giây
1.0

8 Letters

 • 00:10
  You know me the best, you know my worst, see me hurt, but you don't judge
  Có ai hiểu rõ được anh như em, em biết phần tệ hại trong anh, biết nỗi dằn vặt của anh nhưng em không hề để tâm
 • 00:17
  That, right there, is the scariest feeling
  Phải, đó chính là cảm giác khiến anh sợ hãi nhất
 • 00:21
  Opening and closing up again, I've been hurt so I don't trust
  Cánh cửa ấy cứ mở ra rồi lại đóng vào, anh đã từng bị tổn thương nên anh chẳng tin nổi điều gì
 • 00:27
  Now here we are, staring at the ceiling
  Giờ chúng ta nằm đây, lặng nhìn trần nhà
 • 00:31
  I've said those words before but it was a lie
  Anh đã nói cả ngàn lời nhưng đều là nói dối
 • 00:36
  And you deserve to hear them a thousand times
  Và em xứng đáng nghe chúng cả ngàn lần
 • 00:42
  If all it is is eight letters, why is it so hard to say?
  Nếu tất cả chỉ là tám chữ cái, ba từ, sao lại khó nói đến thế?
 • 00:47
  If all it is is eight letters, why am I in my own way?
  Nếu tất cả chỉ là tám chữ cái, ba từ, sao anh lại cứ giậm chân tại chỗ thế này?
 • 00:53
  Why do I pull you close and then ask you for space
  Sao anh xích lại gần em rồi lại đòi hỏi em xa cách?
 • 00:58
  If all it is is eight letters, why is it so hard to say?
  Nếu tất cả chỉ là tám chữ cái, ba từ, sao lại khó nói đến thế?
 • 01:15
  Isn't it amazing how almost every line on our hands align
  Chẳng phải quá kỳ diệu sao khi hầu hết những dòng chữ trên tay ta đều hoà hợp
 • 01:20
  When your hand's in mine, it's like I'm whole again
  Khi anh nắm tay em, anh như en tâm trở lại
 • 01:22
  Isn't that a sign I should speak my mind
  Đó có phải dấu hiệu bảo rằng anh nên nói ra suy nghĩ của mình hay không?
 • 01:25
  I've said those words before but it was a lie
  Anh đã nói cả ngàn lời nhưng đều là nói dối
 • 01:30
  And you deserve to hear them a thousand times
  Và em xứng đáng nghe chúng cả ngàn lần
 • 01:36
  If all it is is eight letters, why is it so hard to say?
  Nếu tất cả chỉ là tám chữ cái, ba từ, sao lại khó nói đến thế?
 • 01:41
  If all it is is eight letters, why am I in my own way?
  Nếu tất cả chỉ là tám chữ cái, ba từ, sao anh lại cứ giậm chân tại chỗ thế này?
 • 01:46
  Why do I pull you close and then ask you for space?
  Sao anh xích lại gần em rồi lại đòi hỏi em xa cách??
 • 01:52
  If all it is is eight letters, why is it so hard to say?
  Nếu tất cả chỉ là tám chữ cái, ba từ, sao lại khó nói đến thế?
 • 02:09
  When I close my eyes it's you there in my mind
  Khi anh nhắm mắt lại, tâm trí tràn ngập hình bóng em
 • 02:16
  When I close my eyes
  Khi anh nhắm mắt lại...
 • 02:19
  If all it is is eight letters, why is it so hard to say?
  Nếu tất cả chỉ là tám chữ cái, ba từ, sao lại khó nói đến thế?
 • 02:24
  If all it is is eight letters, why am I in my own way?
  Nếu tất cả chỉ là tám chữ cái, ba từ, sao anh lại cứ giậm chân tại chỗ thế này?
 • 02:30
  Why do I pull you close and then ask you for space?
  Sao anh xích lại gần em rồi lại đòi hỏi em xa cách??
 • 02:35
  If all it is is eight letters, why is it so hard to say?
  Nếu tất cả chỉ là tám chữ cái, ba từ, sao lại khó nói đến thế?
 • 02:41
  (If all it is is eight letters) When I close my eyes it's you there in my mind (It's only you)
  (Nếu tất cả chỉ là ba từ, tám chữ cái) Khi anh nhắm mắt lại, tâm trí tràn ngập hình bóng em (Chỉ có mình em)
 • 02:48
  When I close my eyes
  Khi anh nhắm mắt lại...
 • 02:52
  (If all it is is eight letters) When I close my eyes it's you there in my mind (It's only you)
  (Nếu tất cả chỉ là ba từ, tám chữ cái) Khi anh nhắm mắt lại, tâm trí tràn ngập hình bóng em (Chỉ có mình em)
 • 02:59
  When I close my eyes
  Khi anh nhắm mắt lại...
 • 03:02
  If all it is is eight letters
  Nếu tất cả chỉ là ba từ, tám chữ cái