17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

venue

địa điểm tổ chức

Xóa

procedure

thủ tục, quy trình

Xóa

patter

rơi lộp độp

Xóa

cloud

mây, đám mây

Xóa

maximum

tối đa, cực điểm, cực đại

Xóa

result

kết quả, điểm số

Xóa

appoint

bổ nhiệm, chỉ định

Xóa

respond

trả lời, hồi đáp

Xóa

detail

chi tiết

Xóa

information

thông tin

Xóa

disappointed

thất vọng