Nói trước

Last weekend I went to a seafood restaurant on Main Street.

Cuối tuần qua tôi đã đi đến một nhà hàng hải sản trên Main Street.

Nói sau

It’s great.

Thật tuyệt vời.

Nói trước

To begin, I had a salad.

Để bắt đầu, tôi đã có một món salad.

Nói sau

It was fresh with a great house dressing.

Nó khá là tươi với một bộ áo hình ngôi nhà tuyệt vời.

Nói trước

My main dish was fish.

Món chính của tôi là cá.

Nói sau

I really enjoyed the spices it was cooked in.

Tôi thực sự rất thích các loại gia vị được nấu chín.

Nói trước

The vegetables were good - very fresh and tasty.

Các loại rau khá ngon - rất tươi và ngon.

Nói sau

For dessert, I had ice cream.

Với món tráng miệng, tôi đã ăn kem.

Nói trước

It’s usually delicious but this time it was much too sweet.

Nó thường ngon nhưng lần này thì quá ngọt.

Nói sau

I couldn’t eat much because I am on a diet.

Tôi không thể ăn nhiều vì tôi đang ăn kiêng.

Nói trước

I had a cup of tea to drink.

Tôi uống một tách trà.

Nói sau

Oh, it was delicious.

Ồ, ngon quá.