giây
1.0

Messi Says Goodbye to Neymar on Instagram

 • 00:00
  This is What’s Trending Today.
  Đây là mục Xu hướng Hôm nay
 • 00:04
  The biggest soccer story of the summer was not Germany’s win at the Confederations Cup in Russia.
  Câu chuyện đáng chú ý nhất của bóng đá hè này không phải là chiến thắng của Đức ở cúp Liên đoàn các châu lục tại Nga.
 • 00:13
  And it was not the United States’ Gold Cup win over Jamaica either.
  Mà đó cũng không phải chiến thắng Cúp Vàng của Mỹ trước Jamaica.
 • 00:20
  Instead, it was the constant discussion about whether Brazilian star Neymar would leave his current team, Barcelona, and move to Paris Saint-Germain.
  Thay vào đó, đó là sự thảo luận liên tục về việc liệu cầu thủ người Brazil Neymar có rời đội của mình - Barcelona và chuyển tới Paris Saint-Germain hay không.
 • 00:37
  Barcelona recently played in the United States, and it was all people wanted to know about.
  Barcelona gần đây đã chơi tại Mỹ, và đó là tất cả những gì người ta muốn biết về họ.
 • 00:45
  But that discussion has come to an end.
  Tuy nhiên việc thảo luận đã kết thúc
 • 00:50
  Barcelona announced on Wednesday that Neymar said goodbye to his teammates and told the team he was leaving.
  Barcelona thông báo vào thứ tư rằng Neymar đã nói lời tạm biệt với đội và nói anh sẽ rời đi.
 • 01:01
  The only delay? Paris Saint-Germain will need to pay Barcelona over 200 million euros to purchase Neymar’s contract.
  Sự trì hoãn duy nhất ư? Đó là việc Paris Saint-Germain sẽ phải trả cho Barcelona hơn 200 triệu Euro để mua lại hợp đồng của Neymar.
 • 01:13
  Until then, Neymar is still a member of Barcelona. However, he will not practice with the team.
  Cho tới khi đó, Neymar vẫn sẽ là một thành viên của Barcelona. Tuy nhiên, anh sẽ không luyện tập cùng đội.
 • 01:23
  In July, many sports publications wrote about the possibility of Neymar leaving Barcelona.
  Vàot háng bảy, rất nhiều các trang thể thao đã viết về khả năng Nyemar rời Barcelona.
 • 01:33
  They said he did not like being the team’s second-best player behind Argentine star Lionel Messi.
  Họ nói anh không muốn làm người giỏi thứ hai sau ngôi sao Arghentina Lionel Messi.
 • 01:44
  But just last week, Spanish player Gerard Pique of Barcelona posted a photo of Neymar on Instagram.
  Thế nhưng tuần trước, chân sút người Tây Ban Nha Gerard Pique của Barcelona đã dăng tải một bức ảnh của Neymar trên Instagram.
 • 01:57
  Under the photo, he wrote, “he stays.”
  Bên dưới bức ảnh, anh viết, "Cậu ấy ở lại."
 • 02:02
  Pique said he did not have any special information about his teammate, however.
  Pique nói anh tuy vậy nhưng anh không có thông tin gì đặc biệt về người đồng đội cả.
 • 02:09
  It was just his own feeling about the situation.
  Đó chỉ là cảm giác của riêng anh về tình hình hiện tại.
 • 02:13
  The question about whether Neymar would stay or go grew more intense in the last week, as Barcelona finished its tour of the U.S. and returned to Europe.
  Câu hỏi liệu rằng Neymar ở lại hay ra đi đã tạo nhiều căng thằng trong tuần quan, khi Barcelona đã kết thúc tour ở nước Mỹ và trở về châu Âu.
 • 02:27
  Neymar did not travel with the team. Instead, he went to Asia to make appearances for his sponsors.
  Neymar không đi cùng đội, anh đến châu Á hiện diện cho các nhà tài trợ.
 • 02:38
  He returned to Spain on Tuesday night, and told the team of his decision on Wednesday.
  Anh trở lại Tây Ban Nha vào tối thứ ba, và nói với đội về quyết định của mình vào thứ Tư.
 • 02:46
  Now, the soccer world must wait for Barcelona’s bank account to grow by over 200 million euros.
  Hiện giờ, bóng đá thế giới sẽ chờ đợi tài khoảng ngân hàng của Barcelona tăng thêm 2000 triệu Euro.
 • 02:55
  When that happens, Neymar will be on his way to Paris.
  Khi điều đó xảy ra, Neymar sẽ đang trên đường tới Paris.
 • 03:01
  On Wednesday, Messi used Instagram to post a goodbye video message to Neymar.
  Vào thứ Tư, Messs dùng Instagram đăng tải một tin nhắn video tạm biệt Neymar.
 • 03:10
  The two have been Barcelona teammates since 2013. More than 5 million people watched the video in the first three hours.
  hai người đã là đồng đội ở Barcelona từ năm 2013. Hơn 5 triệu người đã xem video trong ba giờ đầu.
 • 03:23
  And that’s What’s Trending Today.
  Và vừa rồi là mục Xu hướng Ngày nay.
 • 03:26
  I’m Dan Friedell.
  Tôi là Dan Friedell.