Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
Tom! You never talk to me nowadays.
Anh Tom! Dạo này anh chẳng đời nào nói chuyện với em hết.
What did you say?
Em nói gì vậy?
... and you never listen to me, either.
....và anh cũng chẳng nghe em nói.
Pardon?
Em nói gì vậy?
You used to take me out, you used to buy me presents, and you used to remember my birthday.
Trước đây anh thường đưa em đi chơi, hay mua quà cho em, nhớ ngày sinh của em.
But I always remember your birthday, darling.
Nhưng anh vẫn nhớ ngày sinh của em mà, em yêu.
Do you? Well, it was yesterday!
Anh nhớ à? Ừ, sinh nhật hôm qua rồi!
I'm going home to mother!
Thôi em về nhà với mẹ vậy!
Dorchester 17908...
Dorchester 17908...
Hello, Angela?
Alô, Angela đó hả?
Oh, hello, Mum.
Alô, chào mẹ.
How's the baby today?
Hôm nay đứa nhỏ thế nào?
Oh, he's crying again, he cries all day.
Ồ, nó lại khóc nữa. Nó khóc suốt ngày.
Oh you can't complain!
Con không thể kêu ca được!
When you were a baby, you used to cry all day and all night!
Lúc con còn nhỏ, con cũng hay khóc suốt ngày đêm!
Oh, I know, Mum... but I feel so tired... there's so much housework.
Dạ con biết rồi mẹ à... nhưng con thấy mệt mỏi quá... công việc nhà nhiều quá.
But you've got a washing machine, a tumble dryer, a vacuum-cleaner and a dishwasher...
Nhưng mà con có máy giặt, máy sấy, máy hút bụi và máy rửa chén...
I used to do everything by hand.
Trước đây mẹ thường làm mọi thứ bằng tay.
I know, I know... I've heard all this before!
Con biết, con biết... Con nghe mấy chuyện đó mãi rồi!
I'm sorry, dear... I'll come and help you.
Thôi, xin lỗi con,... Mẹ sẽ đến giúp con.
Stanley, you used to be the best footballer in England.
Stanley, anh đã thường là cầu thủ xuất sắc nhất ở Anh.
Are you going to come back and play again?
Thế anh sẽ thi đấu lại chứ?
Oh, no... no, I'm not.
Ô, không... không đâu.
Why not?
Sao lại không?
Well, football used to be the most important thing in my life... but it isn't any more.
Bóng đá trước kia là điều quan trọng nhất đời tôi... nhưng bây gờ thì hết rồi.
For ten years I used to practise every day.
Trong 10 năm trời tôi thường luyện tập hàng ngày
I never used to smoke, drink, or stay up late.
Tôi chẳng đời nào hút thuốc, nhậu nhẹt hay thức khuya.
Why has your life changed, Stanley?
Sao cuộc đời anh lại thay đổi vậy, Stanley?
Well, I was poor then, but I'm not now.
Ư, lúc đó tôi còn nghèo, còn giờ thì hết rồi.
I don't need to play football any more!
Tôi không thi đấu bóng đá nữa đâu!
Dad?
Ba ơi?
Yes...
Gì đó...
There's a good film on in town.
Ở phố có chiếu phim hay lắm.
Oh, yes... what is it? There's a good film on in town.
Ờ... phim gì vậy? Ở phố có chiếu phim hay lắm.
Oh, yes... what is it?
Ờ... phim gì vậy?
War in Space.
"Chiến tranh trong không gian"
Are you going to see it?
Con định đi xem hả?
I'd like to... all my friends are going... but I haven't got any money.
Con thích lắm... tất cả bạn bè con đều đi... nhưng con không có tiền.
All right, all right. How much do you want?
Được, được rồi. Con cần bao nhiêu?
Three pounds.
3 pao.
Three pounds!
3 pao à!
When I was your age, I only used to pay five pence for the cinema.
Lúc ba ở cỡ tuổi con chỉ mất 5 pence cho việc xem phim thôi.
That was a long time ago, Dad.
Chuyện đó lâu rồi mà Ba.
Yes, but my father used to earn three pounds for a week's work!
Ờ, nhưng ông nội con đi làm cả tuần chỉ kiếm được 3 pao thôi đấy!
Học câu