Hướng dẫn sử dụng ứng dụng ATOMIC

Cách 1: Cài dặt ứng dụng từ App Store hoặc CH Play bằng link

1. Cài đặt trên thiết bị iOS (iPhone/iPad)

Truy cập App Store, sau đó bạn tìm kiếm từ khóa “Atomic: Học tiếng Anh siêu tốc”, ấn vào nút cài đặt chương trình có biểu tượng:

Atomic

Hoặc tải trực tiếp tại link sau đây: https://apps.apple.com/vn/app/atomic-h%E1%BB%8Dc-ti%E1%BA%BFng-anh-si%C3%AAu-t%E1%BB%91c/id1375350435

2. Cài đặt trên thiết bị Android

Truy cập CH Play, sau đó bạn tìm kiếm từ khóa “ Học tiếng Anh siêu tốc - Atomic English”, ấn vào nút cài đặt chương trình có biểu tượng

Hoặc tải trực tiếp tại link sau đây: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.atomic.english&hl=en_US&gl=US&showAllReviews=true

Cách 2: Cài đặt ứng dụng từ App Store hoặc CH Play bằng mã QR

(Tìm kiếm Atomic trên App Store / CH Play hoặc Quét mã QR dưới đây để tải ứng dụng)