17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

wife

vợ

Xóa

work

làm việc

Xóa

teacher

giáo viên

Xóa

dependent

người phụ thuộc

Xóa

daughter

con gái