giây
1.0

‘See You Again’ Passes ‘Gangnam Style,’ Breaks YouTube Record

 • 00:03
  Five years ago this week, South Korean music artist Psy put his official “Gangnam Style” music video on Youtube.
  Tuần này năm năm về trước, nghệ sĩ người Hàn Quốc Psy đã đăng video ca nhạc chính thức "Gangnam Style” lên Youtube.
 • 00:24
  It went on to become the most-played YouTube video of all time.
  Nó sau đó đã trở thành video trên Youtube có lượt xem lớn nhất mọi thời đại.
 • 00:32
  The quirky music video got more views than YouTube’s maximum possible view count; the company had to change its coding method.
  Video âm nhạc độc đáo này đã đạt số lượt xem vượt trên cả lượt tính cao nhất của YouTube; công ty này đã phải thay đổi cả phương thức mã hoá của nó.
 • 00:44
  As of Thursday, more than 2.89 billion people had watched it.
  Tính đến thứ năm, đã có hơn 2.89 tỉ người xem nó.
 • 00:53
  But, just days before “Gangnam Style’s” five-year YouTube anniversary, another music video finally passed its view count.
  Thế nhưng, chỉ vài ngày trước khi “Gangnam Style’s” kỉ niệm 5 năm ngày được đưa lên Youtube, một video âm nhạc khác cuối cùng cũng đã vượt qua nó về số lượt xem.
 • 01:05
  Wiz Khalifa and Charlie Puth’s video for “See You Again” has now been viewed more than 2.9 billion times.
  Video cho bài hát “See You Again” của Wiz Khalifa và Charlie Puth đã được xem 2.9 tỉ lượt.
 • 01:18
  The song “See You Again” was written for the movie “Furious 7.”
  Ca khúc “See You Again” được viết cho bộ phim “Furious 7.”
 • 01:24
  The music video honored “Fast and Furious” star Paul Walker, who died in a car crash in late 2013.
  Video âm nhạc được giành tặng ngôi sao Paul Walker của “Fast and Furious”, người đã mất trong một tai nạn ô tô vào cuối năm 2013.
 • 01:35
  It was published on YouTube in April 2015.
  Nó được đăng tải lên YouTube vào tháng tư năm 2015.
 • 01:56
  Wiz Khalifa said in a statement that he is happy his song has been able to “inspire and impact so many lives.”
  Wiz Khalifa đã nói trong một phát biểu của mình rằng anh rất vui vì bài hát của anh đã có thể “mang cảm hứng và gây ảnh hưởng tới rát nhiều cuộc đời.”
 • 02:08
  Charlie Puth wrote on Twitter that he joined YouTube in 2007. His hope then was to make a video that would get 10,000 views.
  Charlie Puth viết trên trang Twitter rằng anh tham gia YouTube vào năm 2007. Lúc đó, anh hi vọng làm được một video đạt 10,000 lượt xem.
 • 02:21
  “Just heard about See You Again...wow,” Puth wrote.
  “Tôi vừa mới nghe nói về See You Again...wow,” Puth viết.
 • 02:26
  “Gangnam Style” is now the second-most played video ever.
  “Gangnam Style” hiện là video được xem nhiều thứ hai.
 • 02:31
  Justin Bieber’s “Sorry” is in third place. “Uptown Funk,” by Mark Ronson with Bruno Mars, is in fourth place.
  “Sorry” của Justin Bieber’s xếp thứ ba. “Uptown Funk,” của Mark Ronson cùng Bruno Mars giữ vị trí số bốn.
 • 02:43
  In fifth place is this year’s viral hit “Despacito,” by Luis Fonsi with Daddy Yankee.
  Ở vị trí số năm là một bài hát thành công và nổi tiếng trong cộng đồng mạng năm nay “Despacito,” do Luis Fonsi và Daddy Yankee trình bày.
 • 02:52
  The music video was published this January, and has already been played more than 2.5 billion times.
  Video âm nhạc này được đăng tải vào tháng một nhưng đã được xem 2,5 tỉ lượt.
 • 03:03
  And that’s What’s Trending Today.
  Và đó là mục "Xu hướng hôm nay"
 • 03:07
  I’m Dan Friedell.
  Tôi là Dan Friedell.

  ‘See You Again’ Passes ‘Gangnam Style,’ Breaks YouTube Record

  • official /əˈfɪʃ.əl/ tính từ
   chính thức
  • maximum /ˈmæk.sɪ.məm/ tính từ
   cực độ, tối đa
  • possible /ˈpɒs.ə.bəl/ tính từ
   có thể, có thể được, có thể làm được, có thể xảy ra
  • anniversary /ˌæn.ɪˈvɜː.sər.i/ danh từ
   ngày kỷ niệm; lễ kỷ niệm
  • inspire /ɪnˈspaɪər/ ngoại động từ
   truyền (cảm hứng, ý nghĩ...); truyền cảm hứng cho (ai), gây cảm hứng cho (ai)
  • hope /həʊp/ danh từ
   hy vọng
  • method /ˈmeθ.əd/ danh từ
   phương pháp, cách thức
  • publish /ˈpʌb.lɪʃ/ ngoại động từ
   công bố; ban bố (sắc lệnh...)