Tiếng Anh lớp 8

Tiếng Anh lớp 8

Các bài học

Hoạt động giải trí

Getting started - Đúng vị của tớ!

Skills 2 - Bạn có thể đi chơi cùng bạn bè.

Ngữ pháp

Đang cập nhật...

Cuộc sống ở miền quê

Getting started - Ngày mùa.

Skills 2 - Những thay đổi trong làng.

Ngữ pháp

Đang cập nhật...

Các dân tộc Việt Nam

Getting started - Tại Viện bảo tàng Dân tộc học.

Skills 2 - Xôi ngũ sắc.

Ngữ pháp

Đang cập nhật...

Phong tục và truyền thống của chúng ta

Getting started - Bài học về những phong tục và truyền thống.

Communication - Cách dùng bữa ở Anh.

Skills 2 - Điệu múa xòe

Ngữ pháp

Đang cập nhật...

Truyện dân gian

Getting started - Một gợí ý cho dự án của Nick .

Skills 2 - Chuyện cổ tích nàng Công chúa và con Rồng

Ngữ pháp

Đang cập nhật...

Lễ hội ở Việt Nam

Getting started - Lễ hội nào tôi nên xem?

Communication - Lễ hội Óc-om-bốc.

Skills 2 - Lễ hội Gióng.

Đang cập nhật...

Ô nhiễm

Getting started - Một dự án về ô nhiễm.

Communication - Ô nhiễm tiếng ồn.

Skills 2 - Ô nhiễm nhiệt.

Ngữ pháp

Đang cập nhật...

Những quốc gia nói tiếng anh

Getting started - Trại hè của bạn như thế nào?

Skills 2 - Lịch trình của một ngày tham quan Wanaka.

Ngữ pháp

Đang cập nhật...

Thảm họa thiên nhiên

Getting Started - Tin tức chấn động (sốc)

Skills 2 - Một cơn bão nhiệt đới đánh vào Nghệ An tối qua.

Ngữ pháp: Câu bị động ( Passive Voice )

Ngữ pháp: Quá khứ hoàn thành ( Past Perfect )

Đang cập nhật...

Review 3 - Skills

Đang cập nhật...

Giao tiếp

Getting Started - Pin của mình hết rồi.

Ngữ pháp: V + To - Infinitive

Skills 2 - Phép tắc giao tiếp qua Internet

Ngữ pháp: Thì tương lai tiếp diễn

Đang cập nhật...

Khoa học và công nghệ

Getting Started - Ở câu lạc bộ khoa học.

Skills 2 - Lợi ích và hạn chế mà khoa học và công nghệ mang cho con người.

Ngữ pháp: Thì tương lai đơn

Ngữ pháp: Câu gián tiếp

Đang cập nhật...

Cuộc sống trên hành tinh khác

Getting Started - Điều gì có thể xảy ra với Trái đất?

Skills 2 - Tưởng tượng của Tom về một người ngoài hành tinh.

Ngữ pháp

Đang cập nhật...

Review 4 - Skills

Đang cập nhật...