17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

offer

đề nghị

Xóa

track

dấu, vết

Xóa

presentation

sự đưa ra, sự bày ra; sự trình ra, sự trình bày

Xóa

competitor

người cạnh tranh, đối thủ

Xóa

highlight

pha thú vị nhất; pha gay cấn nhất