giây
1.0

It Ain't Me

 • 00:09
  I had a dream
  Em có một giấc mơ
 • 00:11
  We were sipping whiskey neat
  Về lúc hai ta cùng nhau nhấp từng ngụm whiskey
 • 00:13
  Highest floor, The Bowery
  Ở tầng cao nhất của khách sạn The Bowery
 • 00:16
  Nowhere's high enough
  Giờ chẳng nơi nào đủ cao như nơi đó
 • 00:18
  Somewhere along the lines
  Ở nơi nào đó trên con đường
 • 00:21
  We stopped seeing eye to eye
  Chúng ta chẳng còn nhìn vào mắt nhau
 • 00:23
  You were staying out all night
  Đêm nào anh cũng ở ngoài
 • 00:25
  And I had enough
  Và đối với em như thế là đủ rồi
 • 00:28
  No, I don't wanna know
  Không, em chẳng hề muốn biết
 • 00:30
  Where you been or where you're goin'
  Rằng anh đang ở đâu và đi đâu
 • 00:33
  But I know I won't be home
  Nhưng em biết rằng em sẽ chẳng về nhà
 • 00:35
  And you'll be on your own
  Và anh cũng sẽ ở nơi của riêng anh
 • 00:37
  Who's gonna walk you
  Ai sẽ đi cùng anh...
 • 00:38
  Through the dark side of the morning?
  Trải qua những mảng u tối của buổi sáng bình minh?
 • 00:42
  Who's gonna rock you
  Ai sẽ thức cùng anh
 • 00:43
  When the sun won't let you sleep?
  Khi mà mặt trời chẳng hề để anh ngủ yên?
 • 00:46
  Who's waking up to drive you home
  Rồi ai sẽ đánh thức anh dậy để chở anh về nhà?
 • 00:49
  When you're drunk and all alone?
  Khi mà anh cứ uống một mình để rồi say mèm
 • 00:52
  Who's gonna walk you
  Ai sẽ đi cùng anh...
 • 00:53
  Through the dark side of the morning?
  Trải qua những mảng u tối của buổi sáng bình minh?
 • 00:56
  It ain't me
  Người đó chẳng phải là em rồi
 • 00:58
  (Na na na the Bowery, Na na na whiskey neat, grateful, I'm so grateful)
  (Na na, The Bowery, rượu whiskey, em cảm thấy thật thoải mái)
 • 01:06
  It ain't me
  Người đó sẽ chẳng phải là em
 • 01:07
  (Na na na the Bowery, Na na na whiskey neat, grateful, I'm so grateful)
  (Na na, The Bowery, rượu whiskey, em cảm thấy thật thoải mái)
 • 01:16
  It ain't me
  Người đó chẳng phải là em đâu
 • 01:17
  (Na na na the Bowery, Na na na whiskey neat, grateful, I'm so grateful)
  (Na na, The Bowery, rượu whiskey, em cảm thấy thật thoải mái)
 • 01:25
  It ain't me
  Người đó chẳng phải là em rồi
 • 01:26
  (Na na na the Bowery, Na na na whiskey neat, grateful, I'm so grateful)
  (Na na, The Bowery, rượu whiskey, em cảm thấy thật thoải mái)
 • 01:35
  It ain't me
  Người đó chẳng phải là em đâu
 • 01:38
  I had a dream
  Em có một giấc mơ
 • 01:40
  We were back to seventeen
  Quay về lúc đôi ta 17 tuổi
 • 01:42
  Summer nights and The Libertines
  Những đêm hè và các ca khúc của The Libertines
 • 01:44
  Never growing up
  Chẳng hề muốn trưởng thành
 • 01:48
  I'll take with me
  Em sẽ mang theo mình
 • 01:49
  The polaroids and the memories
  Những thấu kính kỉ niệm
 • 01:52
  But you know I'm gonna leave
  Nhưng anh biết không, em sẽ phải rời đi
 • 01:54
  Behind the worst of us
  Sau những điều tồi tệ nhất của đôi ta
 • 01:56
  Who's gonna walk you
  Ai sẽ đi cùng anh...
 • 01:58
  Through the dark side of the morning?
  Trải qua những mảng u tối của buổi sáng bình minh?
 • 02:01
  Who's gonna rock you
  Ai sẽ thức cùng anh
 • 02:03
  When the sun won't let you sleep?
  Khi mà mặt trời chẳng hề để anh ngủ yên?
 • 02:06
  Who's waking up to drive you home
  Rồi ai sẽ đánh thức anh dậy để chở anh về nhà?
 • 02:08
  When you're drunk and all alone?
  Khi mà anh cứ uống một mình để rồi say mèm
 • 02:11
  Who's gonna walk you
  Ai sẽ đi cùng anh...
 • 02:12
  Through the dark side of the morning?
  Trải qua những mảng u tối của buổi sáng bình minh?
 • 02:16
  It ain't me, no... no...
  Người đó chẳng phải là em rồi
 • 02:30
  Who's gonna walk you through the dark side of the morning?
  (Na na, The Bowery, rượu whiskey, em cảm thấy thật thoải mái)
 • 02:35
  It ain't me
  Người đó sẽ chẳng phải là em
 • 02:36
  (Na na na the Bowery, Na na na whiskey neat, grateful, I'm so grateful)
  (Na na, The Bowery, rượu whiskey, em cảm thấy thật thoải mái)
 • 02:45
  It ain't me
  Người đó chẳng phải là em đâu
 • 02:46
  (Na na na the Bowery, Na na na whiskey neat, grateful, I'm so grateful)
  (Na na, The Bowery, rượu whiskey, em cảm thấy thật thoải mái)
 • 02:49
  It ain't me
  Người đó chẳng phải là em rồi
 • 02:55
  (Na na na the Bowery, Na na na whiskey neat, grateful, I'm so grateful)
  (Na na, The Bowery, rượu whiskey, em cảm thấy thật thoải mái)
 • 03:04
  It ain't me
  Người đó chẳng phải là em đâu
 • 03:07
  (Na na na the Bowery, Na na na whiskey neat, grateful, I'm so grateful)
  (Na na, The Bowery, rượu whiskey, em cảm thấy thật thoải mái)
 • 03:13
  It ain't me
  Người đó chẳng phải là em rồi
 • 03:15
  (Na na na the Bowery, Na na na whiskey neat, grateful, I'm so grateful)
  (Na na, The Bowery, rượu whiskey, em cảm thấy thật thoải mái)
 • 03:23
  It ain't me
  Người đó chẳng phải là em đâu
 • 03:24
  (Na na na na Bowery, Na na na na whiskey neat, grateful, I'm so grateful)
  (Na na, The Bowery, rượu whiskey, em cảm thấy thật thoải mái)
 • 03:32
  It ain't me
  Người đó sẽ chẳng phải là em