Nhà hàng - khách sạn

Nhà hàng - khách sạn

Các bài học

Taking a telephone reservation

qua bài này chúng ta được những câu và cách gọi điện thoại đặt chỗ trước

Choosing a Good Restaurant 1

học nghe và học từ vựng qua chủ đề Choosing a Good Restaurant 1

Choosing a Good Restaurant 2

hãy học nghe và từ vựng qua chủ đề chọn nhà hàng để đi ăn.

Choosing a Good Restaurant 3

để chọn được nhà hàng để đi ăn, bạn cần nói những gì? hãy cùng học qua chủ đề Choosing a Good Restaurant 3

Making a Reservation 1

học nghe và học từ vựng qua bài Making a Reservation

Making a Reservation 2

học nghe với chủ đề đặt bàn ở nhà hàng

Making a Reservation 3

học nghe thông qua chủ đề Making a Reservation 3

Being Seated at the Restaurant 1

nói thế nào để có được một vị trí đẹp để ngồi ở trong nhà hàng, hãy cùng học bài Being Seated at the Restaurant để biết nói thế nào nhé

Being Seated at the Restaurant 2

học nghe qua bài Being Seated at the Restaurant

Being Seated at the Restaurant 3

học từ vựng và nghe qua bài Being Seated at the Restaurant 3

Ordering Food and Drinks 1

học tiếng anh nhà hàng qua bài Ordering Food and Drinks 1.

Ordering Food and Drinks 2

học tiếng anh nhà hàng qua bài Ordering Food and Drinks 2

Ordering Food and Drinks 3

học hội thoại gọi đồ ăn và thức uống qua bài Ordering Food and Drinks 3

Ordering Appertizers 1

học tiếng anh nhà hàng qua bài Ordering Appertizers 1 để biết cách gọi món khai vị nhé.

Ordering Appertizers 2

học tiếng anh nhà hàng qua bài Ordering Appertizers 2

Ordering Appertizers 3

học tiếng anh nhà hàng qua bài Ordering Appertizers 3

Ordering Main Entree 1

học tiếng anh nhà hàng qua bài Ordering Main Entree 1 để biết cách gọi món

Ordering Main Entree 2

học tiếng anh nhà hàng qua bài Ordering Main Entree 1 để biết cách gọi món

Ordering Main Entree 3

học tiếng anh nhà hàng qua bài Ordering Main Entree 3 để biết cách gọi món

Ordering Drinks 1

học tiếng anh nhà hàng qua bài Ordering Drinks 1

Ordering Drinks 2

học tiếng anh nhà hàng qua bài để biết cách gọi đồ uống nhé

Ordering Drinks 3

học tiếng anh qua bài Ordering Drinks 3 để biết cách gọi thức uống nhé.

Ordering Dessert 1

học cách gọi món tráng miệng qua bài Ordering Dessert 1

Ordering Dessert 2

học cách gọi món tráng miệng qua bài Ordering Dessert 2

Ordering Dessert 3

học cách gọi món tráng miệng qua bài Ordering Dessert 3

A Mistake by the Waitress 1

học bài A Mistake by the Waitress 1

A Mistake by the Waitress 2

học bài A Mistake by the Waitress 2

A Mistake by the Waitress 3

học bài A Mistake by the Waitress 3

Making Positive Comments On Food 1

học bài Making Positive Comments On Food 1

Making Positive Comments On Food 2

học bài Making Positive Comments On Food 2

Making Positive Comments On Food 3

học bài Making Positive Comments On Food 3

Making Negative Comments On Food 1

học bài Making Negative Comments On Food 1

Making Negative Comments On Food 2

học bài Making Negative Comments On Food 2

Making Negative Comments On Food 3

học bài Making Negative Comments On Food 3

Good Tips For Good Service 1

học bài Good Tips For Good Service 1

Good Tips For Good Service 2

học bài Good Tips For Good Service 2

Good Tips For Good Service 3

học bài Good Tips For Good Service 3

Little Tips For Bad Service 1

học bài Little Tips For Bad Service 1

Little Tips For Bad Service 2

học bài Little Tips For Bad Service 2

Little Tips For Bad Service 3

học bài Little Tips For Bad Service 3

Talking Positively About the Restaurant 1

học bài Talking Positively About the Restaurant 1

Talking Positively About the Restaurant 2

học bài Talking Positively About the Restaurant 2

Talking Positively About the Restaurant 3

học bài Talking Positively About the Restaurant 3

Talking Negatively About the Restaurant 1

học bài Talking Negatively About the Restaurant 1

Talking Negatively About the Restaurant 2

học bài Talking Negatively About the Restaurant 2

Talking Negatively About the Restaurant 3

học bài Talking Negatively About the Restaurant 3

Ordering Fast Food 1

học bài Ordering Fast Food 1

Ordering Fast Food 2

học bài Ordering Fast Food 2

Ordering Fast Food 3

học bài Ordering Fast Food 3