Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
Hello, I’m calling about your catering service.
Xin chào, lại là tôi Mark Stephen.
We’re having an office party in two weeks’ time for about 50 people and I wanted to see some menus and get your price list.
Tôi cần chỉ dẫn kỹ thuật cho máy in laser 830T.
Could you send something asap?
Anh có nghĩ là anh có thể gửi mail cho tôi trong chiều nay không?
You can contact me at Hsu - that’s H-S-U - @htk_systems.com.
Cảm ơn và sẽ sớm nói chuyện.
I’ll repeat that. That’s Hsu@htk_systems.com. Thanks.
I’ll repeat that. That’s Hsu@htk_systems.com. Thanks.
Học câu