Giảm giá 50% cho nâng cấp của bạn! Nâng cấp ngay
Nhà hàng - khách sạn Nhà hàng - khách sạn

qua bài này chúng ta được những câu và cách gọi điện thoại đặt chỗ trước

học nghe và học từ vựng qua chủ đề Choosing a Good Restaurant 1

hãy học nghe và từ vựng qua chủ đề chọn nhà hàng để đi ăn.

để chọn được nhà hàng để đi ăn, bạn cần nói những gì? hãy cùng học qua chủ đề Choosing a Good Restaurant 3

học nghe và học từ vựng qua bài Making a Reservation

học nghe với chủ đề đặt bàn ở nhà hàng

học nghe thông qua chủ đề Making a Reservation 3

nói thế nào để có được một vị trí đẹp để ngồi ở trong nhà hàng, hãy cùng học bài Being Seated at the Restaurant để biết nói thế nào nhé

học nghe qua bài Being Seated at the Restaurant

học từ vựng và nghe qua bài Being Seated at the Restaurant 3

học tiếng anh nhà hàng qua bài Ordering Food and Drinks 1.

học tiếng anh nhà hàng qua bài Ordering Food and Drinks 2

học hội thoại gọi đồ ăn và thức uống qua bài Ordering Food and Drinks 3

học tiếng anh nhà hàng qua bài Ordering Appertizers 1 để biết cách gọi món khai vị nhé.

học tiếng anh nhà hàng qua bài Ordering Appertizers 2

học tiếng anh nhà hàng qua bài Ordering Appertizers 3

học tiếng anh nhà hàng qua bài Ordering Main Entree 1 để biết cách gọi món

học tiếng anh nhà hàng qua bài Ordering Main Entree 1 để biết cách gọi món

học tiếng anh nhà hàng qua bài Ordering Main Entree 3 để biết cách gọi món

học tiếng anh nhà hàng qua bài Ordering Drinks 1

học tiếng anh nhà hàng qua bài để biết cách gọi đồ uống nhé

học tiếng anh qua bài Ordering Drinks 3 để biết cách gọi thức uống nhé.

học cách gọi món tráng miệng qua bài Ordering Dessert 1

học cách gọi món tráng miệng qua bài Ordering Dessert 2

học cách gọi món tráng miệng qua bài Ordering Dessert 3

học bài A Mistake by the Waitress 1

học bài A Mistake by the Waitress 2

học bài A Mistake by the Waitress 3

học bài Making Positive Comments On Food 1

học bài Making Positive Comments On Food 2

học bài Making Positive Comments On Food 3

học bài Making Negative Comments On Food 1

học bài Making Negative Comments On Food 2

học bài Making Negative Comments On Food 3

học bài Good Tips For Good Service 1

học bài Good Tips For Good Service 2

học bài Good Tips For Good Service 3

học bài Little Tips For Bad Service 1

học bài Little Tips For Bad Service 2

học bài Little Tips For Bad Service 3

học bài Talking Positively About the Restaurant 1

học bài Talking Positively About the Restaurant 2

học bài Talking Positively About the Restaurant 3

học bài Talking Negatively About the Restaurant 1

học bài Talking Negatively About the Restaurant 2

học bài Talking Negatively About the Restaurant 3

học bài Ordering Fast Food 1

học bài Ordering Fast Food 2

học bài Ordering Fast Food 3