Giảm giá 50% cho nâng cấp của bạn! Nâng cấp ngay
Tiếng Anh lớp 7 Tiếng Anh lớp 7

Bài Getting Started - Sở thích của tôi.

Bài Skills 2 - Hỏi Mi về sỏ thích của cô ấy.

Bài Ngữ pháp: Hiện tại đơn & Tương lai đơn

Bài Ngữ pháp: Verbs of liking + V-ing

Đang cập nhật...

Bài Getting Started - Đi chơi hay ở nhà?

Bài Communication - Những sự thật và những chuyện hoang đường về sức khỏe.

Bài Skills 2 - Bài phỏng vấn với một người sắt.

Đang cập nhật...

Bài Getting Started - Một bàn tay giúp sức.

Bài Skills 2 - Công việc tình nguyện.

Bài Ngữ pháp: Thì hiện tại hoàn thành ( Phần 1 )

Bài Ngữ pháp: Thì hiện tại hoàn thành ( Phần 2 )

Bài Ngữ pháp: Thì quá khứ đơn

Đang cập nhật...

Bài Getting Started - Lên kế hoạch cho cuối tuần.

Bài Skills 2 - Nghệ sĩ vĩ đại Picasso

Bài Ngữ pháp: Comparisons:

Đang cập nhật...

Bài Getting Started - Ăn tối một mình.

Bài Communication - Austin Nguyen, nói về món ăn yêu thích của anh ấy.

Bài Skills 2 - Những món ăn truyền thống

Bài Nouns (countable/uncountable)

Bài Ngữ pháp: a / an / some / any / ...

Bài Ngữ pháp: How many / How much

Bài Ngữ pháp: some & any

Đang cập nhật...

Bài Getting Started - Sắp xếp cho một chuyến đi.

Bài Skills 2 - Chu Văn An - giáo viên nổi tiếng nhất.

Bài Ngữ pháp: Passive voice

Đang cập nhật...

Đang cập nhật...

Bài Getting Started - Ngày thứ hai ở sân trường

Bài Communication - Tại sao những quốc gia này lái xe bên trái?

Bài Ngữ pháp: Used to

Đang cập nhật...

Bài Getting Started - Cây dừa điên

Bài Communication - Diễn viên yêu thích

Bài Skills 2 - Tom Hanks, một ngôi sao phim Hollywood.

Bài Ngữ pháp: although, despite/in spite of, however, and nevertheless

Đang cập nhật...

Bài Getting Started - Những lễ hội.

Bài Skills 2 - Lễ hội âm nhạc.

Bài Ngữ pháp: H/Wh-questions: review

Đang cập nhật...

Đang cập nhật...

Bài Getting Started - Một loại dấu chân khác.

Bài Skills 2 - Năng lượng là nền tảng cho con người.

Bài Ngữ pháp: Thì tương lai tiếp diễn

Bài Ngữ pháp: The future simple passive

Đang cập nhật...

Bài Getting started - Chúng ta sẽ có ô-tô bay.

Bài Skills 2 - Xe bay không người lái

Bài Ngữ pháp: Will for future prediction

Đang cập nhật...

Bài Getting started - Một câu chuyện trong kỳ nghỉ

Bài Skills 2 - Triệu phú khu ổ chuột.

Bài Ngữ pháp: Câu hỏi đuôi ( Tag question )

Đang cập nhật...

Đang cập nhật...