• Previously on, AMC's "The Walking Dead."
  Trong tập trước của The Walking Dead...
 • Get the doctor at the hilltop.
  Tới gặp bác sĩ ở hilltop.
 • He's gonna make things better.
  Anh ta sẽ khiến cô thấy khỏe hơn.
 • We're gonna get there.
  Chúng ta sẽ tới đó.
 • You gotta route? Yeah.
  - Cô biết đường chứ? - Ừ.
 • There are two more routes north from here.
  Còn 2 con đường nữa ở phía Bắc từ đây.
 • They're probably waiting for us right now.
  Có thể chúng đang đợi chúng ta ở đó.
 • Go back.
  Quay lại.
 • Where?
  Đi đâu?
 • Hi, I'm Negan.
  Xin chào, tao là Negan.
 • I don't wanna kill you people.
  Tao không muốn giết bọn mày.
 • I want you to work for me.
  Tao muốn bọn mày làm việc cho tao.
 • But you killed my people.
  Nhưng bọn mày đã giết người của tao.
 • For that, you're gonna pay.
  Nên bọn mày sẽ phải trả giá.
 • I'm gonna beat the holy hell outta one of you.
  Tao sẽ đánh 1 đứa trong số chúng mày thừa sống thiếu chết.
 • What?
  Sao cơ?
 • Was the joke that bad?
  Tao pha trò tệ lắm à?
 • I'm gonna kill you.
  Tao sẽ giết mày.
 • What?
  Sao?
 • I didn't quite catch that. You're gonna have to speak up.
  Tao nghe không rõ, có khi mày phải nói to lên một chút đấy.
 • Not today...
  Có thể không phải hôm nay...
 • ...not tomorrow...
  ...cũng không phải ngày mai...
 • ...but I'm gonna kill you.
  ...Nhưng tao sẽ giết mày.
 • Jesus.
  Chúa ơi.
 • Simon...
  Simon...
 • what did he have, a knife?
  Nó có gì, một cao dao à?
 • Uh, he had a hatchet.
  Một cái rìu.
 • A hatchet?
  Một cái rìu ư?
 • He had an ax.
  Một cái rìu.
 • Simon's my right-hand man.
  Simon là cánh tay phải của tao.
 • Having one of those is important.
  Có những kẻ như thế rất là quan trọng đấy.
 • I mean, what do you have left without them?
  Ý tao là, nếu không có họ thì mày còn lại gì?
 • A whole lot of work.
  Nhiều việc phải làm lắm.
 • Do you have one?
  Mày có cánh tay phải nào không?
 • Maybe one of these fine people still breathing?
  Có lẽ là một trong những người đang còn sống ở đây?
 • Or did I...
  Hay là tao...
 • Sure.
  Chắc rồi.
 • Yeah.
  Phải.
 • Give me his ax.
  Đưa tao cái rìu của nó.
 • I'll be right back.
  Tao sẽ quay lại ngay.
 • Maybe Rick will be with me.
  Có lẽ Rick sẽ đi với tao.
 • And if not, well,
  Còn nếu không thì,
 • we can just turn these people inside out, won't we?
  Cứ việc làm cỏ hết bọn này thôi, phải không?
 • I mean... the ones that are left.
  Ý tao là... những đứa còn lại.
 • Let's go for a ride.
  Phim.media BLue Subbing Team.
 • Wow.
  Đi lượn một vòng nào.
 • What a piece of shit.
  Đúng là giẻ rách.
 • "I'm gonna kill you."
  "Tao sẽ giết mày."
 • Are you kiddin' me?
  Mày đùa với tao đấy à?
 • Did you see what just happened, what I just did?
  Mày không thấy chuyện gì mới xảy ra, không thấy tao vừa làm gì sao?
 • You just...
  Mày vừa...
 • Your best chance...
  Cơ hội tốt nhất của mày...
 • is to stand up, grab that ax,
  Là đứng dậy, nhấc cái rìu lên,
 • and drive it through the back of my head.
  Và chặt ngay vào sau gáy tao.
 • See how you do.
  Xem mày làm như thế nào.
 • Keep actin' tough.
  Cứ tỏ ra cứng rắn đi.
 • Go ahead.
  Tới đi.
 • Grab the damn ax.
  Nhấc cái rìu lên.
 • Drop it.
  Drop it.
 • Don't make me get up again.
  Don't make me get up again.
 • Well, look at that.
  Xem kìa.
 • Dawn is breakin'.
  Bình minh.
 • It's a brand-new day, Rick.
  Lại là một ngày hoàn toàn mới, Rick ạ.
 • I want you to think about what could have happened...
  Tao muốn nghĩ xem chuyện gì có thể xảy ra...
 • ...think about what happened,
  ...Chuyện gì đã xảy ra,
 • and think about what can still happen.
  Và cả những chuyện vẫn có thể xảy ra.
 • That remind you of anybody you know?
  Điều đó có gợi cho mày nhớ về ai không?
 • Oh, yeah.
  À, phải rồi.
 • You are mine.
  Mày là của tao.
 • The people back there -- they are mine.
  Những con người ở đó, đều là của tao.
 • This...
  Cái này...
 • This is mine.
  Cũng là của tao.
 • Hey, Rick...
  Này, Rick...
 • go get my ax.
  Lấy cho tao cái rìu.
 • Let's be friends.
  Hãy kết bạn nào.
 • Get my ax.
  Đưa tao cái rìu.
 • Bet you thought you were all gonna grow old together,
  Tao cá là mày nghĩ chúng mày sẽ cùng nhau chung sống tới già,
 • sittin' around the table at Sunday dinner
  Cùng nhau hàn huyên tâm sự tối chủ nhật
 • and the happily ever after.
  Và hạnh phúc mãi mãi về sau.
 • No.
  Nhưng không.
 • Doesn't work like that, Rick.
  Mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu, Rick ạ.
 • Not anymore.
  Không còn nữa.
 • Think about what happened.
  Hãy nghĩ về những gì đã xảy ra.
 • I simply cannot decide.
  Đơn giản là tao không thể quyết định được.
 • I got an idea.
  Tao có ý này.
 • Eenie...
  Eenie...
 • ...meenie...
  ...meenie...
 • miney...
  miney...
 • Mo...
  mo...
 • catch...
  catch...
 • ...a tiger...
  ...a tiger...
 • ...by...
  ...by...
 • his toe.
  his toe.
 • If...
  If...
 • he hollers...
  he hollers...
 • ...let him go.
  ...let him go.
 • My mother...
  My mother...
 • told me...
  told me...
 • ...to pick...
  ...to pick...
 • the very...
  the very...
 • best...
  best...
 • one...
  one...
 • ...and you...
  ...and you...
 • are...
  are...
 • ...it.
  ...it.
 • Anybody moves, anybody says anything,
  Bất cứ ai cử động, hay hé răng nửa lời,
 • cut the boy's other eye out and feed it to his father,
  Móc con mắt còn lại của thằng bé và cho bố nó ăn,
 • and then we'll start.
  Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu.
 • You can breathe. You can blink.
  Chúng mày có thể thở, chớp mắt.
 • You can cry.
  Khóc cũng được.
 • Hell, you're all gonna be doing that.
  Dù gì thì chúng mày cũng sẽ phải làm thế thôi.
 • Look at that!
  Xem kìa!
 • Taking it like a champ!
  Cứng phết đấy!
 • Suck...
  Đừng...
 • my...
  Hòng...
 • nuts.
  Chơi tao.
 • Did you hear that?
  Chúng mày nghe chứ?
 • He said, "Suck my nuts."
  Nó thách thức tao kìa,
 • Oh, my goodness!
  Trời ạ!
 • Look at this!
  Xem này!
 • You guys, look at my dirty girl!
  Chúng mày, xem cô gái này kìa!
 • Sweetheart...
  Cưng à...
 • Lay your eyes on this.
  Hãy chú ý tới cái này.
 • Oh, damn.
  Khỉ thật.
 • Were you --
  Chúng mày...
 • Were you together?
  Chúng mày yêu nhau hả?
 • That sucks.
  Tệ thật.
 • But if you were, you should know
  Nhưng nếu đúng thế, thì chúng mày nên biết
 • there was a reason for all this.
  Tất cả chuyện này đều có nguyên do của nó.
 • Red -- and hell, he was, is,
  Máu me... đúng vậy,
 • and will ever be red.
  Nó sẽ luôn là như vậy.
 • He just took one or six or seven for the team!
  Nó vừa đỡ một hoặc 6 hay 7 cú gì đó cho cả nhóm đấy!
 • So take... a damn look.
  Nên hãy nhìn kỹ vào.
 • Take a damn look!
  Nhìn cho kỹ vào!
 • Daryl!
  Daryl!
 • No!
  Không!
 • Oh, no.
  Ồ, không.
 • That?
  Vậy sao?
 • Oh, my!
  Trời ạ!
 • That...
  Đó...
 • is a no-no.
  Là phản đối đấy.
 • The whole thing --
  Toàn bộ mọi việc...
 • not one bit of that shit flies here.
  Không thằng nào dám làm thế ở đây cả.
 • Do you want me to do it?
  Ông muốn tôi xử nó không?
 • Right here.
  Ngay tại đây.
 • No.
  Không.
 • No, you don't kill them...
  Không, đừng giết bọn nó...
 • not until you try a little.
  Trừ khi người cố gắng hơn một chút.
 • And anyway...
  Dù sao thì...
 • that's not how it works.
  Mọi chuyện không đơn giản như vậy.
 • Now, I already told you people --
  Tao đã nói với chúng mày rồi...
 • first one's free, then -- what'd I say?
  Lần đầu thì tao cho qua, nhưng sau đó tao đã nói gì?
 • I said I would shut that shit down!
  Tao sẽ chấm dứt chuyện đó!
 • No exceptions.
  Không có ngoại lệ đâu.
 • Now, I don't know what kind of lying assholes
  Tao không biết chúng mày
 • you've been dealing with...
  Đã gặp phải những thằng khốn nuốt lời như thế nào...
 • ...but I'm a man of my word.
  ...Nhưng tao là kẻ biết giữ lời hứa.
 • First impressions are important.
  Ấn tượng đầu rất quan trọng đấy.
 • I need you to know me.
  Tao cần bọn mày phải biết tới tao.
 • So...
  Nên...
 • ...back to it.
  ...Quay trở lại việc chính nào.
 • No!
  Không!
 • Buddy, you still there?
  Anh bạn, mày vẫn còn sống à?
 • I just don't know.
  Tao chỉ không biết.
 • It seems like you're trying to speak,
  Có vẻ như mày đang cố gắng nói gì đó,
 • but you just took a hell of a hit.
  Nhưng mày vừa ăn một cú trời giáng xong.
 • I just popped your skull so hard,
  Tao đập quá mạnh vào sọ mày rồi,
 • your eyeball just popped out,
  Tao đánh lòi cả con ngươi mày ra,
 • and it is gross as shit!
  Ghê tởm quá sức chịu đựng!
 • Maggie, I'll find you.
  Maggie, Anh sẽ tìm em.
 • Oh, hell.
  Khỉ thật.
 • I can see this is hard on you guys.
  Tao có thể thấy điều này là quá khó chấp nhận với chúng mày.
 • I am sorry.
  Tao rất tiếc.
 • I truly am.
  Thật đấy.
 • But I did say it.
  Nhưng tao cũng nói rồi.
 • No exceptions!
  Không có ngoại lệ!
 • You bunch of pussies.
  Một lũ hèn hạ.
 • I'm just getting started.
  Tao mới chỉ bắt đầu thôi.
 • Lucille is thirsty.
  Lucille đang khát máu.
 • She is a vampire bat.
  Nó là một cây gậy hút máu đấy.
 • What?
  Sao cơ?
 • Was the joke that bad?
  Trò đùa của tao nhạt lắm à?
 • People died, Rick.
  Người của mày đã chết, Rick.
 • It's what happened.
  Đó là những gì đã xảy ra.
 • Doesn't mean the rest of them have to.
  Không có nghĩa tất cả bọn họ đều phải chết.
 • Get me my ax.
  Lấy rìu cho tao.
 • Get me... my... ax!
  Đưa cho tao... cái ... rìu!
 • I thought you were the guy, Rick.
  Tao cứ tưởng mày đặc biệt lắm cơ, Rick ạ.
 • Maybe you're not.
  Có lẽ là tao đã nhầm.
 • We'll give it one more go.
  Chúng ta sẽ thử thêm một lần nữa.
 • Now, I really want you to try this time.
  Lần này tao muốn mày thật sự cố gắng.
 • Last chance.
  Cơ hội cuối cùng.
 • Bring me my ax!
  Đưa cho tao cái rìu!
 • Clock is ticking, Rick!
  Đừng có lề mề nữa, Rick!
 • Think about what can still happen.
  Hãy nghĩ về những gì vẫn có thể xảy ra.
 • Attaboy!
  Có thế chứ!
 • We're here, prick.
  We're here, prick.
 • This must be hard for you, right?
  Chắc mày thấy khó chịu lắm hả?
 • I mean, you have been King Shit for so long.
  Ý tao là, mày đã là thằng vua lởm được khá lâu rồi
 • Losin' two of your own like...
  Mất đi 2 trợ thủ đắc lực...
 • Gettin' 'em clipped like that, one nut, then the other,
  Chứng kiến chúng nó bị đập như vậy,
 • and in front of your boy?
  Ngay trước mắt con trai mày?
 • That is some screwed-up shit!
  Chuyện này khá là bệnh hoạn đấy!
 • Goody.
  Goody.
 • You were in charge.
  You were in charge.
 • Hell...
  Hell...
 • ...you were probably...
  ...you were probably...
 • addicted to it.
  addicted to it.
 • And now, well, clip, clip -- that's over.
  Và giờ thì... mọi chuyện đã kết thúc.
 • But...
  Nhưng...
 • ...you can still lead...
  ...Mày vẫn có thể...
 • a nice, productive life producing for me.
  Sống một cuộc sống tốt đẹp phục tùng cho tao.
 • I think you're gonna need it.
  Tao nghĩ mày sẽ cần nó.
 • I just got a feelin'.
  Tao có cảm giác như vậy.
 • So take it.
  Hãy cầm lấy đi.
 • Here we are.
  Có thế chứ.
 • Let me ask you something, Rick --
  Để tao hỏi mày một câu, Rick...
 • do you even know what that little trip was about?
  Mày có biết chuyến đi nho nhỏ vừa rồi là về cái gì không?
 • Speak when you're spoken to.
  Mày chỉ được nói khi tao nói chuyện với mày.
 • Okay. Okay.
  Được.
 • That trip was about
  Chuyến đi đó là về
 • the way that you looked at me.
  Cái thái độ của mày với tao.
 • I wanted to change that.
  Tao muốn thay đổi điều đó.
 • I wanted you to understand.
  Tao muốn mày hiểu.
 • But you're still looking at me the same damn way...
  Nhưng rồi thái độ của mày vẫn như vậy...
 • ...like I shit in your scrambled eggs,
  ...Như thể tao vừa ị vào đồ ăn của mày vậy,
 • and that's not gonna work.
  Và thế là không được đâu.
 • So...
  Vậy nên...
 • ...do I give you another chance?
  ...Tao có nên cho mày một cơ hội nữa?
 • Yeah.
  Ừ.
 • Yes.
  Có.
 • Yes.
  Có.
 • Okay.
  Được rồi.
 • All right.
  Được rồi.
 • And here it is -- the grand-prize game.
  Và nó đây... trò chơi có phần thưởng cao nhất.
 • What you do next will decide whether your crap day
  Điều mày sắp làm sau đây sẽ quyết định xem một ngày tồi tệ của mày
 • becomes everyone's last crap day
  Có trở thành ngày tồi tệ cuối đời của chúng mày
 • or just another crap day.
  Hay nó chỉ là một ngày tồi tệ nào đó thôi.
 • Get some guns to the back of their heads.
  Đặt súng lên gáy bọn nó
 • Good. Now...
  Tốt, giờ...
 • level with their noses, so if you have to fire...
  Hướng súng về phía mũi chúng, để nếu mày có phải bắn...
 • It'll be a real mess.
  Thì sẽ có trò vui để xem đấy.
 • Kid...
  Nhóc...
 • Right here.
  Ngay đây.
 • Kid... now.
  Nhóc...
 • You a southpaw?
  Ra đây ngay.
 • Am I a what?
  Mày dùng tay chiêu à?
 • You a lefty?
  Cái gì cơ?
 • No.
  Mày thuận tay trái à?
 • Good.
  Không.
 • That hurt?
  Tốt.
 • No.
  Đau không?
 • Should.
  Không.
 • It's supposed to.
  Có đấy.
 • All right.
  Thường thì đau lắm.
 • Get down on the ground, kid, next to Daddy.
  Đuộc rồi.
 • Spread them wings.
  Quỳ xuống, nhóc, ra bên cạnh bố đi.
 • Simon...
  Ngồi theo đường vòng.
 • ...you got a pen?
  Simon...
 • Yeah.
  ...Mày có bút không?
 • Sorry, kid.
  Có.
 • This is gonna be as cold as a warlock's ballsack,
  Xin lỗi nhé, nhóc.
 • just like he was hanging his ballsack above you
  Cái này có thể sẽ khó chịu như cái ấy của mấy tay phù thủy bộ lạc vậy,
 • and dragging it right across the forearm.
  Như thể hắn đang treo nó trước mặt nhóc
 • There you go.
  Và kéo lê nó theo cẳng tay hắn.
 • Gives you a little leverage.
  Đó.
 • Please. Please.
  Cho nhóc một chút lợi thế.
 • Please don't.
  Làm ơn. làm ơn.
 • Please don't.
  Xin đừng.
 • Me?
  Làm ơn đừng.
 • I ain't doing shit.
  Tao ư?
 • Ahh.
  Tao chẳng làm cái gì cả.
 • Rick, I want you to take your ax...
  Rick, tao muốn mày cầm rìu lên...
 • cut your son's left arm off,
  Cắt đi bàn tay trái của thằng nhóc,
 • right on that line.
  Ngay theo vạch đó.
 • Now, I know -- I know.
  Tao biết... tao biết.
 • You're gonna have to process that for a second.
  Mày sẽ phải từ từ đón nhận cái ý nghĩ đó.
 • That makes sense.
  Tao hiểu được.
 • Still, though, I'm gonna need you to do it,
  Nhưng tao vẫn cần mày làm việc đó.
 • or all these people are gonna die.
  Không thì tất cả chúng mày sẽ chết.
 • Then Carl dies,
  Sau đó Carl sẽ chết,
 • then the people back home die...
  Rồi bọn ở nhà chúng mày sẽ chết...
 • and then you, eventually.
  Sau cùng là tới mày.
 • I'm gonna keep you breathing for a few years,
  Tao sẽ giữ mày sống trong vài năm,
 • just so you can stew on it.
  Để mày có thể gặm nhấm điều đó.
 • You -- You don't have to do this.
  Ông... không cần phải làm điều này đâu.
 • We understand.
  Chúng tôi hiểu được.
 • We understand.
  Chúng tôi hiểu.
 • You understand.
  Chúng mày hiểu.
 • Yeah.
  Phải.
 • I'm not sure that Rick does.
  Tao không chắc Rick có thể hiểu được đâu.
 • I'm gonna need a clean cut
  Tao cần một đường cắt ngọt lịm
 • right there on that line.
  Ngay trên vạch này.
 • Now, I know this is a screwed-up thing to ask,
  Tao biết đòi hỏi như thế này khá là bệnh hoạn,
 • but it's gonna have to be like a salami slice --
  Nhưng nó phải mỏng như một lát xúc xích Ý...
 • nothing messy, clean, 45 degrees --
  Không bừa bộn, nhanh gọn, nhát chém 45 độ...
 • give us something to fold over.
  Để sau đó chúng ta có thể gập nó lại.
 • We got a great doctor.
  Bọn tao có bác sĩ giỏi lắm.
 • The kid'll be fine.
  Thằng nhóc sẽ ổn thôi.
 • Probably.
  Có thể.
 • Rick...
  Rick...
 • ...this needs to happen now --
  ...Mày cần phải làm ngay...
 • chop, chop --
  Nhanh lên...
 • or I will crush the little fella's skull myself.
  Không thì tao sẽ tự đập nát sọ thằng nhóc này.
 • It can -- It can -- It can be me.
  Hãy để... hãy để tôi.
 • It can be me.
  Để tôi chịu thay nó.
 • W-W--
  W-W...
 • Y-You can do it to me.
  Ông có thể làm với tôi.
 • I c-- I can go with -- with you.
  Tôi... Tôi có thể đi với ông.
 • No.
  Không.
 • This is the only way.
  Đây là cách duy nhất.
 • Rick...
  Rick...
 • pick up the ax.
  Nhặt rìu lên.
 • Not making a decision is a big decision.
  Không quyết định gì cả là một quyết định quan trọng đấy.
 • You really want to see all these people die?
  Mày thật sự muốn thấy những con người này chết sao?
 • You will.
  Mày sẽ thấy.
 • You will see every ugly thing.
  Mày sẽ thấy mọi điều xấu xí nhất.
 • Oh, my God. ‭
  Chúa ơi.
 • Are you gonna make me count?
  Mày định bắt tao đếm sao?
 • Okay, Rick.
  Được rồi, Rick.
 • You win.
  Mày thắng.
 • I am counting.
  Tao bắt đầu đếm đây.
 • 3! ‭Please.
  - 3! - Làm ơn.
 • Please.
  Xin đừng.
 • It can be me.
  Hãy để tôi chịu.
 • Please!
  Làm ơn!
 • 2!
  2!
 • Please, don't do --
  Xin đừng...
 • This is it.
  Tới lúc rồi.
 • Dad... just do it.
  Bố... hãy làm đi.
 • Just do it.
  Bố cứ làm đi.
 • Rick.
  Rick.
 • You answer to me.
  Mày tuân theo lệnh của tao.
 • You provide for me.
  Mày cung cấp cho tao.
 • You belong to me.
  Mày thuộc về tao.
 • Right?
  Phải không?
 • Speak when you're spoken to!
  Tao hỏi thì phải trả lời!
 • You answer to me.
  Mày tuân theo lệnh tao.
 • You provide for me.
  Cung cấp cho tao.
 • Provide for you.
  Cung cấp cho ông.
 • You belong to me, right?!
  Mày thuộc về tao, phải không?!
 • Right.
  Phải.
 • Right.
  Phải rồi.
 • That...
  Đó...
 • ...is the look I wanted to see.
  ...chính là cái thái độ mà tao muốn thấy.
 • We did it...
  Chúng ta đã thành công...
 • all of us, together...
  Tất cả chúng ta...
 • even the dead guys on the ground.
  Tính cả thằng đang chết nằm kia nữa.
 • Hell, they get the spirit award, for sure.
  Khỉ thật, chúng nó đã đả thông tư tưởng rồi đấy.
 • Today was a productive damn day!
  Hôm nay quả là thu hoạch ngoài dự kiến!
 • Now, I hope, for all your sake...
  Giờ, tao hi vọng, vì sự an nguy của chúng mày...
 • that you get it now...
  ...Mày sẽ hiểu được.
 • ...that you understand how things work.
  ...Hiểu được mọi thứ ở đây là như thế nào.
 • Things have changed.
  Mọi thứ đã thay đổi.
 • Whatev you had going for you...
  Dù trước đây mày có những gì...
 • ...that is over now.
  ...Thì cũng kết thúc rồi.
 • Ah. Dwight...
  Dwight...
 • ...load him up.
  ...Mang nó theo.
 • He's got guts --
  Thằng này có gan đấy...
 • not a little bitch like someone I know.
  Không giống thằng hèn nào đó tao biết.
 • I like him.
  Tao thích nó.
 • He's mine now.
  Giờ nó là của tao.
 • But you still want to try something?
  Nhưng nếu mày vẫn muốn làm gì đó?
 • "Not today, not tomorrow."
  "Không phải hôm nay, cũng không phải ngày mai."
 • "Not today, not tomorrow"?
  "Không phải hôm nay, cũng không phải ngày mai"?
 • I will cut pieces off of...
  Tao sẽ xẻ từng miếng thịt của...
 • Hell's his name?
  Tên nó là gì nhỉ?
 • Daryl.
  Daryl.
 • That actually sounds right.
  Nghe cũng khá hợp đấy.
 • I will cut pieces off of Daryl
  Tao sẽ xẻ từng miếng thịt của Daryl
 • and put them on your doorstep --
  Và đặt chúng lên bậc cửa nhà mày...
 • or, better yet, I will bring him to you
  Hoặc hay hơn là, tao sẽ đưa nó tới chỗ mày
 • and have you do it for me.
  Và bắt mày làm thế cho tao.
 • Welcome to a brand-new beginning, you sorry shits!
  Chào mừng tới một khởi đầu mới, lũ khốn nạn!
 • I'm gonna leave you a truck.
  Tao sẽ để cho chúng mày cái xe.
 • Keep it.
  Giữ lấy.
 • Use it to cart all the crap you're gonna find me.
  Dùng nó để chở những gì chúng mày có thể tìm được cho tao.
 • We'll be back for our first offering in one week.
  Chúng tao sẽ quay lại lấy hàng đợt đầu tiên sau một tuần
 • Until then...
  Cho tới khi đó...
 • ta-ta.
  ta-ta.
 • Maggie. Maggie.
  Maggie. Maggie.
 • Maggie...
  Maggie...
 • you need to sit down.
  Cô cần phải ngồi xuống.
 • Maggie.
  Maggie.
 • No.
  Không.
 • We need to get you to the Hilltop.
  Chúng ta cần phải đưa cô tới Hilltop.
 • You need to go get ready.
  Cô phải chuẩn bị đi.
 • For what?
  Cho cái gì?
 • To fight them.
  Đánh trả lại bọn chúng.
 • They have Daryl.
  Chúng đang giữ Daryl.
 • They have an army.
  Chúng có một đạo quân.
 • We would die -- all of us.
  Chúng ta sẽ chết... tất cả chúng ta.
 • Go home.
  Về nhà đi.
 • Take everybody with you.
  Đưa mọi người theo.
 • I can get there by myself.
  Tôi có thể tự tới đó.
 • You can barely stand up.
  Cô còn không đứng nổi.
 • I need to go.
  Tôi cần phải đi.
 • You need to go to Alexandria.
  Tôi cần phải trở về Alexandria.
 • You were out -- out here for me.
  Mọi người ở đây... là vì tôi.
 • We still are.
  Chúng tôi vẫn vậy mà.
 • I can make it now.
  Tôi có thể làm được.
 • I need you to go back.
  Tôi cần mọi người quay về.
 • I can't have you out here.
  Tôi không muốn mọi người ở ngoài này.
 • I can't have you all out here anymore.
  Tôi không thể để mọi người ở đây nữa.
 • I need you to go back.
  Tôi cần mọi người quay về.
 • Maggie...
  Maggie...
 • we're not letting you go.
  Chúng tôi sẽ không để cô đi đâu.
 • Okay?
  Được chứ?
 • You have to.
  Mọi người phải làm thế.
 • It's not gonna happen.
  Không đâu.
 • I'm taking her.
  Để tôi đỡ cô ấy.
 • I'm gonna get her there.
  Tôi sẽ đưa cô ấy tới đó.
 • I'm gonna keep her safe.
  Tôi sẽ bảo vệ cô ấy.
 • I'm not giving you a choice.
  Tôi không cho cô lựa chọn đâu.
 • I'm taking him with me.
  Tôi sẽ mang anh ấy theo.
 • I'm gonna take him.
  Tôi sẽ mang anh ấy theo.
 • That's what I'm gonna do.
  Tôi sẽ làm vậy.
 • I need to do this. Please.
  Tôi cần phải làm vậy, làm ơn.
 • We need to help you.
  Để chúng tôi giúp cô.
 • I got it.
  Để em.
 • I got it.
  Tôi tự làm được.
 • No. No.
  Không, không.
 • Pl-- Pl-- Please let us.
  Hãy để mặc chúng tôi.
 • He-- He's our family, t--
  Cậu ấy... cậu ấy cũng là người nhà...
 • He's our family, too.
  Cậu ấy cũng là người thân.
 • You're okay.
  Cô không sao rồi.
 • All right. On three.
  Được rồi, đếm đến 3.
 • 1, 2...
  1, 2...
 • Yeah.
  Được rồi.
 • Bet you thought you were all gonna grow old together,
  Tao cá là chúng mày đã nghĩ sẽ sống với nhau tốt đẹp,
 • sittin' around the table at Sunday dinner
  Cùng nhau hàn huyên tâm sự vào buổi tối chủ nhật đẹp trời
 • and the happily ever after.
  Và hạnh phúc mãi mãi về sau.
 • No.
  Nhưng không.
 • Doesn't work like that, Rick.
  Mọi chuyện không đơn giản vậy đâu, RIck ạ.
 • Not anymore.
  Không còn nữa.