Giảm giá 50% cho nâng cấp của bạn! Nâng cấp ngay
Tiếng Anh lớp 8 Tiếng Anh lớp 8

Bài Getting started - Đúng vị của tớ!

Bài Skills 2 - Bạn có thể đi chơi cùng bạn bè.

Bài Ngữ pháp

Đang cập nhật...

Bài Getting started - Ngày mùa.

Bài Skills 2 - Những thay đổi trong làng.

Bài Ngữ pháp

Đang cập nhật...

Bài Getting started - Tại Viện bảo tàng Dân tộc học.

Bài Skills 2 - Xôi ngũ sắc.

Bài Ngữ pháp

Đang cập nhật...

Bài Getting started - Bài học về những phong tục và truyền thống.

Bài Communication - Cách dùng bữa ở Anh.

Bài Skills 2 - Điệu múa xòe

Bài Ngữ pháp

Đang cập nhật...

Bài Getting started - Một gợí ý cho dự án của Nick .

Bài Skills 2 - Chuyện cổ tích nàng Công chúa và con Rồng

Bài Ngữ pháp

Đang cập nhật...

Bài Getting started - Lễ hội nào tôi nên xem?

Bài Communication - Lễ hội Óc-om-bốc.

Bài Skills 2 - Lễ hội Gióng.

Đang cập nhật...

Bài Getting started - Một dự án về ô nhiễm.

Bài Communication - Ô nhiễm tiếng ồn.

Bài Skills 2 - Ô nhiễm nhiệt.

Bài Ngữ pháp

Đang cập nhật...

Bài Getting started - Trại hè của bạn như thế nào?

Bài Skills 2 - Lịch trình của một ngày tham quan Wanaka.

Bài Ngữ pháp

Đang cập nhật...

Bài Getting Started - Tin tức chấn động (sốc)

Bài Skills 2 - Một cơn bão nhiệt đới đánh vào Nghệ An tối qua.

Bài Ngữ pháp: Câu bị động ( Passive Voice )

Bài Ngữ pháp: Quá khứ hoàn thành ( Past Perfect )

Đang cập nhật...

Đang cập nhật...

Bài Getting Started - Pin của mình hết rồi.

Bài Ngữ pháp: V + To - Infinitive

Bài Skills 2 - Phép tắc giao tiếp qua Internet

Bài Ngữ pháp: Thì tương lai tiếp diễn

Đang cập nhật...

Bài Getting Started - Ở câu lạc bộ khoa học.

Bài Skills 2 - Lợi ích và hạn chế mà khoa học và công nghệ mang cho con người.

Bài Ngữ pháp: Thì tương lai đơn

Bài Ngữ pháp: Câu gián tiếp

Đang cập nhật...

Bài Getting Started - Điều gì có thể xảy ra với Trái đất?

Bài Skills 2 - Tưởng tượng của Tom về một người ngoài hành tinh.

Bài Ngữ pháp

Đang cập nhật...

Đang cập nhật...