.
 • That's exactly what I'm trying to tell you.
  Đó đúng là điều tôi định bảo anh.
 • Look, if I can't take this out, you're gonna die.
  Nghe đây, nếu không lấy vật này ra kịp anh sẽ ngỏm đấy.
 • Okay? If I take it out and can't stop the bleeding, you're gonna die.
  Được rồi, nếu tôi gỡ được nó ra và không cầm được máu cho anh, anh cũng ngỏm.
 • I can see no appeal in either option.
  Tôi không thấy khả năng nào hấp dẫn cả.
 • Believe it or not, neither can I.
  Ờ, tin hay không thì tôi cũng thấy thế.
 • So, if I remember correctly,
  Nếu tôi nhớ không nhầm,
 • the Vulcans have their hearts where humans have their livers.
  Trái tim người Vulcan… có vị trí giống gan của loài người.
 • That is correct, Doctor.
  Chuẩn xác, Bác sĩ.
 • That explains a thing or two.
  Điều này giải thích đôi điều!
 • You know, you're lucky. An inch to the left...
  Anh biết anh gặp may đấy, Thêm 1 inch sang trái…
 • And you'd be dead already.
  thì giờ anh đi gặp ông bà rồi.
 • I just don't get it, Spock.
  Tôi thật không hiểu nổi, Spock.
 • I mean, what did they attack us for?
  Ý tôi là Chúng tấn công ta làm gì?
 • I mean, they do all this for some
  Chúng làm tất cả mọi chuyện chỉ vì…
 • doodad that the tiny critters didn't want?
  cái thứ vặt vãnh mà cả cái bọn bé tin hin đấy còn không thèm?
 • It is unwise to trivialize
  Sẽ là không khôn ngoan
 • that which one simply does not understand, Doctor.
  khi coi nhẹ điều mà anh không hiểu, Bác sĩ.
 • We can safely assume it is more important than a doodad.
  Ta hoàn toàn có thể kết luận vật đó không hề vặt vãnh.
 • I think you just managed to insult me twice, Spock.
  Tôi cho là anh đã sỉ nhục tôi 2 lần, Spock.
 • Okay.
  Okay.
 • All right, Spock, I just got one question.
  Được rồi, Spock. Tôi có câu hỏi này cho anh.
 • - What's your favorite color? - I fail to see the relevance.
  - Màu anh yêu thích là gì? - Tôi thấy sự không liên quan giữa…
 • Yeah. They say it hurts less if it's a surprise.
  Họ nói sẽ bớt đau hơn nếu anh bị bất ngờ.
 • If I may adopt a parlance with which you are familiar,
  Tôi sẽ dùng cái kiểu nói anh hay dùng
 • I can confirm your theory to be horseshit.
  Tôi xin ghi nhận cái lý thuyết trên của anh đúng là cục sh*t!
 • We got to get out of here.
  Mình phải rời khỏi đây ngay.
 • Come on.
 • You're kidding me, aren't you?
  Chơi nhau à?
 • Hello there.
  Chào đằng đó.
 • My name is Montgomery Scott. And, uh, who might you be?
  Tôi là Montgomery Scott. Và... Ba người là ai?
 • Watch it, sonny.
  Coi chừng, mấy đứa kia.
 • I'm pretty handy when I want to be, all right?
  Tao cũng nhanh nhẹn khi cần lắm nhá!
 • Don't come back!
  Cút đi cho khuất mắt ông.
 • We certainly showed them, eh, lassie?
  Ta hẳn đã cho chúng biết tay, phải không cô gái?
 • That's Starfleet property, okay. You cannae just take it.
  Này, đó là tài sản của Starfleet. Cô không thể cứ thế cầm đi là được.
 • Uh, but I'm feeling generous today, so have at it.
  Nhưng hiện tại tôi khá là hào phóng. Nên cứ tự nhiên.
 • Where you get that?
  Anh lấy thứ đó ở đâu ra?
 • - Is that English? - I learn it from my house.
  - Cô nói được tiếng Anh à? - Tôi học ở nhà tôi.
 • - Where you get that? - It's my Starfleet insignia.
  Anh lấy thứ này từ đâu ra?
 • What does it mean?
  - Đây là phù hiệu của Starfleet. - Nó có nghĩa là gì?
 • Means that I'm an officer of Starfleet. Uh, engineering division.
  Nghĩa là tôi là một sĩ quan của Starfleet. Ngạch kỹ thuật.
 • - Engineering? - That's right. I fix things.
  Kỹ thuật? Ừ, đúng rồi. Tôi chuyên sửa các thứ.
 • I know what is engineering.
  Tôi biết thừa kỹ thuật là gì nhé.
 • You're not with those bastards that killed my ship, are you?
  Cô quen cái lũ khốn nạn đã phá tàu tôi chứ?
 • I'll take that as a no.
  Tôi cho là cô không quen.
 • He is Krall. Him and his
  Hắn ta là Krall. Hắn và cái lũ…
 • bees.
  ong nhà hắn.
 • They search the stars for a death machine.
  Chúng lật tung vũ trụ tìm một… cỗ máy huỷ diệt.
 • They're the reason why you here. Why we are all here.
  Chính chúng khiến anh mắc kẹt ở đây, là lý do tất cả chúng ta ở đây.
 • Even those three scunners?
  Thế á? Kể cả 3 đứa ất ơ kia?
 • They have fallen from the sky, like me and you.
  Họ từ trên trời rơi xuống, cũng như tôi và anh.
 • Come with me. Now!
  Đi cùng tôi. Ngay!
 • Wait, no... Hang on a minute, lassie. I'm having a difficult day here.
  Đợi đã. Đợi chút đã, cô gái. Tôi vừa có một ngày khá chật vật.
 • I've got to find my crewmates.
  Tôi phải tìm đội của tôi.
 • I will help you find your mates.
  Tôi sẽ giúp anh tìm người.
 • And then you will help me.
  Rồi anh sẽ giúp lại tôi.
 • With what?
  Giúp gì?
 • You want me to fix something?
  Cô muốn tôi sửa đồ đúng không?
 • Yes. You help me, and I help you.
  Đúng. Tôi giúp anh. Anh giúp tôi.
 • All right, well, things being as they are,
  Được rồi, cũng chẳng còn đề nghị nào tốt hơn nữa.
 • I doubt I'll get a better offer today, so, lead the way.
  Mời dẫn đường.
 • Good.
  Tốt.
 • I am Jaylah.
  Tôi là Jaylah.
 • - And you are Montgomery Scott. - Aye, Scotty.
  - Còn anh là Montgomery Scott. - Ừ, cứ gọi tôi là Scotty.
 • Come now, Montgomery Scotty.
  Đi thôi, Montgomery Scotty.
 • All right, hold up.
  Chờ đã.
 • The Enterprise.
  Tàu Enterprise...
 • She may not even have power to the Bridge, Captain.
  có thể đã không còn năng lượng trên khoang chỉ huy nữa, Cơ trưởng.
 • She still has a few tricks up her sleeve.
  Không sao, nó vẫn còn đôi chỗ hữu dụng.
 • I'd bet on it.
  Tôi khẳng định đấy.
 • McCoy to Enterprise. Come in.
  McCoy gọi Enterprise, hãy hồi đáp.
 • McCoy to Enterprise.
  McCoy gọi Enterprise.
 • Hey, take it easy there, Spock.
  Từ từ thôi, Spock.
 • That was just a temporary fix back there.
  Vết thương mới được sơ cứu qua thôi.
 • I understand, Doctor.
  Tôi biết, Bác sĩ.
 • Fascinating.
  Trông được đấy.
 • Ominous. Dark. Dangerous.
  Ẩm thấp, tối tăm và nguy hiểm thì có.
 • We're going in.
  Ta sẽ vào trong.
 • Intriguing. These symbols are the same as those
  Thật thú vị.
 • depicted on the artifact taken in the attack.
  Những ký hiệu này giống với những chữ được khắc trên hiện vật bị lấy đi.
 • You think it came from here?
  Anh có nghĩ nó có nguồn gốc ở đây?
 • It would seem so.
  Hẳn là vậy rồi.
 • Damn it, Spock.
  Khỉ thật, Spock.
 • Easy. Easy.
  Từ từ, từ từ thôi.
 • Hurry.
  Mau lên.
 • - Are we there yet? - Stop asking that.
  Mình vẫn chưa đến nơi à? Đừng hỏi mãi thế.
 • - Sorry. - This is the way. Come.
  - Xin lỗi. - Lối này, đi thôi.
 • And watch your steps. You do not want to set off my traps.
  Và coi chừng đấy không dẫm phải bẫy của tôi bây giờ.
 • Oh.
  Oh.
 • That's clever.
  Thật khôn khéo.
 • What is this place?
  Đây là chỗ nào?
 • - This is my house. - Your house?
  Nhà tôi. Nhà cô?
 • Hold on a minute. Is this a ship?
  Khoan đã. Đây là một con tàu sao?
 • I help you find your friends and you help me fix it.
  Tôi mong anh sẽ tìm được bạn và giúp tôi sửa nó.
 • So I can leave this planet forever.
  Để tôi có thể thoát khỏi hành tinh này mãi mãi.
 • Wait a minute. Is this your ship?
  Chờ đã. Chẳng nhẽ đây là tàu của cô?
 • No, Montgomery Scotty.
  Không, Montgomery Scotty.
 • It's yours.
  Là của các anh.
 • Oh, my good Lord.
  Lạy chúa lòng lành.
 • Captain, it looks like there is power.
  Cơ trưởng, tàu vẫn còn năng lượng.
 • All right, let's get to the Bridge and find the crew.
  Tốt. Mau lên khoang chỉ huy, ta sẽ tìm phi hành đoàn.
 • The console is intact, Captain.
  Bảng điều khiển vỡ rồi, Cơ trưởng. Tôi sẽ…
 • I will try to reroute power to it.
  …cố làm nó hoạt động.
 • Work fast.
  Tốt. Nhanh nhé.
 • Once we get this place lit up, we're gonna draw a lot of attention.
  Một khi mà chỗ này sáng lên thì mình sẽ nổi bật lắm.
 • What do you think, can you find them?
  Thế nào? Cậu tìm họ được chứ?
 • Aye, Captain.
  Vâng, Cơ trưởng.
 • I am reconfiguring scanners to modulate for the crew's signals.
  Tôi sẽ chuyển máy quét sang chế độ tìm kiếm dấu hiệu các thành viên.
 • You're with me. I left something behind.
  Cô đi với tôi. Có thứ tôi giấu ở đây.
 • That is one heck of a cold.
  Quả là cơn cảm lạnh nguy hiểm.
 • Nice job, Keenser.
  Làm tốt lắm, Keenser.
 • All right, we got about 15 minutes until the next guard rotation. Come on.
  Được rồi. Ta có khoảng 15 phút cho đến lượt gác tiếp theo.
 • Let's go. Come on.
  Mau lên.
 • Come on.
  Đi thôi. Mau.
 • This is the Magellan Probe.
  Đây là máy dò Magellan.
 • The Federation was using these to find a way through the nebula.
  Liên bang dùng nó để định hướng trong tinh vân.
 • What's he using it for?
  Hắn dùng nó làm gì?
 • What do you see?
  Cô thấy sao?
 • He's been piggybacking the subspace links between the probes.
  Hắn dùng nó để tận dụng những kết nối giữa các máy dò với nhau.
 • Can we use it to send a distress signal?
  Ta có thể dùng nó để…gửi tín hiệu cầu cứu chứ?
 • I can try.
  Để tôi thử.
 • It's sent.
  Gửi được rồi.
 • He's accessed the Yorktown database.
  Hắn đang truy cập cơ sở dữ liệu của Yorktown.
 • What?
  Cái gì?
 • He's got Starfleet data files, ship logs,
  Hắn có hết các file dữ liệu của Starfleet, Nhật kí tàu,
 • including the Enterprise.
  bao gồm của cả tàu Enterprise.
 • He's been watching us this whole time.
  Hắn đã theo dõi ta suốt bấy lâu nay.
 • Captain,
  Cơ trưởng,
 • the artifact was on the ship the whole time?
  hiện vật đó ở trên tàu suốt thời gian qua sao?
 • I couldn't afford to get caught with it, so I hid it in here.
  Tôi không thể để bị bắt cùng với nó. Nên tôi giấu nó ở đây.
 • Tell Krall I have the Abronath.
  Báo cho Krall. Tôi đã có Abronath.
 • Do you believe every sad story you hear?
  Anh tin hết mấy câu chuyện buồn anh nghe sao?
 • Not every.
  Không phải tất cả.
 • Put the phaser down.
  Bỏ súng xuống, mời.
 • Please.
 • You get it, Chekov?
  Cậu xong việc chưa, Chekov?
 • Aye, Captain, I have traced the location of her call.
  Rồi, Cơ trưởng. Tôi đã lần ra điểm đến cuộc gọi của cô ta.
 • What does Krall want with this thing?
  Krall muốn làm gì với thứ này?
 • To save you
  Để cứu các người...
 • from yourselves.
  khỏi chính các người.
 • Captain!
  Cơ trưởng!
 • - You all right? - Aye, Captain,
  Cậu không sao chứ? - Vẫn ổn ạ.
 • but we are trapped!
  Nhưng mình cùng đường rồi.
 • Can you get this thing started?
  Cậu khởi động thứ này được chứ?
 • Are you intimating that we should engage the thrusters?
  Anh định khởi động động cơ đẩy à?
 • I am open to other suggestions.
  Cậu còn ý nào hay ho hơn không?
 • Okay.
  Được rồi ạ.
 • - There is a problem. - What?
  - Có việc này, sếp. - Việc gì?
 • The fuel is primed, but I cannot get it to combust.
  Nhiên liệu đang để ở chế độ chờ. Tôi không biết có làm nhiên liệu phát nổ không.
 • Oy, Captain, we are basically standing on a very large bomb.
  Về cơ bản, mình đang đứng trên 1 quả bom cực lớn!
 • If you miss the combustion compressor...
  Anh mà bắn trật cái van...
 • I'm not gonna miss, come on.
  Làm gì có chuyện anh chú nhắm trượt!
 • Do you even know what the combustion compressor looks like?
  Sếp này, sếp có biết cái van trông như thế nào không đấy?
 • It's square, right?
  Hình vuông phải không?
 • No, sir, it's round.
  Không, hình tròn ạ.
 • That's what I said.
  Ừ tôi vừa nói hình tròn mà.
 • Run!
  CHẠY!
 • Go!
 • Chekov!
  Chekov!
 • Chekov! Move!
  Chekov, chạy mau!
 • You think you know
  Các người có chắc mình biết hy sinh
 • what sacrifice really means?
  có nghĩa là gì chứ?
 • Federation has taught you that conflict should not exist.
  Liên bang đã nhồi nhét vào đầu mấy người là xung đột không nên diễn ra.
 • But without struggle,
  Nhưng không có đấu tranh,
 • you would never know who you truly are.
  Ta sẽ không bao giờ biết được bản ngã của mình.
 • You have no idea who we are.
  Ông không biết chúng tôi đâu.
 • But you'll soon find out.
  Nhưng ông sẽ sớm biết thôi.
 • You mean the distress signal you thought you sent?
  Ý cậu là tín hiệu cầu cứu hai người vừa gửi?
 • The coordinates were altered.
  Toạ độ đã được sửa lại.
 • Your rescue ships will be stranded in the nebula
  Tàu giải cứu mấy người sẽ mắc kẹt trong đám tinh vân.
 • and your base left vulnerable.
  để lại căn cứ của mấy người … vườn không nhà trống.
 • You're going to attack Yorktown.
  Ông định tấn công Yorktown.
 • Millions of souls from every Federation world holding hands.
  Hàng triệu người từ khắp mọi nơi trong Liên bang tay nắm tay.
 • It's a perfect target.
  Một mục tiêu hoàn hảo.
 • You're wrong. There is strength in unity.
  Ông nhầm rồi. Đoàn kết tạo nên sức mạnh.
 • The strength of others, Lieutenant,
  Sức mạnh của kẻ khác, Trung uý à,
 • is what has kept me alive.
  nuôi sống ta.
 • No!
  Không!
 • Spock.
  Spock!
 • Spock, wake up, damn it!
  Spock, tỉnh dậy ngay, khốn thật!
 • I am entirely conscious, Doctor.
  Tôi hoàn toàn tỉnh táo đấy, Bác sĩ.
 • I'm simply contemplating the nature of mortality.
  Tôi chỉ đang chiêm nghiệm bản chất của cái chết.
 • Feeling philosophical, huh?
  Có hứng với triết học, hả?
 • Massive blood loss will do that to you.
  Đó là do mất máu quá nhiều đấy.
 • You asked me why Lieutenant Uhura and I parted ways.
  Anh từng hỏi vì sao tôi và Trung uý Uhara đường ai nấy đi.
 • I became concerned, in the light of Vulcan's demise,
  Tôi nhận ra rằng… sau sự kiện xảy ra với hành tinh Vulcan
 • that I owed a debt of duty to my species.
  Tôi có bổn phận phải hoàn thành với giống nòi mình.
 • You thought you should be off making little Vulcans, huh?
  Ý anh là anh muốn tạo ra mấy nhóc người Vulcan, phải không?
 • Yeah, I can see how that would upset her.
  Rồi, tôi có thể hiểu vụ này làm cô ấy bực cỡ nào.
 • I intended to discuss it with her further,
  Tôi định bàn bạc thêm với cô ấy
 • but I received some news which affected me unexpectedly.
  thì nhận được một tin làm tôi dao động.
 • What news?
  Tin gì?
 • Ambassador Spock has died.
  Đại sứ Spock đã qua đời.
 • Oh.
  Oh.
 • Spock, I'm so sorry.
  Spock, tôi rất tiếc.
 • I can't imagine what that must feel like.
  Tôi không thể hình dung cảm giác đó ra làm sao.
 • When you've lived as many lives as he,
  Khi đã sống bao nhiêu cuộc đời như ông ấy…
 • fear of death is illogical.
  Sợ chết sẽ là vô lý.
 • Fear of death
  Sợ chết…
 • is what keeps us alive.
  …là điều giúp ta giữ mạng sống.
 • I want to live as he did.
  Tôi muốn được sống như ông ấy đã từng.
 • That is why I decided
  Nên tôi quyết định...
 • to redirect my efforts and continue his work
  chuyển hướng nỗ lực và tiếp tục công việc dang dở của ông ấy…
 • on New Vulcan.
  ở Tân Vulcan.
 • You're leaving Starfleet?
  Anh định rời Starfleet?
 • What did Jim have to say about that?
  Jim nói gì về vụ này?
 • I could not find the time to tell him.
  Tôi chưa tìm được thời điểm để nói với cậu ấy.
 • Well, I can tell you he's not gonna like that.
  Tôi chắc rằng cậu ta sẽ không thích đâu.
 • Hell, I don't know what he'd do without you.
  Trời ạ, tôi không biết cậu ấy sẽ xoay sở ra sao nếu thiếu anh.
 • I mean, me on the other hand, I'd throw a party, but...
  Ý tôi là, tôi thì hẳn là mở tiệc ăn mừng luôn.
 • My God, you're getting delirious.
  Giời ạ, anh mê sảng cmnr.
 • How far are we from the coordinates of that call?
  Ta còn cách toạ độ đó bao xa?
 • Still a ways, sir.
  Xa ngút ngàn luôn sếp ơi.
 • - Captain? - Yeah.
  - Cơ trưởng này? - Sao?
 • When did you begin to suspect her?
  Từ lúc nào anh bắt đầu nghi ngờ ả ta?
 • Not soon enough.
  Không đủ sớm.
 • How did you know?
  Sao anh lại biết thế?
 • I guess you could say I've got a good nose for danger.
  Anh có thể nói với chú rằng Anh rất... nhạy cảm với hiểm nguy.
 • Run!
  Chạy ngay!
 • Is that music?
  Nhạc nhẽo đấy à?
 • Where on earth is that coming from?
  Phát ra từ chỗ nào thế?
 • There.
  Bên kia kìa
 • I plugged the little box in the power cell
  Tôi cắm cái hộp bé tí vào nguồn pin
 • and the little mouths make it sing.
  thế là mấy cái miệng nhỏ bắt đầu hát.
 • That's very clever.
  Quá ư là khôn khéo luôn.
 • Music's a bit old-fashioned for my taste,
  Nhạc này có hơi hoài cổ so với gu của tôi
 • not to mention very loud and distracting,
  …chưa kể còn rất ồn và làm xao nhãng nữa...
 • but, aye, well played.
  nhưng mà hay đấy.
 • I like the beats and shouting.
  Tôi rất thích nhịp đập và tiếng gào.
 • Oh, you do?
  Thế á?
 • - Switch it off. - Ach, you're okay.
  - Tắt ngay. - Không sao, tôi nghe được.
 • Switch it off!
  Tắt ngay cho tôi!
 • Someone set off one of my traps.
  Có ai dính bẫy của tôi rồi.
 • Shh.
  Shh.
 • Captain?
  Cơ trưởng à?
 • - You know these men? - Aye, lassie.
  - Anh biết 2 người này? - Đúng vậy, cô gái.
 • - That wee man there is Pavel Chekov. - Hello.
  - Thanh niên nhỏ nhắn này là Pavel Chekov. - Chào cô.
 • And that handsome bastard is James T. Kirk.
  và thằng cờ hó đẹp giai này là James T. Kirk.
 • They're my mates.
  Họ cùng hội với tôi.
 • It's good to see you, sir.
  Gặp lại anh thật quý hoá quá.
 • What is she doing, Scotty?
  Cô ta định làm gì thế? Scotty.
 • Don't hurt them. No, don't!
  Đừng... làm đau bọn họ...
 • Hit her!
  HẠ CÔ TA MAU!
 • - You're free, James T. - There we go.
  - Anh tự do rồi, James T. - Có thế chứ.
 • Mr. Scott.
  Anh Scott.
 • Who's your new friend here?
  Cạ mới của anh là ai thế?
 • She sure knows how to throw out a welcome mat.
  - Hẳn là cô ấy rất biết trải thảm đỏ đón khách đấy. - Đây là Jaylah.
 • - This is Jaylah. - I do not know what is a welcome mat.
  Tôi cóc hiểu trải thảm đỏ đón khách là ý gì.
 • - You find anybody else? - No, sir.
  - Anh còn tìm được ai khác không? - Không, sếp.
 • I'm sorry, you're the only ones.
  Tôi rất tiếc. Chỉ có 2 người thôi.
 • What the hell happened up there, Jim? Why were we attacked?
  Rốt cục có chuyện gì xảy ra thế Jim? Sao mình lại bị tấn công?
 • They were after the artifact we brought back from T eenax.
  Chúng muốn hiện vật mà ta mang về từ Teenax.
 • - Did they get it? - No.
  - Chúng có được chưa? - Chưa.
 • - Have you got it? - No.
  - Cậu đang giữ nó à? - Không, tôi…
 • I had to get it off the Enterprise, put it on a shuttle.
  phải mang nó ra khỏi tàu Enterprise. Tôi giấu nó trong 1 cái kén cứu hộ.
 • - You hid it in a shuttle. - Yes.
  - Cậu giấu nó trong 1 cái kén cứu hộ? - Đúng.
 • And no.
  - Và…không.
 • This is the U. S. S. Franklin, sir. Can you believe it?
  Đây chính là tàu USS Franklin thưa sếp. Sếp có tin nổi không?
 • First Earth ship capable of warp 4.
  Con tàu đầu tiên trên Trái đất đạt tốc độ warp 4.
 • Went missing in the Gagarin Radiation Belt in the early 2160s.
  Đã mất tích ở dải phóng xạ Gagarin đầu những năm 2160.
 • I remember that from the Academy.
  Tôi nhớ đã từng học về nó ở Học viện.
 • Captain Balthazar Edison.
  Cơ trưởng là Balthazar Edison,
 • One of the first heroes of Starfleet.
  …một trong những anh hùng tiên phong của Starfleet.
 • How the hell did his ship end up here?
  Thế nào mà con tàu lại ở đây?
 • There's a lot of theories, sir.
  Nhiều giả thuyết lắm.
 • Surrendered to the Romulans. Captured by a giant green space hand.
  Đầu hàng người Romulan, Bị kẹt trong một dải không gian khổng lồ màu xanh.
 • This far out, it's got to be a wormhole displacement.
  Đến giờ phút này thì hẳn là do sự dịch chuyển qua lỗ sâu (*) (*) Lỗ sâu: lỗ sâu, lỗ giun, hay Cầu Einstein-Rosen là cấu trúc đặc biệt tạo nên đường đi tắt trong không thời gian. Chúng nối thông từ một vùng không-thời gian này đến vùng kia.
 • Can she fly?
  Nó bay được chứ?
 • She's missing a few driver coils
  Nó thiếu 1 vài cuộn dẫn
 • and the EPS conduits are fried,
  và đường dẫn năng lượng đã bị cháy.
 • but Jaylah has done a marvelous job
  Nhưng Jaylah làm rất tốt việc
 • of getting the ship's systems back online.
  đưa hệ thống tàu chạy trở lại.
 • - Thank you, Montgomery Scotty. - Pardon me.
  - Cảm ơn nhé, Montgomery Scotty. - Xin thứ lỗi.
 • Mr. Chekov, can you plug in the coordinates.
  Chekov, cậu có thể nhập toạ độ
 • See if you can track the crew's location from the ship's sensors.
  xem có lần ra vị trí phi hành đoàn qua bộ cảm biến không.
 • Aye, Captain.
  Vâng, cơ trưởng.
 • - He likes that seat. - Mr. Scott.
  Cậu ta thích ngồi chỗ đó lắm. Scott,
 • - Tour. - Yes, the mess hall.
  làm 1 chuyến thăm quan đi. Ok, ta sẽ đến phòng họp.
 • - Jaylah, if you will. - Yes.
  Jaylah đi cùng nhé. Được.
 • No clue what happened to the crew, huh?
  Không thể tìm hiểu chuyện gì xảy ra với phi hành đoàn Franklin sao?
 • No, sir. They'd be dead a hundred years by now.
  Không thưa sếp. Mà họ hẳn phải chết cả trăm năm nay rồi.
 • Is that a...
  Đó có phải..?
 • That's a PX70!
  Đó là 1 chiếc PX-70.
 • Wow.
  Wow.
 • My dad used to have one when he was a kid.
  Bố tôi từng có 1 cái khi tôi còn nhỏ.
 • My mom said he'd put her on the back of it, drive her nuts.
  Mẹ tôi kể…ngồi sau xe ông ấy lái khiến bà bực phát điên.
 • Sir.
  Sếp này.
 • Um...
  Ờm…
 • So you're telling me this thing's been here this whole time
  Thế là nó ở đây suốt bấy lâu…
 • and no one's ever noticed it?
  …mà không ai để ý?
 • She's rigged up image refractors.
  Cô ấy đã lắp đặt máy phản chiếu hình ảnh.
 • Here.
  Đây.
 • So, like some sort of holographic camouflage.
  Phải rồi. Kiểu như nguỵ trang 3 chiều.
 • Aye, sir.
  Chuẩn.
 • Captain!
  Cơ trưởng!
 • I have intercepted a weak communications transmission, sir.
  Tôi vừa bắt được 1 tín hiệu liên lạc yếu thưa sếp.
 • It's a Starfleet frequency.
  ở tần số của Starfleet.
 • Can you lock on to the signal?
  Cậu định vị được họ không?
 • Yes, but how do we get to them?
  Vâng nhưng làm sao tới đón họ bây giờ?
 • I have an idea, sir.
  Tôi có ý này, sếp. Nhưng tôi cần sự cho phép của anh.
 • But I'm gonna need your permission.
  Sao lại cần tôi cho phép?
 • Why would you need my permission?
  Vì nhỡ có hỏng việc thì tôi không muốn chết một mình.
 • Because if I mess it up, I don't want it to be just my fault.
  McCoy và Spock gọi phi hành đoàn Enterprise.
 • McCoy and Spock to Enterprise crew. Come in, Enterprise crew.
  Hãy trả lời, phi hành đoàn Enterprise.
 • Anyone.
  Có ai không?
 • Come on, Spock.
  Cố lên, Spock.
 • Come on, you can make it.
  Cố lên, anh tiếp tục được mà!
 • Leaving me behind will significantly increase
  Để tôi ở lại sẽ gia tăng đáng kể
 • your chances of survival, Doctor.
  cơ hội sống sót của anh, Bác sĩ.
 • Well, that's damn chivalrous of you,
  Lòng hào hiệp vớ vẩn của anh
 • but completely out of the question.
  dùng sai chỗ rồi nhé.
 • It is imperative that you locate any surviving crew.
  Anh cần phải tìm ra những người còn sống ngay.
 • And here I was thinking you cared.
  Tưởng anh lo cho tôi chứ.
 • Of course I care, Leonard.
  Đương nhiên tôi lo cho anh.
 • I always assumed my respect for you was clear.
  Tôi luôn cho rằng sự tôn trọng tôi dành cho anh rất rõ ràng.
 • The dialogue we have had across the years has always...
  Chỉ là việc chúng ta đấu khẩu bao năm qua luôn…
 • It's okay, Spock.
  Không sao mà, Spock.
 • You don't have to say it.
  Đừng bi đát thế.
 • Well, at least I won't die alone.
  Ít ra tôi cũng không chết 1 mình.
 • Well, that's just typical.
  Thật đúng là kinh điển mà.
 • Come on, you bastards!
  LÊN HẾT ĐI, MẤY THẰNG RANH KIA!
 • Oh.
  Oh.
 • Good to see you in one piece, Doctor.
  Thật tốt khi thấy anh lành lặn, Bác sĩ.
 • Oh, am I?
  Lành lặn á?
 • I feel like my innards have been to a barn dance!
  Ruột gan tôi lộn tung phèo hết rồi.
 • Aye, well, these old transporters were only ever used for cargo,
  Máy vận chuyển này từng được dùng để chuyển hàng
 • but a few modifications seem to do the trick.
  nhưng tôi đã chỉnh sửa đôi chút.
 • I thought it best to beam you one at a time, though.
  Nhưng dù sao sẽ an toàn hơn nếu đưa từng người đến một.
 • - You know, in case you got spliced. - Oh.
  - Phòng khi…đi hai về một. - Ra thế.
 • I couldn't imagine a worse scenario.
  Tôi không thể nghĩ có gì tệ hơn đâu.
 • Good to have you back. You all right?
  Thật vui khi gặp lại anh. Không sao chứ.
 • Yeah, I'm fine. He's hurt.
  Không sao. Nhưng mà Spock bị thương.
 • I am functioning adequately, Captain.
  Cơ thể tôi vẫn hoạt động bình thường, Cơ trưởng.
 • In a pig's eye, you are!
  Có lợn mới tin.
 • Captain, we discovered that the stolen artifact
  Cơ trưởng, bọn tôi phát hiện hiện vật
 • appears to have come from this planet.
  bị đánh cắp có nguồn gốc ở hành tinh này.
 • Damn it, Spock.
  Chết rồi, Spock!
 • Are there any medical supplies on this thing?
  - Ở đây có thiết bị y tế nào không? - Lối này.
 • This way.
  Được rồi.
 • All right. Lie down. Come on.
  Nằm xuống, nào.
 • There you go.
  Được rồi.
 • How are we gonna get out of this one, Spock?
  Chúng ta thoát khỏi cảnh này thế nào đây, Spock?
 • We've got no ship, no crew. Not the best odds.
  Ta... không tàu, không phi hành đoàn. Không 1 lợi thế.
 • We will do what we have always done, Jim.
  Ta sẽ làm như ta vẫn thường làm, Jim.
 • We will find hope in the impossible.
  Ta sẽ tìm thấy hy vọng từ những điều không thể.
 • Let's get you patched up first, okay?
  Lo cho vết thương của anh đã, nhé?
 • No, Captain.
  Cơ trưởng.
 • You must focus your efforts on helping the crew.
  Anh phải tập trung giúp đỡ phi hành đoàn.
 • Well, that's why I need you around, Spock.
  Thế nên tôi mới cần anh, Spock.
 • These things are from the dark ages.
  Mấy thứ này đúng là từ thời đồ đá.
 • Bones.
  Lại đây.
 • I'm pretty sure this is a protoplaser.
  Hẳn đây là máy tái tạo tế bào.
 • Should stop the internal hemorrhaging.
  Nó sẽ ngăn xuất huyết trong.
 • At least that's my hope.
  Ít nhất là tôi hy vọng thế.
 • "The miserable have no other medicine But only hope."
  Kẻ khốn cùng không có phương thuốc nào ngoài hy vọng.
 • Death's door and he's quoting Shakespeare.
  Chết tới nơi rồi mà còn trích dẫn Shakespeare.
 • Captain's Log, Stardate 2262.18.
  Nhật kí Cơ trưởng, ngày sao 2263.2
 • The mission, routine investigation...
 • If the universe is truly endless...
 • What seemed so clear to me two years ago now seems,
 • well, far away.
  Càng đi xa, tôi lại càng tự hỏi
 • You will tell me where it is!
  Nói cho ta biết nó ở đâu!
 • Now!
  Ngay!
 • Stop! Stop!
  Không! Dừng lại ngay!
 • Let him go and I will give you what you want!
  Thả cậu ấy và tôi sẽ đưa thứ ông cần.
 • No! Syl, don't!
  Không! Syl, đừng làm thế!
 • Lieutenant, unity is not your strength.
  Trung uý này, Đoàn kết không phải sức mạnh
 • It is your weakness.
  mà là điểm yếu của các người.
 • We should wait until we're absolutely sure.
  Ta nên đợi cho đến khi hoàn toàn chắc chắn.
 • No, we have to get the crew back now.
  Không, ta phải cứu phi hành đoàn ngay.
 • Chekov has the coordinates that can lead us to Krall's base, so we go!
  Chekov có toạ độ căn cứ của Krall rồi. Ta phải đi ngay.
 • With respect, sir, how do we know that Krall was at the base
  Với tất cả kính trọng, sếp. Ta đâu biết…
 • when she called him?
  …Krall có ở căn cứ không khi ả ta gọi hắn.
 • Even if he was, we don't know that the crew is even with him.
  Mà kể cả hắn có ở căn cứ, chắc gì phi hành đoàn ở chỗ hắn.
 • Or if they're even still alive.
  Hay có ai còn sống không.
 • Mr. Chekov, can you reconfigure the search parameters
  Cậu Chekov, cậu có thể cài lại thiết bị tìm kiếm
 • in order to compensate for this formula?
  để truy tìm theo công thức chất này?
 • Aye, Commander, but what is this formula?
  Được ạ, Chỉ huy. Đây là công thức chất gì thế ạ?
 • It is Vokaya, Mr. Chekov.
  Là Vokaya, cậu Chekov.
 • A mineral unique to Vulcan which emits low-level radiation.
  Một khoáng chất đặc trưng của Vulcan phát ra phóng xạ ở mức thấp.
 • I will have to filter out all other energy emissions.
  Tôi sẽ lọc ra các nguồn phát năng lượng khác.
 • Spock, what the hell would a Vulcan mineral be doing way out here?
  Spock, Khoáng vật Vulcan thì làm sao có mặt ở tít tận đây?
 • Where are you going with this?
  Anh định làm gì chứ?
 • Lieutenant Uhura wears a Vokaya amulet
  Trung uý Uhura có đeo một chuỗi hạt Vakaya tôi tặng cô ấy
 • which I presented to her as a token of my affection and respect.
  tượng trưng cho tình cảm và lòng trân trọng của tôi.
 • You gave your girlfriend radioactive jewelry?
  Anh tặng bạn gái trang sức nhiễm phóng xạ?
 • The emission is harmless, Doctor.
  Mức độ phóng xạ này là vô hại, Bác sĩ.
 • But its unique signature makes it very easy to identify.
  nhưng đặc tính riêng biệt này rất dễ để dò tìm.
 • You gave your girlfriend a tracking device.
  Anh tặng bạn gái thiết bị theo dõi?
 • That was not my intention.
  Ý định ban đầu của tôi không phải như vậy.
 • I'm glad he doesn't respect me.
  Thật may khi anh không coi trọng tôi.
 • I am detecting a very trace amount of Vokaya.
  Tôi định vị được một lượng khoáng chất Vokaya rất nhỏ.
 • Does the location match the coordinates
  Địa điểm có trùng với toạ độ
 • you acquired from Kalara, Mr. Chekov?
  cuộc gọi của Kalara không, Chekov?
 • It is a match, sir.
  Trùng khớp, thưa sêp.
 • Its presence suggests that Lieutenant Uhura and thereby the rest of the crew
  Có nghĩa là Trung uý Uhura và phi hành đoàn đang ở đó.
 • are being held at Krall's base of operation.
  và bị Krall giam giữ.
 • Can you beam them out?
  Anh vận chuyển họ ra được không?
 • No, sir. There is some geological interference
  Không sếp ạ. Có một số cản trở về địa lý
 • that is blocking the transporter signal.
  đã chặn tín hiệu vận chuyển.
 • Well, I guess we're gonna have to go in
  Thế thì ta phải tự đi giải cứu họ
 • and break them out the old-fashioned way.
  theo kiểu truyền thống thôi.
 • You cannot go to this place.
  Anh không thể đi được.
 • Everyone who goes there, he kills.
  Ai đến đó là hắn giết.
 • You've... You've been there? You've seen it?
  Cô đã từng đến đó sao? Cô thấy rồi sao?
 • Well, why didn't you say something, lassie?
  Sao cô không chịu nói ngay từ đầu, cô gái?
 • Because I know you will ask me to take you there.
  Vì tôi biết các anh sẽ nhờ tôi dẫn đường.
 • If your friends are there, then they will die, just like my family.
  Nếu các bạn anh ở đó, Họ sẽ sớm bị giết thôi…giống như gia đình tôi.
 • And I will not go back to that death place!
  Tôi sẽ không quay lại nơi chết chóc đó nữa.
 • Aye, but if you've escaped,
  Nhưng nếu cô chỉ cho bọn tôi đường ra lối vào…
 • then you can show us the way in and the way out.
 • No! This is not the deal we made, Montgomery Scotty.
  Đây không phải điều ta đã thoả thuận, Montgomery Scotty.
 • If you choose to do this, you are on your own.
  Nếu định làm điều đó, các anh sẽ tự làm 1 mình.
 • Wait.
  Đợi đã nào.
 • Let her go.
  Để cô ấy đi đi.
 • She's lost people, too, Captain.
  Cô ấy cũng mất người thân mà, Cơ trưởng.
 • Look, that's our friends out there, lassie. Right?
  Bạn bè tôi đang ở đó, cô gái ạ.
 • We cannae just leave them behind.
  Tôi không thể bỏ mặc họ chết.
 • Now, we could really use your help.
  Giờ chúng tôi thật sự cần cô giúp.
 • We just need you to be brave, is all.
  Chúng tôi cần cô can đảm lên, thế là đủ.
 • When we were in that place,
  Khi chúng tôi bị nhốt ở đó...
 • Krall would come and take someone.
  Krall sẽ vào và bắt đi vài người.
 • There were screams.
  Có những tiếng thét,
 • I can still hear them.
  bây giờ vẫn còn văng vẳng bên tai tôi…
 • And we would not see that person again.
  Và chúng tôi không bao giờ gặp lại họ.
 • We did not know who would be next.
  Và không biết ai là nạn nhân tiếp theo.
 • My father planned an escape.
  Cha tôi vạch ra kế hoạch chạy trốn.
 • But we were seen by the one they call Manas.
  Nhưng chúng tôi bị bắt gặp… bởi người chúng gọi là Manas.
 • My father fought him so I could get out.
  Cha tôi chống chọi với hắn để tôi chạy thoát.
 • He was brave and Manas killed him.
  Ông mới là người can đảm… và Manas giết ông.
 • What you want is impossible.
  Tôi không thể giúp anh.
 • Look, maybe it's not.
  Nghe này, không phải thế đâu.
 • Right. My wee granny used to say, "Ya cannae break a stick in a bundle."
  Bà tôi thường bảo: “Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”.
 • You're part of something bigger now, lassie.
  Giờ ta đã cùng một đội, cô gái.
 • Right? Dinnae give up on that.
  Đúng vậy, đừng dễ dàng bỏ cuộc.
 • 'Cause we'll sure as hell never give up on you.
  Vì chắc chắn chúng tôi sẽ không bỏ mặc cô.
 • That is what being part of a crew is all about.
  Đó là ý nghĩa của đồng đội.
 • Is that what you believe in, James T.?
  Đó là điều anh tin tưởng sao, James T.?
 • All I know is we stand a better chance with you.
  Tôi chỉ biết là, chúng tôi sẽ có cơ hội cao hơn, nếu có cô đi cùng.
 • The digging machines uncovered a tunnel that goes into the crater.
  Những máy đào sẽ để lộ đường hầm dẫn vào bên trong.
 • That's how I got out.
  Đó là cách tôi trốn thoát
 • So that'll be our way in.
  Đó sẽ là lối vào.
 • An away team will beam to the other side of the tunnel,
  Đội giải cứu sẽ vào đường hầm,
 • follow it to Krall's base,
  thâm nhập căn cứ của Krall,
 • get inside the building and break out the crew.
  vào trong đó và cứu phi hành đoàn.
 • Uh, Captain, we cannot lock onto anyone inside the crater
  Chúng ta không thể xác định
 • in order to beam them out.
  vị trí cụ thể mọi người trong vùng lòng chảo để vận chuyển.
 • Oh, I could rig up pulse beacons as pattern enhancers.
  Tôi có thể chế tạo máy phát tín hiệu để ra hiệu.
 • That'd get the signal out of the crater.
  Như vậy tín hiệu sẽ truyền được qua vùng lòng chảo.
 • - All right. - How many people can
  Tốt rồi.
 • the Franklin transport at a time?
  Tàu Franklin có thể vận chuyển bao nhiêu người 1 lần?
 • Uh, with a wee bit of modification, 20 max,
  Cải tiến chút ít thì tối đa là 20.
 • but I'm not sure how long it would hold out.
  Nhưng tôi không chắc nó chịu được bao lâu.
 • Bones, Mr. Chekov, Jaylah,
  Bones, Chekov, Jaylah sẽ
 • you're with me on the away team.
  ở đội giải cứu.
 • Mr. Scott, modify that transporter
  Scott, điều chỉnh máy vận chuyển
 • and then do everything you can to get this ship operational.
  rồi làm bất kỳ thứ gì để tàu này hoạt động được.
 • Captain, Mr. Chekov's technical acumen
  Cơ trưởng, hiểu biết kỹ thuật của Chekov thì sẽ hợp
 • makes him more valuable aboard the Franklin with Mr. Scott.
  sửa chữa tàu với Scott hơn.
 • It is thereby logical that I would replace him.
  Vậy nên sẽ hợp lý nếu tôi đi thay cậu ấy.
 • Why is that logical, Spock?
  Hợp lý chỗ nào?
 • You just got back on your feet.
  Anh còn đang đi loạng choạng đấy.
 • Lieutenant Uhura is in that facility, Jim.
  Trung uý Uhura đang ở đó, Jim.
 • I'll keep an eye on him.
  Tôi sẽ để mắt đến cậu ta.
 • Understood.
  Đã rõ.
 • But his soldiers are everywhere.
  Lính của hắn ở khắp mọi nơi.
 • We won't pass unseen.
  Khó mà không bị bắt gặp.
 • What we require is a diversion.
  Chúng ta cần kế nghi binh.
 • I think I have an idea.
  Tôi có ý này.
 • This is Abronath.
  Đây là Abronath.
 • It was used by the Ancient Ones as a weapon.
  Một loại vũ khí được người xưa sử dụng.
 • But when they could not control its deadly power,
  Nhưng họ không thể kiểm soát sức mạnh huỷ diệt này
 • they split it into two
  nên họ tách nó làm đôi
 • and ejected the halves into space,
  và ném vào không gian
 • hoping it would be lost forever.
  Mong rằng nó sẽ biến mất mãi mãi.
 • But I am grateful.
  Nhưng ta thật biết ơn mấy người.
 • I have spent lifetimes searching for it,
  Ta đã dành bao cuộc đời tìm kiếm
 • only to have you
  cuối cùng các ngươi
 • find it for me.
  lại tìm nó cho ta.
 • The poetry of fate.
  Sự thi vị của số phận.
 • The world that I was born into
  Thế giới ta sinh ra...
 • is very different from yours, Lieutenant.
  rất khác so với của cô, Trung uý ạ.
 • We knew pain. We knew terror.
  Chúng ta trải qua đau đớn, trải qua sợ hãi.
 • Struggle made us strong.
  Đấu tranh làm chúng ta mạnh mẽ,
 • Not peace. Not unity.
  chứ không phải hoà bình, đoàn kết gì hết!
 • These are myths the Federation would have you believe.
  Đấy chỉ là điều Liên bang khiến các người tin vào.
 • Those are strong words.
  Lời lẽ hùng hồn đấy.
 • You might even believe them,
  Có khi chính ông cũng tin vào đó.
 • but there's something else going on with you.
  Nhưng có thứ gì đó đang nảy ra trong ông.
 • Something underneath.
  Thứ gì đó sâu kín.
 • Uhura!
  Uhura!
 • Wait.
  Đợi đã.
 • What are you doing with her?
  Ông định làm gì với cô ấy?
 • You already got what you wanted! Let her go!
  Ông đã có thứ ông cần, thả cô ấy ra!
 • Syl!
 • No, please!
  Không!
 • Let her go!
 • Manas, it's time.
  Manas, đã tới lúc
 • The Federation has pushed the frontier for centuries.
  Liên bang đã mở rộng biên giới không ngừng mấy thế kỉ nay,
 • But no longer.
  nhưng sẽ không còn nữa đâu.
 • This is where it begins, Lieutenant.
  Đây là nơi khởi đầu, Trung uý à,
 • This is where the frontier pushes back.
  Đây là nơi biên giới bị đẩy lùi.
 • This way.
  Lối này.
 • Where is she?
  Cô ta chạy đâu rồi?
 • I've got to admit, that's a hell of a distraction.
  Tôi phải công nhận là kế nghi binh này đỉnh thật.
 • Your friends are over there.
  Bạn các anh ở bên kia.
 • Come on.
  Mau lên.
 • Go!
  Đi đi!
 • Commander. Uhura, they took her.
  Chỉ huy. Hắn bắt Uhara rồi.
 • Get the remainder of the crew to safety.
  Đưa phi hành đoàn đến nơi an toàn.
 • Come on, let's go! Move!
  Mau lên. Đi thôi..
 • - Stay in the circle. - Come on! Hurry!
  Lên chỗ này..
 • I've got them, Mr. Scott!
  Tôi bắt được tín hiệu của họ rồi, Scott.
 • Okay, Mr. Chekov, increase the signal.
  Okay, Chekov, bắt đầu đi.
 • We're gonna grab them 20 at a time.
  Ta sẽ đón 20 người một lần.
 • - Aye. - Let's hope this doesn't get messy.
  Vâng. Hãy mong là không hỏng chuyện.
 • Energize!
  Năng lượng hóa!
 • Spock.
  Spock.
 • What are you doing here?
  Anh làm gì ở đây?
 • Clearly, I am here to rescue you.
  Rõ ràng là đến giải cứu em rồi.
 • Let's go.
  Đi thôi.
 • Good to see you, wee man.
  Gặp lại cậu tôi mừng quá.
 • Ten seconds until the transporter's recharged, Doctor.
  Còn 10 giây trước khi máy vận chuyển hoạt động, Bác sĩ.
 • - Wait for my signal. - Doctor!
  - Đợi hiệu lệnh của tôi. - Bác sĩ!
 • Damn it, man, we're not leaving without them!
  Vớ vẩn, Ta sẽ không rời khỏi đây nếu thiếu họ!
 • Come on. Let's go. Move!
  Mau lên đi thôi! Ngay!
 • Let's go! Come on!
  Đi thôi! Mau lên!
 • We're ready for you next, Captain. Just turn on your beacon.
  Chúng tôi chỉ còn đợi tín hiệu của anh thôi, Cơ trưởng. Mau bật máy phát tín hiệu đi.
 • Scotty, do you have everybody?
  Scotty, Mọi người về tàu hết chưa?
 • Aye, sir. Everyone except you and Jaylah.
  Rồi. Tất cả trừ anh và Jaylah.
 • Hit the beacon and we'll grab you.
  Bấm nút và bọn tôi Sẽ đón 2 người.
 • Captain, your beacon!
  Cơ trưởng, nhấn nút đi!
 • - There it is! - Energize.
  - Đây! - Năng lượng hóa!
 • Jaylah, now!
  Jaylah, ngay bây giờ!
 • Okay...
  Okay.
 • Let's never do that again.
  Mình đừng bao giờ làm như vậy nữa nhé.
 • I agree, James T.
  Đồng ý luôn, James T.
 • You all right?
  Hai người không sao chứ?
 • Captain! This thing he has...
  Cơ trưởng, thứ mà hắn có trong tay...
 • Yorktown. He's gonna destroy Yorktown.
  Yorktown. Hắn định phá hủy Yorktown.
 • You take my house
  Anh cứ lấy nhà tôi...
 • and you make it fly.
  Mà bay.
 • Scotty, can you get this thing started?
  Scotty, anh khởi động được thứ này chứ?
 • Started, yes. Flying, sir, that's a different thing.
  Khởi động thì dễ. Bay được...
 • These old vessels, they were built in space.
  …lại là chuyện khác đấy sếp.
 • They were never supposed to take off from atmosphere.
  Mấy con tàu cũ này Được lắp ráp trong không gian.
 • Make it happen.
  Chúng không được thiết kế Để cất cánh từ trong bầu khí quyển.
 • They're called starships for a reason, Captain.
  Thì làm nó được vậy đi.
 • You're telling me this now?
  Không phải tự nhiên mà Họ gọi nó là tàu không gian đâu, Cơ trưởng.
 • Because I didn't want to disappoint you, you know,
  Thế á? Sao bây giờ anh mới nói?
 • in case you didn't make it back.
  Vì tôi không muốn làm anh nản chí. Anh biết đấy, phòng khi anh không thể quay về đây.
 • - How thoughtful, Mr. Scott. - Captain.
  - Có tâm ghê, Scott. - Cơ trưởng.
 • He's launching.
  Hắn bắt đầu phóng tàu rồi.
 • The attack on Yorktown may be just the beginning.
  Tấn công Yorktown có lẽ chỉ mới là bắt đầu.
 • Armed with this bio-weapon, he could rid it of all life
  Được trang bị thứ vũ khí sinh học này, Hắn có thể tiêu diệt hết cư dân Yorktown…
 • and use the base's advanced technology
  Và dùng vũ khí tối tân ở đó để tấn công…
 • to attack an untold number of Federation planets.
  Vô số hành tinh thuộc Liên bang.
 • Then we're just gonna have to get this thing flying.
  Ta phải làm tàu bay được đã rồi hẵng nói.
 • We cannae just jumpstart it, sir!
  Ta đâu thể cứ thế mà lấy đà rồi phóng vọt đi đâu sếp.
 • Okay! All systems online.
  Okay, mọi hệ thống đang vận hành.
 • Dilithium chambers at 70% and climbing.
  Các buồng Dilithium ở mức 70% và đang tăng.
 • Primary support engines standing by.
  Động cơ phóng ở chế độ chờ.
 • Mr. Sulu.
  Sulu này,
 • You can, you know, fly this thing, right?
  Anh... Có thể... lái được thứ này đúng không?
 • You kidding me, sir?
  Sếp đùa tôi à?
 • Fantastic.
  Tuyệt vời.
 • Scotty, how we looking?
  Scotty, tình hình sao rồi?
 • Ready as she'll ever be, sir.
  Sắn sàng bay rồi sếp.
 • That's what I like to hear. All right.
  Chính xác điều tôi muốn nghe đấy.
 • Bones, where are we with the crew?
  Bones, phi hành đoàn thế nào?
 • I could use a functioning med-bay,
  Tôi chỉ có một khu y tế, Còn lại thì mọi người đều ổn cả.
 • but otherwise we're secure down here.
  Sulu.
 • Mr. Sulu, we have to achieve terminal velocity
  Ta phải đạt được vận tốc cuối.
 • in order for the stabilizers to provide lift.
  Để thiết bị cân bằng nâng tàu lên.
 • Are you sure this drop is high enough to do that?
  Anh có chắc cú rơi này Đủ để thành công?
 • We'll find out.
  Thử thì sẽ biết ngay ý mà.
 • Call it, Mr. Sulu.
  Làm đi, Sulu.
 • Aye-aye, Captain.
  Vâng, Cơ trưởng.
 • Mr. Chekov, be ready to hit the forward stabilizers full on my mark.
  Chekov, chuẩn bị mở tối đa thiết bị đẩy trước.
 • - One quarter impulse. - Aye.
  Một phần tư lực đẩy. Rồi ạ.
 • One half impulse, Mr. Chekov.
  Một phần hai lực đẩy, Chekov.
 • Aye.
  Rồi ạ.
 • We should belt up. Go on. Go!
  Ta nên thắt dây an toàn vào. Làm đi.
 • Easy, Mr. Sulu. Let's not break her in half.
  Từ từ thôi, Sulu. Không làm nứt đôi tàu bây giờ.
 • Any time, Mr. Sulu.
  Làm đi, Sulu!
 • Now, Mr. Chekov!
  NGAY BÂY GIỜ, CHEKOV!
 • IFF alert on incoming vessel.
  Báo động đỏ: 1 tàu lạ đang tiến đến.
 • No reply to all-frequency I.D. request.
  Không hồi đáp ở mọi tần số. Yêu cầu định dạng.
 • Visual.
  Đưa ra màn hình.
 • Red alert! Red alert!
  Báo động đỏ! Báo động đỏ!
 • Look how far they've come.
  Nhìn xem chúng đã tiến xa cỡ nào.
 • Please proceed
  Xin hãy lập tức
 • to designated safety zones immediately.
  sơ tán vào nơi an toàn.
 • Please proceed to designated safety zones immediately.
  Xin hãy lập tức sơ tán vào nơi an toàn.
 • I'm picking up distress signals
  Tôi thu được tín hiệu cầu cứu từ
 • from every frequency coming from Yorktown.
  Mọi tần số của Yorktown.
 • Krall's already started his attack.
  Krall đã bắt đầu tấn công rồi.
 • Mr. Scott, what kind of weapons do we have?
  Scott, chúng ta có những vũ khí gì?
 • Uh, we have pulsed phase cannons and spatial torpedoes.
  Ta có pháo và ngư lôi.
 • Great. Lock and load.
  Tuyệt thật. Nhắm và khai hỏa đi.
 • It does not matter. You cannot defeat the bees.
  Không ăn thua đâu. Anh không thể đánh bại cả đàn ong được.
 • Maybe, uh, maybe we lure them away.
  Có lẽ… Ta có thể dụ chúng ra xa…
 • How do we get Yorktown time to get people to safety?
  Làm sao để đưa mọi người ở Yorktown Đến nơi an toàn?
 • No, we are a horse and buggy compared to those things.
  So với địch thì mình chỉ như châu chấu đá xe.
 • We're barely holding together as it is, Captain.
  Ta gần như không thể làm gì, Cơ trưởng.
 • Captain, the flight patterns of bees are determined by individual decisions.
  Cơ trưởng. Đội hình bay của ong được quyết đinh bởi từng con một.
 • Krall's swarm formations are too complex not to rely
  Nhưng đôi hình của Krall thì lại
 • on some form of unified cyberpathic coordination.
  Tuân theo 1 phương thức liên lạc thống nhất.
 • - I surmise that if we... - Spock! Skip to the end.
  - Tôi nghĩ rằng nếu chúng ta... - Spock, tới thẳng phần kết luận đi.
 • What he's saying is that if we disorient the swarm
  Ý anh ấy là nếu ta làm rối bầy của chúng,
 • we can kick its ass!
  Ta có thể đánh bại được đội quân đó.
 • Precisely.
  Chính xác.
 • Scotty, can you beam me onto one of those swarm ships?
  Scotty, anh chuyển tôi đến 1 tàu của chúng nhé?
 • Have you gone completely mad?
  Anh mất trí rồi à?
 • - Yes or no? - No!
  - Có hay không? - Không.
 • Yes!
  Có.
 • Maybe.
  Có thể.
 • Captain, my familiarity of the interior of those ships,
  Cơ trưởng, kinh nghiệm tiếp xúc Với loại tàu đó của tôi,
 • however brief, makes me more qualified for this away mission.
  Dù chỉ ở mức sơ cấp, cũng khiến tôi Thích hợp cho việc này.
 • Spock, you're still hurt.
  Spock, anh đang bị thương đấy.
 • She's right, Spock.
  Cô ấy nói đúng, Spock.
 • I acknowledge and respect your concerns.
  Anh hiểu và trân trọng sự quan tâm của em.
 • Perhaps you would feel more confident if I were accompanied by someone
  Có lẽ anh sẽ an tâm hơn Nếu tôi đi cùng ai đó…
 • with familiarity of both the ship and my injury.
  Có hiểu biết về cả con tàu Và vết thương của tôi.
 • He's gonna love this.
  Anh ta sẽ thích lắm đấy.
 • You want me to do what?
  Cậu muốn tôi làm cái gì cơ?
 • - Come along, Doctor. - Whoa! Wait a minute.
  - Đi theo tôi, Bác sĩ. - Whoa, chờ đã.
 • Why, you green-blooded ingrate.
  Tên máu xanh vô ơn kia!
 • This was your idea!
  Chắc chắn đây là ý của anh.
 • It's a good idea, Bones.
  Đó là một sáng kiến hay ho, Bones.
 • You know, next time you have a piece of pipe
  Nhớ đấy, lần sau mà bị mảnh ống dẫn
 • stuck in your transverse, call a plumber.
  Đâm vào người thì đi mà gọi thợ sửa ống nước!!!
 • Just make sure you find a way to break those things.
  Cứ cố gắng phá vỡ đội hình của chúng.
 • If it gets hairy, I'll beam you straight back.
  Nếu mọi việc thuận lợi, Tôi sẽ đưa các anh về ngay.
 • Energize.
  Năng lượng hóa.
 • You're gonna do great!
  Anh sẽ làm tốt thôi!
 • Damn it, Jim, I'm a doctor, not a...
  Khốn khiếp, Jim. Anh đây là Bác sĩ, chứ không phải ...
 • You do realize the last time I flew one of these things we crashed.
  Anh hẳn là nhớ lần cuối tôi lái cái này, Mình va lung tung.
 • So don't blame me if we...
  Thế nên đừng có trách nếu tôi...
 • Hit something.
  ... va phải cái gì.
 • Spock to Franklin.
  Spock gọi Franklin.
 • Spock, we read you.
  Spock, bọn tôi đang nghe đây.
 • Captain, from what I can ascertain,
  Cơ trưởng, theo như tôi tìm hiểu,
 • the ships do indeed share a cyberpathic link
  những con tàu này…
 • which coordinates their actions.
  Cùng kết nối bằng 1 hệ thống liên lạc Để hành động.
 • Patching it through now.
  Chuyển tín hiệu đó về đây.
 • That's what that signal was.
  Điều đó lý giải vì sao chúng phát tín hiệu không ngừng.
 • They weren't jamming us, they were talking to each other.
  Chúng không làm nhiễu sóng ta. Chúng đang liên lạc với nhau.
 • Well, how do we get them to stop talking?
  Làm sao để bắt chúng ngừng nói?
 • What about electromagnetic focusing?
  Tập trung xung điện từ thì sao?
 • We could use the transporters, disrupt their network.
  Ta có thể dùng các máy vận chuyển Để phá sóng chúng.