• Imagine a big explosion as you climb through 3,000 ft.
  Hãy tưởng tượng đến 1 vụ nổ lớn khi bạn vượt qua ngưỡng 3000 feet
 • Imagine a plane full of smoke.
  Hãy hình dung 1 máy bay tràn ngập khói.
 • Imagine an engine going clack, clack, clack.
  Tưởng tượng động cơ kêu cạch, cạch, cạch, cạch, cạch, cạch, cạch.
 • It sounds scary.
  Thật sự đáng sợ.
 • Well, I had a unique seat that day.
  Phải, tôi đã có được 1 chiếc ghế độc nhất ngày hôm đó.
 • I was sitting in 1D.
  Tôi ngồi ở số 1D.
 • I was the only one who could talk to the flight attendants.
  Và tôi là người duy nhất có thể nói chuyện với nhân viên chuyến bay.
 • So I looked at them right away,
  Tôi nhìn họ ngay tức khắc,
 • and they said, "No problem. We probably hit some birds."
  và họ nói, "Không có vấn đề gì đâu. Chắc hẳn chúng ta đâm phải vài con chim."
 • The pilot had already turned the plane around,
  Người phi công đã lái chiếc may bay vòng quanh,
 • and we weren't that far.
  và chúng tôi chưa đi xa lắm.
 • You could see Manhattan.
  Tôi vẫn nhìn thấy được Manhattan.
 • Two minutes later,
  Hai phút sau,
 • three things happened at the same time.
  có 3 điều xảy ra cùng 1 lúc.
 • The pilot lines up the plane with the Hudson River.
  Người phi công lái chiếc máy bay dọc theo sông Hudson.
 • That's usually not the route.
  Và thường thì đó không phải là lộ trình đâu.
 • (Laughter)
  (Tiếng cười)
 • He turns off the engines.
  Ông ấy tắt hết động cơ.
 • Now, imagine being in a plane with no sound.
  Và giờ hãy hình dung bạn ở trong 1 chiếc may bay hoàn toàn không có tiếng động.
 • And then he says three words.
  Rồi ông ấy chỉ nói 3 tiếng -
 • The most unemotional three words I've ever heard.
  - 3 từ lãnh đạm nhất mà tôi từng nghe.
 • He says, "Brace for impact."
  Ông ta nói, "Brace for impact." (Chuẩn bị va chạm)
 • I didn't have to talk to the flight attendant anymore.
  Và tôi không còn phải nói chuyện nhiều với nhân viên chuyến bay nữa.
 • (Laughter)
  (Tiếng cười)
 • I could see in her eyes, it was terror.
  Tôi có thể nhìn thấy trong mắt cô ấy, sự khiếp sợ.
 • Life was over.
  Và thế là hết đời.
 • Now I want to share with you three things I learned about myself that day.
  Giờ tôi muốn chia sẻ với các bạn 3 điều tôi đã học được vào ngày đó.
 • I learned that it all changes in an instant.
  Tôi học được rằng mọi thứ thay đổi trong chốc lát.
 • We have this bucket list,
  Chúng ta có 1 danh sách ghi lại
 • we have these things we want to do in life,
  những thứ chúng ta muốn có trong cuộc đời,
 • and I thought about all the people I wanted to reach out to that I didn't,
  và tôi nghĩ tới tất cả những người tôi muốn gặp mà chưa gặp được,
 • all the fences I wanted to mend,
  tất cả hàng rào mà tôi muốn chỉnh sửa,
 • all the experiences I wanted to have and I never did.
  tất cả những trải nghiệm tôi muốn có nhưng chưa bao giờ thực hiện.
 • As I thought about that later on,
  Và tôi nghĩ về tương lai,
 • I came up with a saying,
  và chợt nghĩ đến 1 câu nói,
 • which is, "I collect bad wines."
  đó là, "Tôi thu thập những chai rượu dở."
 • Because if the wine is ready and the person is there, I'm opening it.
  Bởi vì nếu rượu đã sẵn sàng, và mọi người đã ở đó, tôi sẽ mở nó.
 • I no longer want to postpone anything in life.
  Tôi sẽ không còn muốn trì hoãn bất cứ thứ gì trong đời.
 • And that urgency, that purpose, has really changed my life.
  Và sự cấp bách đó, mục đích đó, thực sự đã thay đổi cuộc đời tôi.
 • The second thing I learned that day --
  Điều thứ hai mà tôi học được là -
 • and this is as we clear the George Washington Bridge,
  - và như thể khi chúng ta dọn dẹp cầu George Washington,
 • which was by not a lot --
  nơi không được qua lại nhiều lắm
 • (Laughter)
  (Tiếng cười)
 • I thought about, wow, I really feel one real regret.
  -- tôi nghĩ tới, wow, tôi thực sự cảm thấy 1 sự hối tiếc.
 • I've lived a good life.
  Tôi đã sống 1 cuộc sống tốt.
 • In my own humanity and mistakes,
  Với bản chất và những lỗi lầm của mình,
 • I've tried to get better at everything I tried.
  tôi đang cố gắng làm mọi thứ tốt hơn.
 • But in my humanity, I also allow my ego to get in.
  Nhưng với bản chất của mình, tôi cũng cho phép lòng tự trọng của mình len lỏi vào.
 • And I regretted the time I wasted on things that did not matter
  Và tôi hối tiếc về khoảng thời gian tôi phí hoài vào những việc không đáng
 • with people that matter.
  với những người xứng đáng.
 • And I thought about my relationship with my wife,
  Và tôi nghĩ về mối quan hệ với vợ tôi,
 • with my friends, with people.
  bạn bè tôi, và với mọi người.
 • And after, as I reflected on that,
  Và sau cùng, khi tôi nhìn nhận lại,
 • I decided to eliminate negative energy from my life.
  tôi quyết định loại bỏ những năng lượng tiêu cực khỏi cuộc đời.
 • It's not perfect, but it's a lot better.
  Nó không hoàn hảo, nhưng nó tốt hơn nhiều.
 • I've not had a fight with my wife in two years.
  Tôi đã không cãi nhau với vợ trong 2 năm.
 • It feels great.
  Và cảm giác đó thật tuyệt.
 • I no longer try to be right;
  Tôi không còn cố gắng để làm đúng,
 • I choose to be happy.
  tôi chọn việc được hạnh phúc.
 • The third thing I learned --
  Và điều thứ 3 mà tôi học được -
 • and this is as your mental clock starts going, "15, 14, 13."
  - đó chính là khi chiếc đồng hồ tinh thần của bạn bắt đầu đếm, "15, 14, 13."
 • You can see the water coming.
  Bạn có thể nhìn thấy nước tràn vào.
 • I'm saying, "Please blow up."
  Và tôi nói, "Xin hãy bơm căng chúng."
 • I don't want this thing to break in 20 pieces
  Tôi không muôn thứ này vỡ thành 20 mảnh
 • like you've seen in those documentaries.
  như bạn vẫn nhìn thấy ở các bộ phim tài liệu.
 • And as we're coming down,
  Và khi chúng tôi rơi xuống,
 • I had a sense of, wow, dying is not scary.
  tôi có cảm giác, wow, chết không thực sự đáng sợ.
 • It's almost like we've been preparing for it our whole lives.
  Như thể chúng ta đã chuẩn bị cho nó suốt cả cuộc đời.
 • But it was very sad.
  Nhưng nó thực sự đáng buồn.
 • I didn't want to go; I love my life.
  Tôi không muốn phải đi; tôi yêu cuộc đời mình.
 • And that sadness really framed in one thought,
  Và cái buồn thực sự được tạo ra với 1 ý nghĩ,
 • which is, I only wish for one thing.
  đó là, tôi chỉ ước 1 điều thôi.
 • I only wish I could see my kids grow up.
  Tôi ước có thể thấy các con mình trưởng thành.
 • About a month later, I was at a performance by my daughter --
  Khoảng 1 tháng sau, tôi có mặt ở buổi biểu diễn của con gái,
 • first-grader, not much artistic talent --
  cô bé học lớp 1, chưa hẳn là 1 tài năng nghệ thuật...
 • (Laughter)
  (Tiếng cười)
 • Yet!
  Yet!
 • (Laughter)
  (Tiếng cười)
 • And I'm bawling, I'm crying, like a little kid.
  Và tôi bối rối, tôi đã khóc như 1 đứa trẻ con.
 • And it made all the sense in the world to me.
  Và nó tạo ra mọi ý thức về cuộc sống đối với tôi.
 • I realized at that point, by connecting those two dots,
  Tôi nhận ra rằng, khi liên kết 2 điểm lại
 • that the only thing that matters in my life
  chỉ có 1 thứ ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi
 • is being a great dad.
  đó là trở thành 1 người bố tuyệt vời.
 • Above all, above all,
  Hơn tất cả, hơn tất cả,
 • the only goal I have in life is to be a good dad.
  mục tiêu duy nhất tôi có trong cuộc đời tốt. là trở thành 1 người bố
 • I was given the gift of a miracle,
  04:06 Tôi đã được trao tặng 1 món quà kỳ diệu,
 • of not dying that day.
  là không phải chết ngày hôm đó.
 • I was given another gift,
  Và tôi cũng được tặng 1 món quà khác,
 • which was to be able to see into the future
  đó là khả năng nhìn vào tương lai
 • and come back
  và trở lại
 • and live differently.
  rồi sống khác đi.
 • I challenge you guys that are flying today,
  Tôi thách thức các bạn hôm nay đi máy bay,
 • imagine the same thing happens on your plane --
  tưởng tượng ra những điều tương tự sẽ diễn ra trong máy bay của bạn
 • and please don't --
  -- không đâu --
 • but imagine, and how would you change?
  nhưng cứ tưởng tượng xem,
 • What would you get done
  bạn sẽ làm sao
 • that you're waiting to get done because you think you'll be here forever?
  với những việc đang chờ được hoàn thành bởi vì bạn nghĩ bạn sẽ ở đây mãi mãi?
 • How would you change your relationships
  Bạn sẽ thay đổi các mối quan hệ của mình
 • and the negative energy in them?
  và những năng lượng xấu trong chúng thế nào?
 • And more than anything, are you being the best parent you can?
  Và trên tất thảy, liệu bạn có trở thành 1 phụ huynh tốt như bạn có thể?
 • Thank you.
  Cảm ơn các bạn.
 • (Applause)
  (Vỗ tay)
  • Từ vựng imagine
   imagine /ɪˈmædʒ.ɪn/ động từ
   tưởng tượng, hình dung
  • Từ vựng scary
   scary /ˈskeə.ri/ tính từ
   làm sợ hãi, làm kinh hãi, làm khiếp sợ, nhát như cáy
  • Từ vựng unique
   unique /juːˈniːk/ tính từ
   chỉ có một, duy nhất, đơn nhất, vô song
  • Từ vựng unemotional
   unemotional /'ʌni'mouʃənl/ tính từ
   không xúc cảm; khó cảm động
  • Từ vựng impact
   impact /ˈɪm.pækt/ danh từ
   sự va chạm, sự chạm mạnh; sức va chạm
  • Từ vựng experiences
   experiences /ik'spiəriəns/ danh từ
   kinh nghiệm
  • Từ vựng collect
   collect /kəˈlekt/ ngoại động từ
   tập hợp lại
  • Từ vựng urgency
   urgency /'ɜ:dʒənsi/ danh từ
   sự gấp rút, sự cần kíp, sự khẩn cấp, sự cấp bách
  • Từ vựng purpose
   purpose /ˈpɜː.pəs/ danh từ
   mục đích, ý định
  • Từ vựng relationship
   relationship /rɪˈleɪ.ʃən.ʃɪp/ danh từ
   mối quan hệ, mối liên hệ
  • Từ vựng mental
   mental /ˈmen.təl/ tính từ
   (thuộc) tâm thần, (thuộc) tinh thần
  • Từ vựng sadness
   sadness /'sædnis/ danh từ
   sự buồn bã, sự buồn rầu
  • Từ vựng bawl
   bawl /bɔːl/ động từ
   (thường) + out) nói oang oang